Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame

Collapse

Toppreklame tråd

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

NK Område

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • aquila
  replied
  Det vil nok foreløpig variere litt fra område til område hvordan man gjør dette. Både ops.off og ord.off er nye stillinger, sjefssersjanten er også relativt ny.

  Etter at sjefssersjanten kom inn i bildet er rollen til NK blitt litt mindre altmuligmann heldigvis. NK er sjefens nærmeste rådgiver og hans forlengede arm internt, og da særlig i staben i rollen som stabssjef. I og med at sjefen ofte er borte, så leder NK området fra time til time når sjefen ikke er tilgjengelig. NK er fortsatt ansvarlig for utdanningen, men fokuset er nå litt mer overordnet og på utdanningen av offiserene. Sersjantene tar ansvaret for detaljene, mens NK har da rollen med overordnet utdanning.

  Ops.off er sjef for opsen, og så lenge han er våken og ikke gjør noe annet er han normalt VO. Dette tar av veldig på vaktbelastningen på de andre offiserene i staben. Opsoff har i alle fall hos oss også vært redaktør for ordrene. Fagoffiserene/befalet skriver/gir input til sin del av planen.

  I arbeidet med ordren er d...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  NKs rolle (spesielt ift utarbeidelse av ordrer) ble i hvert fall klarere for meg.

  Dersom OPSoff ikke er involvert i plan/ordre prosessen, så vil jeg gjette at rollen er å være en slags "battle captain", og styre pågående operasjoner (på vegne av sjefen), i den grad han har fått fullmakt til det av sjefen - og ellers varsle sjefen når avgjørelser må tas (om denne ikke er 100% "på" i utgangspunktet)?...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  Så er vi jo HV, og bruker den enkeltes styrker og svakheter aktivt for å bli best mulig.
  Dette er viktig å holde på og er noe av kjernen i HV sin egenart etter min mening. Et Command Team må imidlertid i sum levere på behovet som beskrevet.

  ...
  [/QUOTE]
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Men generelt; Rolle- og ansvarsfordeling i Heimevernets Command Team bør man etterspørre, hvis man ikke allerde har fått den utdelt, dersom man har en eller annen funksjon i et command team, enten som OmrSj, NK, OmrSjt, TrSj eller TrSjt. Det er blitt et veldig godt dokument å jobbe utifra. Så er vi jo HV, og bruker den enkeltes styrker og svakheter aktivt for å bli best mulig....
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Ja, OpsOff's rolle i PBPen er jeg litt usikker på, men for Områdesersjantens del er det i stor grad å fylle det som her er beskrevet som NKs rolle i UTFØRELSE. Da i hovedsak med fokus på stridsteknikk og utnyttelse av avdelingsvåpen, og generelt kvalitetssikre at Sjefens plan lar seg gjennomføre i praksis. Jeg pleier ofte å relatere det til byggebransjen i det sivile liv, der Sjefen har rollen som Arkitekt og Sjanten har rollen som Ingeniør... ...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  I leseheftet fra 1998 sto det som sagt at NK "syr" operasjonsplanen sammen. Ellers står det der hvem som utarbeider hvilke deler av operasjonsplanen/-ordren:

  "1. SITUASJONEN
  1a. Fienden: E-offiser
  1b. Andre egne styrker: NK
  1c. Underleggelser og avgivelser: NK
  1d. Sjefens vurderinger og forutsetninger: Områdesjef (hvis nødvendig)

  2. OPPDRAG: Ordrett gjengitt fra nest høyere avdeling

  3. UTFØRELSE: Områdesjef med bistand fra NK

  4. ADMINISTRASJONS- OG FORSYNINGSTJENESTE: Adm-off med bistand fra personelloffiser og sanitetsbefal

  5. STRIDSLEDELSE OG SAMBAND
  5a. Samband: Sambandsoffiser
  5b. Stridsledelse: Områdesjef med bistand fra NK

  Vedlegg:
  Sambandsdiagrammer (radio, linje og MO): Sambandsoffiser
  Ytterligere vedlegg utarbeides normalt ikke på områdenivå"

  Med operasjonsoffiser og områdesersjant regner jeg med at både sjef og NK er noe avlastet her?...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Opprinnelig skrevet av Niko Vis post

  Det står egentlig ikke i sitatet at det er NK som skal være "ordre-redaktør" - men det er vel naturlig når det ikke finnes noen G-5/S-5?
  Nei, men som sagt var dette "Rolle". Under "Ansvar" (som er en mer konkret opplisting av arbeidsoppgaver) finner vi blandt annet:

  "At øvingsordrer utarbeides og risikovurdering kvalitetssikres."

