Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Den største samlingen av norske generaler og admiraler noensinne?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Den største samlingen av norske generaler og admiraler noensinne?
  Er dette tidenes største samling av norske generaler og admiraler? Ikke vet jeg, men jeg tviler på om man har sett mange større forsamlinger hvor nær sagt samtlige både har den typen tittel OG deltok i 2.verdenskrig! Det er 34 mann på bildet. Av dem hadde 31 admiral- eller general-tittel når bildet ble tatt, og av de resterende 3 ble en kontreadmiral seinere. De to siste har den særdeles «puslete» tittelen Oberstløytnant og jeg har ikke greid å finne ut om de avanserte forbi det seinere. Av de 34 på bildet deltok såvidt jeg har greid å bringe på det rene 29 i en eller annen form under 2.verdenskrig, og samtlige av de 29 ble altså generaler eller admiraler i etterkrigstidens norske forsvar.

  Bildet ble tatt mens Sverre Hamre var Forsvarssjef. Det tidsfester det til perioden 1977-82. Jeg vet ikke sikkert hvilket år det var, men en kombinasjon av hvem som er tilstede fra Forsvarets Overkommando og titlene deres gjør at jeg tror det må være snakk om 1978 eller 1979. Navnene og titlene har jeg opprinnelig fra en tekst som var limt på baksiden av bildet. Dette er så sendt ut av Forsvaret, sammen med en bildeserie fra samlingen, til deltakerne. Min bestefar var en av deltakerne.

  Strande og Frisvold diskuterer hvorvidt NFF bør skrive artikler om Sovjettrusselen. Sparr med kompis i forgrunnen.


  Ja...hva er anledningen da? Vel; her har jeg bare min egen vage hukommelse fra samtaler tilbake på 80- og 90-tallet (som var mine barne- og ungdomsår, og hvor jeg sniklyttet mer enn jeg deltok i de faktiske samtalene) og noen antakelser å gå på, og håper noen kan supplere. Mitt inntrykk er at Forsvarssjefen med noen av sine nærmeste medarbeidere inviterer pensjonerte generaler og admiraler til en slags «rikets tilstand» og sosialt samvær fra tid til annen, og at dette er fra en av disse samlingene. Her har du menn som gikk av for aldersgrensen fra en gang på 50-tallet og frem til ihvertfall 1977, samt personer som var aktive fortsatt – men da enten i Forsvarets Overkommando eller som ansvarlig for en av forsvarsgrenene.

  Jeg tenkte det kunne være artig å ta en gjennomgang av hvem disse mennene er. Eller snarere var; det er ytterst få igjen av dem nå – med unntak av én generalmajor og kanskje de som hadde oberstløytnant/kommandør-tittel når bildet ble tatt.

  Nær sagt hver eneste av de som er på bildet hadde i grunnen fortjent en egen avhandling, så jeg må nærmest begynne med å beklage at det blir en svært kortfattet beskrivelse av den enkelte her. Til gjengjeld ligger det med en god del linker for den som ønsker å gå dypere inn på flere av dem, og så vil jeg gjerne oppfordre deg som leser til selv å bidra med kunnskap – det kan vel tenkes at det er andre brukere her inne på Milforum som har egne opplevelser, anekdoter og kunnskap som kan belyse disse distingverte herrene langt bedre enn jeg kan!

  En av tingene jeg har tatt et bevisst valg på, er å bruke begrepet ‘sjef’ oftere enn det egentlig fremkom når flere av disse hadde ansvarsområdet det sikter til. Jeg bruker altså da gjerne ‘sjef’ istedenfor ‘generalinspektør’, ‘generalfelttøymester’ og en del andre varianter. Med så få ord som jeg skriver om hver enkelt har jeg i tillegg hoppet over mange detaljer om hver enkelt av dem, men håpet å dekke det aller mest sentrale i hvert tilfelle allikevel. Jeg har fokusert på hva de gjorde under 2.verdenskrig i kombinasjon med den høyeste (eller siste) stillingen de hadde i Forsvaret. Det er i noen tilfeller litt ekstra informasjon, men generelt sett har jeg hoppet bukk over det meste som ikke er 2.verdenskrig+høyeste militære stilling.

  Jeg vil også legge til at med et så stort persongalleri er risikoen for en og annen faktafeil betydelig, så beklager på forhånd hvis det er noe jeg bommer på!

