Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)


  GJENOPPRETTES: Garnisonen i Porsanger gjenopprettes, trolig med Panserbataljonen og panserdelen fra Telemark Bataljon i rotasjonsordning. Her luftfoto over garnisonsleiren i Porsanger fra 1999. Foto: JOHN CHARLES KVAM/FORSVARET

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Panserdelen av Telemark Bataljon sendes nordover. Garnisonen i Porsangermoen gjenopprettes med en mekanisert kompanistridsgruppe. Grensevakten styrkes med et jegerkompani.

  Av KJETIL STORMARK og ERIK HATTREM / kjetil@aldrimer.no og erik.hattrem@gmail.com

  Men antallet vervede i Hæren reduseres. Hæren må de neste årene satse stadig mer på vernepliktige.

  Det er noen av forslagene i skissen til framtidig organisering av Hæren, slik den fremgår av de endelige beslutningsdokumentene for fagmilitært råd. Dokumentene, som > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] sitter med gjenparter av, ble behandlet av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og hans ledergruppe på et todagers ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag forrige uke.

  Hovedpunktene
  Dette er hovedpunktene i beslutningsdokumentet, som er datert 12. juni og bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015»:

  • Hæren oppretter en ny taktisk kommando på Bardufoss i Troms.
  • Det etableres en fremskutt ledelse i Finnmark «med evne til å integrere fellesoperativ innsats med landstyrkenes ressurser». I beslutningsdokumentet heter det: «Enhetlig ledelse og tverrsektoriell lokal koordinering av operasjoner i Finnmark vil være avgjørende i en innledende fase og denne løsningen styrker evnen til å skape god situasjonsforståelse, enhetlig K2 og fellesoperativ innsats.»
  • Grensevakten styrkes med et jegerkompani «med evne til å utnytte fellesoperativ ild og egne stridsmidler som panserbekjempelse, bærbart luftvern og bombekaster». I dokumentet heter det: «Avdelingen vil utgjøre en tydelig landmilitær terskel og ha evne til å påføre tap i en begrenset tidsperiode.»
  • Det etableres en kompanistridsgruppen på Porsangermoen som er mekanisert og skal «bidra til å sikre viktig infrastruktur samt etablere og vedlikeholde stridskontakt». Panserdelen fra Telemark Bataljon (TMBN) og dagens panserbataljon med base på Setermoen inngår i rotasjonsordning slik at det til enhver tid er en panserbataljon ved Porsangermoen.
  • Brigaden i Nord-Norge videreføres og moderniseres i tråd med tidligere planer, med fokus på nye CV90-kampvogner, stridsvogner, artilleri, kampluftvern og moderne kommando- og kontrollinformasjonssystemer (K2IS).
  • Hæren får droner (UAS-system) for å styrke ISTAR-kapasiteten (innhenting av feltetterretning).
  • Etterretningsbataljonen utvikles til et Etterretningsregiment og underlegges Sjef Hæren (tidligere generalinspektøren for Hæren) direkte.
  • Det mekaniserte materiellet samles på Setermoen i Troms med to likeverdige mekaniserte bataljoner; Panserbataljonen og 2. bataljon.
  • Telemarkbataljonen (TMBN) omstruktureres til en vernepliktsbasert lett infanteribataljon på Rena med mulighet for rask overføring til Nord-Norge eller innsats andre steder i landet.
  • Kongevakten ved Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) reduseres med 50 prosent og Gardeskolen flyttes til Huseby.


  Aldrimer.no understreker at vi ikke har greidd å bringe på det rene om hvorvidt forsvarssjefens ledergruppe har gjort justeringer i forslaget til ny organisering av Hæren utover det som er skissert i beslutningsdokumentene som ble fremlagt på behandling på ledermøtet i forrige uke.

  Vernepliktige

  I beslutningsdokumentet fremgår det at Forsvaret framover planlegger å bruke vernepliktige i lang større grad enn før. «Ambisjonen om profesjonalisering av hele avdelinger stanses», heter det i dokumentet.