  Samtidig mener jeg jo at f.eks ordreskriving er et vesentlig bidrag under "avlaste sjefens oppgaver slik at områdesjef kan fokusere på ledelse."
  ...
  [/QUOTE]
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  hvlt : Ja, og det er ikke så langt fra sannheten dette. Ifht stabsbesetningene er det vel i stort sett bare OpsOff som er kommet inn etter dette (og at de fleste har blitt spesialistbefal og ikke offiserer..)
  Dog har Områdesjanten kommet inn og tatt noen av oppgavene fra NK. Dvs som sjefens nærmeste rådgiver i stridstekniske spørsmål (dvs at han ikke er statter NK fullstendig i Pkt1.)
  Pkt 4 faller stort sett under Sjanten, i likhet med Pkt8.
  Så på mange måter gjør den nye tredelingen at NK i større grad kan fokusere på jobben som Stabssjef....
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Dette blir stort sett av historisk interesse: Heimevernets lesehefte 00.04 "Hvem gjør hva i områdestaben og stabselementene?" fra 10. september 1998 er bygget på andre forutsetninger enn dagens. Hovedforskjellen er at før 2005 var HV-området del av et HV-avsnitt med en ganske stor stab, mens områdestaben var liten. I dag er avsnittnivået borte og områdene direkte underlagt HV-distriktet, som har et stort ledelsesspenn som direkte overordnet et ganske stort antall HV-områder. HV-området har i dag en større stab med operasjonsoffiser, liaison-offiser og områdesersjant, som ikke fantes på områdenivå før 2005.

  Det aller første som står i heftet er: "Områdestaben med stabselement har en personellramme tilpasset områdets oppdrag og styrke. Det er ikke forusetningen at områdestabene skal drive stabsarbeid. Tjenesten i områdets kommandoplass (områdeKO) skal bestå i enkel stridsledelse, mens stabsarbeidet skal foregå på avsnittnivå. Stridsledelse på områdenivå inneholder imidlertid elementer a...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  NKs oppgaver er i stor grad å fungere som Stabssjef, og har ansvaret for drift av staben. Utdanningsplanleggingen som du nevner faller i større grad på sjefssersjanten.

  Hvert Command Team og ledelsestriangel har jo sin variant av dette, men generelt vil jeg henvise til "Ansvars og oppgavefordeling i Command Team i HV" som ble utgitt i høst. Den BØR områdesjefen din sitte på og kjenne til.
  Men siden den er ugradert tillater jeg meg å sakse punktet "Rolle" for NK Område:
  "Nestkommanderende (NK) er områdesjefens stedfortreder.
  NK leder staben, og skaI avlaste sjefens oppgaver slik at områdesjef kan fokusere på ledelse.
  NK skal støtte sjefen med situasjonsforståelse, kontroll, rapportering og operativ status på området."

  På mange måter kan du si at NK er områdesjefens slave... Områdesjefen sier hvordan han vil ha ting og gjøre ting, så skriver NK ordren. NK leder møter, osv osv...
  Det ...
  [/QUOTE]
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Nå er selvfølgelig dette litt satt på spissen, men jeg vet at for min egen del hadde jeg blitt koko av å ha jobben som NK hos oss har. (Så skal det jo sies at jeg helst skulle vært lagfører, det er jo lite som er morsommere enn et godt gjennomført oppdrag på lagsnivå, men når jeg nå skulle sparkes oppover har jeg vært veldig klar på at jeg holder meg i OR-søyla)
  Men iværtfall min sjef har vært veldig tydelig på at både han og troppsjefene skal få overskudd (både mentalt men ikke minst tidsmessig) til å lede. Det krever at respektive staber gjør jobben sin.

