Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fremtidens Heimevern

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fremtidens Heimevern

  FFI har gjennom et treårig prosjekt utarbeidet rapporten "Framtidas Heimevern", som kan lastes ned her: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Click image for larger version

Name:	HV-soldater.jpg
Views:	523
Size:	118,1 KB
ID:	1057353

  Også omtalt på den generelle tråden om HV.
  Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Ifølge beregninger gjort av FFI kan prislappen på fremtidens Heimevern ligge på nesten to og en halv milliard kroner i årlige driftskostnader, i tillegg til fire milliarder i investeringer.
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Etter å ha analysert trusselbildet med tanke på å identifisere Heimevernets rolle i hele konfliktspekteret, samt gått gjennom oppdragsporteføljen slik den ser ut i dag, har de skissert fire mulige ambisjonsnivåer for HV, kalt:
  1. Overvåking og respons
  2. Sikring og innsats
  3. Samtidig innsats
  4. Slagkraftig sikring og innsats

  (Min kommentar: Inndelingen i fire nivåer minner jo om fagmilitært råds fire ambisjonsnivåer for Forsvaret, A-D, hvor vi som kjent endte opp litt under det laveste alternativet, D. Vi får satse på at ikke HV ender opp der.)

  Nivåene er forsøkt forklart gjennom figuren under. (Forkortelsene NSI og GNF, som er brukt der, står for hhv nasjonale sikkerhetsinteresser og grunnleggende nasjonale funksjoner).

  Click image for larger version

Name:	HV ambisjonsnivå.jpg
Views:	516
Size:	88,1 KB
ID:	1057354

  For ytterligere detaljer om hva som inngår i de forskjellige ambisjonsnivåene henvises det til rapporten. Dagens HV tilsvarer noenlunde nivå 2. Merk for øvrig (gjen)innføringen av maritime kapasiteter på de to høyeste ambisjonsnivåene.


  Lignende tråder

  #2
  Espen Berg-Knutsen ved FFI:

  Diskusjonen om Heimevernet bør dreie seg om hva fremtidens HV skal sikre, ikke bare hvor mange soldater organisasjonen skal ha.

  i mener samfunnet har behov for en militær mobiliserbar avdeling med evne til å operere i både fred og krig.

  Den skal være klar til å støtte resten av Forsvaret og samfunnets øvrige beredskapsorganisasjoner i de store, overraskende og langvarige krisene. Spørsmålet som står ubesvart er hvor omfattende oppgaver det fremtidige heimevernet skal ha.

  Det er fristende å si at staten må beskytte alt som er viktig i samfunnet. Men hvor skal vi sette grensen for hva som er viktig? Det finnes tusenvis av sårbare punkter i infrastrukturen vi omgir oss med. Vi er avhengige av strøm- og kommunikasjonsnett, drivstoff-, mat- og vannforsyning, betalingstjenester og offentlige tjenestetilbud. Alt kan ikke sikres samtidig, og hva som er tilstrekkelig sikkerhet finnes det ingen fasit på.

  HV bør videreutvikles som en generell reservestyrke med evne til både forsvar av Norge og til å trygge samfunnet i fred, krise og krig. Truslene som ikke rammer fysiske funksjoner er enda vanskeligere å håndtere. Hvordan skal vi forsvare oss mot uønsket innblanding i våre demokratiske valg? Eller kampanjer for å øke fragmenteringen i samfunnet og svekke tilliten til landets myndigheter og institusjoner i en krise? Utover det åpenbare i at dette må være en statlig oppgave, er det ikke alltid lett å definere hvem som skal gjøre hva.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Kommentér


   #3
   En del av oppdrag og rolle som beskrives her tror jeg en reelt mobiliserbar hær som inkluderer noen som tør bli våt på beina er mer egnet for. HV sin egenart er enkeltmann med lokalkunnskap, kort reaksjonstid og enkle ressurser logistikkmessig.

