Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame

Collapse

Toppreklame tråd

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Krigens Folkerett

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #61
  Da tror jeg strengt tatt vi ikke er så veldig uenige i hovedspørsmålet; jeg oppfattet deg bare litt for kategorisk et par steder....
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


   #62
   Hva innebærer det å avgi eller avkreve æresord??...
    Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
   Insa.

   Kommentér


    #63
    Æresord, hentet fra wiki:
    http://no.wikipedia.org/wiki/Æresord

    Æresord (fr. parole d'honneur) er en forsikring gitt med ens ære i pant om å holde et løfte. Gjennom å gi en slik forsikring aksepterer man at man for alltid vil regnes som æreløs (og dermed også ute av stand til å gi nye æresord) dersom man ikke holder løftet. Et æresord er derfor et svært alvorlig løfte.

    Æresord brukes spesielt innen militæret. Tradisjonelt har det vært vanlig at krigsfanger, vanligst offiserer, blir sluppet fri mot å avgi æresord om ikke igjen å gripe til våpen under den pågående krigen. Ordningen med æresord er en del av den internasjonale militærretten, som det blir forventet at begge parter holder sin del av. En krigsfange har ikke noen plikt til å avgi æresord og kan velge å forbli i krigsfangenskap. Ettersom kriger kan trekke ut i tid vil det likevel være gunstig for den militærmakten som har tatt krigsfanger å slippe å ha ansvaret for et stort antall tilfangetatt militærpersonell, samt...
     Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
    We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard - Kennedy

    Kommentér


     #64
     Oh man. Noe for kriminalomsorgen. Beklager avsporingen. Carry on....
      Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
     Insa.

     Kommentér


      #65
      OK, jeg prøver igjen. I Genevekonvensjonene står det ingenting konkret om hånd- og fotsperrer, bare et krav om human behandling, og forbud mot nedverdigende behandling.

      Det var en tysk tolkning av bruk av håndsperrer som nedverdigende behandling som førte til "shackling order", som ble besvart av de allierte etc. En slik bruk av håndjern som kollektive represalier ville vært ulovlig etter dagens konvensjon. Tyske tolkninger fra andre verdenskrig er forøvrig heller tvilsomme som grunnlag for hva som eventuelt gjelder i dag. Genevekonvensjonene ble revidert i 1949, og de samme tyskeren utstedte også "Kommandobefehl" - en ordre om å henrette alle spesialsoldater som ble tatt til fange, dette som et svar på at allierte spesialstyrker angivelig hadde ordre om å drepe fanger. Det ville ikke være lovlig i dag, og var det antagelig ikke da heller. (Noen tyske sjefer saboterte ordren bevisst).

      Et mer relevant dokument for tolkninger som vil gjelde i dag finnes i AJP 2.5 (a), NATOs regelverk ...
       Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
      "Russian forward ammunition dumps are quite possibly the most unsafe places in any warzone."
      -US Army, 2016

      Kommentér

      • Trådstarter

       #66
       Jeg har faktisk snakket med Røde Kors om dette nylig, da muligheten bød seg. Vedkommende jeg snakket med har folkerett som ansvarsområde.

       Han sa at det var ok å bruke slike midler hvis absolutt nødvendig, men at man hele tiden er ansvarlig for å ivareta sikkerheten til fangene. Det gjelder uansett bruk av håndjern eller ikke. Hvis man ikke lenger kan ivareta sikkerheten til fangene, så pliktet man å la dem gå. Man kan da selvfølgelig beholde våpen og annen interessant utrustning/info.

       Man skal og alltid ha en plan for å håndtere krigsfanger; foreligger ikke dette så skal man i utgangspunktet ikke gjennomføre operasjonen.