  For enkelhets skyld for leseren har jeg også laget en variant av bildet hvor hver enkelt er nummerert. Nummereringen tilsvarer rekkefølgen på gjennomgangen under bildet, som da går fra venstre til høyre på bildet:

  1) Kontreadmiral Nils Owren: Var i konvoitjeneste under slaget om Atlanterhavet, deltok på senkningen av Scharnhorst som batterisjef ombord på KNM Stord, var i den engelske kanal under invasjonen av Normandie 6.juni 1944. Avsluttet forsvarskarrieren som sjef for Sjøforsvarets forsyningskommando. Døde i 1991, 70 år gammel.

  2) Generalmajor Gunnar Giljarhus: Begynte (like) etter 2.verdenskrig. Sjef for Hærens Forsyningskommando. Norges Skiskytterforbunds aller første president. Senere administrerende direktør ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Døde i 2011 i en alder av 85.

  3) Generalløytnant Odd Bull: Var interessant nok på utveksling hos Luftwaffe i 1937. Kom seg til Storbritannia allerede i mai 1940. Etter en kort periode der videre til Canada som kommandant Little Norway (noe han var i to separate perioder), ledet også norske jagerflyskvadroner i Storbritannia. Sentral i oppbyggingen av Luftforsvaret etter krigen, og endte da også som sjef for Luftforsvaret. Døde 84 år gammel i 1991.

  4) Viseadmiral Erling Hostvedt: Deltok i felttoget i Norge våren 1940. Senere bl.a. stasjonert i Canada og USA; mot slutten av krigen sjef for marinens avsnittskommando i Kirkenes. Avsluttet sin militære karriere som sjef for Sjøforsvaret. Døde i 1983.

  5) Generalmajor Ingar T. Narvhus: Var involvert i motstandsbevegelsen hvor han bl.a. trykket illegale aviser og fraktet våpen i svært ung alder. Flyktet til Sverige med familien i 1943 og fortsatte skolegang ved det norske gymnaset i Uppsala. Senere generalløytnant og sjef for Luftforsvaret en periode på 80-tallet samt nestkommanderende for NATOs Nordkommando. Er såvidt jeg vet fortsatt i live, og bosatt i Sandefjord.

  6) Generalmajor Leif C. Rolstad: Med Otto Ruge under felttoget i 1940. Motstandsarbeid i Norge, flukt til Sverige. Forsvarets Overkommando (FO III) i London, lærer Krigsskolen i London. Første sjef for Brigaden i Nord-Norge. Sjef Distriktskommando Trøndelag. Døde i 1988, 80 år gammel.

  7) Kontreadmiral Roy P. Breivik: Begynte etter 2.verdenskrig (1948). Sjef Sjøforsvaret tidlig 80-tall. Ble også viseadmiral før han gikk av med pensjon. Døde 76 år gammel i 2005.

  8) Generalmajor Nils Sæbø: Deltok i OL i Berlin i 1936 i sprangridning. Stabssjef for Generalmajor Jacob Hvinden Haug (2.divisjon) 9.april 1940; tatt til fange av tyskerne samme dag. Kom seg over til Storbritannia; Hærens Overkommando i London. Første sjef for Hærens FST etter krigen. Døde i 1985, 88 år gammel.

  9) Generalmajor Sigurd Sparr: Deltok i felttoget i 1940. Krigsfangenskap i Tyskland 1943-45. Senere sjef for Distriktskommando Nord-Norge, nestkommanderende i Hæren og kommandør for landstridskreftene i Sør-Norge. Døde 82 år gammel i 1990.

  10) Generalløytnant Paal Frisvold: Var i den første ledelsen av Mil.Org før han var ved den norske legasjonen i Stockholm, deretter Forsvarets Overkommando i London. Ble i etterkrigstiden etterhvert sjef for Hæren. Døde i 1997, 89 år gammel.

  11) General Herman Fredrik Zeiner-Gundersen: Aktiv i kamphandlinger våren 1940. Flyktet til Sverige og endte etterhvert opp i den norske brigaden i Skottland. Senere i karrieren Forsvarssjef, formann i NATOs militærkomité. Døde i 2002 i en alder av 87.

  12) Generalløytnant Sven Aage Hauge: Utdannet til pilot i Little Norway under krigen. Senere general og Forsvarssjef et par år på 80-tallet. Døde 73 år gammel i 1997.