   Mange oppdrag krever mer og samvirke. I-styrkene kjenner vel allerede på at de egentlig er hær på mange måter, så hvorfor ikke heller bruke det velprøvde konseptet med kompanier, bataljoner, brigader og kjente troppearter? Hvorfor ikke bruke hær og sjøforsvar til hovedoppgaven de utdannes og eksisterer for - forsvare landet?

   Hvorfor kan ikke Ola enkeltmann heller dra på repøvelse enn HV-øvelse?

   Kommentér


    #4
    Jeg er i en stor grad enig. Nå er jeg vel svært nostalgisk når det gjelder totalforsvaret og spesielt mobiliseringshæren under den kalde krigen, men jeg tror også vi kanskje trenger å bringe de beste elementer av mobiliseringshæren tilbake, dvs. hærreservister (men bedre trenet og utstyrt enn på 1970- og 1980-tallet), og med en klar arbeidsdeling mellom hær og heimevern i landforsvaret.

    Kommentér


     #5
     Rooolig nå folkens, vi har vært gjennom denne leksa tidligere, og det ender aldri godt for milforumister.

     Dette har skjedd i første akt:
     Et fagmiljø har lagt frem 4 alternativer for et produkt i fremtiden. La oss kalle disse 1,2,3,4

     1. Gir det faglig beste og mest allsidige alternativet. Men koster grisemye penger.
     2. Er nettopp det, et godt nr 2 som alle kan enes om at er «bra nok» til å utføre ønskelige oppgaver. Koster fortsatt fryktelig mye penger.
     3. Nå begynner prisen å nærme seg spiselig, men faget lider. Pris trumfer nå behov.
     4. Prisen er mer eller mindre spiselig, så får det heller være at produktet ikke fyller behovet.

     Dette pågår nå i andre akt:
     Milforumister og andre i den snevre gruppen som bryr seg om temaet blir ivrige, det øynes en mulighet for endelig å få fullfinansiert et produkt som oppfyller behovet. Muligheten for å få finansiert enda et annet produkt som sammen med dette ville gjort fremtiden ennå lysere trekkes frem. Resten av kongeriket gir beng.

     Dette vil skje i tredje og siste akt:
     Vi ender opp et sted rundt alternativ 4. Forsvaret er ikke pri, folk flest bryr seg katta, og ingen folkevalgt vil flytte penger fra et populært tema folk bryr seg om, til et mæh-tema «ingen» bryr seg om.

     Hadde dette handlet om monopolpenger kunne vi bare kopiert opp flere, men all den tid vi bruker ekte penger må mer penger her, nødvendigvis bety mindre penger der. Fortell heller hvor dere vil ta disse milliardene fra

     For å sitere et kjent dikt fra en gruppe poeter fra New York i 93: «Cash Rules Everything Around Me»

     Kommentér

     • Trådstarter

      #6
      Click image for larger version

Name:	1a0hkd.jpg
Views:	434
Size:	57,8 KB
ID:	1057396

      Kommentér


       #7
       Dette kan jo bli en symbolsak for SP i regjering, men det kan vel fort gå utover andre deler av forsvaret.

       Kommentér


        #8
        Der la PIO ut bilder av at mitt HV-område har bordet et supplyskip på årets øvelse. Så da trenger jeg ikke tenke at det var noe jeg skulle holde for meg selv. Strengt talt i overkant at et HV-område noen gang kommer til å gjøre det i virkeligheten. Men det er en ekstrem utgave av er bygg og gjør det lettere å forstå hva som skjer om vi får det noe mer sannsynlige oppdraget å sikre de som faktisk går inn.

        Første gang de fleste av soldatene gjorde dette, fikk overraskende bra.
        aquila
        OF-2 Rittmester
        S-2
        Moderator
        Last edited by aquila; DTG 081450 Oct 21, .

        Kommentér


         #9
         Ironisk nok så leste jeg akkurat igjennom deler av HING-tråden, og det blir jo savnet av Sjø-HV påpekt av Magskor. Jeg tenker at dette vel er et steg i retning av gjenopprettelse?