       Og som sidespor, dette med tydelig tegn på overgivelse gjelder kun god tid i forveien; hvis man hever hendene etter at granaten har gått i gropa og du vet at nå kommer det straks soldater, så er du litt sent ute....
        Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

       Kommentér

       • Trådstarter

        #67
        Og nei, jeg ville ikke "banket" fanger hvis det var hjemlet....
         Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

        Kommentér


         #68
         Og da kan vi erklære denne tråden for den første i milforums historie hvor alle debattantene, etter grundig å ha belyst saken fra alle sider, til slutt har blitt enige. Ro og harmoni kan nå senke seg....
          Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


          #69
          Jeg må komme med en liten pirkepirk til Lille Arnes siste setning. Geneve-konvensjonene gjelder i utgangspunktet væpnet strid mellom stater. I tillegg kommer 2. tilleggsprotokoll som også definerer at de gjelder væpnet konflikt som ikke er mellom stater, dvs. internt i land (borgerkrig el.l., det er forresten en del viktige land, spesielt USA, som ikke har ratifisert 2. tilleggsprotokoll og ikke godkjenner at Geneve-konvensjonene gjelder utenom i krig mellom stater). Men det er helt klart at også med 2. tilleggsprotokoll har Geneve-konvensjonene ingen gyldighet i hvordan stater behandler forbrytere i fredstid. Det vil f.eks. gjelde terrorister, i hvert fall hvis det ikke ellers er borgerkrig i landet. Dermed er Geneve-konvensjonene helt irrelevante for militære som er satt inn for å gi håndhevelsesbistand til politiet i Norge, hvis da ikke Norge samtidig blir angrepet av en annen stat (eller borgerkrig har brutt ut, noe vi vel ble ferdige med da kong Håkon Håkonsson slo ned opprøret ti...
           Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


           #70
           Angående 2. tilleggsprotokoll så er det i teorien i stor grad (i alle fall utenfor USA og Israel) antatt at denne er det som kalles folkerettslig sedvanerett, og at det således er irrelevant hvorvidt en stat har ratifisert eller ikke. Noen større teoretisk diskusjon rundt dette er det lite fruktbart å ha, så lenge man ser problemstillingen, altså at den opprinnelige Geneve-konvensjonen ikke gjelder ved interne konflikter, men at det er mulig 2. protokoll får anvendelse uansett hva USA måtte mene om saken. Man kan jo også stille spørsmål ved den praktiske effekten av at ymse rettsvitenskapere mener det ene eller det andre...

           Men ja, forutsatt at 2TP gjelder i Afghanistan (enten ved at ISAF som sådan har bundet seg til den, eller ved at den anerkjennes som sedvanerett) så kan eventuelle ROE og andre regelverk bare innskrenke soldatenes mulighet til å benytte håndjern, aldri utvide den. Det er viktig å huske.

           Angående situasjonen med USA som invaderer Norge så har jo Nor...
            Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
           --

           Kommentér


            #71
            Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
            Jeg må komme med en liten pirkepirk til Lille Arnes siste setning. (...) Men det er helt klart at også med 2. tilleggsprotokoll har Geneve-konvensjonene ingen gyldighet i hvordan stater behandler forbrytere i fredstid. Det vil f.eks. gjelde terrorister, i hvert fall hvis det ikke ellers er borgerkrig i landet. Dermed er Geneve-konvensjonene helt irrelevante for militære som er satt inn for å gi håndhevelsesbistand til politiet i Norge, hvis da ikke Norge samtidig blir angrepet av en annen stat (eller borgerkrig har brutt ut, noe vi vel ble ferdige med da kong Håkon Håkonsson slo ned opprøret til hertug Skule i 1240). I en slik situasjon er det kun norske lover og regler som gjelder.
            Juridisk sett er jeg helt enig. Genevekonvensjonene gjelder bare i krig. For håndhevelsesbistand gjelder som jeg sa Politiets instruks. Men så mener nå jeg at jeg som offiser i min bruk av makt som et minimum bør forholde meg til prinsippene om humanitet, distinks...
            [/QUOTE]
             Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
            "Russian forward ammunition dumps are quite possibly the most unsafe places in any warzone."
            -US Army, 2016

            Kommentér


             #72
             Edit...
              Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
             Last edited by jaffar; DTG 281414 Nov 12, . Begrunnelse: feil tråd
             mathematical analysis does not matter in high risk decision making

             Kommentér


              #73
              Der er jeg enig med Lille Arne, men disse moralske prinispper er også tatt inn i norsk lov:

              1) For det første ny paragraf i Grunnloven fra 1994:
              § 110c.

              Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.

              Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
              2) Loven som regulerer dette: Menneskerettighetsloven.

              I den siste er det altså paragrafene 2 og 3 som er viktige, og først og fremst sier at Den Europeiske Menneskrettighetskonvensjonen gjelder som lov i Norge og har forrang foran andre norske lover.

