Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Interessante nyhetslinker (2019 og tidligere)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sterke rykter om asteroidenedslag - ingen fare, sier NASA
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


  Powered by Tapatalk på iPhone

  Kommentér


   Sv: Interessante nyhetslinker
   Powered by Tapatalk på iPhone

   Kommentér


    Sv: Interessante nyhetslinker

    > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

    "Statsråder og stortingsrepresentanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men trenger ikke sikkerhetsklarering. Det bekymrer forsvarstopp Hans Kristian Herland."

    Kommentér

    • Trådstarter

     Sv: Interessante nyhetslinker

     Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
     > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

     "Statsråder og stortingsrepresentanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men trenger ikke sikkerhetsklarering. Det bekymrer forsvarstopp Hans Kristian Herland."
     Takk for link, meget interessant! Forstår hva det handler om ut fra det du la ut, men bak betalingsmur. Antar ikke dette er siste vi hører om dette.

     Kommentér


      Sv: Interessante nyhetslinker

      Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
      > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

      "Statsråder og stortingsrepresentanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men trenger ikke sikkerhetsklarering. Det bekymrer forsvarstopp Hans Kristian Herland."
      Her har tydeligvis noen ikke forstått demokratiet. Statsråder er utnevnt i en regjering som styrer landet basert på hvem vi har valgt som våre folkevalgte. De er overordnet Forsvaret og alle deler av statsmakten utenom Stortinget.

      Forsvarets rutiner og systemer for sikkerhetsklarering er i den sammenheng helt uinteressante.

      Kommentér


       Sv: Interessante nyhetslinker

       10 jenter kom seg gjennom Forsvarets ekstremutdanning (Jegertroppen)

       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Kommentér


        Sv: Interessante nyhetslinker

        Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
        Her har tydeligvis noen ikke forstått demokratiet. Statsråder er utnevnt i en regjering som styrer landet basert på hvem vi har valgt som våre folkevalgte. De er overordnet Forsvaret og alle deler av statsmakten utenom Stortinget.

        Forsvarets rutiner og systemer for sikkerhetsklarering er i den sammenheng helt uinteressante.
        Litt vrient å diskutere i detalj uten å ha lest Bergensblekkas budskap, men syntes ikke det er helt uinteressant debatt i det store bildet basert på tabloid overskrift. Jeg vil ikke uten videre kategorisere folk som mener dette er interessant til å være "folk som ikke forstår demokratiet" som du så fint skrev. Det kan jo tenkes at det er utfordringer i de satte mekanismene også, som kanskje ble definert som "slik er det" for mange år siden. Ting endrer seg, og nye maktfaktorer som PR-byråer og konsulenthus vs byråkrater ref > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Eksterne som rådgir og utarbeider rapporter på oppdrag fra våre folkevalgte, hvor disse eksterne spiller defacto en rolle i ulike større debatter. Klarering, tilgang materiell via de folktevalgte, deres håndtering av gradert materiell videre i sitt virke m.v. Og så vi hadde saken om naive f> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fra andre land. Altså sett i kontekst spionasje/overvåkning, lekkasjer, sabotasje - kan jo antatt dukke opp problematiske scenarioer rundt dette noen kanskje ikke har forstått ref demokratiet - som sikkert artikkelen belyser. For de få heldige med abonnement vel og merke. Vi andre får leve i uvissheten.

        Kommentér


         Sv: Interessante nyhetslinker

         Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
         > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

         "Statsråder og stortingsrepresentanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men trenger ikke sikkerhetsklarering. Det bekymrer forsvarstopp Hans Kristian Herland."
         Sakset fra BT -- satser på at jeg ikke blir kjølhalt for dette.... Hvis dette ikke er innafor så får moderatorer slette denne posten.

         Opprinnelig skrevet av BT
         Forsvarstopp advarer mot statsråder

         Statsråder og stortingsrepresentanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, men trenger ikke sikkerhetsklarering. Det bekymrer forsvarstopp Hans Kristian Herland.

         «Det finnes en rekke eksempler på at både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har utvist sviktende dømmekraft i tilknytning til en rekke saksfelter. Vi har også flere historiske eksempler på at regjeringsmedlemmer har hatt tvilsom kontakt med fremmede stater», skriver sjefen for Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) i et høringsinnspill om endring av Sikkerhetsloven.

         Ingen gode argumenter
         Forsvarsdepartementet foreslår å lovfeste at regjeringsmedlemmer ikke skal sikkerhetsklareres, og viser til at dette er fast praksis. Departementet mener det vil være uheldig om embetsverket i realiteten skal kunne forhindre en utnevnelse eller avsette en statsråd.