  13) Generalmajor Kåre J. Stenwig: Med fiskeskøyte til England i 1941, var flymannskap i RAF med 62 tokt over kontinentet, deltok også i tokt over Norge. Senere sjef for Luftforsvaret. Døde i 2005, 89 år gammel.

  14) Generalmajor Martin Mølsæter: Krigsskolen 1938, aktiv under kampene i 1940 før det ble tjeneste i de norske styrkene i Sverige. Sjef for Hærens Forsyningskommando før han gikk av for aldersgrensen. Døde i 2011 i en alder av 89.

  15) General Sverre Hamre: Deltok i felttoget i Norge 1940 som troppsjef i IR9. Flyktet over Nordsjøen i 1941. Krigsskolen i London 1942-43. Deltok under landgangen i Normandie og videre på ferden til Tyskland i 4th Battalion The Royal Welch Fusiliers. Tidligere omtalt i bl.a. dette innlegget om militær studietur til USA i 1965. Forsvarssjef 1977-82, som er perioden når dette bildet er tatt. Døde i 1990, kun 71 år gammel.

  16) Kontreadmiral Bjarne Christiansen: I England allerede fra mai 1940. Først kvartermester på jageren «Draug» og deretter etterhvert sjef på MTBer som bl.a. gjorde landsetting av Linge-folk og f.eks. var i kamp i Sognesjøen i februar 1944 hvor han selv også ble såret. Senere bl.a. i Sjøforsvarets Overkommando og generalkrigskommisær. Døde i 1987, 73 år gammel.

  17) Generalmajor Paul M. Strande: Agdenes 9.april 1940, over Nordsjøen i 1941; Forsvarsdepartementet en kort periode, deretter Hærens Overkommando og Forsvarets Overkommando før han hoppet i fallskjerm over Vassfaret for å lede Base Elg 1944-45. Senere bl.a. Etiopia, sjef Distriktskommando Nord-Norge og sjef Distriktskommando Østlandet. Døde i desember 2008 i en alder av 96.

  Historiene disse herrene kunne fortalt oss...


  18) Viseadmiral Thore Horve: Påtreffes i våre dager som statue på sokkel i Stavanger. Som kaptein på «Draug» involvert i krigshandlinger 9.april 1940. Under krigen sjef på jagerne «Sleipner» og deretter «Glaisdale» med bl.a. eskorte for konvoier i hele Atlanterhavet som oppdrag og i kamp en rekke ganger. Også flotiljesjef for jagere, sjef for MTB-flotiljen m.m. på Shetland, samt ledet marineoperasjoner fra Sverige helt mot slutten av krigen. Senere sjef for Sjøforsvaret, sjef Etiopiske marinen på 50-tallet. Døde i 1990, 91 år gammel.

  19) Generalløytnant Rolf Rynning Eriksen: Adjutant for generalmajor Laurantzon i Trondheim 9.april. Del av sentralledelsen i Mil.org mesteparten av krigen. Var i Sverige 1944-45 som sjef for MI IV. Senere bl.a. nestkommanderende i Hæren og svært involvert i mye militærpolitisk i etterkrigstiden pga. et sterkt nettverk, gode evner og høy tillit. Døde i 1994, 82 år gammel.

  20) Generalmajor Erling Munthe-Dahl: Sjef for Jagervingen på Fornebu når tyskerne angrep 9.april 1940. Krigsfange på Grini og deretter Tyskland 1942-45. Senere sjef for Luftkommando Vestlandet. Døde i 1996 i en alder av 98.

  21) Generalmajor Nils Arveschoug: Utdannet som pilot ved Little Norway og var der 1944/45. Mot slutten av sin militære karriere sjef for Luftforsvaret. Døde som 90-åring i 2015.

  22) Generalmajor Johan K. Christie: Deltok i felttoget i Sør-Norge i april 1940, og senere samme vår også i Nord-Norge. Ble med Kongen og regjeringen til Storbritannia, før ferden gikk videre til Canada og etablering av Little Norway. Så i London som del av Flyvåpnenes Felleskommando, før han var aktiv flyger i RAFs Pathfinder Force på kontinentet som flightsjef. Deretter forbindelsesoffiser i Eisenhowers hovedkvarter hvor han også var sjef for R-kontoret. Etter krigen endte han etterhvert som sjef for Luftforsvarets Forsyningskommando. Døde 85 år gammel i 1995.