  I en oppdragsløsning vil typisk da Sjef få sin VO fra nivået over. Han koker dette da ned til en intensjon og et mål for området, og så kommer jeg inn og mener noe om utførelsen. Når så jeg og Sjef er blitt enige om utførelsen får NK jobben med å forfatte en 14 siders ordre eller deromkring

  Nå skal det sies at jeg har en sjef som tiltrådte ca et år før meg og NK tiltrådte samtidig (siden Sjef kom fra NK stillingen...) , dvs a...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Sjefssersjant er kremjobben i Området Akkurat så høyt oppe at man kan sove innendørs i OPS, samtidig så stridsteknisk fokusert at en får være ute med gutta hele dagen. Nå f.eks sitter NK'n vår og skriver VO for neste års områdetrening. Min rolle er å lese igjennom, påpeke feil og mangler og sende tilbake. ...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Hmmm. «Slave,» interessant. Hvilket begrep ville du brukt om sjefssersjanten? ...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  NKs oppgaver er i stor grad å fungere som Stabssjef, og har ansvaret for drift av staben. Utdanningsplanleggingen som du nevner faller i større grad på sjefssersjanten.

  Hvert Command Team og ledelsestriangel har jo sin variant av dette, men generelt vil jeg henvise til "Ansvars og oppgavefordeling i Command Team i HV" som ble utgitt i høst. Den BØR områdesjefen din sitte på og kjenne til.
  Men siden den er ugradert tillater jeg meg å sakse punktet "Rolle" for NK Område:
  "Nestkommanderende (NK) er områdesjefens stedfortreder.
  NK leder staben, og skaI avlaste sjefens oppgaver slik at områdesjef kan fokusere på ledelse.
  NK skal støtte sjefen med situasjonsforståelse, kontroll, rapportering og operativ status på området."

  På mange måter kan du si at NK er områdesjefens slave... Områdesjefen sier hvordan han vil ha ting og gjøre ting, så skriver NK ordren. NK leder møter, osv osv......
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
  Last edited by navara; DTG 212032 Dec 20, . Begrunnelse: Sitatet ble svart, funka dårlig på svart bakgrunn

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Min erfaring (som kommandoplassbefal og stedfortredende SB-befal) i eget område er at NK (i likhet med Sjef) i liten grad går VO-vakter, ei heller har så mye ansvar for OPS-drifta. (Hovedsakelig styrt av OPS-off, SB-bef og kommandoplasslaget) Hos oss er VO i hovedsak blitt delt mellom OPS-off, SB-bef, Liason-off og E-off. Adm-bef og P-bef i litt mindre grad (de har gjerne mye egne oppgaver å gjøre; til en viss grad gjelder det også E-off), men vi bruker dem når det trengs for å få vaktlista til å gå opp, og har i det senere blitt litt mer bevisst på at de må få øvelse og erfaring i rollen (før det brenner på dass), selv om de har andre "viktigere" oppgaver å gjøre......
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
  Last edited by LVGRP99; DTG 212102 Dec 20, .

  Leave a comment:


 • schaly
  replied
  Denne fant jeg i mitt arkiv. Ble laget i 2013, så regner med at det er noen endringer mht ny organisasjon med OR...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
  Attached Files

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg vil tro at også navara kan bidra....
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Jeg er bortreist til i morgen, men jeg vet at jeg har hjemme et skriv som heter noe slikt som «Hvem gjør hva i områdestaben», jeg skal se om jeg finner det når jeg kommer hjem....
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

  Leave a comment:


 • BloodhounD
  started a topic NK Område

  NK Område

  Nytilført Heimevernet fra annen org, og har blitt tildelt stilling som NK Område. Vårt oppdrag er objektsikring av konkret definert samfunnskritisk infrastruktur i vårt område. Har lest gjennom forumet og funnet stillingsbeskrivelser for andre stabsoffiserer, og skulle gjerne sett beskrivelsen av NK Område. Forstår jo naturligvis at det ligger et ansvar for utdanningsplanlegging der. Stedfortreder for områdesjef, drift av KO/OPS, inngå som VO er vel også nærliggende å tro ligger der. Hadde satt pris på dersom HVLT kunne hostet opp noe her, evt om noen som har/har hatt stillingen eller kjennskap til stillingen, kunne fylt inn med litt info. Har naturligvis bedt områdesjefen min om en stillingsinstruks, og den kommer...plutselig. I mellomtiden kan kanskje Milforum bidra. ...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
Working...
X