         Kommentér


          #10
          Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
          Ironisk nok så leste jeg akkurat igjennom deler av HING-tråden, og det blir jo savnet av Sjø-HV påpekt av Magskor. Jeg tenker at dette vel er et steg i retning av gjenopprettelse?
          Det er å dra det langt tror jeg. Bordingstropp og Sjø-HV var også to forskjellige ting.

          Kommentér


           #11
           Hvis man ser på det FHI legger frem, så fremstår nedleggelsen av SHV som et feilgrep. Ser at det blir noen erzatz SHV løsninger i HV nå, ok nok, men var nok bedre med ekte SHV.

           Kommentér


            #12
            Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
            Hvis man ser på det FHI legger frem, så fremstår nedleggelsen av SHV som et feilgrep. Ser at det blir noen erzatz SHV løsninger i HV nå, ok nok, men var nok bedre med ekte SHV.
            Det skal en ganske kort kartstudie til før selv den mest utrente sivilist ser at å legge ned SHV var dumt.

            Kommentér


             #13
             Som sanitetsoffiser i SHV var ikkje bording ein av mine spesialitetar, men bordingstroppen var ein viktig del av SHV. Forsvaret og FOH sette veldig strenge krav til korleis ei bordingstropp skulle fungere og kva opplæriing dei skulle ha. Og for å kunne foreta ei bording på vegne av nasjonen Norge måtte ein vere sertifisert. Krava var så strenge at det var ikkje mogleg for eit SHV område å ha ei bordingstropp, så det var kun SHV innsats som hadde.
             I tillegg til bordingstropp må ein og ha ein kontrolloffiser når ein skal borde. Kontrolloffiseren var den som skulle kontrollere skipets papir for å sjå om det var uregelmessigeheter der. Så de sikkert forstår så var det heller ikkje ein jobb for kven som helst. Fleire SHV områder hadde kontrolloffiserer, desse hadde som regel ein sivil jobb som gjorde dei i stand til å utføre jobben.

             Kommentér


              #14
              Det hører med til historien at fartøyet lå til kai når vi bordet det. Tror ikke vi skal prøve til sjøs med det første.

              Kommentér

              • Trådstarter

               #15
               Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post

               Det skal en ganske kort kartstudie til før selv den mest utrente sivilist ser at å legge ned SHV var dumt.
               I beg to differ.

               At Kongeriket trenger maritime kapasiteter - åpenbart. At svaret er organisasjonen SHV - ikke fullt så.

               HV-områder som har objekter med sjøside trenger kanskje soldater i båt som kan passe på sjøsiden, og kanskje dykkere. Dette er noe noen områder/I-styrker allerede har. For overvåking av fjordarmer vil båter eller OP/KYP på land være kjekt. Bording av skip for å kontrollere dem må noen også drive med, i dag Kystvakten og eventuelt MJK om skipet er gjenstridig.

               Jeg har ikke svaret, men de enkleste oppdragene kan sannsynligvis løses av et vanlig HV-område bare de får rekvirert en 16-fots båt, og har et lag eller en tropp med båtvante folk. Oppdrag av økende kompleksitet og med behov for mer avansert utstyr bør være gjenstand for en kost-/nyttevurdering. Hvem er det som er best egnet til å løse dem? Kanskje er det en spesialisert SHV-organisasjon, eller kanskje er det noe Kystvakt, Marine, KJK eller FS heller bør gjøre?

               Og egentlig synes jeg dette spiller inn i FFI-studien som er gjenstand for en egen tråd her. Man får først finne ut ambisjonsnivå og tilgjengelig pengesekk, og deretter fordele de viktigste oppgavene mellom HV og andre deler av Forsvaret eller andre offentlige beredskapsetater.