         Som leder av FSA, er kommandør Hans Kristian Herland ansvarlig for rundt 20.000 militære sikkerhetsklareringer i året. Han er også ansvarlig for militær kontraetterretning og forebyggende sikkerhet i Forsvaret. Han misliker lovfestingen:

         - FSA kan ikke se at det er vist til tungtveiende grunner for at regjeringsmedlemmer, som potensielt kan få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, ikke skal autoriseres eller sikkerhetsklareres, skriver han.

         Oppsiktsvekkende
         En av Norges fremste statsrettsjurister, professor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen, er rystet over kommandørens meninger:

         - Han utviser en oppsiktsvekkende mangel på grunnleggende forståelse for demokratiske spilleregler som følger av Grunnloven. - En lovpålagt sikkerhetsklarering er vanskelig å gjennomføre i lys av utnevningsgrunnlaget til en regjering. Den er politisk, ikke faglig, Jeg er enig i regjeringens grunngiving, sier Holmøyvik.

         For tett omgang
         Kommandør Hans Kristian Herland fyrer også av en kraftsalve mot stortingsrepresentanter:

         «Det forhold at man er valgt som stortingsrepresentant medfører for øvrig heller ikke at det ikke kan stilles spørsmål ved sikkerhetsmessig bevissthet, jf. Tor André Johnsen-saken», skriver han.

         VG har avdekket at stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) to ganger er advart av Politiets sikkerhetstjeneste mot for tett omgang med representanter for Russlands ambassade i Oslo. Johnsen mener han ikke har gjort noe galt.

         Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl ved Forebyggende avdeling i PST uttalte da til VG at de har hatt flere tilfeller hvor stortingsrepresentanter er advart mot sosial omgang med ambassadeansatte.

         Uheldige formuleringer
         FSA konkluderer med behovet for å sikkerhetsklarere statsråder må veie tyngre enn ulempen en personkontroll innebærer. Årsaken er at sviktende håndtering av høyt gradert materiale kan påføre rikets sikkerhet skade.

         FSA-sjef Herland er ikke tilgjengelig for utdyping av høringsinnspillet overfor BT, men skriver i en e-post: «Fra vårt faglige ståsted ønsker vi å løfte det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt regjeringsmedlemmer bør sikkerhetsklareres. Samtidig ser jeg at noen av formuleringene knyttet til begrunnelsen for dette er uheldige».

         Bondevik støtter forslaget
         Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) har ikke lest regjeringsnotat, mens sier at han spontant er enig med regjeringen:
         - Å bli utnevnt til statsråd er et tillitsforhold mellom en partileder, statsministeren og den aktuelle kandidaten. I min tid som regjeringssjef gjennomførte jeg samtaler med de aktuelle statsrådene, og da spurte jeg alle om det var noen forhold som kunne bli vanskelige for dem, og som kunne begrense friheten eller integriteten. Jeg ville ha forventet, hvis noen hadde noe av betydning for en sikkerhetsklarering, at jeg hadde fått informasjon om det.

         - Slik mener jeg det må være, og jeg mener derfor at en formell sikkerhetsklarering ikke er riktig.

         En risiko
         - Likevel kan det skje at noen er uærlige?

         - Det er en risiko, men jeg legger til grunn at de som forelås som statsråd ikke er det. Siden dette er innarbeidet praksis, og det hittil har gått bra, synes jeg vi skal gjøre det slik også i fremtiden. Samtidig er det nok fornuftig å lovfeste praksisen, sier Bondevik.

         Etterlyser begrunnelse
         En annen statlig etat, Direktoratet for forvaltning og IKT, etterlyser en bedre begrunnelse:

         «Det ville vært en fordel å kjenne til arbeidsgruppens vurderinger vedrørende det å lovfeste at ytterligere en kategori av personer, som vil få tilgang til skjermingsverdig informasjon, skal unntas fra bestemmelsene i sikkerhetsloven», skriver direktør Ingelin Killengreen i sin høringsuttalelse.

         Kommentér


          Sv: Interessante nyhetslinker

          Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
          Her har tydeligvis noen ikke forstått demokratiet. Statsråder er utnevnt i en regjering som styrer landet basert på hvem vi har valgt som våre folkevalgte. De er overordnet Forsvaret og alle deler av statsmakten utenom Stortinget.

