Arab Barometer research network har gjennomført den mest omfattende og dyptgående spørreundersøkelsen i ti arabiske land i Midtøsten og i de palistinske territorier. Det er intervjuet 25 000 personer. Undersøkelsen er gjennomført på vegne av BBC.

De mest interessante funn fra undersøkelsen:

- Andelen personer som sier de ikke er religiøse øker (unntatt for Jemen)
- Æresdrap er mer akseptert enn homoseksualitet
- Putin er mer pop enn Trump, men Erdogan er mest pop av alle
- Israel er oppfattes som den største trusselen av flertallet av respondentente i de fleste landene. Dette er spesielt framtredende i Libanon, Palestinske områder, og i Egypt

> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]