Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2021-01-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av brukere på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

Click image for larger version Name:	64px-Of4_har.jpg Views:	324 Size:	2,5 KB ID:	1024632​​​​​
Sjef: OF-4 Oberstløytnant @Sjef Milforum

Click image for larger version Name:	64px-Of3_har.jpg Views:	324 Size:	2,3 KB ID:	1024633​​​​​
Nestkommanderende: OF-3 Major @NK Milforum

Click image for larger version Name:	64px-Or8+.jpg Views:	306 Size:	3,2 KB ID:	1024634​​​​​
Sjefssersjant: OR-8+ Kommandérsersjant @Lille Arne

Click image for larger version Name:	OR8_NOR_-_Kommandersersjant_Luft.jpg Views:	1 Size:	4,0 KB ID:	1042401​​​​​
Intendant: OR-8 Kommandérsersjant @Intendanten


Personell & administrasjon

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	301 Size:	1,7 KB ID:	1024636
​​​​
S-1: OF-2 Rittmester @Rittmester

Click image for larger version Name:	64px-Or7_sjo.jpg Views:	0 Size:	3,7 KB ID:	1033698​​​​​
Ass S-1: OR-7 Flotiljemester @magskor


Etterretning & Sikkerhet

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	273 Size:	1,4 KB ID:	1024638​​​​​
S-2: OF-1 Løytnant @cwo-kp4

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	247 Size:	2,7 KB ID:	1024640​​​​​
Ass S-2: OR-6 Oversersjant @jaffar


Operasjoner, avdelinger & militære fag

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	218 Size:	1,7 KB ID:	1024641​​​​​
S-3: OF-2 Rittmester @Bestefar

Click image for larger version Name:	64px-Or7+.jpg Views:	215 Size:	2,9 KB ID:	1024642​​​​​
Ass S-3 (ingeniør): OR-7 Stabssersjant @pioff

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	204 Size:	2,7 KB ID:	1024643​​​​​
Ass S-3 (logistikk): OR-6 Oversersjant @Hulkinator
Ass S-3 (sanitet): OR-6 Oversersjant @carebear


Logistikk & materiell

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	203 Size:	1,7 KB ID:	1024644​​​​​
S-4: OF-2 Kaptein @Znuddel

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	212 Size:	2,7 KB ID:	1024645​​​​​
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @Grasklyppertraktor
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @navara


Planer & policy

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	195 Size:	1,7 KB ID:	1024646​​​​​
S-5: OF-2 Kaptein @hvlt

Click image for larger version Name:	64px-Or7+.jpg Views:	193 Size:	2,9 KB ID:	1024647​​​​​
Ass S-5: OR-7 Stabssersjant @88charlie


Samband & IKT

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	190 Size:	1,7 KB ID:	1024648​​​​​
S-6: OF-2 Kaptein @93A

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	190 Size:	1,4 KB ID:	1024649​​​​​
Ass S-6: OF-1 Løytnant @Einherjar

Øvrige offiserer

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	176 Size:	1,4 KB ID:	1024650​​​​​
OF-1 Løytnant aquila
OF-1 Løytnant sbaar
OF-1 Løytnant M72


Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_sjo.jpg Views:	0 Size:	3,6 KB ID:	1033700​​​​​
OF-1 Løytnant Eisenhower


Click image for larger version Name:	64px-Of1_1_har.jpg Views:	182 Size:	1,2 KB ID:	1024652​​​​​
OF-1 Fenrik Signal_m

Øvrig befal

Click image for larger version Name:	64px-Or7_har.jpg Views:	176 Size:	2,8 KB ID:	1024653​​​​​
OR-7 Stabssersjant Kdo_Under
OR-7 Stabssersjant MMB
OR-7 Stabssersjant Sofakriger


Click image for larger version Name:	64px-Or7_sjo.jpg Views:	1 Size:	3,7 KB ID:	1042402
OR-7 Flotiljemester Eeo


Click image for larger version Name:	64px-Or6_har.jpg Views:	184 Size:	2,6 KB ID:	1024654​​​​​
OR-6 Oversersjant Reodor F
OR-6 Oversersjant essal
OR-6 Oversersjant Pinch
OR-6 Oversersjant AGR416
OR-6 Oversersjant mailman
OR-6 Oversersjant gringo
​​​​​​​

Click image for larger version Name:	64px-Or6_sjo.jpg Views:	157 Size:	2,5 KB ID:	1024655​​​​​
​​​​​​​OR-6 Skvadronsmester minime


Click image for larger version Name:	64px-Or5_2_har.jpg Views:	171 Size:	2,4 KB ID:	1024656​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse 84mm
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ Biggs
​​​​​​​OR-5+ Sersjant 1.klasse Din_Laban
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ Gnist
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ hvorre
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ kilopapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ Makaan
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ MWD
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ njetnjet
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ Oldemordi
OR-5+ Sersjant 1.klasse onkel smerte
OR-5+ Sersjant 1.klasse Safariland
OR-5+ Sersjant 1.klasse lightfoot


Click image for larger version Name:	64px-Or5_2_sjo.jpg Views:	160 Size:	2,3 KB ID:	1024657​​​​​
OR-5+ Senior kvartermester yamaha
OR-5+ Senior kvartermester Navytimes

​​​​​​​
Click image for larger version Name:	OR5_NOR_-_Senior_sersjant_Luft.jpg Views:	0 Size:	3,1 KB ID:	1033707​​
​​​​​​​OR-5+ Vingsersjant SlakaBall
OR-5+ Vingsersjant Crew Chief
OR-5+ Vingsersjant​​​​​​​ Simplex
​​​​​​​
OR-5+ Vingsersjant @endrelunde


Click image for larger version Name:	64px-Or5_1_har.jpg Views:	154 Size:	2,3 KB ID:	1024658​​​​​
OR-5 Sersjant 9echo
OR-5 Sersjant bjartulf
OR-5 Sersjant Bratwurst
OR-5 Sersjant gigafactory
OR-5 Sersjant GullwingGroove
OR-5 Sersjant hbreis
OR-5 Sersjant Joppe
OR-5 Sersjant Medicx
OR-5 Sersjant nettbank
OR-5 Sersjant Niko
OR-5 Sersjant opshunter
OR-5 Sersjant orcbuster
OR-5 Sersjant peshmerganor
OR-5 Sersjant EivindM
OR-5 Sersjant Chilinøtt
OR-5 Sersjant Claus Madsen

​​​​​​​
Click image for larger version Name:	64px-Or5_1_sjo.jpg Views:	150 Size:	2,0 KB ID:	1024659​​​​​
OR-5 Kvartermester Kystvaktmann


Click image for larger version Name:	OR5_NOR_-_Sersjant_Luft_NY.jpg Views:	0 Size:	2,9 KB ID:	1033706​​
OR-5 Sersjant LVGRP99
​​​​​​​

Videre er det 58 spesialister på nivå OR-4 og OR-4+.

Til slutt er det 79 reservebefal og -spesialister.