Heimevernets soldater er delt inn i 4 regioner, 11 distrikter og 241 områder landet over. I tillegg kommer 15 innsatsstyrker, som utgjør spydspissen av kampkraft i Heimevernet. Disse styrkene består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell som kan mobiliseres hurtig og bidrar til nasjonal sikkerhet. Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge.

Hvert distrikt (regimentsstørrelse) har en sambandsseksjon bestående av minimum en stabsoffiser samband (G-6, major grad) og en systemtekniker (OR-5 til OF 2) som ivaretar og koordinerer det overordnede ansvaret for sambandstjenesten for distriktets underliggende avdelinger. Denne seksjonen kompletteres med personell med mobiliseringsstillinger ved behov.
Hvert distrikt har generelt et sambandsområde (kompani-størrelse) som tilleggsressurs for å bygge distriktets sambandsnett på forskjellige sambandsbærere og ivareta kommandoplassfunksjoner.

I tillegg har hvert distrikt minimum en innsatsstyrke organisert som kompanistridsgruppe (kompani med minimal bataljonsstab) som inneholder en sambandsoffiser (OR-6 til OF-2) som koordinerer sambandstjenesten for avdelingen. Denne seksjonen forsterkes med personell på innsatsstyrkekontrakt ved behov.

Jobbmuligheter:
Heimevernet har en blanding av kompetanse i egen organisasjon og har derfor noe flere muligheter for de som ønsker å jobbe med sambandstjeneste.

I G-6 seksjonene (distriktsstab) er sambandsbakgrunn nødvendig, enten fra Forsvarets ingeniørhøyskole eller Hærens befalsskole innen samband

Sambandsområdene er bemannet av personell med enten militær sambandserfaring fra manøverbataljoner, sambandsbataljonen eller mannskaper som har teknisk kompetanse gjennom sine sivile stillinger.

Innsatsstyrkene har noe høyere krav til sambandskunnskap, og ønsker primært mannskap med teknisk kompetanse fra Forsvaret innen samband, men kan være åpne for andre mer relevant teknisk eller operativ bakgrunn.