Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Organisering av artilleriavdelinger

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tid
  • Show
Clear All
new posts
  • Trådstarter

    Organisering av artilleriavdelinger

    Under andre verdenskrig besto artilleribataljonene i US Army av 12 skyts, fordelt på tre batterier á 4, i hvert fall når det gjaldt lett og middelstungt artilleri. Tyngre artilleri hadde færre skyts pr batteri. I dag opererer US Army med 6 skyts pr batteri og 18 pr bataljon når det gjelder tauet artilleri, og 8 skyts pr batteri og 24 pr bataljon med selvdrevet artilleri.

    Hvordan har dette vært i Norge? I min tid var bataljonene på 18 skyts fordelt på tre batterier á 6. Var dette annerledes tidligere? Og hva tenker man fremover med de 24 nye K9 - én bataljon med tre batterier á 8 eller fire batterier á 6, eller to bataljoner?
    Lignende tråder

    #2
    Sv: Organisering av artilleriavdelinger

    I hvert fall fra midten av 1970-tallet og så lenge mob-hæren eksisterte så besto norske bataljoner vanligvis av 3 batterier a 6 rør, mens noen bataljoner hadde 4 slike batterier i hvert fall deler av tiden.

    Jeg har blitt fortalt at batteriene i et tidligere tidsrom besto av 8 rør (2 tropper a 4, eget KO i hver tropp) i hvert fall med 105 mm - men jeg vet ikke når dette var eller hvor lenge. Jeg vet heller ikke hvordan organisasjonen ellers var den gangen.


    Forhåpentlig så er planen med K9 en bataljon med 24 rør, så lenge man ikke kjøper flere. Å splitte de opp i to bataljoner gir ingen mening, da 12 rør er lite mtp at deler mer og mindre alltid vil være på flyttefot eller ute av stand til å skyte av andre grunner. Batterier med mindre en 6 rør gir heller ikke mening etter mitt syn (selv om noen svensker muligens er uenig, og mener at det er OK når skytsene er av den hurtigskytende typen).

    Art avdelinger med få rør er lite kost-effektivt, da mye av organisasjonen uansett vil være omtrent den samme, og intensiteten av virkningsilden ofte er av stor betydning for resultatet.

    Kommentér


      #3
      Sv: Organisering av artilleriavdelinger

      Er ute av huset nå, men jeg tror det står som Niko: sier i «Hæren etter 2. verdenskrig’, at 105 mm lette feltartilleribatterier før ca 1970 hadde 8 skyts, fordelt på tropper, men at man etter det gjorde alt feltartilleri likt, både lett (105 mm) og tauet og selvdrevet middelstungt (155 mm) med tre batterier i bataljonen, hvert med 6 skyts, og ingen deling av batteriene. Ved overgang til Brigade 90 KOP skulle alle bataljoner ha 4 batterier, dvs 24 skyts, men i mobavdelinger vet jeg ikke hvor mange fikk det før de ble lagt ned.

      Kommentér


        #4
        Sv: Organisering av artilleriavdelinger

        Mye snakk om dette om dagen, da bataljonen begynner å bli ganske stor - Vi snakker seks batterier etter innføringen av kampluftvernet. Skulle det en gang i fremtiden komme rakettartilleri/tilsvarende, så må man gjøre tiltak..
        Har hørt rykter som er til å grine på nesen av, men de skal jeg ikke spre videre. Det blir spennende å se fremover!

        Kommentér


          #5
          Sv: Organisering av artilleriavdelinger

          Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
          Er ute av huset nå, men jeg tror det står som Niko: sier i «Hæren etter 2. verdenskrig’, at 105 mm lette feltartilleribatterier før ca 1970 hadde 8 skyts, fordelt på tropper, men at man etter det gjorde alt feltartilleri likt, både lett (105 mm) og tauet og selvdrevet middelstungt (155 mm) med tre batterier i bataljonen, hvert med 6 skyts, og ingen deling av batteriene. Ved overgang til Brigade 90 KOP skulle alle bataljoner ha 4 batterier, dvs 24 skyts, men i mobavdelinger vet jeg ikke hvor mange fikk det før de ble lagt ned.
          Så vidt jeg vet var det aldri mer enn 3 artbn som hadde 24 skyts (rør), og det var i utgangspunktet de som tilhørte brigader var satt opp etter Brig 90 PF (N, S og 15). Brig N sin ble videreført som Artbn 1/Artreg/DIV 6 fra 1996, og hadde fortsatt 24.

