Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

DN : Forsvarssjefen slipper politisk bombe - frarådet å anskaffe stridsvogner.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  DN : Forsvarssjefen slipper politisk bombe - frarådet å anskaffe stridsvogner.

  Forsvarssjefen slipper politisk bombe

  Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har frarådet regjeringen å anskaffe stridsvogner.  2 MINPUBLISERT: 24.11.22 — 16.07 OPPDATERT: 31 MINUTTER SIDEN Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har skapt drama internt i Forsvaret. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB)

  Leseliste

  Del


  Gi bort

  Etter det Dagens Næringsliv kjenner til har forsvarssjefen lagt en tilråding på forsvarsminister Bjørn Arild Grams bord om å si nei til anskaffelse av stridsvogner. I stedet bør Norge anskaffe nye helikoptre og langtrekkende ild til Hæren, er rådet.

  Hærens ledelse er i harnisk og legger nå et voldsomt press på Kristoffersen for å få ham til å trekke tilrådingen. Samtidig har Kristoffersen sterk støtte i forsvarsstaben.
  Hærens ledelse er i harnisk  Saken slår ned som en politisk bombe fordi Solberg-regjeringen og et politisk flertall på Stortinget i sin tid ga klarsignal for anskaffelse av stridsvogner. Det har også vært det militære rådet tidligere, og Støre-regjeringen har anskaffelse av stridsvogner som et eget punkt i Hurdalsplattformen. Det er også blitt stor ståhei på grunn av timingen og at rådet kommer fra forsvarssjefen som person og ikke som en utredning i Forsvarets organisasjon, sies det.

  Anskaffelsesprosessen er dessuten godt i gang og er fremme ved valg av enten tyske Leopard 2A7 eller sørkoreanske K2 Black Panther. Målet har vært å signere kontrakt i løpet av året. Det har vært snakk om kanskje 82 stridsvogner og en anskaffelse til 19,3 milliarder kroner.​

  Et hovedargument brukt av forsvarssjefen er at anskaffelse av stridsvogner betyr bruk av store penger på beskyttelse i stedet for på bevegelighet og ildkraft.

  Selv om det er tidlig å trekke konklusjoner fra krigen i Ukraina, har militære eksperter blitt slått av hvor sårbare stridsvogner er. Særlig på russisk side har flere tusen stridsvogner blitt uskadeliggjort av droner og artilleri.

  Se på Ukraina, 16 Himars-systemer snudde krigens gang mens stridsvogner ble skutt i stykker, blir det sagt.

  Kristoffersen har vært sjef for Hæren, men kommer fra spesialstyrkemiljøet og tenker åpenbart mer fritt enn offiserer med panserbakgrunn. Han har fra egen erfaring sett betydningen av lette og mobile styrker. Bevegelighet og ildkraft er viktigere enn beskyttelsen stridsvogner gir, er tilnærmingen. Helikoptre kan sørge for mye bedre mobilitet.

  Forsvaret av Finnmark kan best skje med et nettverk av patruljer spredt utover – som sammen med sensorer og satellitter kan sørge for nødvendig situasjonsforståelse. Det er også dette amerikanerne etterspør.

  Forsvarssjefen har nå satt hele anskaffelsen av stridsvogner i spill. Selv om det har vært politisk flertall for stridsvogner, skal det også noe til å ikke følge forsvarssjefens råd. Dessuten har det i flere av partiene vært stor usikkerhet om stridsvogner var det riktige valget.

  Regjeringen settes uansett i en knipe. Forsvarsministeren kommer i tillegg fra Senterpartiet, et parti som over tid har vært en støttespiller for Hærens ønske om nye stridsvogner.

  Hærsjef Lars S. Lervik skal ha sagt seg helt uenig med forsvarssjef Kristoffersen, men også gjort det klart at han vil lojalt følge opp hvis beslutningen blir å droppe anskaffelsen, etter det DN forstår. Men sterke krefter i Hæren har ikke gitt opp kampen. Det er startet nærmest en kampanje med siktemål om å få Kristoffersen til å trekke tilrådingen.

