Nå måned og nye bilder. I April så skal vi se litt på Joint Viking 23 som ble gjennomført fra 6 til 16 mars.
Forsvarets side om Joint Viking 23 finner dere her: Link

Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. Fra 6. til 16. mars 2023 trener 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare Norge. Av disse deltar 12 000 på Joint Viking, mens 8 000 deltar i den britiske marineøvelsen Joint Warrior. Denne øvelsen foregår utenfor norskekysten og er tett forbundet med Joint Viking.

Første bildet ut er av Nederlanske og britiske soldater som hopper ut i fallskjerm over Takvatnet i Troms. Nederland deltok med Marineinfanterister mens Storbitania hadde med en større sjøstyrke og et Britisk fallskjermregiment. (2nd Battalion, Parachute Regiment) Link til Forsvarets sider om partene i øvelsen og hvordan den var planlagt gjennomført

Click image for larger version  Name:	JV23_fallskjermdropp_NLD_UK_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	2 Size:	379,0 KB ID:	1102264

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Andre bildet er fra sjødelen av Øvelse Joint Viking 23, Ex Joint Warrior og JEF (Joint Expeditionary Force). Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, og Norge har vært med siden opprettelsen i 2014. Link til Forsvarets artikkel om JEF

Click image for larger version  Name:	JV23_JEF_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	2 Size:	659,4 KB ID:	1102265

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Tredje bildet av landsettingsoperasjonen utført av Nederlandske marinestyrker.
Nederlandske sjøforsvarets side om The Netherlands Marine Corps
Artikkel på wikipedia om The Netherlands Marine Corps

Click image for larger version  Name:	JV23_NMC_landgang_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	2 Size:	497,9 KB ID:	1102266

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Fjerde bildet er tatt av to F-35A som flyr i formasjon under JV 23 i nærheten av Evenes flystasjon. Bildet er tatt ifm et mediaevent på Evenes for å vise frem QRA, P-8 og luftvern. Link til invitasjon

Click image for larger version  Name:	JV23_F35_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	2 Size:	190,6 KB ID:	1102267

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Siste bildet er tatt av et kanonlag fra Panserbataljonen i stilling under øvelsen. For de som har fulgt med på tv-serien "Klar til strid" så følger man blant annet et kanonlag igjennom førstegangstjenesten Link til tv-serien på NRK nett-tv

Click image for larger version  Name:	JV23_RFK_PBN_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	2 Size:	554,3 KB ID:	1102268

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)