Ny måned og nytt tema. I november så skal vi se litt på spesialstyrkene.

De to første bildene er fra 40 årsmarkeringen av FSK. I år markerte FSK at det er 60 år siden deres forløper Hærens fallskjermjegerskole ble opprettet, og 40 år siden opprettelsen av dagens Forsvarets spesialkommando. Artikkel om FSK og markeringen

Første bildet er av en spesialjeger som settes inn med fallskjerm.

Click image for larger version  Name:	FSK_40%C3%A5r_fallskjerm_nov_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	105 Size:	226,1 KB ID:	1090367

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Andre bildet er et lag med spesialjegere som laster opp på et Bell 412 fra 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS). Artikkel om 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS)

Click image for larger version  Name:	FSK_40%C3%A5r_SOAS_nov_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	72 Size:	554,5 KB ID:	1090368

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)Tredje bildet er av marinejegere som trener på å ta seg opp på en oljeplatform fra sjøen.Link til Forsvarets side om Marinejegerkommandoen

Click image for larger version  Name:	MJK_platform_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	72 Size:	794,3 KB ID:	1090369

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Fjerde bildet er av marinejegere som trener på å infiltrerer fra sjøen inn på et mål. Link til info om neste opptak til MJK.

Click image for larger version  Name:	MJK_innseting_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	73 Size:	282,4 KB ID:	1090370

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Siste bildet er fra FSK som trener på å ta seg inn i bygg og rydde dem. Link til info om neste opptak til FSK.

Click image for larger version  Name:	FSK_MOUT_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	76 Size:	601,0 KB ID:	1090371

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)