Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forslag om utvidelse av reservistordningen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Forslag om utvidelse av reservistordningen

  Regjeringen kommer med forslag om å utvide reservistordningen med muligheten til å skrive frivillig kontrakt om tjenesteplikt til å dekke hele Forsvaret, og at også sivilt ansatte og ikke-vernepliktige skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt. Også de som har "brukt opp" verneplikten sin skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt:
  Endringer i forsvarsloven
  Forslaget skal bidra til å redusere klartid, og understøtter den økte bruken av reservister. Dermed bidrar det til å sikre Forsvaret forutsigbar tilgang på kompetanse. Regjeringen foreslår å utvide Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt, og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige. Regjeringen foreslår også at Forsvarsdepartementet og underliggende etater skal kunne skrive kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte, og at stillingene som områdesjefer i Heimevernet skal være åremålsstillinger. I dag anses disse som verv.
  (….,)
  Forsvaret har i dag lovhjemmel til å inngå kontrakt om tjenesteplikt i Heimevernet, og med enkelte grupper uten verneplikt, slik som kvinner født før 1997. Lovforslaget vil utvide Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt til å gjelde hele Forsvaret, og med andre enkeltpersoner uten verneplikt.

  Videre vil forslaget åpne for at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som har uttømt plikten til 19 måneder tjeneste i fredstid. Kontrakten vil i praksis innebære en frivillig forlengelsen av tjenesteplikten i fredstid, under samme vilkår som for vernepliktige.. Forslaget vil dermed åpne for at Forsvaret kan fortsette å kalle inne personer med kontrakt om tjenesteplikt til øving og trening, selv om vedkommende har uttømt sin lovpålagte tjeneste i fredstid. Dette vil gi Forsvaret mer forutsigbar tilgang på kompetanse. Regjeringen foreslår at personer med kontrakt om tjenesteplikt ikke anses som arbeidstakere og dermed gis samme arbeidsrettslige status som vernepliktige. Dette er personell i tilsvarende funksjoner, og de bør da gis samme rettigheter og plikter.

  Lovforslaget om utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt, og kontrakt om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige, fremmes for Stortinget i Prop. 134 L (2021-2022) .
  FMIN: Norge trenger reservister
  Sikkerhetssituasjonen i Europa spisser seg til og Norge tar grep for å styrke beredskapen. Hvis Norges sikkerhet blir truet er vi avhengig av å forsterke Forsvaret med reservister. Dette er kvinner og menn som har vært i Forsvaret tidligere, for eksempel førstegangstjeneste.

  For at de skal utgjøre et relevant bidrag til forsvaret av Norge må de trene og øve jevnlig. De må også kunne nå frem til avdelingen sin på kortest mulig tid.

  Derfor har Forsvaret innført et konsept som vi kaller «den aktive reserven». Konseptet innebærer blant annet at Forsvaret aktivt identifiserer personer med viktig og riktig kompetanse. Disse blir plassert inn i funksjoner Forsvaret har behov for i en krigssituasjon.

  Mange forbinder verneplikten med førstegangstjenesten, der personer mellom 18 og 44 år gis militær opplæring og tjenestegjør en periode i en avdeling i Forsvaret. Etter dette går de fleste videre til sivile studier og karriere utenfor Forsvaret. Forsvaret kan likevel gi personen en oppgave som denne skal utføre i tilfelle Norges sikkerhet trues. Disse personene er reservister i Forsvaret.

  Det er nødvendig at Forsvaret med jevne mellomrom trener og øver reservistene til de oppgavene de skal utføre i krise eller krig, enten årlig eller med noen års mellomrom. Dette kalles repetisjonstjeneste, og er også en del av verneplikten.

  Regjeringen ønsker at reservisttjenesten skal bli mer forutsigbar, både for den enkelte og for Forsvaret. Vi legger derfor nå frem et forslag til endringer i forsvarsloven for å legge bedre til rette for denne ordningen.

  Verneplikten er en plikt den enkelte har til å verne om Norges sikkerhet. I fredstid er verneplikten 19 måneder. Heldigvis er forsvarsviljen stor i landet vårt, og mange ønsker å bidra utover de 19 månedene. Da kan man inngå kontrakt med Forsvaret om tjeneste utover det verneplikten tilsier, såkalt kontrakt om tjenesteplikt. Dette har hittil kun vært aktuelt for Heimevernet, men regjeringen foreslår nå at denne adgangen utvides til å gjelde hele Forsvaret.

  Å ha reservister på kontrakt vil gi Forsvaret økt fleksibilitet og forutsigbarhet til å planlegge og skalere egen innsats for å ivareta Norges sikkerhet. Forsvaret bruker mye tid og ressurser på å bygge kompetanse blant de vernepliktige. Ved å kunne inngå kontrakt med personer etter fullendt verneplikt i fredstid, vil Forsvaret fortsatt kunne planlegge treningsaktiviteter for personer med slik viktig kompetanse. På den måten forblir reservisten på kontrakt et viktig bidrag til beredskapen.