  Diskusjon om nye stridsvogner har pågått i mange år. Det har dreid seg om Finnmark er mulig å forsvare med et mekanisert brigadekonsept. En brigade er altfor lite for å forsvare et så stort landområde, har vært et argument Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har fremført. En angriper kan velge tid og sted mens stridsvognene ikke forflytter seg raskt nok. FFI har ment at et mekanisert konsept – altså stridsvogner – vil kreve tre ganger så stor styrke som den ene brigaden Norge har for å være realistisk.

  Det er også en trend internasjonalt med lettere og mer mobile styrker. Amerikanske US Marines har for eksempel gått for et lettere og mer mobilt konsept. I Norge har US Marines fjernet stridsvognene fra sine forhåndslagre. Den norske hæren har derimot tviholdt på konseptet. Der har man snudd på argumentasjonen og ment at anskaffelse av stridsvogner blir ekstra viktig for Norge, siden US Marines trekker dem ut.

  Det blir nå svært interessant hvordan forsvarsminister Gram tar denne saken videre. Han har viste seg som lite dogmatisk i andre spørsmål. Nå har han fått sprengstoff i fanget
  .
  Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har frarådet regjeringen å anskaffe stridsvogner.

  #2
  Merker meg at DN gjentar Diesens argumenter. Tenker jeg avventer til det kommer noe fra offisielt hold.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


   #3
   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
   Merker meg at DN gjentar Diesens argumenter. Tenker jeg avventer til det kommer noe fra offisielt hold.
   Personlig så tviler jeg vel på at stortinget/regjeringen snur nå (man endrer jo sjeldent vedtatte planer, på godt og vondt). Det jeg virkelig lurer på er hvordan FSJ og forsvarsstaben landet på dette standpunktet.

   Kommentér


    #4
    Det må samtidig nevnes at langtrekkende ild kapasiteter er skjøvet langt frem i tid, så det kan være forsvarsstaben frykter at de i praksis må velge mellom enten det eller stridsvogner, og at "taperen" må vente til slutten av tiåret.


    Fra TU (vedlagt) i juni:

    "Det er altså ingen detaljkrav her, de vil framkomme senere i utlysninga som slik det ser ut nå vil bli sendt ut i 2024 med mål om kontraktinngåelse året etter slik at systemene kan leveres og fases inn i Hæren i perioden 2027-2029.

    Svein Daae, som leder selskapets GLSDB-salg, sier til TU at de naturligvis kommer til å besvare forespørselen fra FMA. Samtidig tillater han seg å være noe skuffet over tidsbruken FMA skisserer, som han mener bryter med budskapet fra hær- og forsvarsledelse om å anskaffe langtrekkende presisjonsild så fort som mulig.

    – Nå snakkes det om første operative evne (IOC) i 2028. Det er lenge til. Jeg hadde nok forventet en noe raskere prosess, sier Daae."


    Kommentér


     #5
     Det er jo en forståelig prioritering, når Forsvaret sultefores så kraftig, at man velger bort stridsvogner når våre allierte - særlig Finland, Polen, og USA har så mange, og vi har så kritisk mangel på både luftvern og landbasert langtrekkende ild. Nå regner jeg med at FSJ har et mer nyansert syn på hva som skjer i Ukraina enn journalistene som tror på myten om at stridsvogner ikke er relevante der. Det at Ukraina stadig ber om mer stridsvogner, og at det har kommet ut rapporter om hvor viktig stridsvogner faktisk var for å stoppe russerne i de første ukene, viser jo at stridsvogner fremdeles er relevante.

     Men det at US Marines kvitter seg med stridsvogner er ikke fordi USA skal slutte å landsette stridsvogner. US Army kan landsette stridsvogner. US Marines skal bare vekk fra å være en hær nr. 2 som er med i alle USAs land-operasjoner, og heller spisses til å operere i strandsonen og på øygrupper i Stillehavet.

