Ledige stillinger: Forsvarets spesialstyrker (FS)

Collapse

Brukerinfo

Collapse

$vbphrase[have_x_posts_in_topic_last_y_z]
X
 
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Rittmester
  Trådstarter
  OF-2 Rittmester
  Pers.off. (S-1)

  Sponsor
  • 2006
  • 31946

  Ledige stillinger: Forsvarets spesialstyrker (FS)

  Bli en del av spesialstyrkene

  Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i Oslo.

  FORSVARETS SPESIALKOMMANDO
  Forsvarets spesialkommando velger ut og utdanner fallskjermjegere, jegertropp og spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.

  Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag. Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

  Click image for larger version Name:	190606 Forsvarets spesialkommando 092.jpg Views:	0 Size:	378,6 KB ID:	1028188

  MARINEJEGERKOMMANDOEN
  Forsvarets maritime spesialstyrke deltar som en integrert del av moderne krigsoperasjoner. Marinejegerkommandoen løser oppdrag som stiller særlige krav til grundig planlegging, hurtig reaksjon, høy presisjon, skjult gjennomføring, dristighet, mot og evne til å operere selvstendig.

  Som regel rettes spesialoperasjoner mot mål av høy eller kritisk betydning på militærstrategisk eller operasjonelt nivå.

  Click image for larger version Name:	20161109N8475.jpg Views:	0 Size:	96,1 KB ID:	1028189


  Fullført førstegangstjeneste
  Er du snart ferdig, eller har du gjennomført førstegangstjenesten? Da kan du søke spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør. Søknadsfristen er 15. april hvert år.


  Søknadsskjema og mer informasjon: https://forsvaret.no/spesialstyrker?...7KNPvKD_SihMms
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Moderator
  Lignende tråder
 • Rittmester
  Trådstarter
  OF-2 Rittmester
  Pers.off. (S-1)

  Sponsor
  • 2006
  • 31946

  #2
  Se over. Også Forsvarets spesialstyrker har søknadsfrist som går ut i morgen.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Moderator

  Kommentér

  • Rittmester
   Trådstarter
   OF-2 Rittmester
   Pers.off. (S-1)

   Sponsor
   • 2006
   • 31946

   #3
   Forsvarets spesialkommando (FSK) utdanner spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
   I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller i Jegertroppen.

   Marinejegerkommandoen (MJK) utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
   I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som spesialbåtoperatør.


   Spesialjeger

   Marinejeger

   Spesialbåtoperatør

   339 SOAS

   For de tre første er det søknadsfrist 15.april.

   ​​​​​​​https://www.forsvaret.no/jobb/forsvarets-spesialstyrker
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Moderator

   Kommentér

   • Rittmester
    Trådstarter
    OF-2 Rittmester
    Pers.off. (S-1)

    Sponsor
    • 2006
    • 31946

    #4
    Spesialjeger

    Vil du bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?

    Spesialjegerne i Forsvarets spesialkommando (FSK) gjennomfører alt fra rekognosering, overvåkning og offensive operasjoner – til militær assistanse og luftoperasjoner.

    Spesialjegerne kan også støtte politiet med terrorbekjempelse og gisselredning ved olje- og gassinstallasjoner til havs, på fartøy i norske farvann og på installasjoner på land.

    Avdelingen har gjennomført en rekke krevende operasjoner i utlandet og nyter stor internasjonal anerkjennelse for innsatsen.    Søknadsfrist 15. apr 2022

    Les mer: https://www.forsvaret.no/jobb/forsva...r/spesialjeger
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Moderator

    Kommentér

    • Rittmester
     Trådstarter
     OF-2 Rittmester
     Pers.off. (S-1)

     Sponsor
     • 2006
     • 31946

     #5
     Marinejeger

     Som marinejeger er du en del av Norges maritime spesialstyrke.