  I løpet av de siste to årene er det mange reservister som ikke har blitt kalt inn til jevnlig trening og øving på grunn av pandemien. I løpet av de neste årene vil flere personer få beskjed om at de er reservister, og kalles inn til øving. Da blir det viktig at reservistene får vite hvilke rettigheter og plikter de har. I det lovforslaget som legges fram nå har vi forsøkt å gjøre dette så tydelig som mulig. Vi ønsker å gi reservistene mest mulig forutsigbarhet gjennom å tydeliggjøre deres rettslige status.

  Forsvaret er helt avhengig av reservister for å kunne utføre sine oppgaver i krise og krig. Reservistene representerer på mange måter befolkningens forsvarsvilje. Akkurat i disse dager kan vi se betydningen av slik forsvarsvilje når vi ser hvordan den ukrainske befolkningen støtter opp om forsvaret av landet sitt. Også i Norge vil reservistenes bidrag til forsvaret av landet være uvurderlig.
  Last edited by Tusseladd; DTG 231027 Jun 22, . Begrunnelse: Innlegg fra FMIN
  Lignende tråder

  #2
  Reservister er essensielt for å vinne en krig.

  US Air Force, first golf war:
  https://www.arpc.afrc.af.mil/News/Ar...-desert-storm/
  In the build-up to Desert Storm, Reservists provided fully 50 percent of the Air Force’s strategic airlift aircrew and aerial port capability, 33 percent of its aeromedical evacuation aircrews and 25 percent of its tactical airlift forces.

  The first Reserve assets to reach the theater of operations was a C-141 Starlifter aircrew that landed in Saudi Arabia on Aug. 8, 1990. By the eve of Desert Storm, Air Force Reserve aircraft and crews flew more than 107,000 hours, moved more than 135,000 passengers, 235,000 tons of cargo and delivered five million pounds of fuel.
  https://www.defensemedianetwork.com/...eft-hook-work/
  Under golfkrigen var også 70% av SUPCOM reservister. (Support Command)
  Dvs at opp mot 70% av logistikkerne bestod av reserver, artikklen er lang, men beskriver de store mengdene materiell og utstyr som ble flyttet.
  Med forbehold om skrivefeil grunnet store tomler og lite tastatur.

  Kommentér


   #3
   Utmerket. Veldig glad for å høre at fokus vil være å ivareta kompetanse fra førstegangstjenesten. Det har irritert meg lenge at hv antar at alle vil fungere som geværmenn med null formening på at folk har vært spesialister med verdifull kompetanse som forsvinner.
   Last edited by orcbuster; DTG 231437 Jun 22, .

   Kommentér


    #4

    Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
    Reservister er essensielt for å vinne en krig.
    (....)
    Dvs at opp mot 70% av logistikkerne bestod av reserver, artikklen er lang, men beskriver de store mengdene materiell og utstyr som ble flyttet.
    USA er helt spesielt i denne sammenhengen. Det er vel ingen land som har et så godt og gripbart reservistsystem om National Guard, som i praksis er egne stående regimenter og luftvinger med eget høyverdig utstyr, bare at mannskapene stort sett er inne til tjeneste i helger og noen uker hvert år. Disse styres av guvernøren/delstaten til daglig, men kalles inn til nasjonal tjeneste ved behov. De ble brukt som regulære avdelinger i Irak og Afghanistan, og gjorde en god jobb der, selv om slitasjen var høy og de måtte gjøre tjeneste ut over det som de hadde meldt seg frivillig til for å få kabalen til å gi opp.
    Vi trenger kanskje ikke å komme helt dit, men hadde blitt fint å ha noen deltidsvervede mannskaper i våre avdelinger som f.eks. er inne og øver når førstegangstjenste-folka er på helgeperm, og fungerer som tekniske eksperter på noen feltøvelser per år. Og aller viktigst, at de bor nært nok til å stille på beredskap.

    Redigert: Forskjellen på Air National Guard og Air Force Reserve er forsøkt forklart her - det er en del juridiske forskjeller på dem som ikke er relevant i Norge, men de er begge reservist-styrker: https://www.afrc.af.mil/About-Us/Fac...d-and-reserve/
    Last edited by Tusseladd; DTG 231342 Jun 22, .

    Kommentér


     #5
     Alle de amerikanske reserveavdelingene imponerer, syne jeg, først og fremst ved at de tas skikkelig seriøst av "fulltidsmilitære", dvs. dette går begge veier. Tremenningen min gikk gradene i Naval Reserve fra fenrik til kommandør, samtidig som han først var styrmann i handelsflåten, senere administrator i et rederi. Han var sjef for Military Sealift Command Expeditionary Port Unit 104, en liten reserve-havnekommando som kunne lede all drifting av en havn. Han ble innkalt til aktiv tjeneste to ganger, den siste i ett år fra februar 2007 som sjef for Military Sealift Command Office Kuwait, med ansvar for 90% av all transport av militært utstyr til og fra styrkene i Irak etc. Den første var i 2003 for å være amerikansk havnesjef i Iskunderun, men det endte med at amerikanerne ikke brukte havna.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


      #6
      Ellers ser man jo ikke umiddelbart at han var en skarve reservist (av Diesen-tilhengerne blant de profesjonelle fulltidsmilitære kalt "sivilister dratt rett inn fra gata").