  Forsvarskilder opplyser at det i tillegg blir vurdert å øke fra 12 til 18 måneders tjenesteperiode, slik at Forsvaret får ytterligere 6 måneders effekt av de som har vært gjennom grunnleggende rekruttskole.

  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal etter planen legge fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innen 1. oktober i år.

  I prosessen er det utredet to hovedalternativer. I rammeskrivet fra Forsvarsdepartementet, datert 1. oktober i fjor, ble Forsvarsstaben bedt om å svare på hvordan Forsvaret skal organiseres med utgangspunkt i dels et nullvekstbudsjett og dels et forsvarsbudsjett med 0,5 prosent vekst.

  Bare det minst brutale av det som beskrives som «to dårlige alternativer» er blitt realitetsbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe.

  Gitt at regjeringen har innført et effektiviseringsprogram der alle etater må spare 0,5 prosent hvert år og at forsvarsmateriell blir stadig dyrere å anskaffe og drifte, innebærer begge alternativene i realiteten dramatiske kutt.

  To hovedalternativer

  De to hovedalternativene ble tidligere i år kalt «visjonær» og «jordnær» modell innad i Forsvaret, der «visjonær» fremstod som det mest dramatiske alternativet, med de største kuttene og mest brutale grepene. Disse alternativene er i siste fase av FMR-arbeidet bare blitt referert til som «bane 1» og «bane 2».

  Les mer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Les mer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Departementet ba også forsvarssjefen se på en tredje vei: Et vekstbudsjett utover 0,5 prosent, men der man ikke oppga noen vekstrate.

  Det er det siste alternativet forsvarssjefen velger å fremme overfor regjeringen.

  Aldrimer.no sitter også med kopigjenparter av tidligere utredningsdokumenter for bane 1 og bane 2 for Hæren, fra perioden disse ble beskrevet som «jordnær» og «visjonær» modell. Dette er noen av hovedpunktene i en tidligere fase av FMR-arbeidet, men som IKKE er blitt fremmet til realitetsbehandling i forsvarssjefens ledergruppe:

  JORDNÆR modell (slik den forelå da dette begrepet fortsatt ble brukt):

  Taktisk kommando Land på Reitan, med følgende struktur:
  Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
  HMKG Huseby.

  Brigadekommando Nord med følgende underliggende avdelinger: Sambandsbataljonen (SBBN), Etterretningsbataljonen (EBN), Militærpolitikompaniet (MP KP), Panserbataljonen (PBN), 2. bataljon – som er en infanteribataljon i dag (2BN), Telemarkbataljonen (TMBN), Ingeniørbataljonen (INGBN), Artilleribataljonen (ARTBN) med nytt kampluftvern fra ca 2020, STRBN (transportstøtte – combat services), Sanitetsbataljonen (SANBN) og mulig gjenopprettelse av 3. bataljon som en mekanisert infanteribataljon (Mekbn 3).

  Det vurderes også mulig gjenopprettelse av en brigadekommando nummer to – Brigkdo 2, etter alt å dømme for Sør-Norge.

  Vesentlige endringer ifht i dag:

  Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) halveres.
  Skjold og Heggelia avvikles.
  Ruteklarering og landbasert transportstøtte reduseres.
  Økt bruk av reserver.
  Økt utnyttelse av vernepliktige.
  Betydelig kortere klartider.
  Økt tilstedeværelse i Finnmark (Porsangmoen).
  Grensevakten (GSV) får tilført ytt kapasitet til å kunne sinke en invaderende styrke.
  Styrket evne til oppklaring og feltetterretning.
  Kampvogner innfases.
  Stridsvogner oppgraderes.
  Kampluftvern innfases.
  Nytt artilleri innfases.