          Forsvarets rutiner og systemer for sikkerhetsklarering er i den sammenheng helt uinteressante.
          Hjertens enig. At både stortingsrepresentanter og statsråder burde vært gjennom et kurs i bevisstgjøring om følgene av å håndtere gradert informasjon uforsiktig, er en sak. En helt annen sak er at om statsforvaltningen ved NSM skulle bestemme at en person som er valgt inn som stortingsrepresentant likevel ikke kan bli det fordi h*n ikke kan klareres, kan det få helt ødeleggende følger for demokratiet - man kunne jo tenkt seg at NSM ble instruert av justisminister og forsvarsminister at ingen fra SV eller Rødt kan klareres, fordi de har unorske holdninger...

          Kommentér


           Sv: Interessante nyhetslinker

           Det er helt åpenbart at folkevalgte og regjeringen per definisjon er innafor. Når det er sagt så kan man jo ta visse forholdsregler. Man trenger ikke brette ut hele operasjonsplanen for den ordinære stortingsrepresentant, de trenger ikke vite posisjonen til OPen til Fenrik Hansens lag. Spesielt Stortinget skal ta beslutninger på et overordnet nivå, og må ha den informasjonen de trenger til dette.

           Selvsagt må Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer drilles i informasjonssikkerhet. Og det er verd å minne om straffeansvaret også for uaktsom spredning av skjermet informasjon.

           Når det gjelder regjeringen så finnes det en enkel mulighet. Statsministeren kan med samtykke fra den enkelte få forelagt en sikkerhetsVURDERING. Dermed kan statsministeren være bedre i stand til å vurdere om vedkommende bør være del av regjeringen.

           Kommentér


            Sv: Interessante nyhetslinker

            Det er nok ikke en enkel mulighet. La oss si sv kommer I regjering igjen og en tydelig nato-motstander blir kandidat.

            1:skal noen hos fsa vite dette før kabalen er lagt? Neppe. Dette skjer raskt og det skjer endringer på mange rare grunnlag.

            2: La oss si fsa uttaler seg negativt. Eller positivt. Har de en agenda? En preferanse? Innflytelse?

            Nei, dette kan ikke gjøres enkelt og skal ikke gjøres av embedsverk eller forvaltning.

            Kommentér


             Sv: Interessante nyhetslinker

             Joda, det er kanskje mest aktuelt for politiske rådgivere og kanskje statssekretærer. Statsrådene er i en særstilling, både praktisk og konstitusjonelt.

             Kommentér


              Sv: Interessante nyhetslinker

              Alle folkevalgte i regjeringen burde automatisk bli klarert, alle de Rundt de folkevalgte burde klareres. Hvis noen misbruker tilliten som den FRP politikeren så burde det væremulig å sette inn noen tiltak for å forhindre at gradert info kommer på avveie. Ellers burde praksisen for gradert info behandles slik at bare de som trenger den får den. Jeg tror ikke det er Hanssen sin OP vi skal være redd for at lekker ut, men ting som næringslivet vill kalle sensitivt, det kan være store summer noen taper hvis kontrakter går til noen som ikke burde fått dem osv.

              Kommentér


               Sv: Interessante nyhetslinker

               Og i andre nyheter:
               > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


               Norske kristne samles i bønn etter profeti om russisk invasjon


               Flere norske kristne skal ha fått kall om å dra til den russiske grensen i Finnmark for å be om beskytte Norge mot en russisk invasjon.

               Kommentér


                Sv: Interessante nyhetslinker

                Dette høres da ut til å komme fra > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                I Norge falt russerne inn i østre delen av Finnmark. Jeg så to jernbaner. Det gikk på denne tiden en jernbane fra Finland opp til Enaresjøen og herifra fortsatte den gjennom Pasvikdalen og ut i nordøst. På denne banen så jeg et russisk jernbanetog, jeg så russerne sto tett sammenstuet i vognene. Landet var kupert.

                Det jeg så var Pasvikdalen. Toget gikk østover mot Murmansk-kysten. Fra denne store jernbane syntes det å gå en mindre, fra sørenden av Enaresjøen til et sted nord for denne sjøen.

                Den første store frontlinje og det første store slag, så jeg ved Tanaelven mellom Valjok og Port i nedre delen av Karasjok herred. Slaglinjen var omtrent to mil lang, og slaget var svært blodig. Nordmennene som ble slått, trakk seg tilbake til områdene mot Porsangerfjorden.