               Kommentér


                #16
                Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                Som sanitetsoffiser i SHV var ikkje bording ein av mine spesialitetar, men bordingstroppen var ein viktig del av SHV. Forsvaret og FOH sette veldig strenge krav til korleis ei bordingstropp skulle fungere og kva opplæriing dei skulle ha. Og for å kunne foreta ei bording på vegne av nasjonen Norge måtte ein vere sertifisert. Krava var så strenge at det var ikkje mogleg for eit SHV område å ha ei bordingstropp, så det var kun SHV innsats som hadde.
                I tillegg til bordingstropp må ein og ha ein kontrolloffiser når ein skal borde. Kontrolloffiseren var den som skulle kontrollere skipets papir for å sjå om det var uregelmessigeheter der. Så de sikkert forstår så var det heller ikkje ein jobb for kven som helst. Fleire SHV områder hadde kontrolloffiserer, desse hadde som regel ein sivil jobb som gjorde dei i stand til å utføre jobben.
                Gløymde noko viktig i innlegget mitt. Ein bordar ikkje eit skip berre for å borde (bortsett for på øving). Ein må ha ein grunn til å borde.
                Og grunnen for ei bording er som regel visitasjon,
                Visitasjon begynner med eit radiooppkall der ein eller annan med myndigheit kallar opp skipet og ber om informasjon, mykje står i AIS, men ikkje alt. Og som regel blir visitasjonen fullført med det eine radiooppkallet. Men så er det kanskje noko ein vil sjå nærmare på og då sender ein kontrolloffiseren ombord, med eller utan eit bordingslag. Som då kontrollerer papira til skipet og mannskapet manuelt. Mens alt dette pågår skal skipet kunne forsette sin gange i normal fart og kurs.

                Kommentér


                 #17
                 Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                 I beg to differ.

                 At Kongeriket trenger maritime kapasiteter - åpenbart. At svaret er organisasjonen SHV - ikke fullt så.

                 HV-områder som har objekter med sjøside trenger kanskje soldater i båt som kan passe på sjøsiden, og kanskje dykkere. Dette er noe noen områder/I-styrker allerede har. For overvåking av fjordarmer vil båter eller OP/KYP på land være kjekt. Bording av skip for å kontrollere dem må noen også drive med, i dag Kystvakten og eventuelt MJK om skipet er gjenstridig.

                 Jeg har ikke svaret, men de enkleste oppdragene kan sannsynligvis løses av et vanlig HV-område bare de får rekvirert en 16-fots båt, og har et lag eller en tropp med båtvante folk. Oppdrag av økende kompleksitet og med behov for mer avansert utstyr bør være gjenstand for en kost-/nyttevurdering. Hvem er det som er best egnet til å løse dem? Kanskje er det en spesialisert SHV-organisasjon, eller kanskje er det noe Kystvakt, Marine, KJK eller FS heller bør gjøre?
                 Da tror jeg det er en god ide å se på det kartet en gang til. Sjøside av anlegg er et oppdrag - å komme til der du trenger noe annet. Prøv feks å ta deg fra Stavanger-halvøyen til Karmøy når fergen er ute av spill. Eller til Bømlo. Eller til Austevoll. Eller til Fedje. Eller Måløy. Eller... Det er ufattelig med viktige steder og sentrale objekter som ligger slik at du trenger å ha to mann for å kikke på en liten bru for å ha full kontroll på all trafikk til og fra. Det er ufattelig mange steder langs kysten en liten fiendtlig styrke kan ligge i skjul og med et billig webkamera ha full kontroll på eneste fremføringsvei for styrker som kan utgjøre en trussel. Å ta seg mellom noen holmer og skjær, over et lite strekk i mørke og litt sjø og sette et lag i land et sted hvor det ikke er så naturlig å gå inn er ikke noe for en 16 fots Askeladd med en amatør.

                 Jeg er enig med deg i at HV kunne hatt god nytte av noen enkle arbeidsbåter til enkle oppdrag - og at det finnes en menge oppdrag på sjø HV ikke skal gjøre. Men den fleksibiliteten i å ha ett skikkelig sjøgående fartøy med en 12,7 plattform gir en planoffiser så utrolig mye mer opsjoner en den ene veien ut og inn med gaupeterreng rundt.                 Kommentér