  VISJONÆR modell (slik den forelå da dette begrepet fortsatt ble brukt):

  Hærstrukturen vil i den visjonære modellen kunne ha 457 offiserer, 1132 avdelingsbefal, 875 vervede og 2933 i førstegangstjeneste. Dette vil i sum representere 5387 personer og 2464 årsverk.

  Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], og les mer om bl.a. hvordan den operative strukturen vil kunne se ut samt endringene vs dagens situasjon.
  Lignende tråder

  #2
  Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

  Hvor får egentlig Kjetil Stormark alle disse dokumentene fra? Jeg er svært skeptisk til at disse usammenhengende dokumentene publiseres uten en bedre beskrivelse av konteksten og hvor i prosessen disse dokumentene og midlertidige forslagene ble fremlagt. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at dette er gradert informasjon. Det er svært uheldig at Stormark publiserer det slik han gjør da det kan få negative konsekvenser for både prosessen og de gode løsningene vi alle ønsker. Jeg stiller også et klart spørsmålstegn ved at Milforum videreformidler dette.

  Kommentér


   #3
   Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

   At Milforum formidler det er da ikke noe problem, det er overalt i media nå. Så vidt jeg har forstått er dette neppe dokumenter som er gradert i henhold til Sikkerhetsloven, men det er dokumenter som er unntatt offentlighet i henhold til Offentleglova (spesielt § 14, organinterne dokumenter). Men det er tydelig at noen som sitter i eller meget nær Forsvarssjefens sjefsgruppe lekker bevisst som en sil. Det er ikke bra.

   Kommentér


    #4
    Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

    Synnes fortsatt det er for få mann... Burde ikke Hæren fulgt en lik modell som luftforsvaret og marinen der man har en separat rekrutt skole!?

    Er også kritisk til at Hovedstadsforsvaret blir redusert... Selv om en hypotetisk konflikt vil med størst sansynelighet utfolde seg Nord for Tromsø er det viktig med ett godt hovedstadforsvar etter mitt syn da omerådet rundt Gardemoen,Torp og rygge er perfekt for VDV tropper. Kutter man av hodet setter man kroppen ut av drift"

    Kommentér


     #5
     Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

     Er vel egentlig ingen som ønsker å redusere forsvaret av hovedstaden, men gitt det nåværende trusselbilde og den nærmest fanatisk dårlige finansieringen av Forsvaret må man prioritere ressursene der det er behov for dem. Og det er større behov for militære ressurser i Finnmark enn i Oslo. Det er mye større sannsynlighet for at små grønne russiske menn dukker opp i Kirkenes enn i Oslo med det aller første. Terrorberedskap er selvfølgelig aktuelt, men forsvar mot statlige trusler er den dimensjonerende. Gitt de svært få midlene tildelt fra svært uansvarlige politikere, må man altså flytte soldatene våre nordover.

     Kommentér


      #6
      Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

      Er det egentlig en spesielt god idé å plassere stridsvogner i Finnmark? Det blir vel ikke mange nok til at de kan gjøre ordentlig motstand i et så åpent og svært lende? Ekstra jegere på grensa ser jeg poenget med, men stridsvogner så langt fra luftstøtte etc?

      Kommentér


       #7
       Sv: Aldrimer.no: Hæren vender tilbake til Finnmark

       Styrker i Finnmark er bremse og avskrekking, ikke stoppe. Det er den tradisjonelle kald krig oppgaven til Hæren i nord, bremse fremrykning og demonstrere motstand mens allierte mobiliserer lenger syd.

       Finnmark er jo forøvrig ikke langt fra flystøtte.....

