Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Mob-hæren under den kalde krigen: avdelinger over brigadenivået

Collapse
X
Collapse
 •  
  hvlt
  OF-2 Kaptein
  S-5
  Moderator

 • Mob-hæren under den kalde krigen: avdelinger over brigadenivået

  Det er artig å se på det som dukker fram om planer og organisering av mob-forsvaret under den kalde krigen og sammenligne med innsatsforsvaret. I Hæren er jo de fleste kjent med felthæren, første og fremst brigadene, som på siste halvdel av 80-tallet kom opp i et antall av 13. Mindre kjent er kanskje mob-avdelinger, spesielt innen logistikk, som skulle settes opp på høyere nivå enn brigadene.

  Man hadde da inndelingen i distriktskommandoer, som i Nord-Norge var delt inn i Landforsvar (Finnmark, Troms, Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland) og i Sør-Norge i Forsvarsdistrikter. Forsvarsdistriktene i Sør-Norge var identiske med infanteriregimentsdistriktene, og sjefen for hvert infanteriregiment ville i krig være sjef for forsvarsdistriktet. Det ville bli satt opp en brigade i de fleste forsvarsdistriktene, og NK i infanteriregimentet ville ved mobilisering bli brigadesjef.

  Det har de siste 15 årene kommet ut en rekke historiebøker om de oppsettende avdelinger som ble nedlagt på 1990-tallet og senere. Bare i en av dem har jeg foreløpig funnet en detaljert oversikt over krigsoppsetningen i et forsvarsdistrikt. Det er i det som het Østfold infanteriregiment nr. 1/Østre Oslofjord Forsvarsdistrikt nr. 1 (IR 1/FDI 1). På 90-tallet, etter den kalde krigens slutt, ble dette til det territorielle regiment "Østfold Regiment", som ikke lenge etter ble lagt ned. Det som er under gjelder spesielt siste halvdel av 80-tallet (1985-1989).

  FDI 1 hadde ansvaret for forsvaret av Østfold fylke + de sydligste deler av Akershus (Enebakk, Ski, Vestby, Ås og Frogn). FDI 1 ville ved mobilisering ha alminnelig kommando over alle Hær- og HV-styrker i dette distriktet, men Brig 1 ville også kunne disponeres utenfor forsvarsdistriktet (Vær forberedt-oppdrag: overføring til annet område innen Forsvarskommando Sør-Norge, med prioritet til Trøndelag).

  På begynnelsen av 80-tallet var det foretatt en liten oppussing av et fjellanlegg fra 1. verdenskrig på Høytorp fort i Mysen, og dette skulle brukes som krigshovedkvarter. Under har jeg også i parentes hva som var oppsettende avdeling.

  Ledelsesstøtteelementene var:

  Forsvarsdistriktsstab (IR 1)
  FDI-stabskompani (IR 1)
  Sambandskompani (Sambandsregimentet)
  MP-tropp (Transportregimentet)

  Så var det den mobile styrke, Brig 1, som besto av (litt over 5000 mann):

  1 Brigadestab (IR 1)
  1 Brigadestabskompani (IR 1)
  1 Sambandskompani (Sambandsregimentet)
  1 MP-tropp (Transportregimentet)
  3 Infanteribataljoner (IR 1)
  1 Oppklaringseskadron (Søndenfjeldske dragonregiment)
  1 Panserverneskadron (Søndenfjeldske dragonregiment)
  1 Lett feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1)
  1 Luftvernbatteri (Artilleriregiment nr. 1)
  1 Ingeniørkompani (Ingeniørregimentet)
  1 Transportkompani (Transportregimentet)
  1 Forsyningskompani (Intendanturregimentet)
  1 Teknisk kompani (Våpentekninsk regiment)
  1 Sanitetskompani m/ Lett Feltsykehus (Sanitetsbataljonen)

  Så kommer de avdelinger som ikke inngikk i Brig 1, men som sto direkte under FDI 1:

  3 Lokalvernbataljoner (IR 1)
  1 Selvstendig geværkompani (IR 1)
  1 Middelstung feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1)
  1 Lett feltartilleribataljon (Artilleriregiment nr. 1)
  1 Ingeniørkompani (Ingeniørregimentet)
  1 ABC-verntropp (Ingeniørregimentet)
  2 Beltetraktortropper (Ingeniørregimentet)
  1 Transportkompani (Transportregimentet)
  1 Selvstendig transporttropp (Transportregimentet)
  1 Transportkontrollag (Transportregimentet)
  1 Teknisk kompani (Våpentekninsk regiment)
  1 Ammunisjonskompani (Våpentekninsk regiment)
  3 Forsyningskompanier (Intendanturregimentet)
  1 Sanitetskompani (Sanitetsbataljonen)
  1 Sykebilkompani (Sanitetsbataljonen)
  1 Tungt Feltsykehus (Sanitetsbataljonen)
  1 Rekonvalesent- og sykeleir (IR 1)
  2 Arbeidskompanier (IR 1)
  2 Selvstendige arbeidstropper (IR 1)

  Hærstyrkene utenom Brig 1 var på ca. 7000 mann.