          Det er imidlertid ikke sikkert at jeg kjenner (husker) den fulle og hele sannhet, muligens kan en eller annen FS bataljon ha hatt 24 også?.

          Kommentér


            #6
            Sv: Organisering av artilleriavdelinger

            Ville det vært fordelaktig å skille ut Lokaliserings og Kampluftverm? Til et spesartilleri-kompani? (Eller lignende, tilsvarende som MPKP)
            Da kan ArtBn være Hærens Knyttneve, mens det øvrige artilleriet er i en annen avdeling.
            (Jeg spør, siden jeg ikke har peiling)

            Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

            Kommentér


              #7
              Sv: Organisering av artilleriavdelinger

              Om historikken:

              Jeg fikk en god del informasjon om de 48 tauede 155 mm middelstunge M114 middeltunge felthaubitsene Norge fikk gjennom den amerikanske våpenhjelpen, som omkring 1990 ble fullstendig ombygget til M114/39, fra en som var sterkt involvert i disse (som bl.a. var mob-oppsatt som batterisjef i en av de to bataljonene som ble oppsatt med disse den korte tiden de var operative). I annen halvdel av 1980-tallet, samtidig som våre M109G selvdrevne felthaubitser skulle oppgraderes til M109A3GN, ble det inngått en kontrakt med det nederlandske firmaet RDM om ombygging av nederlandske, danske og norske M114-skyts. Disse skulle bl.a. få samme rør som det nye røret til M109A3GN (som igjen var utvikltet for den tysk-britisk-italienske felthaubitsen FH70), og skulle være ballistisk like. De skulle settes opp i to mob-bataljoner, den ene i Brig 13 (fra Nord-Trøndelag), den andre har jeg ikke fått rede på den opprinnelige planen for. Brig 13 hadde som primæroppdrag å overføres umiddelbart etter mobilsering pr. vei, jernbane og evt. sjøveien til Ofoten. Dens feltartilleribataljon var satt opp med M109, men det var ikke bra for oppdraget, derfor var det den som fikk høyeste prioritet på modernisert tauet skyts.

              I starten var det store problemer med de ombygde skytsene, de tålte ikke de større påkjenningene. Bl.a. bøyde pivottappene seg, noe som gjorde at helt nye overlavetter mått bygges. Ertter det oppdaget man sprekkdannelser i lavettbeina, og nye måtte bygges. Til slutt var dette neste fullstendig nye skyts. De ble først operative i 1996, men da viste de seg å være av meget høy standard. Egenspredningen var nesten problematisk lav. Men da var også mange mob-avdelinger nedlagt og forsvarskonseptet ganske kraftig endret. Brig 13 var bl.a. nedlagt. De ble så mob-oppsatt i to bataljoner, den ene inngikk i Brig 12 (Trøndelag), den andre som en FS-bataljon på Østlandet (FABN/DKØ). Hver av disse var oppsatt med 4 kanonbatterier, altså 24 skyts. To av skytsene ble ødelagt i en togulykke, under transport fra Trøndelag til Hjerkinn kom de på grunn av feilaktig lasting på jernbanevogn opp i en bro over jernbanen ved Støren, slik at det deretter bare ble igjen 46 skyts. Den siste kontingenten som fikk opplæring på disse i førstegangstjenesten var 1998/1999. I 1999 var hele FABN/Brig 12 på rep-øvelse og deltok i "Battle Griffin" som full bataljon med disse. Dette var siste gang de var i operativ bruk. Ca. 2003 ble de hugget opp, unntatt disse som er bevart: 1 dekommisjonert er i Rena som utstillingsobjekt, 1 er lagret i Forvarsmuseets magasin på Trandum, 2 er operative hos FFI til artilleritesting og 1 er operativ hos NAMMO til testing av artilleriammunisjon etc.