       Kommentér

       • Trådstarter

        #8
        Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

        Heimevernet øver hos Garnisonen i Porsanger under øvelsen Joint Viking i vinter. Øvelsen provoserte reaksjoner fra Russland, slik som denne typen øvelser også gjorde under den kalde krigen.
        Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret / Kristian Kapelrud

        NRK.no:
        I dag feirer de 70 år som forsvarsverk mot Russland


        Garnisonen i Porsanger kan se tilbake på 70 år med Nato-øvelser, alarmer, beredskapsbygging og et stadig vaktsomt øye mot kjempen i øst. Nå mener flere at det er på tide å vekke verdens nordligste militærgarnison til live igjen.        Ståle Grytli, oberstløytnant og plasskomandant for Garnisonen i Porsanger.
        Foto: Forsvaret

        Les den interessante vel-verdt-å-lese-artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

        Kommentér


         #9
         Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

         Kjetil Stormark og Aldrimer.no har en ny kampanje på gang:

         Følg med på aldrimer.no de neste ukene. Tirsdag starter vi publiseringen av en dokumentarserie i 10 deler om hvordan det står til med Norges forsvarsevne og beredskap. Vi ser også på det som skjer i Norges nærområder og det nye trusselbildet. Engasjer dere gjerne og spre filmene og våre nyhetssaker i sosiale medier!
         En forsterket hærstyrke i Finnmark, slik forsvarssjefen har foreslått, vil greie å holde stand i mindre enn en uke mot en fremrykkende, russisk fiende.

         > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

         Kommentér


          #10
          Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

          Det jeg blir sjokkert over er om noen har trodd at en kompanistridsgruppe i Porsanger og et nytt jegerkompani i Varanger, slik FMR foreslår, skulle hatt noen som helst evne til å stoppe en alvorlig ment russisk invasjon. For å si det brutalt er det om å gjøre å få minst 100 døde norske soldater, slik at NATO utløser artikkel 5. Om disse soldatene holder ut noen dager før de dør, er bare en bonus, men har ingenting å si for det som er målsetningen - å få allierte styrker inn i landet.

          Kommentér


           #11
           Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

           Aldrimer.no utfyller forrige taler:

           Oppdraget til norske soldater i Finnmark er IKKE å forsvare landet. Det er fånyttes. Den norske forsvarsstrategien er at norske soldater skal dø på en så oppsiktsvekkende måte som mulig. Slik vil man øke sannsynligheten for at Norge får hjelp fra NATO.*

           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

           Kommentér


            #12
            Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

            Scenariet som aldrimer.no benytter er lite sannsynlig, og de glemmer fullstendig etterretningens rolle. Vi bygger ikke et forsvar for et "lyn fra klar himmel" angrep fra russerne. Vi bygger for i hovedsak to scenarier:

            Hybrid krigføring / terror: gjennom asymmetrisk krigføring med gjerne uklar avsender prøver noen å lamme og overta Norge.

            Invasjon: en fremmed makt gjør oppmarsj, dette skal vi kunne observere, allierte mobiliseres, egne bremser invasjon og utløser rett til offensive operasjoner på fiendens bakre.

            Kommentér


             #13
             Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

             De prøver nok hardt å påvirke gjennom å sjokkere.

             Kommentér


              #14
              Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

              Var på ei sanitetssamling på Sessvollmoen i fjor haust. Diesen var der og hadde eit foredrag. Han sa faktisk noko liknande. Orda han brukte var noko slikt som dette "forsvaret si rolle var å sørge for at ei konflikt i Norge vart så stor at NATO måtte gripe inn".

              Kommentér


               #15
               Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

               Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
               Var på ei sanitetssamling på Sessvollmoen i fjor haust. Diesen var der og hadde eit foredrag. Han sa faktisk noko liknande. Orda han brukte var noko slikt som dette "forsvaret si rolle var å sørge for at ei konflikt i Norge vart så stor at NATO måtte gripe inn".
               Det han sa var dette: ): Forsvarets oppgave er å sørge for at det ikke kan oppstå en konflikt som er for stor for oss, men for liten for NATO

               Kommentér


                #16
                Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                Den store utfordringen blir nok å få utløst alliert støtte tidsnok, og ved et forberedt angrep av noe størrelse er det er antakelig for sent uansett når Norske soldater begynner å dø i Finnmark.

