Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Alle fagforumene på Milforum. Det er her militære fagdiskusjoner bør foregå.

Forum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
Fagforum S-1: Personell & administrasjon
S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt
Rekruttering, trening til og gjennomføring av førstegangstjenesten. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
Tråder: 1.889 Innlegg: 39.806
1.889 39.806
Underforum
S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger
Opptak og utdanning til tjeneste som spesialist, befal eller offiser. Ledige stillinger innen Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 162 Innlegg: 1.993
162 1.993
S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister
Informasjon og prinsippdiskusjoner rundt OMT (Ordning for militært tilsatte) samt rekruttering, utdanning og disponering av personell.
Tråder: 49 Innlegg: 3.211
49 3.211
S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt
Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
Tråder: 25 Innlegg: 888
25 888
Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
S-2-1: Løpende etterretning S-2-1: Løpende etterretning
Her følger vi det generelle nyhetsbildet med hovedsaklig sikkerhets- og militærrelaterte temaer.
Tråder: 1.401 Innlegg: 43.574
Nyeste innlegg:
1.401 43.574
Tusseladd
Underforum
Feltposten (142/148)
Stratagem (154/172)
S-2-2: Grunnleggende etterretning S-2-2: Grunnleggende etterretning
Analyser og hendelser fra ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
Tråder: 416 Innlegg: 33.132
416 33.132
Underforum
Tema: Europa (66/7.846)
Tema: Amerika (31/3.421)
S-2-3: Sikkerhet og trusler S-2-3: Sikkerhet og trusler
Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
I tillegg kommer generell samfunssikkerhet og andre, ikke-menneskeskapte trusler.
Tråder: 103 Innlegg: 11.044
103 11.044
Underforum
Fagforum S-3: Operasjoner, avdelinger & militære fag
S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter
Operasjoner, øvelser og aktiviteter i Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 110 Innlegg: 5.455
110 5.455
S-3-2: Organisasjon S-3-2: Organisasjon
Forsvarsgrener og enheter i Forsvaret, organiseringen av totalforsvaret, internasjonale organisasjoner vi er med i.
Tråder: 1.367 Innlegg: 54.235
Nyeste innlegg:
1.367 54.235
9echo
av 9echo
Underforum
Hæren (53/2.108)
Sjøforsvaret (37/2.285)
Luftforsvaret (43/1.429)
Heimevernet (469/18.421)
Totalforsvaret (253/15.636)
NATO, FN og EU (26/866)
S-3-3: Militære fag S-3-3: Militære fag
Militære fagfelt.
Tråder: 250 Innlegg: 8.945
Nyeste innlegg:
250 8.945
Underforum
Sanitetstjeneste (156/4.366)
Fagforum S-4: Logistikk & materiell
S-4-1 Landsystemer S-4-1 Landsystemer
Alt om våpen, kjøretøy og annet materiell som hører hjemme på landjorden - bortsett fra håndvåpen.
Tråder: 114 Innlegg: 6.086
114 6.086
S-4-2 Sjøsystemer S-4-2 Sjøsystemer
Alt om fartøyer, undervannsfarkoster og systemer som hører hjemme på disse.
Tråder: 20 Innlegg: 1.111
20 1.111
S-4-3 Luftsystemer S-4-3 Luftsystemer
Alt om flymaskiner, luftromssensorer, baseforsvar med mere.
Tråder: 48 Innlegg: 7.732
Nyeste innlegg:
48 7.732
JoJo
av JoJo
S-4-4 Informasjonssystemer S-4-4 Informasjonssystemer
Alt om informasjonssystemer, kommunikasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur.
Tråder: 25 Innlegg: 233
25 233
S-4-5:  PBU og håndvåpen S-4-5: PBU og håndvåpen
Alt om PBU (Personlig bekledning og utrustning), håndvåpen og annet personlig utstyr
Tråder: 1.162 Innlegg: 20.372
1.162 20.372
S-4-6 Generelt om materiell og anskaffelser S-4-6 Generelt om materiell og anskaffelser
Generelt og overordnet om materiellanskaffelser
Tråder: 7 Innlegg: 168
7 168
Fagforum S-5: Planer & policy
S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging
Forsvarspolitikk, forsvarsbudsjett, militærfaglige råd og langtidsplaner.
Tråder: 155 Innlegg: 7.857
155 7.857
S-5-2: Militærhistorie S-5-2: Militærhistorie
Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
Tråder: 497 Innlegg: 11.661
497 11.661
Underforum
S-5-3: Veteraner og reservister S-5-3: Veteraner og reservister
Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
Tråder: 114 Innlegg: 1.997
114 1.997
S-5-4 Scenarioer S-5-4 Scenarioer
Scenarioer enten om mulige fremtidige hendelser (hva-hvis) eller alternativ fortid (kontrafaktisk historie).
Tråder: 12 Innlegg: 609
12 609
Fagforum S-6: Samband & IKT
S-6-1: Fagforum Samband S-6-1: Fagforum Samband
Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
Tråder: 136 Innlegg: 2.000
Nyeste innlegg:
136 2.000
Znuddel
av Znuddel
Underforum
01 Fagområder (21/383)
02 Felttriks (24/341)
S-6-2: Teknisk forum S-6-2: Teknisk forum
Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
Tråder: 181 Innlegg: 3.147
181 3.147
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