Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2023-01-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av de over 6000 brukerne på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

Sjef: OF-4 Oberstløytnant Sjef Milforum
​​​​​​Nestkommanderende: OF-3 Major 93A
​​​​Sjefssersjant: OR-8 Kommandérsersjant Lille Arne
​​​​​Intendant: OR-8 Kommandérsersjant Intendanten

S-1 Personell & administrasjon

​​​​​Personelloffiser: OF-2 Rittmester Rittmester
​​​​​​​​​​​​​Sjefsmester personell: OR-7 Flotiljemester magskor

S-2 Etterretning & Sikkerhet
​​​​​​​​​​​​​
Etterretningsoffiser: OF-2 Rittmester aquila
​​​​​​​​​​​​Mestersersjant etterretning: OR-6 Oversersjant(m) Tusseladd

S-3 Operasjoner, avdelinger & militære fag

​​​​​​​​​​​​​Operasjonsoffiser: OF-2 Kaptein M-72
​​​​​​​​​​​​​Mestersersjant ingeniør: OR-7 Stabssersjant pioff
​​​​​​​​​​​​​Mestersersjant logistikk: OR-7 Stabssersjant Hulkinator

S-4 Logistikk & materiell

​​​​​​​​​​​​​Logistikkoffiser: OF-2 Kaptein Znuddel
​​​​​​​​​​​​​Mestersersjant materiell: OR-6 Oversersjant endrelunde
Mestersersjant forsyning: OR-6 Oversersjant navara

S-5 Planer & policy

​​​​​​​​​​​​​​Planoffiser : OF-2 Kaptein hvlt
​​​​​​​​​​​​Mestersersjant plan: OR-7 Stabssersjant 88charlie

S-6 Samband & IKT

​​​​​​​​​​​​Sambandsoffiser: OF-3 Major 93A (fung)
​​​​​​​​​​​​​​Mestersersjant samband: OR-6 Oversersjant MWD

Tjenestegjørende offiserer

​​​​​​​​​​​​​​​OF-2 Rittmester Bestefar
OF-1 Løytnant Einherjar
OF-1 Løytnant Signal_m
​​​​​​​​​​​​​​OF-1 Løytnant Eisenhower
OF-1 Løytnant Eeo
OF(D) Kadett 9echo

​​​​​​
Tjenestegjørende befal

​​​​​​​​​​​​​​OR-7 Stabssersjant Kdo_Under
OR-7 Stabssersjant Sofakriger

​​​​​​​​​​​​OR-6 Oversersjant Reodor F
OR-6 Oversersjant essal
OR-6 Oversersjant Pinch
OR-6 Oversersjant AGR416
OR-6 Oversersjant mailman
OR-6 Oversersjant gringo
OR-6 Oversersjant Gnist
OR-6 Oversersjant carebear
OR-6 Oversersjant EivindM
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester minime
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester yamaha
OR-6 Oversersjant orcbuster
​​​​​​​​​​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse 84mm
OR-5+ Sersjant 1.klasse Din_Laban
OR-5+ Sersjant 1.klasse hvorre
OR-5+ Sersjant 1.klasse kilopapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse Makaan
OR-5+ Sersjant 1.klasse onkel smerte
OR-5+ Sersjant 1.klasse Safariland
OR-5+ Sersjant 1.klasse schaly
OR-5+ Sersjant 1.klasse Claus Madsen
OR-5+ Sersjant 1.klasse Bratwurst
OR-5+ Sersjant 1.klasse Medicx
OR-5+ Sersjant 1.klasse zaitzev
OR-5+ Sersjant 1.klasse nettbank
OR-5+ Sersjant 1.klasse struksa (VBU1)
OR-5+ Sersjant 1.klasse Chilinøtt
OR-5+ Sersjant 1.klasse Eiriks
OR-5+ Sersjant 1.klasse Voodoo
OR-5+ Senior kvartermester Navytimes
OR-5+ Senior kvartermester Natter
​​​​​​​OR-5+ Vingsersjant SlakaBall
OR-5+ Vingsersjant Crew Chief
OR-5+ Vingsersjant Simplex
​​​​​​​​​​​​​​
OR-5 Sersjant gigafactory
OR-5 Sersjant GullwingGroove
OR-5 Sersjant Niko
OR-5 Sersjant peshmerganor
​​​​​​​​​​​​​OR-5 Kvartermester Kystvaktmann
​​​​​OR-5 Sersjant LVGRP99
OR-5 Sersjant MikeKiloPapa
​​​​​​​OR-5 Sersjant HenrikJ

OR-4+ Korporal 1.klasse hotelpapa (GBU)
OR-4 Korporal 4312 (GBU)

Inkludert befalet nevnt over er det 124 på nivå OR-4 og høyere som har tilgang til befalsmessen.

Til slutt er det 97 reservebefal og -spesialister.