                "Ting" tar tid, også hos NATO.

                Kommentér


                 #17
                 Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                 Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                 Den store utfordringen blir nok å få utløst alliert støtte tidsnok, og det er antakelig for sent uansett hvis Norske soldater begynner å dø i Finnmark. "Ting" tar tid.
                 Les mitt scenarie 2 om igjen. En del av vårt forsvar er å vite om at dette skjer så vi har tilstrekkelig varsling. Forsvar er ikke bare å skyte fiendtlige soldater.

                 Hvilke ressurser våre allierte er villige til å stille på hvilket varsel er et annet spørsmål - og det er ikke slik at vi vil være i stand til å bygge brems for alle forhold. Hovedproblemet i dag vil jeg si er gapet mellom varsling+brems og stridsevne andre egne på plass.

                 Det kan lukkes gjennom bedre varslingsevne, sterkere brems og raskere stridsevne andre egne. Det mest realistiske er nok den første og den siste. Aldrimer.no fokuserer på sterkere brems - eller til og med stoppe alene.

                 Kommentér


                  #18
                  Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                  Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                  Scenariet som aldrimer.no benytter er lite sannsynlig, og de glemmer fullstendig etterretningens rolle. Vi bygger ikke et forsvar for et "lyn fra klar himmel" angrep fra russerne. Vi bygger for i hovedsak to scenarier:

                  Hybrid krigføring / terror: gjennom asymmetrisk krigføring med gjerne uklar avsender prøver noen å lamme og overta Norge.

                  Invasjon: en fremmed makt gjør oppmarsj, dette skal vi kunne observere, allierte mobiliseres, egne bremser invasjon og utløser rett til offensive operasjoner på fiendens bakre.
                  Ikke for å forsvare aldrimer, de fortjener all den tyn de kan få.

                  Men en av tingene det Russisk forsvaret lenge har vært gode på, og trent mye på i det siste, er hurtige og skjulte operasjoner.
                  Det er noe vi burde ta høyde for.

                  Kommentér


                   #19
                   Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                   Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
                   Ikke for å forsvare aldrimer, de fortjener all den tyn de kan få.

                   Men en av tingene det Russisk forsvaret lenge har vært gode på, og trent mye på i det siste, er hurtige og skjulte operasjoner.
                   Det er noe vi burde ta høyde for.
                   Helt klart, men jeg er trygg på at etterretning er kosteffektivt forsvar. Selvsagt må vi ha stridsevne, så den politiske viljen hos egne og allierte utløses, men det er ikke realistisk å stoppe en stor aktør alene. Så en riktig balanse er bra.

                   Men kanskje det er lurere å drive mer HUMINT på russiske soldater og befal enn å kjøpe et par stridsvogner til? Dette er vanskelig å diskutere, både fordi "nok" etterretning og "nok" stridsevne er vanskelig å tallfeste - og fordi mye av det som skjer vet vi ingenting om.

                   Kommentér


                    #20
                    Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                    Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                    Les mitt scenarie 2 om igjen. En del av vårt forsvar er å vite om at dette skjer så vi har tilstrekkelig varsling. Forsvar er ikke bare å skyte fiendtlige soldater.

                    Hvilke ressurser våre allierte er villige til å stille på hvilket varsel er et annet spørsmål - og det er ikke slik at vi vil være i stand til å bygge brems for alle forhold. Hovedproblemet i dag vil jeg si er gapet mellom varsling+brems og stridsevne andre egne på plass.

                    Det kan lukkes gjennom bedre varslingsevne, sterkere brems og raskere stridsevne andre egne. Det mest realistiske er nok den første og den siste. Aldrimer.no fokuserer på sterkere brems - eller til og med stoppe alene.
                    Jeg er ikke uenig, bare mindre optimistisk gitt dagens forutsetninger. Indikasjonene (varslingen) kommer antakelig tidlig nok, men det spørs om responsen gjør det. Even til å ta et varsel alvorlig nok på alle nivå er også et spørsmål.