     Kommentér


      #6
      Men det er en interessant diskusjon. Langtrekkende rask og presis ild med god kapasitet kombinert med droner og evne til raskt å flytte lette styrker kan gi mer offensiv kapasitet enn stridsvogner som støtter infanteri.

      Det er sunt å ta diskusjonen, spesielt i lys av samvirket med allierte i vårt terreng.
      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Kommentér


       #7
       Å ikke ha stridsvogner betyr jo også i praksis å ikke ha mekanisert infanteri, altså at vi ikke kan bidra i NATO- eller til FN-oppdrag med slike styrker i fremtiden. Primæroppdraget er jo dog å beskytte norsk teig, så da må vi bruke de skarve kronene som Forsvaret får til å gjøre dette i samarbeid med allierte, og så rendyrke noen kapasiteter som vi kan stille med i NATO-sammenheng - Luftvern, kampfly og maritime overvåkningsfly for eksempel.

       Når det gjelder helikoptre for offensive kapasiteter og logistikk, så er det jo også mye som kan gjøres med droner. Søk- og redning, samt inspeksjon av fiskebåter, løses dårlig med droner. Men overvåkning av overflate, bruk av dyppe-sonar, dropping av sonar-bøyer og å skyte torpedoer kan man jo godt gjøre fra en fregatt-basert drone?

       Kommentér


        #8
        Vi har også nettopp investert store penger i nye og oppgraderte CV90 som i hvert fall i normal tankegang ikke bør operere uten samvirke med stridsvogner. En annen sak er at ut fra artikkelen virker det som om Kristoffersen vil satse mye mer på luftmobilt (helikopterbårent) infanteri, ved å kjøpe et større antall taktiske transporthelikoptre (i stedet for stridsvogner). Den eneste store russiske luftmobile operasjonen, mot Antonov-flyplassen i Hostamel, endte med fiasko. Etter det ser det ut som om luftvern, og spesielt MANPADs, har hindret større helikopterbårne operasjoner fra begge sider.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


         #9
         Vi bør jo passe oss for å ta feil lærdommer av VDV sine tullete eskapader.

         Selve helikopter-landsettingen til VDV var heller ikke så gal. Det var samvirket og forsterkningen som var en fiasko. Kombinert med manglende evne til å sikre landingsstripa, etablere luftvern, og å kontrollere luftrommet sammen med VKS.

         VDV er ca. halvparten helikopter-landsatt og halvparten fallskjerm-basert, men sistnevnte kjørte inn til Hostomel over landevei i aluminiums-kistene sine heller enn å gå inn med fallskjerm, eller å lande på flystripa (som jo skulle ha vært førstevalget etter at helikopter-landsatt fortropp med luftvern og ildledere hadde sikret flystripa). VDV kjørte også inn i administrativ kolonne på flyplassen, noe som gjorde dem til lett bytte for ukrainsk bombekaster, artilleri og flyvåpen.

         Ukraina brukte helikopter til å forsyne og forsterke Mariupol, dypt inn på russisk-kontrollert teig, i mange uker. De tok tap under veis, men det var jo en kapasitet som gav effekt. Så selv om mesteparten av de ukrainske fallskjerm- og helikopter-mobile styrkene egentlig bare fungerer som mekanisert infanteri (inkludert med stridsvogner), så har de faktisk gjennomført noen vellykkede helikopter-operasjoner.

         Med korrekt bruk av samvirke, særlig med luft- og sjø-styrker i norsk terreng, så er nok helikopter-landsetting noe som fremdeles er relevant.
         Red.:
         Litt illustrasjon av at VDV var noe oppskrytt som kampavdeling, selv om det også er feil å undervurdere dem "bare et opprørspoliti":


         Red. 2:
         Oppsummering av ukrainske infiltrasjoner til Mariupol. De fikk til tre tokt som var helt vellykkede, men fra og med fjerde gang begynte de å bli skutt ned:
         Last edited by Tusseladd; 2 uker siden.

