Støtt Milforum på Vipps #587 879

Alle fagforumene på Milforum. Det er her militære fagdiskusjoner bør foregå.

Forum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
Fagforum S-1: Personell & administrasjon
S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt S-1-1: Førstegangstjeneste, trening og verneplikt
Rekruttering, trening til og gjennomføring av førstegangstjenesten. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
Tråder: 1.340 Innlegg: 37.241
1.340 37.241
Underforum
S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger S-1-2: Opptak, utdanning, tjeneste og ledige stillinger
Opptak og utdanning til tjeneste som spesialist, befal eller offiser. Ledige stillinger innen Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 174 Innlegg: 2.108
174 2.108
S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister S-1-3: OMT, offiserer, befal og spesialister
Informasjon og prinsippdiskusjoner rundt OMT (Ordning for militært tilsatte) samt rekruttering, utdanning og disponering av personell.
Tråder: 50 Innlegg: 3.243
50 3.243
S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt S-1-4: Utnevnelser, utmerkelser og administrativt
Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
Tråder: 26 Innlegg: 964
26 964
Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
S-2-1: Løpende etterretning S-2-1: Løpende etterretning
Her følger vi det generelle nyhetsbildet med hovedsaklig sikkerhets- og militærrelaterte temaer.
Tråder: 685 Innlegg: 42.276
685 42.276
Underforum
Feltposten (70/65)
Stratagem (37/39)
S-2-2: Grunnleggende etterretning S-2-2: Grunnleggende etterretning
Analyser og hendelser fra ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
Tråder: 326 Innlegg: 33.085
Nyeste innlegg:
326 33.085
Tusseladd
Underforum
Tema: Europa (60/8.088)
Tema: Amerika (25/3.501)
S-2-3: Sikkerhet og trusler S-2-3: Sikkerhet og trusler
Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
I tillegg kommer generell samfunssikkerhet og andre, ikke-menneskeskapte trusler.
Tråder: 100 Innlegg: 11.196
100 11.196
Underforum
Fagforum S-3: Operasjoner, avdelinger & militære fag
S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter S-3-1: Operasjoner, øvelser og aktiviteter
Operasjoner, øvelser og aktiviteter i Forsvaret og totalforsvaret.
Tråder: 81 Innlegg: 5.354
Nyeste innlegg:
81 5.354
Tusseladd
S-3-2: Organisasjon S-3-2: Organisasjon
Forsvarsgrener og enheter i Forsvaret, organiseringen av totalforsvaret, internasjonale organisasjoner vi er med i.
Tråder: 1.140 Innlegg: 53.634
Nyeste innlegg:
1.140 53.634
Medicx
av Medicx
Underforum
Hæren (46/2.139)
Sjøforsvaret (29/2.282)
Luftforsvaret (41/1.450)
Heimevernet (416/18.299)
Totalforsvaret (198/15.452)
NATO, FN og EU (24/886)
S-3-3: Militære fag S-3-3: Militære fag
Militære fagfelt.
Tråder: 241 Innlegg: 9.169
Nyeste innlegg:
241 9.169
Underforum
Sanitetstjeneste (132/4.238)
Fagforum S-4: Logistikk & materiell
S-4-1: Landsystemer S-4-1: Landsystemer
Alt om våpen, kjøretøy og annet materiell som hører hjemme på landjorden - bortsett fra håndvåpen.
Tråder: 101 Innlegg: 6.137
101 6.137
S-4-2: Sjøsystemer S-4-2: Sjøsystemer
Alt om fartøyer, undervannsfarkoster og systemer som hører hjemme på disse.
Tråder: 21 Innlegg: 1.157
21 1.157
S-4-3: Luftsystemer S-4-3: Luftsystemer
Alt om flymaskiner, luftromssensorer, baseforsvar med mere.
Tråder: 47 Innlegg: 7.869
47 7.869
S-4-4: Informasjonssystemer S-4-4: Informasjonssystemer
Alt om informasjonssystemer, kommunikasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur.