     Marinejegerkommandoen gjennomfører spesialoperasjoner både i Norge og i utlandet. Som marinejeger står du på nasjonal kontraterror-beredskap og kan bistå politiet ved anmodning.

     Avdelingen har gjennom årenes løp deltatt i en rekke krevende operasjoner i utlandet og nyter stor annerkjennelse for innsatsen.     Søknadsfrist 15. apr 2022

     Les mer: https://www.forsvaret.no/jobb/forsva...er/marinejeger
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Moderator

     Kommentér

     • Rittmester
      Trådstarter
      OF-2 Rittmester
      Pers.off. (S-1)

      Sponsor
      • 2006
      • 31946

      #6
      Tre spesialjegere forteller om sine opplevelser under opptaket til FSK.      Man kan jo merke seg det Lysgård sier om at det aldri er en ulempe med en robust fysikk, men det aller viktigste er viljen til aldri å gi opp. Han ble tatt opp, mens folk som var sterkere og raskere enn ham ikke ble det. Når det gjelder trening til opptaket, så er det greit å trene noe styrke inne, men det aller meste av treningen må skje i ulendt terreng uten å følge stier og med oppakning.

      Grave sier at den beste forberedelsen er å ha tatt førstegangstjenesten som fallskjermjeger, eventuelt jegertroppen. Under opptreningen må man også være forberedt på å ofre komfort og trene på egen hånd. Ferdigheter i kart og kompass er også viktige.

      Kristoffersen sier at det må ikke være en opsjon å gi seg, selv om det gjør vondt. Samtidig må man være bevisst på at opptaket ikke varer så veldig lenge - om noen uker er det slutt. Grave er inne på det samme - som instruktør på opptak har han sett de som ikke går fullt og helt inn for oppgaven fordi de har et annet alternativ, og de klarer seg ikke.

      Råd avslutningsvis: Aldri gi deg. Blir du tatt ut av instruktørene er det en ærlig sak, men ikke levér inn nummeret ditt før det.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Moderator

      Kommentér

      • Rittmester
       Trådstarter
       OF-2 Rittmester
       Pers.off. (S-1)

       Sponsor
       • 2006
       • 31946

       #7
       Forsvarets spesialstyrker


       Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

       Forsvarets spesialstyrker (FS) står på nasjonal og internasjonal beredskap og løser oppdrag med særlig høy politisk eller fysisk risiko.

       Click image for larger version

Name:	FS_karusell_01_16.jpg
Views:	533
Size:	389,4 KB
ID:	1125034

       FS består av to spesialavdelinger: Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK). De to avdelingene har litt ulik egenart, men samarbeider og gjør mange av de samme oppgavene.

       Oppgavene til spesialstyrkene kan for eksempel være å rykke ut til og bekjempe terrorangrep, eller innhente informasjon langt bak fiendens linjer.

       I fredstid støtter avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

       Spesialoperatørene (spesialsoldatene) i Forsvarets spesialstyrker er soldater som skal kunne takle alle miljøer og løse de mest krevende oppgavene innen krigføring.

       Det innebærer blant annet at de er trent i alt fra arktisk krigføring til krigføring i jungel og urban krigføring. Fallskjermhopping, dykking og klatring er andre grunnferdigheter de trenes opp i.

       Forsvarets spesialkommando (FSK) utdanner spesialjegere. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
       I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller i Jegertroppen.

       Marinejegerkommandoen (MJK) utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører. Avdelingen kan på kort tid stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
       I tillegg tilbyr de førstegangstjeneste som spesialbåtoperatør.


       Søknadsfrist til begge: 15.april 2024
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Moderator

       Kommentér

       • Znuddel
        OF-2 Kaptein
        Log.off. (S-4)

        Sponsor
        • 2004
        • 15089

        #8
        Feltprest MJK:

        Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militæreavdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i
        The dildo of consequences rarely arrives lubed.
        Moderator

        Kommentér

        Googleannonse

        Collapse

        Forumstruktur

        Collapse

        Working...