Nå måned og nye bilder. I mars så skal vi innom norske enheter i NATO oppdrag.

Første to bildene er fra eFP bidraget vi har i Litauen. Link til Forsvarets sider om eFP

Første bildet er fra skarpskyttere som deltar i trening med eFP biraget i Litauen.

Click image for larger version

Name:	eFP_%C3%B8velse_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	238
Size:	701,8 KB
ID:	1100217

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Andre bildet er fra to CV90 som deltar på Øvelse Wolf. Link til Forsvarets artikkel om øvelse Wolf

Click image for larger version

Name:	eFP_Ex%20Wolf_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	133
Size:	767,6 KB
ID:	1100218

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Tredje bildet av KNNM Maud som har vært en del av Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i 2022. Artikkel fra Forsvaret om SNMG1

Click image for larger version

Name:	SNMG1_Maud_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	153
Size:	821,9 KB
ID:	1100219

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Siste bildet er tatt av KNM Otra som er en del av Standing NATO Mine Countermeasures Group (SNMCMG1) Artikkel fra Forsvaret om SNMCMG1

Click image for larger version

Name:	KNM%20OTRA_NATO_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	150
Size:	609,4 KB
ID:	1100220

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)