                  #18
                  Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                  Da tror jeg det er en god ide å se på det kartet en gang til. Sjøside av anlegg er et oppdrag - å komme til der du trenger noe annet. Prøv feks å ta deg fra Stavanger-halvøyen til Karmøy når fergen er ute av spill. Eller til Bømlo. Eller til Austevoll. Eller til Fedje. Eller Måløy. Eller... Det er ufattelig med viktige steder og sentrale objekter som ligger slik at du trenger å ha to mann for å kikke på en liten bru for å ha full kontroll på all trafikk til og fra. Det er ufattelig mange steder langs kysten en liten fiendtlig styrke kan ligge i skjul og med et billig webkamera ha full kontroll på eneste fremføringsvei for styrker som kan utgjøre en trussel. Å ta seg mellom noen holmer og skjær, over et lite strekk i mørke og litt sjø og sette et lag i land et sted hvor det ikke er så naturlig å gå inn er ikke noe for en 16 fots Askeladd med en amatør.

                  Jeg er enig med deg i at HV kunne hatt god nytte av noen enkle arbeidsbåter til enkle oppdrag - og at det finnes en menge oppdrag på sjø HV ikke skal gjøre. Men den fleksibiliteten i å ha ett skikkelig sjøgående fartøy med en 12,7 plattform gir en planoffiser så utrolig mye mer opsjoner en den ene veien ut og inn med gaupeterreng rundt.


                  Trur ikkje dei som ikkje har opplevd det heilt forstår kapasiteten som låg i SHV, og då kanskje det enda best i det gamle SHV då ein hadde mange områder langs kysten.
                  På ei øving skulle vi drive med søk og redning og eit fartøy la ut markørdukker i sjøen inn i mellom nokre øyar. Folk i område viste at Nesje Fort var bemanna og det gjekk 5 min før første telefon kom, "det har vore nokon her og lagt noko i sjøen, kartreferanse sån og sånn". Eit år hadde vi stor øving, alle SHV områder frå svenskegrensa til Rørvik var mobilsert. KomSjø Sør som det hette på den tida fortalde etter på, i løpet av den veka hadde dei full kontroll over kvar einaste robåt og det som er større langs heile kysten.

                  Skille

                  Reknar med at alle kjenner til Harald Heide Steen sin legendariske ubåt kaptein "ein kan jo ikkje sjå den grense under vann". No har vegvesenet ein liknade forklaring, ikkje lett å sjå grensa i terrenget. > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                  Rittmester
                  OF-2 Rittmester
                  S-1
                  Moderator
                  Last edited by Rittmester; DTG 081533 Oct 21, .

                  Kommentér


                   #19

                   Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                   En del av oppdrag og rolle som beskrives her tror jeg en reelt mobiliserbar hær som inkluderer noen som tør bli våt på beina er mer egnet for. HV sin egenart er enkeltmann med lokalkunnskap, kort reaksjonstid og enkle ressurser logistikkmessig.

                   Mange oppdrag krever mer og samvirke. I-styrkene kjenner vel allerede på at de egentlig er hær på mange måter, så hvorfor ikke heller bruke det velprøvde konseptet med kompanier, bataljoner, brigader og kjente troppearter? Hvorfor ikke bruke hær og sjøforsvar til hovedoppgaven de utdannes og eksisterer for - forsvare landet?

                   Hvorfor kan ikke Ola enkeltmann heller dra på repøvelse enn HV-øvelse?
                   FFI publikasjonen (Som jeg mener er et svært godt dokument) peker på behov og konsepter som er ganske så forskjellige fra hva Hæren, KV, Marinen og Luftforsvaret driver med.

                   Er det noe annet en det gamle HV med Ludvik og Ag3? Ja, men nå er samfunnet vårt noe helt annet en det var i 1985 også.


                   Og.
                   Gir man tilsvarende sum til de andre våpengrenene så har de sine kjerneoppgaver som er fravikende fra HVs oppgaver.

                   Kdo_Under
                   OR-7 Stabssersjant
                   Last edited by Kdo_Under; DTG 050905 Oct 21, .

                   Kommentér


                    #20
                    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                    I beg to differ.

                    At Kongeriket trenger maritime kapasiteter - åpenbart. At svaret er organisasjonen SHV - ikke fullt så.