      Click image for larger version

Name:	1289576020_b5c9.jpg
Views:	327
Size:	137,2 KB
ID:	1079961
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


       #7


       *host*

       (Ja jeg vet, muligens en smule useriøst)

       Kommentér


        #8
        Ett relatert læringspunkt fra Ukraina er at selv om toppledelsen i Ukraina snakker opp spesialist- og underoffisersreformen som de har jobbet med, og denne reformen også har blitt snakket opp som viktig av utenlandske rådgivere på strategisk nivå, så har denne reformen faktisk ikke kommet særlig langt. Ja, noen underoffisererer - spesielt de som har blitt trent opp av USA - har vært viktige "krumtapper" i enkelte avdelinger. Men Ukraina sliter med å holde på det fulltidsvervede personellet, og med å definere oppgaver og ansvar for underoffiserene. Så de er ikke akkurat Easy Company ennå.
        I Ukraina var det nettopp reservister og frivillige korttidsvervinger som hjalp Ukraina i perioden 2015-2022, og også i 2022. De enkelte styrkesjefene visste hvem de skulle ringe hvis deres brigade skulle ta en tørn i østre Ukraina. Så dette var et slags ad hoc reservistsystem ved siden av det formelle:

        Kommentér


         #9
         Muntlig høring over prop 134 L i Stortinget i dag, med NOF, BFO, LO, Fellesforbundet, FLT, og HTV HV-I. Kan sees på Stortingets nett-TV.

         Jeg stusset litt over at ikke NROF deltar i høringen – deres respons da proposisjonen ble lagt frem ligger på nettsidene deres.
         Last edited by Armand; DTG 271541 Oct 22, .

         Kommentér


          #10
          LO brukte all sin tid på å snakke om at de var redde for privatisering. Fellesforbundet snakket mer om at de ville utsette alt til alle utredningene og kommisjonene er ferdige, sånn at ingenting skjer før 2024 i alle fall.
          Last edited by Tusseladd; DTG 272108 Oct 22, .

          Kommentér


           #11
           Forsvarsministeren skriver at det ikke er aktuelt å utsette reservist-ordningen til diverse utredninger som kommer i 2024. Han mener at det blir rart å ansette reservistene i fred når disse først og fremst skal inngå i den militære styrke-strukturen som settes opp krise og krig. Det er heller ikke aktuelt å gjøre ansatte hos leverandører som f.eks. Bertel O. Steen til reservister, slik som enkelte i fagbevegelsen hadde tolket forslaget - disse er jo fremdeles sivilt ansatte også om det blir krig. Når det gjelder feriepenger til HV-I og sånt, så vil loven definere reservister og frivillige klart bort fra å være vanlige arbeidstakere, men i rene penger skal de få like godt betalt som HV-I gjør nå, sier han.
           En nødvending endring – ikke en omkamp
           Regjeringen forslår å lovfeste at personer som inngår kontrakt om tjenesteplikt ikke er å anse som arbeidstakere.

           Begrunnelsen for dette er at reservister på denne type kontrakter kun skal bekle en stilling i Forsvarets styrkestruktur, på lik linje med de vernepliktige reservistene i Forsvaret. De bør da også ha de samme rettighetene og forpliktelsene som disse. Det er altså ikke snakk om faste ansatte som tjenestegjør i det daglige i Forsvaret, eller å frata soldatene rettigheter slik Moxnes påstår.​
           (...)
           Det er nettopp den sikkerhetspolitiske situasjonen og krigen som raser i Ukraina som illustrerer hvor uvurderlige reservister er og vil være for Forsvaret og vår nasjonale forsvarsevne. Lovforslaget er en nødvendig endring som må til for å gi Forsvaret anledning til å planlegge for en styrkestruktur som er mest mulig relevant for nasjonal beredskap. Det legger også til rette for å øke størrelsen på det norske Forsvaret på en forsvarlig måte.

           Forutsigbarhet er den beste måten
           Når det gjelder de varslede utredningene som Moxnes viser til, gjennomføres disse uavhengig av lovforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget.

           Til sist vil jeg påpeke at det i proposisjonen presiseres tydelig at lovforslaget ikke skal brukes som et virkemiddel for å tilrettelegge for en økt grad av outsourcing, og at adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt ikke gjelder personell som er tilknyttet strategiske samarbeidspartnere.​
           Last edited by Tusseladd; 2 uker siden.

           Kommentér

           Working...
           X