Da har det første gule bladene sneket seg opp i trærne og september er over oss igjen. Denne måneden så skal vi se på Sjøforsvaret.

Første bildet er av KNM Glimt under øvelse Flotex 2022. Flotex gjennomføres årlig og er delt inn i flere faser. Hensikten er å sikre god kompetanse om bord på fartøyene, og for å trene på krigføring i norske farvann sammen med allierte og enheter fra Luftforsvaret. Øvelsen bidrar til norsk beredskap, og forsvaret har utvidet øvingsområdet for å ivareta behovet for tilstedeværelse ved norske oljeinstallasjoner under øvelsen. En viktig del av Flotex 22 er også å gjøre allierte kjent med norske havområder ved å trene i ukjente og tidvis krevende forhold. Link til forsvarets side om FLOTEX 22

Click image for larger version  Name:	KNM-Glimt_1920X1200.jpg?rlkey=2sm2rqazxvqqfh6mlg4xy1scz&dl=0.jpg Views:	9 Size:	490,5 KB ID:	1112110

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Bilde nummer 2 er av besøket fra USS Gerald Ford til Oslo og Norge i Juni. Bildet viser Roald Amundsen som eskorterer hangarskipet inn Oslofjorden for et havnebesøk før hangarskipgruppen dro til Vestfjorden for trening og øvelse med norske og allierte styrker. Der gjennomførte hangarskipsgruppen trening og operasjoner sammen med norske og andre allierte styrker i arktisk klima. Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker fikk verdifull trening sammen med fartøyet. Militære operasjoner i nordområdene kan være utfordrende. Dersom allierte skal ha evnen til å operere suksessfullt her, er det viktig å trene i disse områdene regelmessig. Link til forsvarets artikkel om besøket

Click image for larger version  Name:	KNM-Roald-Amundsen_USS-G-Ford_1920X1200.jpg?rlkey=14szv4fvnec4cgel3ly8o5y35&dl=0.jpg Views:	9 Size:	427,5 KB ID:	1112111

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Et havnebesøk av en slik størrelse krever mer enn bare eskortere fartøyet inn til havn. Sikring på land og lufta, regulering av trafikk og vakthold på viktige sikkerhetsområder, koordinering med mange aktører i totaltforsvaret gjør dette til en krevende operasjon som må planlegges nøye. Tredje bilde er av en utkikk på Roald Amundsen som holder et øye med sin sektor. Artikkel om Viktor som bidro med vakthold under besøket

Click image for larger version  Name:	KNM-Roald-Amundsen_USS-G-Ford_eskorte_1920X1200.jpg?rlkey=iajv3jv7iac45k6srx46kcjdk&dl=0.jpg Views:	9 Size:	371,9 KB ID:	1112112

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Siste bildet viser KNM Utvær under øvelse Grüner Aal 2022 som er en to uker øvelse hvor norske og tyske fartøy trener sammen på ubåtjakt og torpedoskyting. Øvelsen er en årlige ubåtøvelse som bidrar til å styrke det tette samarbeidet med Tyskland. I tillegg så skal Norge kjøpe neste generasjon ubåt i lag med Tyskland og bygger ved disse øvelsene felles kunnskap til utvikling av de nye ubåtene. Link til artikkel om øvelsen

Click image for larger version  Name:	KNM-Utv-r_1920X1200.jpg?rlkey=6v37rlt7whgc0lzzpfskiye1d&dl=0.jpg Views:	8 Size:	937,1 KB ID:	1112113

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)