Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Russland - Politikk og strategi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: Russland - Politikk og strategi

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Under et foredrag i Oslo Militære Samfund, uttalte Norges ambassadør til Russland, ambassadør Øyvind Nordsletten, at Russland var en kjempe i knestående som nå har begynt å reise seg. Mer om foredraget hans > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  For mange starter nåtidens Russland her - Putins ("Mikhail Ivanovich") reise som borgermester i St. Petersburg her, > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:  Synspunkter på historiens, nåtiden og fremtidens Russland? Grunn til å frykte nasjonen sett fra norske øyne? Tenker særlig på ressurser (olje/fisk) og kampen om disse.

  #gunvor
  Rittmester
  OF-2 Rittmester
  S-1
  Moderator
  Last edited by Rittmester; DTG 271126 Aug 19, . Begrunnelse: Trådtittel
  Lignende tråder

  #2
  To ting kommer meg ihu her...

  1) Finnland rusta aldri ned, fordi de så over sin østgrense og fikk med seg hva som skjedde fra 1990 der borte

  2) "Glakompis" Sjirinovskij (høyreekstremist) har gjentatte ganger uttalt at Finnland, Nord-Sverige og Nord-Norge er Russiske provinser.

  Men i Norge så kutta vi.

  Jeg er ikke en av dem som slites innvendig med om det er Fritz eller Ivan som skraper på døra og "vil inn" men jeg syns det er betenkelig å fjerne Kongeriket Norges kropp og servere hodet på sølvfat i fall "noen" vil inn...

  Next ?

  Kommentér


   #3
   2 år å rive ned - 10-15 å bygge opp.
   Hvordan ser trusselbildet ut fra øst om feks 7 år ?

   Tilsier for meg at vi burde bruke mer penger på forsvar enn idag (surprise ...). Trussel i nord må håndteres på to måter:

   Viktigste er diplomatisk. Fungerende avtaler om ressurseierskap og -forvaltning (fisk og energi). Gode metoder for å håndtere felles oppdukkende utfordringer og generelt jobbe for god stemning. Men det ligger faktisk noe negativt i dette. Jo bedre felles håndtering jo bedre lønnsomhet for russerne - og dermed mer attraktivt geopolitisk for de. Hmmm.

   Forsvar. Det vikigste er det preventive hvor vi viser flagget. Veldig tydelig og da basert på gode avtaler. Vi må ha potensielt punch. Det får vi aldri alene ift Russland - så vi må overbevise alliansepartnere om vår verdi slik at feks UK bidrar med patruljering av nordområdene. Dette betyr for vår del bidrag der våre partnere trenger oss (god gammeldags hestehandel). Flagget må vises på sjøen og i luften - landsforsvar er den sammenheng ikke så vesentlig.

   Kommentér


    #4
    Det er en grunn til at nordområdene har vært et av hovedfokusområdene til Støre. Nordområdene er uten tvil de strategisk viktigste for Norge i årtiene fremover og også der den største kilden til potensielle trussler mot landet ligger. Et avtaleverk som klart og endelig avgjør eierskap til de forskjellige områdene og ressursene i havområdene samt et sterkt og bredt bi-lateralt og mulit-lateralt samarbeid om vern av ressurser og økonomisk utvikling er kritiske suksessfaktorer for Norge i området. Selv om jeg ikke ser trusselen for en åpen militær konflikt med Russland som en spesielt reell trussel pr i dag, så er det på det rene at vi burde både styrke vår tilstedeværelse og spesielt våre muligheter for å overvåke og kontrollere havområdene.

    Kommentér


     #5
     Tror at det er viktig å komme ihåg at kommitern er død og begraven får all fremtid. Russland er ikke Sovjetunionen. Den bipolare verden vi hadde under det kallekrig er noe som hører til historien. Russland har en svært lang landgrense samt har interna konflikter (les feks Tjetjenia). Man har i tilleg en utfodring vedrørende russiske minoriteter og deres rettigheter i tidligere sovjetrepubliker. Hvorfor skulle Russland gi seg ut på noen militære eventyr mot oss? Det er mye snakk om resurser i havet i nordområdene. Her har ju vi og Russland et felles intresse i att det er stabilitet. Kris og instabilitet i nordområdene vil være dårlig business.