                    Norge har gjort seg mye mer avhengig av rask respons fra allierte enn vi var - og jeg er ikke overbevist om at sannsynligheten for det har øket...

                    Kommentér


                     #21
                     Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                     Så da er det egentlig den faktiske aksjonen basert på varsling du tror ikke holder? Jeg tror at tidlig varsling (uten blod og synlige krenkelser) er utfordrende å få tilstrekkelig aksjon ut av. Det er et svakt punkt.

                     Men skyldes det logistikkmessige utfordringer eller manglende politisk evne til handling? Et sannsynlig scenario for meg er god varsling tidlig, men manglende handling. Når politiske viljen inntreffer er det for sent, egne ressurser skytes opp på bakken, i garasje og i havn - mens allierte ressurser står ubrukt i fjellhaller og på skip langt unna. Å tørre å mobilisere er en politisk handling.

                     Kommentér


                      #22
                      Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                      Hvis vi går tilbake til den kalde krigen (1980-tallet), hadde vi en mye større sovjetisk/russisk militærmaskin mot oss enn det vi har i dag. Da hadde man stort sett tre scenarier:
                      1) Et begrenset angrep mot Finnmark, eventuelt bare Øst-Finnmark.
                      2) Et massivt angrep mot Nord-Norge med hensikt å ta Norge nord for Ofoten eller Lyngen.
                      3) Som 2, men som del i en europeisk storkrig der også Sør-Norge kunne angripes med landstyrker etter at Danmark/de danske sund og belte var tatt.

                      Det meste av planleggingen for Nord-Norge dreide seg om scenario nr. 2 (i Nord-Norge ville ikke scenario 3 bli særlig forskjellig), men scenario 1 var også aktuelt i planleggingen. I scenario 2 antok man at ORANGE ville ha Troms og Ofoten som sitt hovedmål og ville angripe med mest mulig overraskelse for å ta dette området i en knipetangmanøver med både sjølandsatte og luftlandasatte styrker i tillegg til rene landstyrker.

                      For dette scenariet så man den gangen for seg at Sovjetunionen kunne sette inn landstyrker av omtrent denne størrelsen uten særlig forvarsel: 3 motoriserte infanteridivisjoner, 2 fallskjermregimenter og 1 marineinfanteribrigade + taktiske og administrative støtteavdelinger på armenivå. De norske forsvarsanalysene og planene fra 1970-tallet og 1980-tallet hadde i stor grad ett mål: Ikke la Bardufoss-området falle før etter D + 14-21 dager, med norsk innsats alene. Å holde Bardufoss og Evenes flyplasser og havner i Narvik-Harstad-området lengst mulig for å ta imot allierte forsterkninger var hovedmålet.

                      I dag har sannsynligvis ikke Russland kapasitet til noe lignende. Jeg tror det er det gamle scenario 1 som i hvert fall foreløpig er det eneste de har kapasitet til. Da gjaldt det også å bite fra seg så det ble "skikkelig krig", men med oppholdende strid der man ga land for tid (i Troms var det snakk om mer stasjonær forsvarskrig, da man ikke hadde særlig land å gi, man skal ikke langt bakover fra Lyngen for ikke å si Storsteinnes ved en sjøinvasjon før man er på Bardufoss). På 80-tallet hadde GSV ved siden av grensevakten en kampstyrke som en (sterkt) redusert infanteribataljon (hvis det var forvarsel og tid til mobilisering økt til en full infanteribataljon med mobiliseringstillegg). GP hadde på 70-80-tallet en stående bataljonsstridsgruppe med en infanteribataljon, ett middelstung feltartilleribatteri, et lett luftvernbatteri og en stridsvogntropp. Man anså i hvert at disse ville kunne sinke styggen vesentlig og påføre en god del tap.