              I den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (lenke) gir Artikkelene 2-18 hva som virkelig er definert som menneskerettigheter som ikke kan brytes, for vårt tilfelle er nok de viktigste:
              Art 2. Right to life

              1. Everyone's right to life shall be p...
               Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


               #74
               Ellers har vi jo en raritet med USA som erklærer at internasjonale rettsinstanser aldri kan stå over amerikanske, noe som gjorde at USA i 2002 trakk seg som deltaker i den internasjonale straffedomstolen i Haag: http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm

               Dette er sagt så sterkt (jeg husker ikke av hvem, men det var på toppnivå i Bush-administrasjonen) som at USA aldri vil godta at en amerikansk soldat stilles for noen annen rett enn for en amerikansk rett hvis han tiltales for krigsforbrytelser begått som amerikansk soldat i tjeneste. Hvis nødvendig vil USA gå til krig mot Nederland for å få overlatt en amerikansk soldat stilt for den internasjonale straffedomstolen over i amerikansk varetekt. USA vedtok faktisk i 2002 en federal lov, "American Service-Members' Protection Act" (populært kalt "The Hague Invasion Act") som sier at den anerikanske president skal ta i bruk "all means necessary and appropriate to bring about the release of any US or allied personnel be...
                Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

               Kommentér


                #75
                Åpne formuleringer og "dynamiske avtaler", hvor det i realiteten ofte er opp til supranasjonale domstoler* å styre avtalens innhold, er en av grunnene til at jeg mener at USA gjør det riktige når de nekter å ratifisere en del internasjonale avtaler, evt. ratifiserer med betydelige forbehold. Hvis avtalen ikke medfører eller kommer til å medføre noen begrensninger for USA så kan det selvfølgelig være i am. interesse å ratifisere en slik avtale.

                Men, mennesker og land bør uansett ha god moral og handle på en moralsk forsvarlig måte.

                For å ta et litt søkt eksempel: EMD kommer frem til at hvaler har menneskelige følelser og derfor har krav på beskyttelse ihht. EMK. Jeg tviler det var hensikten vår da vi aksepterte konvensjonen. Lignende ting kan sies om EFTA-domstolen og sikkert en del globale domstoler.

                * Grunner til at dommere kan finne på rare ting kan bl.a. være ordre fra hjemlandet, forfengelighet og følelser for/mot et land (er det noen som tror at Israel alltid får en rettferdig ...
                 Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                Last edited by Vannglass; DTG 281559 Nov 12, .
                DYT-DYYYYYT-DYT

                Kommentér


                 #76
                 Da har den nye manualen i krigens folkerett kommet fra Forsvarets høgskole. Der står det norske militærjuristmiljøets syn på spørsmålet i tråden under punktene 6.51 til 6.54, s. 121-122: http://hogskolene.forsvaret.no/forsv..._folkerett.pdf

                 Norsk militært personell som forholder seg til det som står der bør ha sitt på det tørre....
                  Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                 "Russian forward ammunition dumps are quite possibly the most unsafe places in any warzone."
                 -US Army, 2016

                 Kommentér


                  #77
                  (Admin kommentar: utskilt fra ISIL-tråden. Her er hva FN skriver om tematikken: Krigens folkerett / FN-sambandet                  Det politiske bakteppet for å sette krav til etterlevelse av krigens folkerett er enkelt. Enten følger du et, eller så får du ikke hjelp av oss. Hva du føler og mener, og hva motparten/andre egne gjør, er irrelevant. Dette er å være tydelig - og er det en ting denne konflikten trenger så er det tydelige aktører....
                   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                  "Gjør Ret, Frygt Intet"

                  Kommentér


                   #78
                   Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                   Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                   Det politiske bakteppet for å sette krav til etterlevelse av krigens folkerett er enkelt. Enten følger du et, eller så får du ikke hjelp av oss. Hva du føler og mener, og hva motparten/andre egne gjør, er irrelevant. Dette er å være tydelig - og er det en ting denne konflikten trenger så er det tydelige aktører.
                   Konfiktens aktorer er krystall klar. Dette er en Shia - Sunni konflikt = Det uklare er alle surremiklene som "mener noe, mens de lever i en helt annen verden" Kurderne hvil ha og burde ha u-avhengihet fra Araberene siden de ikke er Arbere.