     Kommentér


      #6
      Dobbeltpost. Sofakriger

      Kommentér


       #7
       Iflg > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er Russland igjen en trussel mot Norge, også militært.
       I tillegg: Russiske myndigheter mistenkeliggjør russiske kulturarbeidere i Nikel som har kontakt med nordmenn
       - den russiske grensesonen i Pasvik økes dramatisk fra 5 til 25 km, slik at til og med russere må ha spesialtillatelse til å besøke Nikel og Zapoljarnyj
       - økt russisk militær trykk i tidligere satelittstater som Georgia og Armenia
       - økning i spionasje og mulige aksjoner i Nato-land, f.eks. spionavsløringer i Litauen og Litvinenko-saken
       - uklarheter på energisiden mht eksportpriser på olje og gass
       - tåkelegging mot politiske overgrep i eget land og kontrollerte territorier. Uklarheter mht "fredssone" (Korpfjell/Petsamo-området) etter fremleggingen av Regjeringens Nordområdemelding.

       Mulig den sovende bamsen er iferd med å våkne..

       Kommentér


        #8
        Opprinnelig skrevet av 84mm
        Uklarheter mht "fredssone" (Korpfjell/Petsamo-området) etter fremleggingen av Regjeringens Nordområdemelding.
        Dette har jeg ikke fått med meg, hva går uklarhetene ut på?

        Kommentér


         #9
         Opprinnelig skrevet av lukman
         Tror at det er viktig å komme ihåg at kommitern er død og begraven får all fremtid. Russland er ikke Sovjetunionen. Den bipolare verden vi hadde under det kallekrig er noe som hører til historien. Russland har en svært lang landgrense samt har interna konflikter (les feks Tjetjenia). Man har i tilleg en utfodring vedrørende russiske minoriteter og deres rettigheter i tidligere sovjetrepubliker. Hvorfor skulle Russland gi seg ut på noen militære eventyr mot oss? Det er mye snakk om resurser i havet i nordområdene. Her har ju vi og Russland et felles intresse i att det er stabilitet. Kris og instabilitet i nordområdene vil være dårlig business.
         Det at Russland ikke er Sovjetunionen er det som skremmer - de er uforutsigbare, og økonomien som ble fullstendig ødelagt under de første post-sovjetårene er under gjenoppbygging. Forsvaret har fått ekstreme budsjettbevilgninger, og naboer i Baltikum, Kaukasus og Europa får høre Russlands banking på brystkassen i stadig sterkere toner. Samtidig har diskusjonen rundt nasjonalisering av Svalbards 'fiskerivernsone' blitt møtt med torden fra Russland, samt allierte som ikke ser seg tjent med det. Det vil si at hvis vi følger opp den aggressive linjen som blir diskutert, vil Russland se seg nødt til å gjøre noe, samt at våre allierte er såpass kjølige til våre handlinger at det er en viss mulighet for at de ikke vil støtte oss i et slikt spørsmål.

         Kommentér


          #10
          Opprinnelig skrevet av joffe
          Samtidig har diskusjonen rundt nasjonalisering av Svalbards 'fiskerivernsone' blitt møtt med torden fra Russland, samt allierte som ikke ser seg tjent med det. Det vil si at hvis vi følger opp den aggressive linjen som blir diskutert, vil Russland se seg nødt til å gjøre noe, samt at våre allierte er såpass kjølige til våre handlinger at det er en viss mulighet for at de ikke vil støtte oss i et slikt spørsmål.
          Norge og Russland har et to felles intressen i nordområdene:

          1. Stabilitet
          2. Holde borta alle andre (som feks søreuropeer som har drevet fiske der i generasjoner)

          Den smarte løssningen er å se intressefelleskapet med russland og dele på goderne som to gode naboer. Den mindre smarta løssning er å kjøre et solo-løp med vrangforestillingen at NATO kommer å støtte oss.

          Kommentér


           #11
           Opprinnelig skrevet av lukman
           Den mindre smarta løssning er å kjøre et solo-løp med vrangforestillingen at NATO kommer å støtte oss.
           Kan du presisere litt?

