Ny runde med kalenderbilder. November har Luftforsvaret i fokus.

Første bildet er av P-8A "Viking" som flyr over Bardufoss med Istind i bakgrunnen. P-8A Poseidon overtok offisielt etter P-3C orion 30 juni år etter 54 års tjeneste i Luftforsvaret. De opererer fra 333 skvadron på Evenes flystasjon. Flyet blir hovedsaklig benyttet til overvåking og rekognosering, og til antiubåt- og andre maritime operasjoner. Flyet har en toppmoderne plattform for informasjonsinnsamling til havs og gir Forsvaret enda bedre oversikt over de enorme havområdene våre. Flyene gjør det også lettere å oppdage ubåter. Link til forsvarets artikkel om markeringen

Click image for larger version

Name:	luft_P8_Istind_1920X1200.jpg?rlkey=uiyi5uir5mfj4czos89c1wod0&dl=0.jpg
Views:	81
Size:	318,4 KB
ID:	1115596

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Bilde nummer 2 er av an norsk F-35 som lander på en motorvei i Finland i september i år. Dette ble gjort for å trene på bruk av spredningskonseptet, da kampfly er sårbare på bakken. Gjennom å bruke småflyplasser og nå også motorveier så øker overlevelsesevnen i krig. I tillegg så var treningen en del av det økende luftmilitære samarbeidet i Norden. Målet med spredningskonseptet er å gjøre det mer utfordrende for en fiende å ta ut flyene når de må være på bakken. Link til artikkel om treningen i Finland

Click image for larger version

Name:	luft_F-35_motorvei_finland_1920X1200.jpg?rlkey=yxh4mrb86uc2j6tmws52q98ao&dl=0.jpg
Views:	47
Size:	405,0 KB
ID:	1115597

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Tredje bildet er av en Bell 412SP som trener på sandlandinger i Jordan under en deployeringsøvelse i år. 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS) er en dedikert og integrert del av Forsvarets spesialstyrker. Helikopterskvadronen har øvd på hurtig deployering med tre helikoptre til Jordan. Ved bruk av det strategiske transportflyet C-17 kan 339 SOAS deployere hvor som helst i verden på kort tid. Sammen med Forsvarets spesialstyrker har de øvd og trent på dette i Jordan.

Øvelsen er en del av et forsvarssamarbeid Forsvarsdepartementet inngikk med Jordan 9. april 2019. Avtalen innebærer blant annet periodevis samtrening mellom Forsvarets spesialstyrker og Jordanske spesialstyrker, i Jordan eller i Norge. Link til forsvarets artikkel om treningen

Click image for larger version

Name:	luft__339-SOAS_sandlanding_1920X1200.jpg?rlkey=gipd3qfge3n3os13kap28hpv6&dl=0.jpg
Views:	46
Size:	292,4 KB
ID:	1115598

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Siste bildet er av en NASAMS launcher ifm skarpskyting på Andøya. Det litauiske luftforsvaret gjennomførte for første gang skarpskyting luftvernsystemet NASAMS. Skarpskytingen fant sted på Nordmela rakettskytefelt på Andøya i Nordland under øvelsen Joint Silver Arrow, og ble gjennomført med støtte fra Luftvernbataljonen fra Ørland flystasjon. De stilte med sikkerhetspersonell, som støttet den litauiske luftvernbataljonen under hele gjennomføringen. I tillegg hadde den norske bataljonen med en «minimumspakke» med personell og utstyr – for å gjennomføre en egen norsk skarpskyting.
Link til forsvarets artikkel om skarpskytingen

Click image for larger version

Name:	luft_NASAMS_skarpskyting_1920X1200.jpg?rlkey=xhv1dtzh62s4p9hxwqnkcb01g&dl=0.jpg
Views:	47
Size:	449,0 KB
ID:	1115599

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)