                Mellom Gaiserne og nedre Skoganvarre-vannet ble det satt opp nye forsvarslinjer. Jeg så Gaiserne både i øst og vest, og en slaglinje som var flere mil lang. Her så jeg falne soldater, og krigsfolk som begravde de døde. Her så jeg masser av graver, lik og forvridde ansikter og lemmer. Marken var stenrik, så knapt en hest kunne komme fram på flere steder. Over store strekninger lå det falne spredt - på noen steder i store hauger. Stumper av lemmer stakk fram i gravene. Men kampene innskrenket seg ikke bare til disse steder, for røsten sa : " Det kjempes voldsomt langs grensene, og her ser du to slag." Nordmennene, som foretok flere angrep og motangrep, ble imidlertid også her slått, og måtte vike langt sørover for russernes masser.

                Det hadde også blitt kjempet borte ved Kirkenes, men særlig så jeg disse andre nevnte steder og slag. Også i nord var det sommer.
                Mer om Lebesbymannen: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                Kommentér


                 Sv: Interessante nyhetslinker

                 Lebesbymannen har jeg faktisk hørt om siden jeg var ungdom. Et par nordlendinger i familien som var ganske så opptatt av denne karakteren. Husker også > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] når vi er inne på disse gutta. Var visstnok i overkant god på å spå han også; "Det hevdes at han selv forutså tidspunktet for sin egen død med stor nøyaktighet".

                 Dette er jo i avdeling for spesielt interesserte men dog - enten man tror eller ikke tror, så er det litt viktig å titte litt på forfatteren, hvem han er vs budskapet hans ref NRKs artikkel fra 2006. Div kommentarer fra > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (av alle steder) for spesielt interesserte om Lebesbymannen. Kjenner jeg ikke kommer til å bruke tid på tematikk/boka, og tror like lite på Lebesbykallen´som Snåsamannen som på forfatteren. Vet det også er folk som hevder de har funnet en portal på Finnmarksvidda hvor de kommuniserer med "the other side". Spookey greier dette... Men fantastisk vittig replikk fra Hegertun i linken yamaha: la ut: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                 Terje Hegertun, professor ved Menighetsfakultetet, har lite sans for slike profetier, og påpeker at det er landets myndigheter som har ansvar for etterretning og sikkerhet, ikke kirken. Han mener også bønnene som det oppfordres til inneholder en alvorlig klage mot vårt naboland.

                 Kommentér


                  Sv: Interessante nyhetslinker

                  En soldat ved en militærleir i Nord-Norge befølte et befal mens hun sov og filmet episoden med mobilen sin.

                  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                  Kommentér


                   Sv: Interessante nyhetslinker

                   Samme saken fra Nordlys.

                   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                   Kommentér


                    Sv: Interessante nyhetslinker

                    NTB (via TV2.no)
                    Muslim hadde for langt skjegg til å bli Nokas-vekter

                    Oslo (NTB): Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt Nokas medhold i at det er greit med forbud mot religiøse symboler og krav om at vektere har kort skjegg.

                    Likestillingsnemndas flertall var enig, og konkluderte med at et forbud mot religiøse symboler, deriblant lange skjegg, var «nødvendig og saklig på grunn av behovet for nøytralitet, og behovet for at det skapes respekt og ro.»

                    Etter konflikten endret Nokas uniformsreglementet for skjegg fra «velpleiet» til «kort og velpleiet». (©NTB)
                    Les hele saken > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                    Kommentér


                     Sv: Interessante nyhetslinker

                     Her ligger det stor spenning rundt tildelingene som er ventet fremover. Allerede går ryktene om utfall for enkelte selskaper. I lys av de mørke skyene over olje- og gassektoren, blir tildelingene svært avgjørende for mange lokalsamfunn rundt om i landet hvis kontrakter tapes og bedrifter legges ned eller nedbemannes kraftig:


                     Click image for larger version

Name:	1200044266.jpg
Views:	1
Size:	68,6 KB
ID:	864826
                     Foto: Lars Taraldsen
                     JOHAN SVERDRUP

                     Johan Sverdrup-planene er godkjent av departementet

                     Klarsignal til 117-milliardersinvesteringen.

                     Les artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                     Kommentér


                      Sv: Interessante nyhetslinker

                      Amazon launching one-hour booze delivery in Seattle

                      The e-commerce giant launches Prime Now in its hometown of Seattle, adding booze for the first time to the selection of eligible products.

                      Running out of beer or wine for that barbecue you are hosting? If you are in Seattle, and are a member of Amazon.com’s Prime program, you are in luck.

                      Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                      Kommentér


                       Sv: Interessante nyhetslinker

                       Jøsses...