                    HV-områder som har objekter med sjøside trenger kanskje soldater i båt som kan passe på sjøsiden, og kanskje dykkere. Dette er noe noen områder/I-styrker allerede har. For overvåking av fjordarmer vil båter eller OP/KYP på land være kjekt. Bording av skip for å kontrollere dem må noen også drive med, i dag Kystvakten og eventuelt MJK om skipet er gjenstridig.

                    Jeg har ikke svaret, men de enkleste oppdragene kan sannsynligvis løses av et vanlig HV-område bare de får rekvirert en 16-fots båt, og har et lag eller en tropp med båtvante folk. Oppdrag av økende kompleksitet og med behov for mer avansert utstyr bør være gjenstand for en kost-/nyttevurdering. Hvem er det som er best egnet til å løse dem? Kanskje er det en spesialisert SHV-organisasjon, eller kanskje er det noe Kystvakt, Marine, KJK eller FS heller bør gjøre?

                    Og egentlig synes jeg dette spiller inn i FFI-studien som er gjenstand for en egen tråd her. Man får først finne ut ambisjonsnivå og tilgjengelig pengesekk, og deretter fordele de viktigste oppgavene mellom HV og andre deler av Forsvaret eller andre offentlige beredskapsetater.
                    Jeg regner med at man med de stående styrker Norge har (spesielt Kystvakten) løser behovene man har for overvåking (inklusive bording) i fredstid. Spørsmålet er om dette behovet vil øke sterkt i krise og krig (f.eks. ved en invasjon i Finnmark, der mindre fi styrker sannsynligvis også vil operere i resten av landet til støtte for operasjonene i Finnmark (ødeleggelse av infrastruktur, baser, militært og sivilt ledelsesapparat etc., der Norge som kystnasjon har det aller meste av befolkning og kritisk infrastruktur nær kysten), og om dette på noen som helst måte kan løses uten større reservestyrker. En ting er "objekt med sjøside", en annen sak er generell overvåking av hele kysten. Kan dette gjøres kun med satellitter og annen teknologi (Kystradarkjede Sør ble forresten avviklet i 2003, men den dekket bare begrensede deler av kysten, fra svenskegrensen til Egersund + Bergen)? Hva er prisen og gevinsten ved trenede KYP, bordingslag og først og fremst et stort antall (på 1980-tallet ca. 400) forhåndsrekvirerte sivile (fiske- og andre) fartøyer med mannskaper som kjenner kysten og vet hva som er normal og unormal situasjon. "Shetlands-Larsen" hadde en stor rolle i oppbyggingen av SHV på 1950-tallet, basert bl.a. på erfaringene fra "Nordsjøbussen". Er lærdommen fra dette utgått i dag? Hva kostet SHV i forhold til hva man kunne få av kystovervåking?

                    Kommentér


                     #21
                     Men en ting jeg er mer skeptisk til, selv om HV blir mer annerledes enn resten av forsvaret, er at man i HV skal drive med grunnleggende soldatutdannelse.

                     Min erfaring fra da HV drev med dette på Værnes var at man fikk soldater av svært varierende kvalitet. Den som var bra før utdannelsen var bra soldat også, mens den som var umoden ikke ble utdannet nok til å skrelle av umodenheten.
                     De som eksempelvis hadde fullverdig tjeneste i Garden eller GSV(På tross av selvbilde noe over norm) var langt bedre rustet selv om de av og til hadde utdannelse som avvek fra behovet.

                     Jeg håper den generelle kvalitetsøkningen som ser ut til å ha skjedd i hele forsvaret også har flyttet seg til dette.

                     Kommentér


                      #22
                      Inspirert av > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] tråden:

                      Ville det vært interessant å opprette grupper à la 016 igjen, bare mer spisset på å støtte SOF, slik som det danske > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] kompaniet?


                      Kommentér


                       #23
                       Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
                       Inspirert av > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] tråden:

                       Ville det vært interessant å opprette grupper à la 016 igjen, bare mer spisset på å støtte SOF, slik som det danske > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] kompaniet?