  23) Oberstløytnant Karsten Helgesen: Begynte sannsynligvis etter 2.verdenskrig. Finner svært lite informasjon om ham utover at han var i Hærens Overkommando på slutten av 70-tallet. Kanskje noen her kan bidra til å belyse mer om ham?

  24) Generalmajor Ole Otto Paus: På tross av norsk bakgrunn kom han først til Norge som 19-åring uten å kunne språket. 3 år senere var han offiser, og fra 1938 å finne i generalstaben. Der var han også ved krigsutbruddet, under oberstløytnant Ole Berg, før han ble adjutant for Otto Ruge under felttoget I 1940. Kom seg til Sverige i 1943 og videre til England. I Hærens Overkommando og Forsvarets Overkommando (FO II) i London under krigen. Senere sjef for Distriktskommando Trøndelag. Døde i 2003, 92 år gammel.

  25) Generalmajor Herluf Nygaard: Bauta av Nygaard finner du på Skodje. Motstandsarbeid i Trøndelag under Krigen etter 2 måneder i Storbritannia (Kompani Linge) tidlig i 1942, ledet en periode Operasjon Lark. Arrestert, torturert av Gestapo, klarte å rømme, flyktet til Sverige, etterhvert tilbake til Storbritannia. Tilbake i Norge via fallskjermhopp på Hardangervidda i oktober 1944, opererte rundt Notodden som del av Operasjon Sunshine. Mot slutten av forsvarskarrieren sjef for Heimevernet. Døde som 85-åring i 2001, kort tid etter å ha vært med på avdukningen av bautaen av ham selv.

  26) Generalmajor Knut O. Østbye: Involvert i kampene på Hadeland i 1940, såret og tatt til fange på Gjøvik. Var senere i Mil.org under Krigen, bl.a. troppsjef og gruppesjef på Lørenskog. Sjef for Heimevernet sent 70-tall og tidlig 80-tall. Døde i 2011, 89 år gammel.

  27) Generalmajor Edvin Manshaus: Fikk St. Olavsmedaljen m/Ekegren for innsats i felttoget i Norge 1940. Var da sjef i Marinens flyavdeling. I tysk krigsfangenskap 1943-45. I siste del av militærkarrieren var han sjef for Luftkommando Trøndelag. Døde i 1988, 88 år gammel.

  28) Generalløytnant Bjørn Christophersen: Tatt til fange 10.april 1940. Kom til Storbritannia i 1941 og ble stabssjef ved Forsvarets Overkommando. Senere bl.a. stabssjef i Forsvarsstaben. Endte som sjef for Hæren før han gikk av for aldersgrensen i 1962. Utga som sjef for Forsvarets krigshistoriske avdeling mye litteratur om krigen. Døde i 1985, 84 år gammel.

  29) Oberstløytnant Jon Sørensen: Begynte sannsynligvis etter 2.verdenskrig. Finner svært lite informasjon om ham utover at han var i Forsvarets Overkommando på slutten av 70-tallet, samt at en major Jon Sørensen var i FO da; mulig det er noe tittelforvirring i kildene. Om noen kan bidra til å belyse mer her, så er jeg takknemlig for det 😊

  30) Generalmajor Sigmund O. Førde: Krigsskole-elev 9.april 1940 og havnet rett inn i kampene på Midtskogen sammen med sine medelever. Tok seg over til England og tilbake igjen flere ganger høsten 1940, bl.a. landsatt fra en ubåt etter første oppholdet i England. Langvarig opphold i England/Skottland 1941-44. Kompanisjef for et kompani som deltok i frigjøringen av Finnmark 1944/45. Siste militære rolle etter krigen var kommandant på Akershus Festning. Døde i en alder av 100 i 2015.

  31) Generalløytnant Reidar Kvaal: Deltok i felttoget våren 1940, så å finne i Stockholm resten av krigens første år. Deretter Storbritannia og Kompani Linge. Hoppet ut i fallskjerm over Rørosvidda i 1943 og ledet Operasjon Lapwing som bl.a. sprengte deler av Rørosbanen; dette fikk betydning for tysk forflytning av tropper. Senere bl.a. sjef Distriktskommando Nord-Norge/6.divisjon. Døde i en alder av 100 i 2016.

  32) Generalmajor Rolv Eios: Involvert i Mil.org fra 1943. I etterkrigstiden etterhvert kommandør for landstridskreftene i Nord-Norge, sjef for Hæren. Døde 87 år gammel i 2015.