  Så kom 5 Heimevernsavsnitt (Fredriksten, Mysen, Sarpsborg, Moss og Ski) med 31 landheimevernsområder og 6000 mann. HV-avsnittene sto altså i krig kommandomessig direkte under FDI, HV-distriktet utgikk som kommandoledd (gikk til dels inn i FDI-staben). Så til sammen ville det være ca. 18.000 mann i FDI 1.

  Oppsetningene i de forskjellige FDIer kunne sikkert variere en god del ut fra forholdene, men dette var sikkert nokså "typisk".

  Les hele denne spennende tråden > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
  Intendanten
  OR-8 Kommandérsersjant
  Administrator
  Last edited by Intendanten; DTG 131331 Aug 21, . Begrunnelse: Fikset lenke i artikkel, justerte emneknagger
   Posting comments is disabled.

  Kategorier

  Collapse

  Latest Articles

  Collapse

  • Om grader og rettigheter på Milforum
   Intendanten
   OR-8 Kommandérsersjant
   Administrator
   av Intendanten

   Alle brukerne på Milforum har en grad tilsvarende de gradene som brukes i det norske Forsvaret i dag. Over ser du min grad - kommandérsersjant i Luftforsvaret. Dette er ikke bare av kosmetiske hensyn, selv om det er et poeng at både struktur og roller er knyttet opp mot Forsvaret. Det er også et lite element av voksenopplæring ved at folk ser hva de forskjellige distinksjonene betyr. Et viktig moment er at graden sier noe om hvilken faglig tyngde den enkelte kan ha, og hvem det kan lønne...
   DTG 191952 Jun 21,
  • Om Milforum
   Intendanten
   OR-8 Kommandérsersjant
   Administrator
   av Intendanten


   Om Milforum


   Velkommen til Milforum, stedet hvor du kan møte likesinnede til diskusjoner og informasjonsutveksling rundt det norske totalforsvaret. Dette dekker alle tema fra sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap. Forumet er åpent både for den erfarne...
   DTG 111803 Oct 20,
  • Scenario for russisk angrep
   hvlt
   OF-2 Kaptein
   S-5
   Moderator
   av hvlt
   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men "benchmark scenariet" som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i bestillingen av 72 stk F-16) var det fø...
   DTG 080618 Jul 16,
  • Hyperloop (hypotetisk transportteknologi)
   lukman
   OR-6 Oversersjant
   av lukman


   Selskapet Hyperloop One (som er et av to selskaper som jobber med Hyperloop konseptet) kom nylig med denne bloggposten, der man støtter seg på konsulter fra KPMG og Rambøll når man sier at det er en fantastisk ide å bygge en et Hyperloop transportsystem mellom Stockholm og Helsingfors.

   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] Hyperloop One gjennomførte et første ...
   DTG 080615 Jul 16,
  • Pipeline Management -Amerikanernes behov for stabile oljeleveranser
   Feltposten
   OR-4 Konstabel
   Ass PIO Milforum
   av Feltposten


   «US has an open interest in economically isolating Iran if possible, and a pipeline transporting Iranian gas to Pakistan and India would compromise that isolation. If the Americans can persuade Pakistan and India to buy their gas from Turkmenistan instead, Iran will be frozen out. Just a routine case, then, of a great power trying to inflict economic damage on an enemy.»

   Krigene i Afghanistan og Irak handler ikke nødvendigvis om verdenssamfunnets avsky mot ulike religiøse,...
   DTG 201742 Jun 16,
  • Skipsdesign og doktriner, frem til og med 2. verdenskrig
   Eisenhower
   OF-1 Løytnant
   Moderator
   av Eisenhower


   Jau, dette er altså den store tråden! Jeg skal forhåpentligvis gå mer generelt til verks etter hvert, og forhåpentligvis ta for meg flere skipsklasser fra de store stridende parter under 2. verdenskrig, hvis folk er interessert! Det blir nok mest detaljer rundt Royal Navy og US Navy, da det er de jeg kan desidert mest om, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Dette er forøvrig en generell tråd, så hvis folk har innspill er det bare å komme med dem!

   Skipsdesign og doktriner,...
   DTG 201711 Jan 16,
  Working...
  X