Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Stratagem: Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Stratagem: Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis

  Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Spesialistbefal innenfor logistikk. Han har erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Er sjefssersjant og har gjennomført befalsskole i Hæren og VBU 2 hos Forsvarets høgskole.  Anita Schjølset som er redaktør av denne boken har bred erfaring og innsikt omkring temaet boken omhandler; Gender i Forsvaret - Fra teori til praksis. Sammen med seg har hun flere kunnskapsrike bidragsytere som er eller har vært en del av et integrert fagmiljø i gender-prosjektet ved Forsvaret høgskole (FHS). Fagmiljøet består av både militært og sivilt personell med ulik kompetanse. Gender-prosjektet ble opprettet for å støtte Forsvarets implementering av gender-perspektiv og FNs Sikkerhetsråd resolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Boken er et resultat av dette arbeidet slik jeg leser det.

  Begrepet «gender» kan fremstå både kjent eller ukjent for mange. Denne bokengir leseren en god forståelse for hva gender faktisk er, hvorfor et bevisst gender-perspektiv gir flere muligheter, og sist men ikke minst hvordan perspektivet kan implementeres i planlegging og gjennomføring av Forsvarets kjernevirksomhet; militære operasjoner. Tematikken er på ingen måte noe du mestrer umiddelbart og helt av deg selv. Da jeg slo meg til ro med dette opplevde jeg boken som en reise og/eller modningsprosess.

  Det er nærliggende å tro at mange vil tenke at boken bare handler om likestilling og kvinner i Forsvaret. Det er på ingen måte tilfelle. Boken gir innsikt i hvordan våre tillærte verdier påvirker vårt syn på mennesker. Det settes mest fokus på det sosiale kjønn og mindre på de biologiske forskjellene. Videre beskriver boken hvordan mennesker rammes ulikt da konflikter oppstår og at forskjellige mennesker har ulike behov for sikkerhet. Prinsippet om at alle mennesker bør ha like rettigheter og muligheter så langt det lar seg gjøre er viktig, og derfor er kjernen i oppdraget ofte (slik jeg tolker det) å skape sikkerhet for alle. Som vi leser i denne boken, om vi skal få dette til må kvinners rolle styrkes fordi kvinner representerer en stor del av befolkningen og dermed er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er nemlig slik som tidligere sjef for Etterretningstjenesten Generalløytnant Kjell Grandhagen skriver i forordet i boken; Man trenger ikke å være rakettingeniør for å forstå at den halvparten av befolkningen kvinner utgjør, er avgjørende.

  Jeg anbefaler derfor at boken Gender i Forsvaret bør være minste felles multiplum for alle ansatte i Forsvaret hva gjelder å sette seg inn i gender-perspektivet. Ved å bevisst også dekke gender-perspektivet ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner vil det slik jeg ser det helt klart styrke vår situasjonsforståelse, og dermed øke sannsynligheten for å ta klokere beslutninger i tråd med strategiske målsetninger vi har forpliktet oss til å møte. I tillegg vil det generere en del sunne refleksjoner og vil sannsynligvis påvirke hvordan vi tenker og kommuniserer omkring tema i fremtiden. Jeg vurderer dette å være gjeldene da man skal drive styrkeproduksjon, styrke- oppbygging og oppdragsløsning. Forhåpentligvis vil kunnskapen boken representerer være med på å dreie fokuset bort fra dårlig diskusjoner som utelukkende omhandler fysiske krav og over til hvordan vi generere ønskede og relevante effekter. Således blir kunnskapen boken representerer en forutsetning for å skape forståelse slik vi kan operasjonalisere dette sammen – alle sammen. Siden boken er utgitt er det iverksatt mange konkrete tiltak som er i tråd med strategien som beskrives som fornuftig. Eksempelvis har vi etablert kjønnsnøytral verneplikt, opprettelsen av Jegertroppen hos Forsvarets spesialkommando og en rekke mannlige og kvinnelige offiserer har vist seg kompetente i viktige lederstillinger i både inn- og utland. Med andre ord, det skjer endringer og de har egentlig ikke kommet helt av seg selv om noen skulle tro det – det har i alle fall jeg forstått etter å ha lest denne boken og reflektert litt omkring tematikken.