           Kommentér


            #12
            Opprinnelig skrevet av Sindre
            Opprinnelig skrevet av lukman
            Den mindre smarta løssning er å kjøre et solo-løp med vrangforestillingen at NATO kommer å støtte oss.
            Kan du presisere litt?
            NATO er av flere verktøy som medlemstetene har i sin verktøykasse til å frmme SINE intressen. Det er ikke et statsforbund eller hellig vennskapspakt. Det er et realpolitisk verktøy som ble skapt for en bipolar verd som ikke eksisterer. NATO har selvsagt ikke noe med om svalbard har en egen kontinentalsokkel eller ikke. NATO er ikke som syfte at få mest mullig med naturresurser i norske hender. Spania har feks en rik tradisjon med å høste fisk fra nordområdene. Hvorfor skulle de ønske at Norge begrenset deres mulligheter til det?

            Kommentér


             #13
             En alternativ måte å lese historien på (meget fritt etter Henry Kissinger):

             I 1462 ble Ivan III Vasilevitsj (Ivan den store) storfyrste av Moskva, og de neste 40 årene la han under seg de andre russiske bystatene som Kiev og Novgorod, samtidig som han brøt tatarenes makt. Moskva ble russernes sentrum og Russland begynte å bli en moskovittisk stat i stadig ekspansjon, en ekspansjon som fortsatte gjennom hans sønn Vasiliev III og spesielt sønnesønn Ivan IV (Ivan den grusomme). Sistnevnte ble kronet som den første tsar av Russland, et større og større rike med flere og flere folkeslag holdt sammen av en ting, den moskovittiske herskers vilje til å bruke vold og grusomheter i en skala som var enda større enn man så i den ellers så voldelige og grusomme samtiden i Europa. Og ekspansjonen og voldsbruken fortsatte, avbrutt av store tilbakeslag da det moskovittiske riket lå i avmakt og krympet kraftig. I perioden fra Ivan IV døde i 1584 til Mikael I ble kronet som tsar i 1613 ble landet okkupert av polakker og svensker, alt lå nede, men som hver gang siden reiste moskovitt-staten seg igjen og gjenerobret alt tapt land og tok siden enda mer og nådde enda større makt enn den hadde hatt tidligere. Den (hittil) maksimale makt og utstrekning for moskovitt-staten fant vi i den tiden tsarene kalte seg "generalsekretær i Sovietunionens kommunistparti" fra Josef Stalin opprettet stillingen i 1922 til kuppet mot Mikail Gorbatsjov i 1991. Er vi sikre på at 1991 var den ekspansive og voldsomme moskovitt-statens siste krampetrekning og at den ikke igjen vil forsøke å legge sine naboer under seg?

             Kommentér


              #14
              Meget godt lilje.

              Kommentér


               #15
               Opprinnelig skrevet av lukman
               NATO er av flere verktøy som medlemstetene har i sin verktøykasse til å frmme SINE intressen.
               Jeg foretrekker å tenke i retning av felles interesser, en tanke som også er en viktig forutsetning for at alliansen skal fungere. Jeg tror at større fokus på egeninteresser kunne ha skapt "ormeboltendenser," og slik jeg ser det står ikke NATO slik i dag.

               Opprinnelig skrevet av lukman
               Det er et realpolitisk verktøy som ble skapt for en bipolar verd som ikke eksisterer.
               Improvise, adapt and overcome.

               Opprinnelig skrevet av lukman
               NATO har selvsagt ikke noe med om svalbard har en egen kontinentalsokkel eller ikke. NATO er ikke som syfte at få mest mullig med naturresurser i norske hender.
               Er det noen som har påstått det?

               Jeg tenkte mer i retning av NATOs betydning dersom en eventuell konflikt med Russland i nordområdene skulle utvikle seg til noe verre enn uenighet om fordeling av ressursene.

               Kommentér


                #16
                Opprinnelig skrevet av lilje
                Er vi sikre på at 1991 var den ekspansive og voldsomme moskovitt-statens siste krampetrekning og at den ikke igjen vil forsøke å legge sine naboer under seg?
                Moskovittstaten har vel hatt Danmark-Norge/Norge som alliert i mange av sine viktigeste krig?