         Kommentér


          #10
          Taktisk helikopterkapasitet i hæren er faktisk noe jeg nesten ville legge på lik linje med stridsvogner mtp terreng i nord norge og landet generelt. Spesielt når det virker mer og mer sannsynlig at vi vil være knusende overlegne i vårt eget luftrom.

          Men det er jo klart at vi trenger begge deler.

          Kommentér


           #11
           Opprinnelig skrevet av orcbuster Vis post
           Taktisk helikopterkapasitet i hæren er faktisk noe jeg nesten ville legge på lik linje med stridsvogner mtp terreng i nord norge og landet generelt. Spesielt når det virker mer og mer sannsynlig at vi vil være knusende overlegne i vårt eget luftrom.

           Men det er jo klart at vi trenger begge deler.
           Men når vi ikke har råd til begge deler, og 3 av den ene og 4 av den andre er bare tull, så må vi velge.
           "Gjør Ret, Frygt Intet"

           Kommentér


            #12
            Såklart har vi råd, det er bare snakk om politisk vilje.

            Kommentér


             #13
             Jeg er noob på stridsvogner.
             Hvordan regner man overlevesevnen til de strisvognene vi ønsker mot en antatt fiendes våpen (inkludert deres stridsvogner). Kan en T64 fortsatt ta de ut?
             Har skjønt at russerne fikser opp t64 istede for t80 fordi de ingen av de overlever uansett og de kan gjøre «samme» jobben offensivt.
             Jeg ser bruksområdene til strisvogn, men er redd de blir fryktlig dyre og likevel blir tatt ut ganske fort.

             Kommentér


              #14
              Opprinnelig skrevet av SatDan Vis post
              Jeg er noob på stridsvogner.
              Hvordan regner man overlevesevnen til de strisvognene vi ønsker mot en antatt fiendes våpen (inkludert deres stridsvogner). Kan en T64 fortsatt ta de ut?
              Har skjønt at russerne fikser opp t64 istede for t80 fordi de ingen av de overlever uansett og de kan gjøre «samme» jobben offensivt.
              Overlevelsesevne avhenger av en rekke ting, mindre enn halvparten av disse tingene har med vogna i seg selv å gjøre.

              Russiske vogner er et komplisert tema. Brorparten i bruk i ukraina av russland er T-72 varianter med T-80 varianter på solid annenplass (ca 90% av stridsvognparken er T-72/T-80 varianter, T-90 er en T-72 variant). T-64 er kun i bruk av DNR/LNR og Ukraina da det er vogna de hadde desidert mest av i selve Ukraina før krigen. (T-80 og T-64 i stor grad ble produsert i Ukraina). T-62 blir brukt av russland fordi de hadde et program der de satte opp en linje for å få dem i stand til syria før krigen. De er i bruk i ukraina fordi de trenger stridsvogner og materiell generelt.

              eg ser bruksområdene til strisvogn, men er redd de blir fryktlig dyre og likevel blir tatt ut ganske fort.
              Norske hæren trenger stridsvogner. Det har krigen i Ukraina slått ganske så kraftig fast. Det er en uvurderlig del av en komplett hær som ikke kan fylles av andre systemer, billige systemer eksisterer ikke. Til sammen så har russland og ukraina mistet over 2000 stridsvogner. De har sannsynligvis også mistet over 200000 soldater tilsammen.

              Jeg skal love deg om at norge mister 60 stridsvogner er det god sjangse for at vi fortsatt eksisterer som stridende part. Om vi mister 6000 soldater så vil jeg ikke si det samme, Uten stridsvogner når vi det tallet betraktelig raskere.
              Last edited by orcbuster; 1 uke siden. Begrunnelse: skriveleif

              Kommentér


               #15
               Vi har jo snakket om dette i tråden "P 9360 Stridsvognkapasitet til Hæren" og "Er stridsvognens rolle utdatert". Konklusjonen er vel at stridsvogner er relevante hvis man bruker dem riktig og utstyrer dem riktig, både i høyintensitets krig og i fredsbevarende/stabiliserende operasjoner, men også at gode stridsvogner koster penger og har en stor logistikk-byrde. Man må derfor ta seg råd til å ha gode stridsvogner hvis man først skal gidde å ha dem. Nytter ikke å frese rundt i Leopard 1.