              Bemanningen var på 11, KK, VF og 9 kanonmannskaper. Som trekkvogn hadde de Magirus Deutz lastevogner med en spesialbygget hytte på planet med plass til 8 soldater. Tre satt i førerhytta. En del av disse ble siden gitt til Politiet og brukt som MIK-vogner.

              Etter den ganske store investeringen som var gjort i disse, var de altså operative i mob-avdelinger i ca. 6 år før de ble skrotet. Dette samsvarer jo mot at all interesse i Forsvaret gikk fra invasjonsforsvar i Norge til deltagelse i internasjonale operasjoner (men de kunne da vært interessante å ha hatt i Afghanistan som "ildbase" med rekkevidde på 30000 meter med ladning 9 og Base Bleed-granat.

              Kommentér


                #8
                Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                Det virker lite hensiktsmessig å ha kampluftvernet bakt inn i en artilleribataljon. Helt annet oppdrag, operasjonsmønster og materiell.

                Kommentér


                  #9
                  Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                  Alltid tidligere, både da det var oppsatt med 40 mm L/60 frem til tidlig 1970-tall, da det var oppsatt med 20 mm NM-45 og da det var oppsatt med Robot 70, var hærens luftvern oppsatt i selvstendige batterier direkte under brigaden, og ikke del av brigadenes feltartilleribataljon. Jeg forstår ikke hva vitsen er med å gjøre det nå. Feltartilleribataljonens oppgave er å levere tung ild og å koordinere all ildstøtte, fra artilleri, BK og fra fly. Det er en helt annen oppgave enn luftvern.

                  Kommentér

                  • Trådstarter

                    #10
                    Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                    Enig med to foregående talere. Mulig de ser for seg noen form for synergi på logistikksiden? Eller nærforsvar av ko? Merkelig.

                    Når det gjelder skytsene som ble hugd opp, så lurer jeg på hvor mye det egentlig ville ha kostet å langtidslagre 48(46) slike skyts et egnet sted? Jeg innbiller meg at disse er mindre kompliserte enn tilfellet ville vært for selvdrevne.

                    Kommentér


                      #11
                      Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                      Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                      Alltid tidligere var hærens luftvern oppsatt i selvstendige batterier direkte under brigaden.
                      Mellom ca. 1994-95 og 2004 (når Hærens Luftvern ble historie...) som en egen luftvernartilleribataljon.

                      Kommentér


                        #12
                        Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                        Jeg vet ikke om dette er årsaken, men jeg tipper at man fant det mindre ressurskrevende å etablere batteriet i en eksisterende struktur enn å måtte ut med 10-15 stillinger ekstra for å bemanne en stab på nivå 4 i Hæren.

                        Kommentér


                          #13
                          Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                          Var luftvernartilleri ein egen våpenart før, eller tilhøyrde dei feltartilleriet?

                          Kommentér


                            #14
                            Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                            > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                            Kommentér


                              #15
                              Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                              Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
                              Var luftvernartilleri ein egen våpenart før, eller tilhøyrde dei feltartilleriet?
                              I hvert fall før 1990 tilhørte luftvernbatteriene Feltartilleriet. AR 1 satte opp både feltartilleribataljonen (LFABn 2/AR 1) og luftvernbatteriet (LVBTT 2/AR 1) som inngikk i min brigade (Brig 3). En gang på 80-tallet fikk man en deling av styrkeproduksjonen i Hærens artilleri, feltartilleri på Haslemoen og luftvern i Fredrikstad. Før det var det litt blandet.