                      Russerne har i hvert fall ikke foreløpig kapasitet til å komme med den ene divisjonen etter den andre, det er mer snakk om en brigade eller to eller tre. Å holde (deler av) Finnmark en viss tid og samtidig lage så mye krig av det at NATO blir tvunget til å reagere burde være innenfor mulighetens grenser.

                      Kommentér


                       #23
                       Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                       Hæren på FB:

                       Brigade Nord har nå sendt en eskadronsstridsgruppe til Finnmark. Øvelsens hensikt er å trene eskadronen i skarpt angrep, samt logistisk understøttelse av avdelingene. Personelltransporten ble gjort av et C-130J Hercules tilhørende Luftforsvaret, fra Bardufoss flystasjon til Stasjonsgruppe Banak.

                       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Kommentér


                        #24
                        Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                        De nevnte vel neppoe hvor lang tid de brukte på å planlegge og koordinere denne logistikken? Var neppe på impuls.....

                        Kommentér


                         #25
                         Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                         Russerne har i hvert fall ikke foreløpig kapasitet til å komme med den ene divisjonen etter den andre, det er mer snakk om en brigade eller to eller tre. Å holde (deler av) Finnmark en viss tid og samtidig lage så mye krig av det at NATO blir tvunget til å reagere burde være innenfor mulighetens grenser.
                         Mener du at Norge idag har hærstyrker i Finnmark til å klare dette?

                         Kommentér


                          #26
                          Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                          Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                          Mener du at Norge idag har hærstyrker i Finnmark til å klare dette?
                          Nei, vi har jo ikke i dag hærstyrker i Finnmark utenom grensevakten. Men det burde være innenfor det mulige å ha det. Det kommer en del defaitistiske innspill av kjent type "den russiske soldat er 2,5 meter høy og enhver motstand fra Norge er uansett nytteløs". En mekanisert bataljonsstridsgruppe i Finnmark vil gi store vanskeligheter for et begrenset russisk angrep på Finnmark.

                          I følge FR 7-2-1 Panserbataljonen i felt, Grunnlag og taktiske retningslinjer fra 1999, og "Standardbrief Panserbataljonen" fra samme tid skal en panserbataljon kunne:

                          Delta i 1-2 ukers strid som en del av panserbrigaden og i løpet av denne tiden kunne slå èn til to fiendtlige infanteribataljoner.

                          Slå inntil ett Motorisert Infanteri Regiment (MIR) i uforberedte stillinger i løpet av 8-10 timer etter at oppdraget er mottatt.

                          Slå en framrykkende eller inntil to nylig landsatte MIR i løpet av 6-8 timer etter at oppdraget er mottatt.

                          Sinke en Motorisert Infanteri Divisjon (MID) i en teig med dybde 25-35 km med inntill seks fremrykningsakser for panser, evt 50-75 km med 2 akser i 2 minst 2 døgn.

                          Stanse en MID i en teig med dybde 10-15 km med mulighet for å utgruppere inntil to MIR(+) i front.

                          Ved spredt gruppering hindre luftlandsetting i et område på 450-750 kvadratkilometer (10 x 45-75 km).

                          Hurtig kunne veksle mellom konsentrasjon og spredning, for å skape lokal styrkeoverlegenhet når vi ønsker å avgjøre striden og for å bli mindre sårbare når vi ikke ønsker det.

                          Kommentér


                           #27
                           Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                           Hvis det skulle skje noe mot Norge, så vil det skje etter at det har smelt i Baltikum og NATO har sendt hele gjengen dit. Etter det er det sannsynlig at styggen kommer kravlende gjennom Pasvik. I forkant av dette har nok russerene drevet en del bakgrunnsarbeid med å få lokalbefolkningen til å føle seg utelatt fra resten av Norge, at regjeringen driter i de og den slags ting. Dermed vil det kanskje bli lettere å oppholde seg blant nordmenn. Styrkene som er i Finnmark de første to dagene vil bli pepret med angrep fra luften for deretter få noen ladninger med artilleri til dessert før det blir nachspiel med fotsoldater som kommer fra både luften og med diverse lettpansrede beltedoninger, støttet fra luften. Disse vil da bruke tiden fort til å klargjøre for landing vest i Finnmark for påfyll mens de samtidig gjør seg klar til Hæren kommer beltende oppover støttet av litt fly. Til sjøs så aner jeg ærlig talt ikke hvordan det kan bli da jeg kan lite om maritime egenskaper, men vil tippe at russerene har litt flere flytende og neddykkede enheter de første dagene.