               Kommentér


                #16
                Opprinnelig skrevet av Yosh Vis post

                Personlig så tviler jeg vel på at stortinget/regjeringen snur nå (man endrer jo sjeldent vedtatte planer, på godt og vondt).
                Man kunne jo håpet at FSJ deler den oppfatningen, og at tilrådingen er gitt i lys av det...
                Beidh a lá leo

                Kommentér


                 #17
                 Vil også tilføye at T-64, T-72 og T-80 er i ca samme klasse hva gjelder ildkraft og beskyttelse og ble alle utviklet og oppgradert side om side. Det er dog en rekke varianter og oppgraderinger gjort over de siste 50 år som gjør at en T-72A ikke er tilsvarende en T-90M selv om det er samme familie. Det samme gjelder T-62. Den varianten vi ser brukt av russerne i Ukraina er en kraftig oppgradert variant fra 80 tallet som gir den mer moderne ildledersystem, optikk og bestykkning tilsvarende tidligere T-72/T-64 varianter.

                 Kommentér


                  #18
                  Opprinnelig skrevet av Bestefar Vis post

                  Man kunne jo håpet at FSJ deler den oppfatningen, og at tilrådingen er gitt i lys av det...
                  Det er et godt poeng. Det er lettere å utsette i det uendelige kapasiteter man ikke har, slike ting virker liksom ikke like kritisk i hverdagen (jamfør kronisk mangel på luftvern).

                  Det må nevnes at i artikkelen står det ikke svart på hvitt at FSJ ønsker å fjerne stridsvognskapasiter, det kan like gjerne være at han ønsker alle kapasitetene ASAP, men at FSJ mener at det rett og slett haster mer med helikopter og langtrekkende artilleri. Dermed er det stridsvogner som må vente til 2028 i stedet for artilleri f.eks.

                  Kommentér


                   #19
                   Ja, nemlig. Før vi tar helt av i den store stridsvogndiskusjonen her, bør vi analysere artikkelen. Den har to typer innhold - 1) generelt oppgulp fra Diesen, og 2) et rykte om at FSJ skal ha anbefalt å ikke gå for stridsvogner.

                   Da er det som nevnt tidligere smart å stille to spørsmål - hvorfor kom dette nå, og hvem er det som har å tjene på dette? Kan det være som Bestefar antyder?
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                    #20
                    Jeg tipper det kommer ett leserinnlegg fra FSJ i Forsvarets Forum i løpet av helgen eller så.

                    FSJ sin jobb er ikke å stampe med foten og si at han vil ha alt. Det er å nedprioritere veldig gode og viktige investeringer til fordel for investeringer som er enda bedre. På tvers av alle domener. Og påpeke konsekvenser av begrensede ressurser og de prioriteringene han må gjøre.
                    "Gjør Ret, Frygt Intet"

                    Kommentér


                     #21
                     Hjelper ikke at det er alskens ting som man mener er drittviktig. Dette betyr at Hæren nok en gang ikke får ferdig kampsystemet sitt fordi noe annet trenger mer penger enn først planlagt (sett inn valgfritt her, shelter F35, flytte MPA base, kjøpe F-35, kjøpe P8, avkjøpe NH90 osv) Hæren har gått for lut og kaldt vann siden 2012 når man begynte å få de første F35 flyene. Budsjettene har vært trange, avdelinger truet med å legges ned og EBAen er kritisk mange plasser, materiellprosjekter kuttet eller skøvet 4-8 år ut i tid osv....