                Selv kommer jeg fra et land vars historie i stor grad er formet av krig mot Russland. Bakom prekestolen i kirken i byen der jeg gikk på barneskolen satt en hilsen fra det russiske feltartelleriet fast i veggen. I landsbyen straks utenfor byen fanns det rysstugan, det eneste byggning i den landsbyen som ikke ble brent av russerne i "Det stora nordiska kriget" (sv) (Der selvsagt Norge som vanligt var alliert med Russland).

                Ser vi på historien så borde Norge alliere seg med Russland for at kunne ta Sverige-Finnland i neste kamp.

                Heldigvis går ikke historien i sirkler, den går fremover.

                Kommentér


                 #17
                 Opprinnelig skrevet av lukman
                 Moskovittstaten har vel hatt Danmark-Norge/Norge som alliert i mange av sine viktigeste krig?
                 Som alliert til og med 1788 (Tyttebærkrigen). I Napoleonskrigen skiftet jo Sverige side som en værhane (først nøytral, så krig mot Russland, da den var tapt krig mot Napoleon [etter at det var blitt temmelig klart Napoleon vill tape...]). Norge (Danmark-Norge) var da i hvert fall konsekvente: nøytrale inntil vi ble overfalt av Storbritannia i 1807 og Sverige i 1808, deretter i krig mot Storbritannia og Sverige til 1814....

                 Kommentér


                  #18
                  Opprinnelig skrevet av Sindre
                  Jeg foretrekker å tenke i retning av felles interesser, en tanke som også er en viktig forutsetning for at alliansen skal fungere. Jeg tror at større fokus på egeninteresser kunne ha skapt "ormeboltendenser," og slik jeg ser det står ikke NATO slik i dag.

                  ....

                  Jeg tenkte mer i retning av NATOs betydning dersom en eventuell konflikt med Russland i nordområdene skulle utvikle seg til noe verre enn uenighet om fordeling av ressursene.
                  Har du vært på Krigsmuseet i Athen. Der er det ikke noe tvil om vilken fienden er. Han avbildes ofte som en drage og er medlem i NATO.

                  NATO er en av mange internasjonelle organisjoner. Det er flere organisasjoner som har en militær/sikkerhetspolitisk aspekt. Feks er de fleste europeiske NATO land medlemer i FN og EU. Mange store NATO-medlemer har i tilleg egne bilaterale forsvarsavtaler med andre ikke NATO stater. Å tro at NATO er altruisme og at det å være NATO allierte er å være venner er farligt. Sikkerhetspolitik er alt for viktigt for at la ønsketenkende styre.

                  Hur de ulike medlemene i NATO vil reagere over et Russiskt maktbruk mot Norge vedr uenighet om fordeling av resursene er det ingen som vet. Det vil vel i stor grad styres av graden av maktbruk samt hva vi har gjort. Men vi ska inte tro at vi gjenom NATO medlemskapet har en fullmakt til selvtekt i nord.

                  Kommentér


                   #19
                   Opprinnelig skrevet av lilje
                   Opprinnelig skrevet av lukman
                   Moskovittstaten har vel hatt Danmark-Norge/Norge som alliert i mange av sine viktigeste krig?
                   Som alliert til og med 1788 (Tyttebærkrigen). I Napoleonskrigen skiftet jo Sverige side som en værhane (først nøytral, så krig mot Russland, da den var tapt krig mot Napoleon [etter at det var blitt temmelig klart Napoleon vill tape...]). Norge (Danmark-Norge) var da i hvert fall konsekvente: nøytrale inntil vi ble overfalt av Storbritannia i 1807 og Sverige i 1808, deretter i krig mot Storbritannia og Sverige til 1814....
                   Tyttebærkriget var ikke siste gang. Det var andre verdenskrig.

                   Den 31 oktober 1805 erklærte Sverige Frankrike krig. Freden i Paris, 1810, tvinget Sverige in i kontinentalsystemet (blokkaden av England). Sverige var i pro forma krig med England fra 1810-1812.

                   Den gale svenske kongen Gustav IV trodde at Napoleon var antikrist og lått gjenom sin dårskap Russland, som da var alliert med Frankrike og ifølge svensk historie Danmark, få mullighet å anfalla å ta Finland ii1808-1809 års krig. Etter 1812 gikk Sverige igjen in på Englands side.