                           Skal vi ha mulighet til å bremse dette i større grad, så må det på plass mye mer bakke-til-luft enn det vi har i dag. Det må bli farlig for fi å bevege seg i luftrommet, samtidig som man må passe seg for ubåter.


                           Sent fra min SM-G388F via Tapatalk

                           Kommentér


                            #28
                            Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                            Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
                            Hvis det skulle skje noe mot Norge, så vil det skje etter at det har smelt i Baltikum og NATO har sendt hele gjengen dit. Etter det er det sannsynlig at styggen kommer kravlende gjennom Pasvik. I forkant av dette har nok russerene drevet en del bakgrunnsarbeid med å få lokalbefolkningen til å føle seg utelatt fra resten av Norge, at regjeringen driter i de og den slags ting. Dermed vil det kanskje bli lettere å oppholde seg blant nordmenn. Styrkene som er i Finnmark de første to dagene vil bli pepret med angrep fra luften for deretter få noen ladninger med artilleri til dessert før det blir nachspiel med fotsoldater som kommer fra både luften og med diverse lettpansrede beltedoninger, støttet fra luften. Disse vil da bruke tiden fort til å klargjøre for landing vest i Finnmark for påfyll mens de samtidig gjør seg klar til Hæren kommer beltende oppover støttet av litt fly. Til sjøs så aner jeg ærlig talt ikke hvordan det kan bli da jeg kan lite om maritime egenskaper, men vil tippe at russerene har litt flere flytende og neddykkede enheter de første dagene.

                            Skal vi ha mulighet til å bremse dette i større grad, så må det på plass mye mer bakke-til-luft enn det vi har i dag. Det må bli farlig for fi å bevege seg i luftrommet, samtidig som man må passe seg for ubåter.


                            Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
                            Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

                            > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                            Kommentér


                             #29
                             Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                             Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                             Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                             Det forutsetter vel en del mer også.....

                             Kommentér


                              #30
                              Sv: Hæren vender tilbake til Finnmark (Aldrimer.no)

                              Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                              Etter 2022 så vil F-35 kunne benytte SDB-II. Hver F-35 kan bære 8 SDB-II internt. Send 10 F-35 nordover og de kan (med antatt pk 0.8) ta ut 64 tanks og andre tilsvarende mål. Hvis vi antar vi klarer å gjennomføre 4 slike angrep i døgnet, så vil det bety at fi taper 256 "assets" i døgnet. Det er nokså store tap selv for Russland vil jeg tro. Dette forutsetter naturligvis at vi har SDB-II tilgjengelig... og det forutsetter at ingen angrep kommer før etter 2022.

                              > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                              Ja, i teorien så har du jo selvsagt rett, men for å få disse i luften så er det jo greit å ha en rullebane å ta av fra? og et luftrom å operere i? Nytter nok veldig lite å ha 10 brannslukkingsapparat om man har en brann på størrelse med brannen i Lærdal å hanskes med? Det må være luftvern i stor grad tilgjengelig i Finnmark om man skal ha noen effektiv nytte av F35, i tillegg til kontroll og overvåkning av luftrommet. EK vil nok også være en ganske markant betydelighet hvis russerne har lyst til å komme på besøk. Er mange systemer som må jobbe sammen for at man skal oppnå full effekt av de.

                              Kommentér

                              Slik kler du deg som en vintersoldat

                              Collapse

                              Working...
                              X