                     Så istedet for å gå til politikerene og i klartekst fortelle at her må de snart åpne pengeboka fordi det brenner i Europa, så skal vi skalte og valte og nok en gang aldri få på plass skikkelige strukturer som gjør en forskjell i kamp. Kjenner jeg blir margslapp av hele greia.
                     /rant slutt​
                     Svolten og tyst, samband fyst

                     Kommentér


                      #22
                      Forsvarsministeren: https://www.dn.no/politikk/forsvarsd...gt/2-1-1361130
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                       #23
                       Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                       Jeg tipper det kommer ett leserinnlegg fra FSJ i Forsvarets Forum i løpet av helgen eller så.

                       FSJ sin jobb er ikke å stampe med foten og si at han vil ha alt. Det er å nedprioritere veldig gode og viktige investeringer til fordel for investeringer som er enda bedre. På tvers av alle domener. Og påpeke konsekvenser av begrensede ressurser og de prioriteringene han må gjøre.
                       Joa, jeg er helt enig i det, men her er det noen tilleggsmomenter.

                       Hvis jeg får dra en søkt parallell til motivasjonspsykologi (fritt etter hukommelsen. det begynner å bli en stund siden), hvor man delte inn i motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer [ hvor førstnevnte var ting som gjør personer motiverte, mens mangel på sistnevnte fører til mistrivsel] så virker det at nye stridsvogner blir som en hygienefaktor. Stemningen i hæren blir rett og slett for dårlig hvis dette ikke kommer på plass som planlagt, så da må nesten det andre vike.

                       Selvom andre kapasiteter slik FSJ ser det isolert sett hadde vært viktigere, så vil det totalt sett bli en bedre styrking av forsvarsevnen med stridsvogner siden organisasjonen da er mer fornøyd og føler seg verdsatt og færre personell ønsker å slutte etc.
                       [Dette er en helt uvitenskapelig subjektiv mening, det er lov å si at jeg er helt på jordet her]

                       Kommentér


                        #24
                        Kan et oppgradert vedlikehold på de vogner vi har være godt nokk og investering i HIMARS og luftvern være en bedre løsning. Kan også være at han ser vårt bidrag i sammenheng med svenskene da det er en ny situasjon hvis vi blir allierte. Jeg tror også at tidspunktet for å handle stridsvogner kan være dårlig da prisene må være historisk høye og en midlertidig utsetting også kan være lurt mens vi kompliterer med andre kapasiteter. Jeg tror det er mange alternativer som kan være bra for oss nå slik situasjonen er, samtidig så er det begrenset hva vi kan konkludere med foreløpig fra krgen i Ukraina siden den pågår for fult. Krigen i Ukraina har ikke hatt nye moderne vogner i kamp så vi vet ikke hvilket utfall det ville vært hvis Ukraina hadde moderne vogner og om forskjellen er verdt pengene, jeg tror det er mye følelser i dette.
                        Trenger bare litt flaks, så går det godt

                        Kommentér


                         #25
                         Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                         Kan et oppgradert vedlikehold på de vogner vi har være godt nokk
                         Våre leopard 2 er de eldste og mest slitte vognene som eksisterer der ute (vi fikk de eldste vognene nederlenderne hadde da vi var sent ute med kjøp). Oppgradering er svindyrt. Kort fortalt så er svaret nei. Vognene vi har duger rett og slett ikke til det behovet våre avdelinger faktisk vil ha. Det er for få og de er for slitte.

                         Kommentér


                          #26
                          Jeg er 100% sikker på at de vognene vi har kan settes i stand som ny, de er bare mekaniske dingser som alt annet. At de er få og at de ikke dekker det behovet vi ønsker er en annen sak, men det er slikt sjefen har vurdert hvis han kjøper noe annet. Blir spennende å høre hva anbefalingen er og om det blir mer Disen dreining av hæren.
                          Trenger bare litt flaks, så går det godt

                          Kommentér


                           #27
                           Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                           Jeg er 100% sikker på at de vognene vi har kan settes i stand som ny, de er bare mekaniske dingser som alt annet.
                           Det kan du si om en gammel veltepetter også, men det at du kan "sette den i stand" betyr ikke at den vil være et kurant valg for Tour de France. Tiden har gått siden veltepetteren var konkurransedyktig, nå er det andre design som gjelder.