                   USA som den ledene aktoren i en vestelig og arbisk koalisjon stotter Kurderene i sitt forsvar mot Daesh, men ikke i sin hensikt om et uavhenging Kurdistan.

                   USA og den vestlige delen av koalisjonen stotter ogsaa GIO / ISF som "kansje er" den moderate Shia delen av den splittede shia delen av konflikten. PMF som er en koalisjon av Iransk stottet milits separer...
                   [/QUOTE]
                    Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                   Kommentér


                    #79
                    Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                    Det siste er vi nok helt enige om. Mitt poeng er at vi kan sette krav til de som ønsker vår støtte, og bør gjøre det....
                     Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                    "Gjør Ret, Frygt Intet"

                    Kommentér


                     #80
                     Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                     Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                     Det siste er vi nok helt enige om. Mitt poeng er at vi kan sette krav til de som ønsker vår støtte, og bør gjøre det.
                     For de som tror det finnes frihet til og "stille krav til hva som skjer under treffninger i en krig av denne karakter", er det bare og pakke baggen og reise hjem....
                     [/QUOTE]
                      Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                     Kommentér


                      #81
                      Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                      Synes egentlig dette oppsummerer problemet ganske greit:
                      Opprinnelig skrevet av miladmin Vis post
                      (...)training people to fight is not the same as having something to fight for, no matter how it looks on paper.
                      ...
                      [/QUOTE]
                       Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                       #82
                       Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                       Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                       Det politiske bakteppet for å sette krav til etterlevelse av krigens folkerett er enkelt. Enten følger du et, eller så får du ikke hjelp av oss. Hva du føler og mener, og hva motparten/andre egne gjør, er irrelevant. Dette er å være tydelig - og er det en ting denne konflikten trenger så er det tydelige aktører.
                       Er det en ting denne konflikten trenger, så er det effektiv og varig bekjempelse av IS og andre ekstremister. Med alle midler....
                       [/QUOTE]
                        Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                       two to the heart, one to the mind...

                       Kommentér


                        #83
                        Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                        Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                        Det politiske bakteppet for å sette krav til etterlevelse av krigens folkerett er enkelt. Enten følger du et, eller så får du ikke hjelp av oss. Hva du føler og mener, og hva motparten/andre egne gjør, er irrelevant. Dette er å være tydelig - og er det en ting denne konflikten trenger så er det tydelige aktører.
                        Veldig bra. Da er det bare å pakke sammen og reise hjem til Norge ettersom ingen parter her nede kommer til å følge vestens standard for fangebehandling (og det er så naivt og blåøyd å forvente noe sånt at jeg blir lettere irritert). Så kan vi bekjempe IS her nede sammen med våre andre allierte og dere kan fortsette å leke krig der hjemme....
                        [/QUOTE]
                         Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                        Kommentér


                         #84
                         Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                         Det er forsåvidt helt greit. Vi bør være tydelige, skal dere ha hjelp av oss må dere akseptere spillereglene. Gjør dere ikke det er det deres valg.

                         Vesten må lære seg å kommunisere krav tydelig og drive konsekvensledelse....
                          Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                         "Gjør Ret, Frygt Intet"

                         Kommentér


                          #85
                          Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                          Hadde nå dette bare vært et problem av arabere, for arabere, i Arabia... så hadde nå det gjerne vært greit i være verdensmestere i prinsippfasthet og skinnhellighet. Men all den tid dette er global problemløsning i et lokalt og geografisk begrenset område, så er det liksom ikke så enkelt eller produktivt å nekte "den gode siden" her hjelp fordi dem tar bilder av dødt daesh-kjøtt.

                          Dette handler ikke om vesten som skal "hjelpe noen ynkelige og bakvendte sandniggere". Dette handler om å bekjempe den største ondskapen verden har sett siden nazistene. Jeg personlig er villig å fire litt på en del av spillereglene for å vinne over dette her daesh-møkket.

                          Dem som mener dette er helt uholdbart kan i det minste smile og trøste seg med at dem ikke vek en tomme fra den gode moral når dem en dag sitter på kne et sted i Europa med oransje fangedrakt på seg og skal til å få hodet skjært av seg....
                           Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                          Elite Som En Trensoldat

                          Kommentér


                           #86
                           Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                           Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                           Det er forsåvidt helt greit. Vi bør være tydelige, skal dere ha hjelp av oss må dere akseptere spillereglene. Gjør dere ikke det er det deres valg.