                       Da tror jeg man heller kunne gitt SOF litt ekstra midler så disse kunne laget avdelingsformen som passer dem best.

                       Kommentér


                        #24
                        Jeg vet ikke hvordan det er nå, men i hvert fall for et tiår siden hadde FSK en reserviststyrke på beredskapskontrakt, D-skvadronen, med soldater som hadde gått fra FSK til det sivile og også en del som bare hadde gått det som vel nå heter Fallskjermjegertroppen (tidligere Hærens jegerskole) i førstegangstjenesten, og så hadde tegnet beredskapskontrakt (med ganske mye trening pr år). Så vidt jeg har hørt har D-skvadronen vært brukt ganske mye i operativ støtterolle i INTOPS.

                        Kommentér


                         #25
                         Jeg tror ikke 016 eller lignende i hv-ramme er en god ide. Men hvis spesialstyrkene har nok folk på reservekontrakt til å være regionale i samspill med hv tror jeg det er en kraftig styrkrmultiplikator. Men under spesialstyrkenes ledelse.

                         Kommentér


                          #26
                          Før man begynner å tenke på spesialstyrker, så burde man vel sørge for at man har nok vanlige styrker?

                          Kvantitet blir tilslutt en kvalitet i seg selv.

                          Kommentér


                           #27
                           Her er jeg litt uenig. Hvert distrikt (eller region) kunne hatt en tropp+/- med erfarne og selekterte soldater som trener omtrent like mye som 016 gjorde. Den kunne fungert som en fristilt innhentingsressurs og "brannslukker" direkte under distriktsstaben (i spesielle tilfeller avgitt til HV-staben/TOS).

                           Ut og kikke på ting og snakke med folk. Melde inn russiske turister med hang til kirkespir til politiet, eventuelt kakke dem i huet og putte dem i en sekk om vi har kommet så langt.

                           Støtte områder som har fått trent for lite/har for mange nytilførte, eller av andre grunner sliter med å løse oppdrag, med veiledning til ledelsen og instruksjon til mannskapene.

                           Selv om det nok ikke vil finnes tid og penger til å ha full JTAC/ildlederkvalifisering, så kunne man kanskje fått til å trene nok sammen med luft, sjø og hær til at de tør å skyte på målangivelse fra dem om det brenner nok på dass.

                           Ganske annerledes operasjonskonsept enn 016 som jeg husker altså, men kravene til seleksjon og treningstid vil være de samme.

                           Kommentér


                            #28
                            Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                            Her er jeg litt uenig. Hvert distrikt (eller region) kunne hatt en tropp+/- med erfarne og selekterte soldater som trener omtrent like mye som 016 gjorde. Den kunne fungert som en fristilt innhentingsressurs og "brannslukker" direkte under distriktsstaben (i spesielle tilfeller avgitt til HV-staben/TOS).

                            Ut og kikke på ting og snakke med folk. Melde inn russiske turister med hang til kirkespir til politiet, eventuelt kakke dem i huet og putte dem i en sekk om vi har kommet så langt.

                            Støtte områder som har fått trent for lite/har for mange nytilførte, eller av andre grunner sliter med å løse oppdrag, med veiledning til ledelsen og instruksjon til mannskapene.

                            Selv om det nok ikke vil finnes tid og penger til å ha full JTAC/ildlederkvalifisering, så kunne man kanskje fått til å trene nok sammen med luft, sjø og hær til at de tør å skyte på målangivelse fra dem om det brenner nok på dass.

                            Ganske annerledes operasjonskonsept enn 016 som jeg husker altså, men kravene til seleksjon og treningstid vil være de samme.
                            Innhentingsressurs: Vi har per i dag mange områder som har Overvåkning og kontroll som sin hovedoppgave, og alle områder har dette som sekundær oppdrag. En tropp+ dekker et SVÆRT lite område i en slik sammenheng, her er kvantitet og lokalkunnskap helt sentral. Man leter ikke etter mekaniserte brigader.