Tråder: 25 Innlegg: 233
25 233
S-4-5:  PBU og håndvåpen S-4-5: PBU og håndvåpen
Alt om PBU (Personlig bekledning og utrustning), håndvåpen og annet personlig utstyr
Tråder: 656 Innlegg: 18.675
Nyeste innlegg:
656 18.675
S-4-6: Generelt om materiell og anskaffelser S-4-6: Generelt om materiell og anskaffelser
Generelt og overordnet om materiellanskaffelser
Tråder: 9 Innlegg: 194
9 194
Fagforum S-5: Planer & policy
S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging S-5-1: Forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging
Forsvarspolitikk, forsvarsbudsjett, militærfaglige råd og langtidsplaner.
Tråder: 165 Innlegg: 8.152
165 8.152
S-5-2: Militærhistorie S-5-2: Militærhistorie
Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
Tråder: 317 Innlegg: 10.972
Nyeste innlegg:
317 10.972
Bestefar
Underforum
S-5-3: Veteraner og reservister S-5-3: Veteraner og reservister
Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
Tråder: 86 Innlegg: 1.903
Nyeste innlegg:
86 1.903
navara
av navara
S-5-4: Scenarioer S-5-4: Scenarioer
Scenarioer enten om mulige fremtidige hendelser (hva-hvis) eller alternativ fortid (kontrafaktisk historie).
Tråder: 12 Innlegg: 619
12 619
Fagforum S-6: Samband & IKT
S-6-1: Fagområder S-6-1: Fagområder
Dette forumet samler de overordnede trådene innen fagfeltet.
Tråder: 24 Innlegg: 446
Nyeste innlegg:
24 446
Tusseladd
S-6-2: Felttriks S-6-2: Felttriks
Her er brukernes egne erfaringer og løsninger på problematikk ved bruk av SB-materiell. Kanskje løsningen på DITT problem er her? Merk: Løsninger som vil beskadige materiell eller kompromittere sikkerhet / gradering vil fjernes.
Tråder: 19 Innlegg: 319
Nyeste innlegg:
19 319
Einherjar
S-6-3: Utrangerte sambandssystemer S-6-3: Utrangerte sambandssystemer
Tråder hvor løsninger fra røyksignaler til NO/PRC 1077 kan presenteres, diskuteres, mimres rundt og opphøyes som "så mye bedre enn de nye greiene".
Tråder: 12 Innlegg: 288
12 288
S-6-4: Nye materiellprosjekter S-6-4: Nye materiellprosjekter
Her kan nye prosjekter SKISSERES. Ingen detaljer eller gradert informasjon / informasjon som ikke er presentert i åpne kilder vil gjenfinnes her.
Tråder: 7 Innlegg: 96
Nyeste innlegg:
7 96
Yosh
av Yosh
S-6-5: Sambandsrelaterte avdelinger S-6-5: Sambandsrelaterte avdelinger
Her kan du finne ugradert informasjon om avdelinger som regnes som SB-avdelinger i forsvaret (se også fagforum S-3 om avdelinger).
Tråder: 13 Innlegg: 162
13 162
S-6-6: Sambandshistorie i Norge S-6-6: Sambandshistorie i Norge
Historien om samband i Norge, herunder også avdelingshistorikk (se også Fagforum S-5).
Tråder: 6 Innlegg: 41
6 41
S-6-7: Utdanning og karriere innen sambandsfaget S-6-7: Utdanning og karriere innen sambandsfaget
Har du ønske om en karriere innen sambandsfaget, eller lurer på hvordan du kan bli den neste batalsjonssjefen i sambandsbataljonen? Her skal du finne hvilke utdanningsmuligheter saom finnes tilgjengelige samt karriereplaner (se også Fagforum S-1).
Tråder: 8 Innlegg: 144
8 144
S-6-8: Sivile sambandsløsninger S-6-8: Sivile sambandsløsninger
Oversikt over sivile sambandsløsninger innen forskjellige frekvensspektre (VHF, HF etc).
Tråder: 18 Innlegg: 352
18 352
Working...