                              Kommentér


                                #16
                                Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                                I hvert fall før 1990 tilhørte luftvernbatteriene Feltartilleriet.
                                Hvis jeg forstår blekka* jeg faktisk har foran meg på papir riktig, så var det slik (sitat: "Det var Feltartilleriregimentene og Bergartilleribataljonene, senere Artilleriregimentene som også satte opp luftvernavdelingene.") frem til Luftvernartilleribataljonen i 6.divisjon ble etablert i 1994, og så holdt strukturen seg slik til "the bitter end" i 2004.

                                Merk imidlertid at det bare var LVA-Batteriet i Brig N som inngikk i denne nye LVA-Bn. Hæren i resten av landet hadde fortsatt 3 batterier, i Brig S, Brig 12. og Brig. 15, slik at de 3 sistnevnte batteriene formodentlig fortsatt var direkte underlagt de respektive brigadene og/eller artilleriregimentene.

                                *) "1916-2018 - Luftvernet i Hæren - Et lite historisk resymé" av Oblt Stig Magne Hagen, Artillerist og Luftvernartillerist i Hæren. (A5-hefte, 32 sider)

                                Kommentér


                                  #17
                                  Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                  En lien blast from the past:

                                  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                                  Kommentér


                                    #18
                                    Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                    Artig at jeg stadig er enig i det jeg skrev for 12 år siden!

                                    Kommentér


                                      #19
                                      Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                      Ein liten ingeniørfagleg parantes: i KOP for 6. DIV hadde divisjonens ingeniørbataljon eit eige maskinkompani øyremerka for støtte til divisjonens artilleriregiment. Kompaniet talte 29 befal og 105 korporalar og menige, 134 totalt.

                                      Kommentér


                                        #20
                                        Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                                        Er ute av huset nå, men jeg tror det står som Niko: sier i "Hæren etter 2. verdenskrig", at 105 mm lette feltartilleribatterier før ca 1970 hadde 8 skyts, fordelt på tropper, men at man etter det gjorde alt feltartilleri likt, både lett (105 mm) og tauet og selvdrevet middelstungt (155 mm) med tre batterier i bataljonen, hvert med 6 skyts, og ingen deling av batteriene. Ved overgang til Brigade 90 KOP skulle alle bataljoner ha 4 batterier, dvs 24 skyts, men i mobavdelinger vet jeg ikke hvor mange fikk det før de ble lagt ned.
                                        Da har jeg fasiten fra "Hæren etter 2. verdenskrig 1945-1990". Nye KOPer kom for de fleste våpen- og troppearter i årene omkring 1975 i forbindelse med "Brigade 78". For Feltartilleriet kom nye KOPer i 1975:

                                        1) Tauede middelstunge feltartilleribataljoner fortsatte å ha 3 kanonbatterier, hver med 6 skyts. De skulle nå ha 102 befal og 517 korporaler og menige mot tidligere 88 befal og 485 korporaler og menige.

                                        2) Selvdrevne middelstunge feltartilleribataljoner skulle ha 105 befal og 460 korporaler og menige. De skulle også ha 3 batterier med til sammen 18 skyts.

                                        For både de tauede og de selvdrevne bataljonene kom det til i stabsbatteriet en artillerijegertropp, en radartropp (med Cymbeline BK-lokaliserende radar) og en vedlikeholdstropp. I hvert av de tre batteriene skulle det nå være en OP-tropp med tre OP-lag, mens det tidligere bare hadde vært ett OP-lag. Tidligere hadde kanonene i batteriet vært omtalt som kanontroppen, fra nå het de kanonbatteriet.

                                        3) Lette tauede feltartilleribataljoner fikk større forandring. Tidligere hadde de hatt tre batterier, hver med to tropper á 4 skyts, slik at bataljonen hadde hatt 24 skyts. Nå ble de satt opp likt med de middelstunge bataljonene, dvs. med tre batterier, hvert med 6 skyts, og uten deling i kanontropper, altså også her totalt 18 skyts. Mannskapsstyrken ble nå 102 befal og 457 korporaler og menige mot tidligere 118 befal og 616 korporaler og menige.