                            Brannslukker: Per i dag har man I-styrken og UTR-områdene som primær ressurs på dette. En tropp+ blir svært lite for å dekke Rogaland og Agder f.eks, da blir reaksjontiden alt for sein.

                            Ut og kikke + melde russiske turister i krikespir: Se innhentingsressurs

                            Støtte områder med trening: Dette er et reelt behov, kanskje kunne spesialstyrkene (både aktive og reserven) øvd på Militær Assistanse ved å øve opp HV-områder? Skal man lære Mohammed (21) i Kuwait ild og bevegelse, så kan man jo øve på Kurt (42) i Sauda først?

                            JTAC/Ildledelse: Hva i huleste skal man skyte på med noe større enn en RFK (selv RFK er i meste laget normalt) mange hundre mil bak fronten?

                            Behovene i Troms og Finnmark er ganske annerledes enn i resten av landet, så overnevnte gjelder for alt sør for Bodø. FI er vel ikke forventet med annet en spesialstyrke lag sør for Bodø? Invasjon mellom hyttene i Oslofjorden er vel ikke lengre et realistisk scenario?

                            Det man kunne trenge er nok at en av troppene i I-styrken er hakket skarpere på klarering av bygg. Det er nok i utgangspunktet ment at Politiet og eventuelt FSK skal gå inn, men er det varmt nok trenger man flere. I-styrken øver på det og i alle fall noen UTR-områder, men det er en veldig utfordrende sak uten å ta store tap selv. Isolering av bygget burde både I-styrken og UTR-områdene få til ganske greit. Men selve entringen kunne kanskje vært av en gjeng med litt mer trening.

                            Til de andre oppgavene som nevnes, så er arealet man skal dekke såpass omfattende at HV vil ha utfordringer med å nå over alt uten en ganske betydelig økning i volum. Hvert HV-lag skal dekke ca. 1000 personer.

                            Kommentér


                             #29
                             Jeg ser jeg må presisere litt. Når jeg tenker på innhenting så mener jeg ikke overvåking i stort.

                             Det kan handle om å få eyes on på bestemte steder veldig raskt (områdene eller i-styrke jeger overtar når de er klare), men først og fremst om å kunne forsterke/supplere ved spesielle hendelser. For eksempel dersom et objekt/område har veldig mye aktivitet rettet mot seg, ved funn av spesielt utstyr med eller uten tilhørende personell o.s.v. Min erfaring er at områdene ikke har treningen, kompetansen eller overskuddet til å håndtere slike hendelser på en god måte.

                             Brannslukkingsbiten handlet også først og fremst om slike tilfeller - samt å hjelpe områder som sliter med hva det måtte være for å fungere optimalt. Ikke om å isolere og bekjempe.

                             Å la spesialstyrkene drive med dette er en god ide, og har vært drodlet med en stund. Men i en krise eller krig har de antagelig andre ting å gjøre.

                             Så skal jeg være enig i at ildleder light neppe er noe som trenges i alle distrikter.

                             Når jeg skrev tropp handlet det om å ha litt å ta av og hva det kan være realistisk å greie å rekruttere. Alle oppdragene løses som lag eller patrulje.

                             Kommentér


                              #30
                              Så egentlig at alle distrikter har en enda skarpere (eks. spesialstyrker f.eks.) enhet til å håndtere absolutt vanskeligste av oppdrag som dukker opp? Ikke nødvendigvis dumt, utfordringen er vel at om man har en slik ressurs så hadde det vært enda mer behov for den lengre opp i systemet (f.eks. reserve til spesialstyrkene).

                              Når jeg skriver at spesialstyrkene kan drive opplæring av HV, så tenker jeg i fredstid. Det hadde vært god læring for begge parter tror jeg. Jeg har hørt noen fantasere om en utdanningstropp i distriktene, til å ta en slags rekrutt for frivillige som dukker opp når bjella går og for å vedlikeholde kvantiteten i områdene i langvarig konflikt. Vet ikke om det ble noe av det.

                              Kommentér

                              Slik kler du deg som en vintersoldat

                              Collapse

                              Working...
                              X