                           Beidh a lá leo

                           Kommentér


                            #28
                            Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
                            Jeg er 100% sikker på at de vognene vi har kan settes i stand som ny, de er bare mekaniske dingser som alt annet. At de er få og at de ikke dekker det behovet vi ønsker er en annen sak, men det er slikt sjefen har vurdert hvis han kjøper noe annet. Blir spennende å høre hva anbefalingen er og om det blir mer Disen dreining av hæren.
                            Av ren nyskjerrighet har du noen gang sett hva verkstedsprisen er på å holde i gang 40 år gamle veteraner som har vært i konstant bruk hele sin levetid (min far kjøpte seg slitt 83 corvette året før han døde, det ble litt dyrere enn det han tenkte.) ? Og selv om du får den tilbake til 0 timer er det fortsatt varianten med 80-talls teknologi.

                            Kommentér


                             #29
                             Nå skal vi vel være forsiktige med å kappe av hverandre hodet basert på en artikkel i DN.

                             Man kan i utgangspunktet fint tenke seg en hær uten stridsvogner, men en slik avgjørelse kommer med noen føringer i både liten og stor skrift. Spørsmålet er jo om dette blir sett og forstått av de som skal ta avgjørelsen.

                             For hva mister vi om vi tar bort stridsvognen? Jo, vi mister en mobil kampplattform med egenbeskyttelse, som er i stand til å engasjere forskjellige typer mål opp til relativt lang distanse, og som en del av et samvirkesystem kan vippe en slag i vårt favør. Et banalt eksempel her vil jo være en stridsvogn som legger ut røyk for å dekke eget infanteri, samtidig som den engasjerer fiendtlige mål...

                             Hvis vi ikke fornyer denne, hva skal da gi samme kapasitet? Kan noe gi det, eller er vi nødt til å enten innstille oss på en helt annen type måte å krige på? Og hva slags plattformer skal erstatte stridsvognen?

                             Ja, stridsvogner er dyrt. Men det er også F-35 og fregatter.
                             There is a curse. They say: may you live in interesting times.

                             Kommentér


                              #30
                              Opprinnelig skrevet av orcbuster Vis post

                              Av ren nyskjerrighet har du noen gang sett hva verkstedsprisen er på å holde i gang 40 år gamle veteraner som har vært i konstant bruk hele sin levetid (min far kjøpte seg slitt 83 corvette året før han døde, det ble litt dyrere enn det han tenkte.) ? Og selv om du får den tilbake til 0 timer er det fortsatt varianten med 80-talls teknologi.
                              Til Bestefar også

                              Hvis man ser bort i fra tårnet (hvor alt det nye befinner seg) og beskyttelse så er det strengt tatt ikke enorme forskjeller på gammel og ny LeoII. Vi snakker fortsatt om en MTU V10 tilkoblet en Renk gearkasse, med det samme skroget og tilnærmet like løpehjul, torsjonstaver osv. Alt dette kan byttes ut med nytt, eller totaloverhales og bli «bra». De nye motorene har sannsynligvis bedre dreiemomentskurver, lavere forbruk og smoothere gearskift men det er ikke der man vinner krigen. For å provosere litt kan jeg trekke sammenlikningen mellom MB240/290, og forskjellene der er kanskje større.

                              Men om det lønner seg å skrape ut alt det gamle og erstatte det med nytt, det være seg «new old stock» eller oppgraderte erstatninger, det er en annen diskusjon. Uansett så er det fullt mulig.

                              USA gjør dette stadig med M1 når de har vært på tur.

                              Artillery is the God of War

                              Kommentér

                              Working...
                              X