                                        Luftvernartilleribatteriene fikk også helt ny KOP i 1975. Tidligere hadde de vært oppsatt med Bofors 40 mm L/60, og hatt tre tropper, hvert med 6 skyts, dvs. 18 til sammen, mens de fra nå ble oppsatt med 20 mm NM-45, med 4 tropper, hver med 6 skyts, altså 24 til sammen. Mannskapsstyrken ble endret fra 40 befal og 263 korporaler og menige til 46 befal og 169 korporaler og menige.

                                        Kommentér


                                          #21
                                          Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                          Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
                                          Ville det vært fordelaktig å skille ut Lokaliserings og Kampluftverm? Til et spesartilleri-kompani? (Eller lignende, tilsvarende som MPKP)
                                          Da kan ArtBn være Hærens Knyttneve, mens det øvrige artilleriet er i en annen avdeling.
                                          (Jeg spør, siden jeg ikke har peiling)
                                          Det er helt klart "kunstig" (og ikke gunstig) å bake inn luftvern i Artbn - luftvern har i utgangspunktet ingenting der å gjøre, da der er et separat system.

                                          Derimot er lokaliserings-ressursene en del av (felt-)artillerisystemet og hører naturlig hjemme i Artbn, så lenge det ikke ivaretas av et Artreg nivå. Grensesnittet opp imot andre informasjons - innhentere må selvsagt ivaretas.

                                          Kommentér


                                            #22
                                            Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                            Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                                            I hvert fall før 1990 tilhørte luftvernbatteriene Feltartilleriet. AR 1 satte opp både feltartilleribataljonen (LFABn 2/AR 1) og luftvernbatteriet (LVBTT 2/AR 1) som inngikk i min brigade (Brig 3). En gang på 80-tallet fikk man en deling av styrkeproduksjonen i Hærens artilleri, feltartilleri på Haslemoen og luftvern i Fredrikstad. Før det var det litt blandet.
                                            Det er riktig at Luftvern var et underbruk av Artilleriet (på lik linje med Feltartilleriet) - men det handlet om overordnet Våpengren-ansvar og oppsettingsansvar, IKKE om sammenblanding av avdelingstypene under felles ledelse i oppsatte felt-forband.

                                            Kommentér


                                              #23
                                              Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                              Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                                              Derimot er lokaliserings-ressursene en del av (felt-)artillerisystemet og hører naturlig hjemme i Artbn, så lenge det ikke ivaretas av et Artreg nivå. Grensesnittet opp imot andre informasjons - innhentere må selvsagt ivaretas.
                                              Med "lokaliseringsressurser" formoder jeg du tenker på radar? Ser ikke helt hva luftvernradarer heller har i feltartillerisystemet/artbn å gjøre (like lite som missil-launchere), vil påstå det er ganske vesensforskjellig fra Arthur-radar-systemet (som jeg riktignok ikke kjenner i detalj...) som vel er Artbn sin hoved-lokaliseringsressurs? (korriger meg om jeg tar feil nå...)

                                              Samvirket med Luftforsvaret (CRC og de stasjonære radarhodene, SINDRE osv) derimot, blir høyst relevant.

                                              Kommentér


                                                #24
                                                Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                                AN/MPQ-64 Sentinel er vel radaren som brukes til NASAMS II, den er ganske hissig; den typen radar bør og følge kampluftvernet.
                                                Rent teknisk så vil et kampluftvern bestående av lette kjøretøy og hengere kunne basere seg på bilmekanikere og dataelektronikere, kontra feltartilleri; som bør ha lastebilmekanikere og industrimekanikere/automatikere/automasjonsmekanikere. Så det er forskjellige tekniske spesifikasjoner på utstyret. (Hæren har våpenteknikere for tårn; RWS, CV90, Leo2, M109.. Mens skrog skrus av bilmekanikere/tilsvarende)

                                                Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

                                                Kommentér


                                                  #25
                                                  Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                                  Siden vi ikke lever i ett vakuum så er det lurt å forholde seg til realitetene.