                   Det om det om Napoleon kriget. Vi kan gjerne diskutere mer kring dette men da får vi starte en ny tråd på historie subforumet.

                   Kommentér


                    #20
                    Opprinnelig skrevet av lukman
                    Har du vært på Krigsmuseet i Athen. Der er det ikke noe tvil om vilken fienden er. Han avbildes ofte som en drage og er medlem i NATO.
                    Og hvordan har NATO-medlemskapet påvirket forholdet mellom Hellas og Tyrkia? Kunne ting ha vært vesentlig verre dersom begge land ikke hadde vært medlemmer? Kunne ett lands medlemskap ha hatt en avskrekkende virkning på det andre (f.eks. Hellas som medlem og Tyrkia utenfor)? Synsing, men likevel...

                    Opprinnelig skrevet av lukman
                    Å tro at NATO er altruisme og at det å være NATO allierte er å være venner er farligt. Sikkerhetspolitik er alt for viktigt for at la ønsketenkende styre.
                    Jeg ser ingen grunn til å rosemale NATO, men forpliktelsene er der.

                    Opprinnelig skrevet av lukman
                    Men vi ska inte tro at vi gjenom NATO medlemskapet har en fullmakt til selvtekt i nord.
                    Overhodet ikke. Jeg hadde selv blitt urolig dersom denne holdningen hadde vært utbredt blant visse folk. Medlemskapet gir oss ingen rettigheter til å ture fram overalt, men det kan gi oss en viss dekning dersom noen andre skulle finne på å ture fram overfor Norge.

                    Kommentér


                     #21
                     Opprinnelig skrevet av lukman
                     Opprinnelig skrevet av lilje
                     Opprinnelig skrevet av lukman
                     Moskovittstaten har vel hatt Danmark-Norge/Norge som alliert i mange av sine viktigeste krig?
                     Som alliert til og med 1788 (Tyttebærkrigen).
                     Tyttebærkriget var ikke siste gang. Det var andre verdenskrig.
                     Ja, men ikke med Sverige som fiende (på tross av Gustaf V).

                     Kommentér


                      #22
                      Eit kort historisk perspektiv:

                      St.Petersburg vart i si tid tatt frå svenskane, fordi Russland trengte ei havn med tilgang til dei "europeiske" hava. Men finskebukta som St.Petersburg har sin tilgang til Østersjøen sin gjennom, er ikkje isfri om vinteren.

                      Truleg var dette noko av grunnlaget for at Russland angreip Finland i 1939? Eg synest å huske noko om at det området som idag er vår grense til Russland var finsk i 1939. Og at i kapitulasjons forhandlingane etter vinterkrigen måtte Finland avgi desse områda. Og at dette var eit område som i forhold til dei tradisjonelle russiske nordområda, skulle vere lenger isfritt gjennom vinteren.

                      So langt eg kjenner til er Norge den einaste nabostaten til Russland som aldri har blitt angrepet. Sannsynlegvis fordi det tidlegare i historia aldri har vore muleg i stor grad å utnytte ressursane i nordområda, der vår felles grense er.

                      Den situasjonen er som alle veit annleis idag, og mulighetene for å hente ut ressursar er mykje større.
                      Om risikoen for eit angrep eller okupasjon har auka tvilar eg på, men "kamp" for tilgangen på ressursane vil nok auke.

                      Tidlegare var kanskje Norge (nordområda) interesant for Russland som eit transit område, for tilgang til andre geografiske områder. Men ikkje interessant nok at dei kosta på seg ein innvasjon.
                      Idag er nok nordområda mykje meir interessante i seg sjølv for russerane, (og for oss også sjølvsagt) og sjølv om det nok er langt frå snakk om nokon invasjon. Har ikkje russerane nokon grunn til å gjere seg mindre synlege i desse områda.

                      Kommentér


                       #23
                       Isfrie havner er bra poeng og leder oss jo inn på nye handelsveier som følge av nedsmeltlingen i nordområdene. Både østover og vestover. Det gjør jo nordområdene enda mer interessant å strategisk kontrollere...

