Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Alle fagforumene på Milforum. Det er her militære fagdiskusjoner bør foregå.

Google bannerannonse

Collapse
Forum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
Fagforum S-1: Personell & administrasjon
S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt
Rekruttering, trening til og gjennomføring av førstegangstjenesten. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
Tråder: 1.847 Innlegg: 39.553
1.847 39.553
Underforum
S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger
Opptak og utdanning til tjeneste som spesialist, befal eller offiser. Ledige stillinger innen Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 145 Innlegg: 1.796
145 1.796
S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister
Informasjon og prinsippdiskusjoner rundt OMT (Ordning for militært tilsatte) samt rekruttering, utdanning og disponering av personell.
Tråder: 46 Innlegg: 3.126
46 3.126
S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt
Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
Tråder: 22 Innlegg: 782
Nyeste innlegg: Offisielt fra Statsråd
22 782
Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
S-2-1: Løpende etterretning S-2-1: Løpende etterretning
Her følger vi det generelle nyhetsbildet med hovedsaklig sikkerhets- og militærrelaterte temaer.
Tråder: 1.311 Innlegg: 41.024
Nyeste innlegg: Krigen i Ukraina
1.311 41.024
Tusseladd
Underforum
Feltposten (83/83)
Stratagem (129/138)
S-2-2: Grunnleggende etterretning S-2-2: Grunnleggende etterretning
Analyser og hendelser fra ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
Tråder: 410 Innlegg: 31.559
Nyeste innlegg: Fokus: Kazakhstan
410 31.559
Tusseladd
Underforum
Tema: Europa (65/7.442)
Tema: Asia (105/5.151)
Tema: Amerika (30/3.226)
S-2-3: Sikkerhet og trusler S-2-3: Sikkerhet og trusler
Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
I tillegg kommer generell samfunssikkerhet og andre, ikke-menneskeskapte trusler.
Tråder: 94 Innlegg: 10.446
Nyeste innlegg: Fokus: Forsyningssikkerhet
94 10.446
Underforum
Fagforum S-3: Operasjoner, avdelinger & militære fag
S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter
Operasjoner, øvelser og aktiviteter i Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 109 Innlegg: 5.334
109 5.334
S-3-2: Organisasjon S-3-2: Organisasjon
Forsvarsgrener og enheter i Forsvaret, organiseringen av totalforsvaret, internasjonale organisasjoner vi er med i.
Tråder: 1.351 Innlegg: 53.007
Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
1.351 53.007
JoJo
av JoJo
Underforum
Hæren (51/1.979)
Sjøforsvaret (36/2.195)
Luftforsvaret (42/1.347)
Heimevernet (466/18.393)
Generelt om Forsvaret (145/2.648)
NATO, FN og EU (24/781)
S-3-3: Militære fag S-3-3: Militære fag
Militære fagfelt.
Tråder: 237 Innlegg: 8.530
237 8.530
Underforum
Sanitetstjeneste (154/4.327)
Fagforum S-4: Logistikk & materiell
S-4-1 Landsystemer S-4-1 Landsystemer
Alt om våpen, kjøretøy og annet materiell som hører hjemme på landjorden - bortsett fra håndvåpen.
Tråder: 111 Innlegg: 5.772
111 5.772
S-4-2 Sjøsystemer S-4-2 Sjøsystemer
Alt om fartøyer, undervannsfarkoster og systemer som hører hjemme på disse.
Tråder: 20 Innlegg: 968
20 968
S-4-3 Luftsystemer S-4-3 Luftsystemer
Alt om flymaskiner, luftromssensorer, baseforsvar med mere.
Tråder: 44 Innlegg: 7.391
Nyeste innlegg: Fokus: F-35 kampfly
44 7.391
Sofakriger
S-4-4 Informasjonssystemer S-4-4 Informasjonssystemer
Alt om informasjonssystemer, kommunikasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur.
Tråder: 25 Innlegg: 222
25 222
S-4-5:  PBU, håndvåpen og annet S-4-5: PBU, håndvåpen og annet
Alt om PBU (Personlig bekledning og utrustning), håndvåpen og annet personlig utstyr, samt generelt om materiell og anskaffelser
Tråder: 1.163 Innlegg: 20.054
1.163 20.054
Fagforum S-5: Planer & policy
S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging
Forsvarspolitikk, forsvarsbudsjett, militærfaglige råd og langtidsplaner.
Tråder: 139 Innlegg: 7.348
139 7.348
S-5-2: Militærhistorie S-5-2: Militærhistorie
Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
Tråder: 488 Innlegg: 11.515
Nyeste innlegg: 100 ÅR ETTER
488 11.515
Bestefar
Underforum
S-5-3: Veteraner og reservister S-5-3: Veteraner og reservister
Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
Tråder: 113 Innlegg: 1.925
Nyeste innlegg: Forsvarets veteranpris
113 1.925
S-5-4 Scenarioer S-5-4 Scenarioer
Scenarioer enten om mulige fremtidige hendelser (hva-hvis) eller alternativ fortid (kontrafaktisk historie).
Tråder: 8 Innlegg: 287
Nyeste innlegg: Hva hvis: Putin er borte?
8 287
M72
av M72
Fagforum S-6: Samband & IKT
S-6-1: Fagforum Samband S-6-1: Fagforum Samband
Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
Tråder: 132 Innlegg: 1.957
Nyeste innlegg: Cyberteknikerutdanning
132 1.957
Underforum
01 Fagområder (19/371)
02 Felttriks (24/341)
S-6-2: Teknisk forum S-6-2: Teknisk forum
Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
Tråder: 179 Innlegg: 3.119
Nyeste innlegg: Anbefalte Podcasts
179 3.119

Underforum reklame

Collapse
Working...
X