                                                  Som 93A: nevner så handler dette om å slippe å opprette stillingshjemler for fredsdrift.
                                                  10-12 stillinger er 10-12 millioner i året i kostnader.

                                                  Om luftvernet ikke skal legges under artilleriet hvem er det da som passer?

                                                  Luftvernet opererer gjerne noe bak egne fremste, om ikke i samme lende som K9, så innenfor brukbar LOS sambands rekkevidde.

                                                  Kommentér


                                                    #26
                                                    Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                                    Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
                                                    Med "lokaliseringsressurser" formoder jeg du tenker på radar? Ser ikke helt hva luftvernradarer heller har i feltartillerisystemet/artbn å gjøre (like lite som missil-launchere), vil påstå det er ganske vesensforskjellig fra Arthur-radar-systemet (som jeg riktignok ikke kjenner i detalj...) som vel er Artbn sin hoved-lokaliseringsressurs? (korriger meg om jeg tar feil nå...)

                                                    Samvirket med Luftforsvaret (CRC og de stasjonære radarhodene, SINDRE osv) derimot, blir høyst relevant.
                                                    De lokaliseringsressursene som jeg tenkte på var ganske riktig lok.radar (Arthur), men også artjegere. Jeg vet ikke hvor nært knyttet til oppklaring artjegerene har blitt etter hvert, men det finnes uansett et grensesnitt der som må ivaretas.

                                                    Luftvernsystemer har ingen naturlig tilknytning til noe av dette, ut over normalt samvirke or normal støtte avdelinger imellom.
                                                    Niko
                                                    OR-5 Sersjant
                                                    Last edited by Niko; DTG 141308 May 19, .

                                                    Kommentér


                                                      #27
                                                      Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                                      Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
                                                      Siden vi ikke lever i ett vakuum så er det lurt å forholde seg til realitetene.

                                                      Som 93A: nevner så handler dette om å slippe å opprette stillingshjemler for fredsdrift.
                                                      10-12 stillinger er 10-12 millioner i året i kostnader.

                                                      Om luftvernet ikke skal legges under artilleriet hvem er det da som passer?

                                                      Luftvernet opererer gjerne noe bak egne fremste, om ikke i samme lende som K9, så innenfor brukbar LOS sambands rekkevidde.
                                                      Plassering av luftvern under en bataljon som i utgangspunktet driver med noe helt annet kan umulig ha noen annen reell begrunnelse enn å spare stillinger og penger i fredsdriften. Når man først velger en slik "kvasi-løsning", så er selvsagt Artbn mest naturlig ut ifra tradisjoner (men lite annet egentlig).

                                                      Om man innledningsvis plasserer luftvernbatteriet i Artbn "i garnison" av slike grunner, så bør det uansett operere direkte under brigaden (tilsv.) i felt.

                                                      Kommentér

                                                      • Trådstarter

                                                        #28
                                                        Sv: Organisering av artilleriavdelinger

                                                        Men er det noen som vet hvordan det var i Norge i tiden rundt andre verdenskrig? Og om det var forskjell på bergartilleri og annet artilleri når det gjaldt organisering?

                                                        Kommentér


                                                          #29
                                                          ​​​Amerikansk feltartilleribataljon før overgangen til Brigade Combat Teams:

                                                          Click image for larger version

Name:	file#.png
Views:	93
Size:	766,3 KB
ID:	1056862

                                                          Click image for larger version

Name:	file#.png
Views:	92
Size:	1,11 MB
ID:	1056863

                                                          Click image for larger version

Name:	file#.png
Views:	94
Size:	1,17 MB
ID:	1056864

                                                          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                                                          Eg kan minnast at ein annan MILF'er linka til den forumtråden for ei god stund sidan. Ganske stilig tråd, anbefalar at ein tek seg ein tur innom og blar igjennom.

                                                          Kommentér

                                                          Slik kler du deg som en vintersoldat

                                                          Collapse

                                                          Working...
                                                          X