  33) Generalløytnant John Ryg: Deltok under kampene i Sør-Norge våren 1940, ble med Kong Haakon og regjeringen til Storbritannia. Videre til Canada og Little Norway, flyver fra 1942 og sjef for 332dre skvadron fra 1944. Til slutt operasjonsgruppesjef. I etterkrigstiden karriere som endte med som sjef for operasjonsstaben i Forsvarets Overkommando og nestkommanderende ved NATOs nordkommando. Døde som 90-åring i 2005.

  34) Kommandør I Egil Halvorsen: Begynte sannsynligvis etter 2.verdenskrig. Ble senere (altså etter at bildet er tatt) kontreadmiral og sjef for Sjøforsvarets Forsyningskommando.

  For å bruke et nynorsk begrep: Wow! Nå er det ikke umulig at praten rundt bordene fort gikk mer om den daværende forsvarssituasjonen enn alt de hadde vært med på i alle tiårene før, men...flue på veggen, anyone?

  Hva de snakket om akkurat denne gangen vet jeg naturligvis lite om. De slapp åpenbart å se noen powerpoint fra Forsvarssjefens hånd, men en eller annen gjennomgang var det sikkert før det ble datidens alternativ til Foodora etc.

  Forsvarssjef Hamre med full oppmerksomhet fra forsamlingen etter at wienerbrødene er ferdig konsumert.


  Jeg har forøvrig flere bildeserier fra flere slike samlinger, så de pågikk (pågår?) tydeligvis jevnlig. Kanskje noen av dere kan se hvor det fant sted? Jeg vet bestefar var regelmessig på Oslo Militære Samfund og i Lingeklubben, men dette er vel helst fra et separat lokale fra dem (Huseby?), så...kanskje du vet?

  Til slutt: Tusen takk til deg som tok deg tid til å lese hele teksten – forhåpentligvis er det noen som finner den noenlunde nære fortiden like interessant som jeg gjør og dermed har utbytte av dette. Beklager samtidig eventuelle faktafeil eller skrivefeil som jeg ikke oppdaget på veien til å trykke på publiseringsknappen; bidra gjerne med dine innspill i tråden enten det er noe du ser som bør korrigeres eller om du har en historie eller to som gjør tråden bedre 😊
  Last edited by TNFJ_JMH; DTG 302219 May 22, .
  Lignende tråder

  #2
  Fantastisk!
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Kommentér


   #3
   Imponerende oversikt og et ikke helt ubetydelig arbeid som ligger bak. Takk for at du deler med oss andre historieinteresserte!

   Kommentér


    #4
    Reidar Kvaal, som jeg kjente en gang, deltok som NK kompani (han var da kadett på Krigsskolen) i kampene i Begnadalen/Valdres i april 1940, og utmerket seg spesielt ved Bagn.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


     #5
     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
     Reidar Kvaal, som jeg kjente en gang, deltok som NK kompani (han var da kadett på Krigsskolen) i kampene i Begnadalen/Valdres i april 1940, og utmerket seg spesielt ved Bagn.
     Tusen takk! Korrigerte teksten (forhåpentligvis til noe mer korrekt)

     Kommentér


      #6
      Fantastisk innlegg.

      Kommentér


       #7
       Flott innlegg.
       Kan bekrefte informasjonen om nr2, min bestefars bror Gunnar Giljarhus.

       Kommentér


        #8
        Opprinnelig skrevet av Andreas83 Vis post
        Flott innlegg.
        Kan bekrefte informasjonen om nr2, min bestefars bror Gunnar Giljarhus.
        Kjekt med bekreftelser fra noen med nært forhold til en av de jeg i liten grad kjenner til Var forøvrig interessant å lese meg opp på hans historie i forrige uke, blant annet fordi familiens (brødrenes) innsats i 1940 samt en del av det som skjedde etterpå så ut til å være sterkt medvirkende til hans valg av karrierevei. Ble også litt usikker på om han hadde bakgrunn i motstandsarbeid da ihvertfall en kilde hintet om det, men den baserte seg vel egentlig mest på det han selv skriver og som nyanserer det litt annerledes. Vet ikke om du eventuelt kjenner til andre versjoner av akkurat det?

        Kommentér


         #9
         Disse bildene blir min mann glad for å se 😍 Sigurd Sparr var hans morfar.

         Kommentér

         Forumstruktur

         Collapse

         Working...
         X