                       Disgruntled TV reporter murders two colleagues live on air then posts killer's-eye-view video on TWITTER and FACEBOOK: Fired co-worker takes revenge for racial slights then shoots himself

                       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Kommentér


                        Sv: Interessante nyhetslinker

                        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


                        Sent from my iPad using Tapatalk

                        Kommentér


                         Sv: Interessante nyhetslinker

                         > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                         Svensk politi opplever en urovekkende utvikling med stadig flere angrep rettet mot politifolk. Hendelsene får bemerkelsesverdig lite dekning i mediene.

                         Kommentér


                          Sv: Interessante nyhetslinker

                          Opprinnelig skrevet av milforum-news Vis post
                          Amazon launching one-hour booze delivery in Seattle

                          The e-commerce giant launches Prime Now in its hometown of Seattle, adding booze for the first time to the selection of eligible products.

                          Running out of beer or wine for that barbecue you are hosting? If you are in Seattle, and are a member of Amazon.com’s Prime program, you are in luck.

                          Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
                          For dem som måtte være interessert så er dette visstnok allerede tilgjengelig i UK. Hvis dette utvides til Norge så er det vel kanskje spikeren i kista for KrF?
                          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                          Kommentér


                           Sv: Interessante nyhetslinker

                           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                           De vil blant annet sende 2000 soldater til vinterøvelsen Cold response. I tillegg ønsker amerikanerne å lagre tyngre materiell for en kompanistridsgruppe på anslagsvis 200 mann, for å kunne øve jevnlig sammen med Brigaden i Nord-Norge.


                           Den er den vanskelige situasjonen i Øst-Europa oppgis som grunn til økt amerikansk interesse for Norge.

                           Kommentér


                            Sv: Interessante nyhetslinker

                            Click image for larger version

Name:	978x.jpg
Views:	1
Size:	104,2 KB
ID:	864895
                            Foto: REUTERS/Guatemala Presidency/Handout via Reuters

                            Guatemalas president siktet for korrupsjon

                            Otto Pérez Molina.

                            Politiet i Guatemala arresterte fredag tidligere visepresident Roxana Baldetti og siktet president Otto Pérez Molina for korrupsjon.

                            Bare to uker før ny president skal velges, anklager landets påtalemyndighet Pérez for å være en av hovedmennene i en korrupsjonsskandale som i flere måneder har rystet landet.

                            Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].                            Political Turmoil in Guatemala: Opportunities and Risks

                            Guatemala City/Brussels | 31 Aug 2015

                            Guatemala is confronting a fast-moving crisis of political legitimacy, as prosecutors reveal new evidence that appears to implicate President Otto Pérez Molina and his former vice president in an allegedly massive tax fraud scheme. Powerful business and civil society organisations are calling for the president’s resignation. Almost twenty years after the end of a bloody civil war, Guatemala has an opportunity to overcome a legacy of impunity, weak institutions and crippled political parties. At the same time, there is a danger that hope could turn into frustration and even violence if political actors fail to respect constitutional rules, and those chosen in the 6 September elections for president and Congress ignore popular demands for justice and transparency.

                            Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].


                            The Scandal That May Save Guatemala

                            For the last 20 Saturdays, Guatemalans have streaked their faces in blue and white, grabbed their vuvuzelas and flooded the central plaza of Guatemala City. The protesters have demanded the immediate resignation of President Otto Perez Molina, who has been named by prosecutors in a multimillion-dollar tax fraud scam that allegedly lined the pockets of government higher-ups while helping favored businesses evade a fortune in import duties.

                            But this nation of 14.6 million people, with Central America's > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], seems indisposed to wait out the political calendar, much less look the other way at thieves in palaces. And the civic choler is good news in a region where corruption scandals on top of a sharp economic downturn are putting parlous democracies to the test.

                            Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                            Kommentér


                             Sv: Interessante nyhetslinker

                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             Kongsberg Gruppens Walter Qvam:
                             - Faren min kommer frem i meg under press

                             Walter Qvam mener han kan takke oppveksten på gård og en streng oberstfar for at han holder hodet kaldt i kriser.


                             Powered by Tapatalk på iPhone

                             Kommentér


                              Sv: Interessante nyhetslinker

                              > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                              Kommentér


                               Sv: Interessante nyhetslinker

                               DIGITAL KARTLEGGING AV SKREDFARE

                               Forsvaret tar i bruk nytt verktøy

                               Gjør at de kan bevege seg raskere og sikrere enn motparten.

                               > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                               Kommentér

                               Slik kler du deg som en vintersoldat

                               Collapse

                               Working...
                               X