                           Vesten må lære seg å kommunisere krav tydelig og drive konsekvensledelse.
                           Å ja, beklager. Jeg trodde vesten var her for å sikre egeninteresse (tilgang til olje og hindre spredning av global terror), men jeg tok altså feil, dere er bare gode samaritanere.

                           Denne krigen kan kjempes og avsluttes her nede eller i vesten (da kanskje med et annet utfall enn den vi ønsker). Det tror jeg de fleste der hjemme forstår og derfor ikke vil henge seg opp i en slik ikke-sak. Og som sagt, om 50 vestlige soldater av flere tusen skulle reise hjem, vil det ikke merkes her nede, mens Norge nok en gang vil ta seg svært dårlig ut blant våre allierte. Norge trenger nok dette oppdraget mer enn det Peshmerga gjør, beklager....
                           [/QUOTE]
                            Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                           Kommentér


                            #87
                            Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                            Litt synsing fra sidelinjen her; det kan også tenkes at journalisten har gravd dypt i sitt intervjumateriale og veid litt på hva som har mest overskrifts-vekt av det han hadde tilgjengelig. Det har jo historisk sett vært flere tilfeller der en bisetning har vært nevnt og blitt blåst opp som hovedfokus på saken.
                            Stiller meg forøvrig helt og holdent bak MMB sitt innlegg lenger oppe i tråden her....
                             Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                            *smerte er midlertidig, ære varer evig*

                            Kommentér


                             #88
                             Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                             Det er veldig populært og tidsriktig å sitte i trygghet og nevne spilleregler. Det viser seg jo i alle disse brutale drittkrigene, at ikke alle spiller etter disse reglene 'hele verden' er enige om....Kanskje på tide å revurdere disse reglene, eller i det minste skrive de om.

                             For min egen del, og for den jobben jeg er satt til å gjøre, så er det meg revnende likegyldig om ANA/ABP/ANP/YPG/Peshmerga/FIF/, etc 'skjender' Daesh eller tar bilder av døde Daesh-krigere....
                              Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                             mathematical analysis does not matter in high risk decision making

                             Kommentér


                              #89
                              Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                              #pipelinemanagement tror jeg er altoverskyggende for amerikanerne, og det setter linja for alle oss andre i klubben. Det peshmerganor: sa. Og strengt tatt - med økt terror globalt er det jo ganske mange selskaper som profitterer greit på nettopp det i forskjellig grad...

                              Også det jaffar: sa. Både "brutale drittkriger" (bra statement) samt det å tro at våre ønskede verdier og spilleregler funker der nede, tror jeg ikke noe på. Syntes jeg ser nevneverdig fler og fler kritiske, les: konstruktive stemmer (artikler) om dette behovet for endring av strategi og spilleregler . Og er rimelig trygg på at debatten kommer her hjemme også, men først må vi nok igjennom flere litt glorifiserte innslag på på statskanalen NRK fra Irak om hvor sjukt bra bidraget vårt er og den evighetstakknemlighet som uttrykkes lokalt for opplæringen vi leverer.

                              Og den uenighetene mellom FSJ og FMIN (på flere områder virker det...
                               Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                              Kommentér


                               #90
                               Sv: Bekjempelsen av IS - ute og hjemme

                               Holdninger som fremvises i denne tråden og vår tidligere tråd om bruk av tortur i krig gjør meg rett og slett urolig. Forsvaret bruker mye tid og ressurser på faget militæretikk Seksjon for etikk og militærmakt - Høgskolene.Forsvaret.no og undervisning av soldater og befal i krigens folkerett. Krig handler om verdier, hva annet er verd å dø for en det man står for som menneske?

                               Bekjempelsen av IS er en konflikt hvor verdiperspektivet er til de grader tydelig. Det handler ikke om ressurser eller nasjonsinteresser, det handler om å stoppe noen som ønsker å utslette vår samfunnsform og kjemper mot det vi oppfatter som grunnleggende sivilisasjon.

                               Derfor blir jeg bekymret når holdninger som vises i noen innlegg over kommer. Hva er vitsen med å kjempe mot IS hvis en synker til deres nivå?

                               Drittslenging om å sitte trygt i N...
                                Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                               "Gjør Ret, Frygt Intet"

                               Kommentér

                               Working...
                               X