                       Kommentér


                        #24
                        Opprinnelig skrevet av Psyops
                        Eit kort historisk perspektiv:

                        ... Eg synest å huske noko om at det området som idag er vår grense til Russland var finsk i 1939. Og at i kapitulasjons forhandlingane etter vinterkrigen måtte Finland avgi desse områda. Og at dette var eit område som i forhold til dei tradisjonelle russiske nordområda, skulle vere lenger isfritt gjennom vinteren.

                        ...
                        Petsamo har vært Russiskt i 450 år (1523-1920, 1944-dd) og finskt i 24 år (1920-1944). Sovjet okkuperte Petsamo ved slutet av vinterkriget men Finland fikk tilbake nesten hele bortsett fra en liten del i nordost. 1944 ble området i sin helhet russiskt igjen.

                        Kommentér


                         #25
                         Opprinnelig skrevet av lukman

                         Petsamo har vært Russiskt i 450 år (1523-1920, 1944-dd) og finskt i 24 år (1920-1944). Sovjet okkuperte Petsamo ved slutet av vinterkriget men Finland fikk tilbake nesten hele bortsett fra en liten del i nordost. 1944 ble området i sin helhet russiskt igjen.
                         Veit du noko ellers om Norges grenser i området?
                         Lurer på om dei har vore stabile, eller om der har vore store forandringar.
                         Veit at Sverige og Finland har flytta litt grenser fram og tilbake gjennom historia. Men hørt lite om eventuelle forandringar i Norges grenser.

                         Kommentér


                          #26
                          Opprinnelig skrevet av Psyops
                          Opprinnelig skrevet av lukman

                          Petsamo har vært Russiskt i 450 år (1523-1920, 1944-dd) og finskt i 24 år (1920-1944). Sovjet okkuperte Petsamo ved slutet av vinterkriget men Finland fikk tilbake nesten hele bortsett fra en liten del i nordost. 1944 ble området i sin helhet russiskt igjen.
                          Veit du noko ellers om Norges grenser i området?
                          Lurer på om dei har vore stabile, eller om der har vore store forandringar.
                          Veit at Sverige og Finland har flytta litt grenser fram og tilbake gjennom historia. Men hørt lite om eventuelle forandringar i Norges grenser.
                          I utgangspunkt er Svensk og Finsk historie et fagfelt jeg behersker bedre en Norsk.

                          Til dem som liker fiktion og en passe porsjon Russlandsparanoia så kan dere følgde nedenstående link:

                          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                          Kommentér


                           #27
                           Opprinnelig skrevet av lukman
                           Til dem som liker fiktion og en passe porsjon Russlandsparanoia så kan dere følgde nedenstående link:

                           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                           Tråden det lenkes til anbefales!

                           Kommentér


                            #28
                            In this context, I believe that the right course of action is for Russia to declare a moratorium on its observance of this treaty until such time as all NATO members without exception ratify it and start strictly observing its provisions, as Russia has been doing so far on a unilateral basis.
                            (Putin 260407)

                            Dette var det Putin sa.

                            Kommentér


                             #29
                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             (VG Nett) Russland truer med opprustning i nordvest dersom Finland blir medlem av Nato.
                             Russland har tydeligvis ambisjoner om å være Sovjetunionen igjen, og den kalde krigen er sannsynligvis startet opp igjen...

                             Da er det vel på tide at NATO sørger for at de går konkurs enda en gang...

                             Kommentér


                              #30
                              Siden man først trekker fram Sverige (fryktelig godt skrevet scenario på soldf, forresten) så har Expressen et debattinnlegg fra > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], tidligere svensk avhopper og oberst i > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                              > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                              Ryssland känner sig hotat, är i en pågående konflikt med ett av våra närmaste grannländer, detta kan i sin tur få konsekvenser för Sverige. I går attackerades såväl Estlands som Sveriges ambassadörer i Moskva.
                              Öb Håkan Syrén, sätt ner foten och tag ett kraftfullt befäl över det som finns kvar av det svenska försvaret, som ska försvara det neutrala Sverige.

                              Kommentér

                              Slik kler du deg som en vintersoldat

                              Collapse

                              Working...
                              X