Etter noen lange uker med mye jobb og lite fritid så kommer det endelig nye kalenderbilder. Siden februar var uten så får dere litt flere i mars.

Mars er forbeholdt bilder med NATO som tema. Og siden årets store aktivitet, Øvelse Nordic Response straks er i gang som en del av NATO sin største øvelse, Steadfast Defender, så blir det bilder fra alliert trening i Norge.

Å kunne operere i arktiske forhold er en grunnleggende kunnskap som Forsvaret behersker og stadig støtter NATO med å utdanne og trene for å kunne operere nord for polarsirkelen. Derfor er "NATO" øvelsen som Norge inviterer til deltakelse på blitt stadig mer populær og øvelsene blir stadig større og mer kompleks.

For årets gjennomføring så er Øvelse Nordic Response en av 4 deler i den store NATO øvelsen Steadfast Defender.

Link til forsvarets side om Nordic Response:
Link til NATO sine sider om Steadfast Defender 24:

Første bilde ut er av U-36 som trener i Norske farvann som endel av Øvelse Arctic Doplhin. Arctic Dolphin er en årlig øvelse som fokuserer på utdanning av ubåtsjefer og anti-ubåtkrigføring. Den involverer også allierte deltakere og finner sted utenfor bergensområdet. Målet med øvelsen er å trene på ubåtkrigføring samtidig som det utføres sikker navigering både på overflaten og under vann. Øvelsen ble gjennomført 5-16 februar i år.

Link til forsvarets side om Arctic Doplhin:

Click image for larger version

Name:	mars_arctic-dolphin_tysk-ub-t_U-36_1920X1200.jpg?rlkey=ph16140akmzvxi6eeapmqw9pm&dl=0.jpg
Views:	114
Size:	538,8 KB
ID:	1121752

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Bilde nummer 2 er av en E-3A AWACS som trente rundt Rygge nå i februar. Flyene er NATOs øyne på himmelen og bidrar til alliansen med luftovervåkning, luftromskontroll, kommando og kontroll, og kommunikasjon og brukes i en bredt spekter av NATO operasjoner.

Link til artikkel på NATO sine sider om AWACS og tidlig varsling

Link til artikkel om treningen på åpne kilder

Click image for larger version

Name:	mars_AWACS_nato_Rygge_1920X1200.jpg?rlkey=3lcwsz1vda1vki1luiu3lvpqd&dl=0.jpg
Views:	89
Size:	426,9 KB
ID:	1121753

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Tredje bildet er av trening ved gjennomgang av råk. Bildet er tatt under øvelse Artic Serpent. En uke i året arrangerer Forsvarets sanitet (FSAN) øvelsen Arctic Serpent, en militæroperativ samvirkeøvelse mellom flere nasjoner. Dette er det høyeste øvelsesnivået innen sanitet i kaldt vær for sanitetssoldater.

Link til forsvarets artikkel om øvelsen

Click image for larger version

Name:	mars_AS24_US-Army_San-vinter_1920X1200.jpg?rlkey=o0rdqp9npbhiqaj6schivq7ar&dl=0.jpg
Views:	88
Size:	352,6 KB
ID:	1121754

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Fjerde bildet er av en CV9030 MKIIIb som trener på Setermoen i lag med soldater fra Finland som endel av oppkjøringen mot NR24. Modellen på bildet er av en oppklaringsvogn som er utstyr med en mast på hekken med sensorer for å kunne få kontroll på områdene forran seg mens de oppklarer forran egen avdeling.

Link til wiki om CV9030N
Link til artikkel på Stratagem om kavalerioperasjoner

Click image for larger version

Name:	mars_CV9030MK3b_oppklaringsvogn_PBN_1920X1200.jpg?rlkey=ia20g5pwzt2rlg1qjxyf6l9zh&dl=0.jpg
Views:	87
Size:	1,03 MB
ID:	1121755

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Femte bildet er av et Svensk besøk på GSV ifm Øvelse JV23. I lys av sikkerhetssituasjonen i Europa og Sveriges lange vei til medlemsskap så virker det som at det endelig er avgjort. Det gjenstår bare noen få formaliteter før Sverige er blitt en del av NATO.

Link til Svenske forsvarets artikkel om det nordiske forsvarssjefsmøtet i februar

Click image for larger version

Name:	mars_sverige_nato_1920X1200.jpg?rlkey=yqjjfp0n2yrzmwv9l41a1ol7j&dl=0.jpg
Views:	86
Size:	476,1 KB
ID:	1121756

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Siste bildet er av HDMS Hvidbjørnen (F360), et Dansk patruljefartøy som deltok på Øvelse Flotex 23. Øvelse «Flotex» er Marinens årlige flåteøvelse. I år hadde øvelsen fokus på å prioritere enhetenes krigføringsområder, med fokus på å trene mannskap, avdelinger, og fartøy. Øvelsen gjennomførtes sammen med Luftforsvaret. Et annet viktig moment var forberedelser til Nordic Response, hvor mange allierte marinefartøyer kommer til å delta. Det har gitt forsvaret mange anledninger til å trene på integrasjon og samvirke med enheter fra ulike NATO-land.

Link til forsvarets artikkel om øvelsen

Click image for larger version

Name:	mars_dansk_F360_HDMS_Hvidbj-rnen_1920X1200.jpg?rlkey=64qjkku17yzri7v0xcapcatmc&dl=0.jpg
Views:	87
Size:	592,4 KB
ID:	1121757

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)​​