  Utfordring før du setter i gang å lese denne boken; Skriv ned din tolkning eller din definisjon av både hva gender betyr og hva å ha fokus på gender-perspektivet innebærer. Da du er ferdig med boken kan du evaluere deg selv, og se om tolkningen og definisjonen står uendret. Jeg kan røpe at min tolkning endret seg underveis.


  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Lignende tråder

  #2
  Jeg har ikke lest boken, men denne anmeldelsen ga meg lyst til å lese den. Ikke fordi jeg er så brennende opptatt av temaet, men fordi anmelderen tydelig beskriver at det tok ham på en reise og interessant refleksjon. Min skepsis til "gender-perspektiv" er at det setter kjønn fremfor person - men kanskje jeg burde lese boken ....

  Kommentér


   #3
   Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
   Min skepsis til "gender-perspektiv" er at det setter kjønn fremfor person - ...
   Det gjør dessverre fortsatt mesteparten av verden. Og det er nettopp grunnen til at det er viktig å ha et bevisst og analytisk forhold til hvordan kjønn funker i en gitt kontekst.

   Kommentér


    #4
    Dette er et emne alle bør sette seg inn i.
    Det gjelder ledere, sivilt som militært.
    Det gjelder befal og soldater.
    Det gjelder også deg som har barn.


    Det blir litt som med rasisme, man trenger ikke være antirasist for å være enig om hva som rett og galt, men kravene kan ha endret seg for hva som er greit; eller at vi bare har blitt gjort klar over hva som ikke er greit og lært oss å si ifra:
    Det er like ille å la være å si ifra, for eksempel mot noen som gjør en rasistisk handling, som å være rasist.

    For å dra parallellen:
    Det er like ille å ikke sette seg inn i Gender "fordi det ikke er interessant og ikke angår meg"
    De fleste av oss på forumet er nok menn, og kan ha godt av å snakke med en kvinne noe så enkelt som hvor skummelt det kan være å gå hjem fra byen alene; noe som vi ikke berøres av i særlig grad. Det handler om å sette seg inn i hvordan andre har det, i dette tilfellet så kan vi gjøre mye for å utvide horisonten og gjøre en bedre jobb.

    Det er en grunn til at Milforum også har en egen tråd for jenter i Forsvaret!

    Kommentér


     #5
     Blåser liv i denne tråden igjen med dette fra FoFo:
     > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

     "– Snakk sånn at moren og datteren din kan forstå deg, er forsvarssjefens kommunikasjonsråd. Det fremmer fordommen om at kvinner, med hederlige «unntak», forstår seg dårligere på samfunnet enn menn."


     Et gammelt uttrykk er:
     "Ikke gjør som jeg gjør, gjør som jeg sier"
     eller
     "Ikke gjør som jeg sier, gjør som jeg gjør"

     Uansett er dette et godt poeng vi alle må ta med oss, selv om man mener en ting, kan det veldig ofte oppfattes som noe annet.
     Da er det viktig å kunne reflektere over handlingene sine, samtidig som man eventuelt justerer budskapet.

     Det Kristoffersen antagelig mente var at når mn snakket om Forsvarsrelaterte saker, så skulle det være så enkelt at sivile forstod det.
     (Fra Akademia sier man gjerne at man skal kunne forklare fagfeltet sitt til et barn)

     Det jeg ser, etter å ha lest artikkelen, er at budskapet bunner ut i; sørg for at jentene også forstår det.
     Så kan man tolke det i forskjellige retninger. Som i at de ikke får til det på egenhånd.

     Kanskje henger uttrykket igjen fra gammelt av; men vi har tross alt kvinnet på alle nivåer i Forsvaret, de forstår budskapet, de står ofte og formidler det.
     Last edited by Znuddel; 3 uker siden. Begrunnelse: Fjernet uthevet skrift

     Kommentér

     Slik kler du deg som en vintersoldat

     Collapse

     Working...
     X