Da var en solrik mai over og vi er nå komme til juni. Juni så fokuserer vi på det digitale. Igjennom både Cyberforsvaret men også den digitale infrastrukturen og trusselen.

Første bildet er fra undervisning i grunnleggende radioteori med modulasjons- og desibelregninglære for teknikkerutdanningen. Behovet for personell med teknisk kompetanse er stadig økende også i Forsvaret slik at Cyberforsvaret nå har begynt å utdanne 2 kull i året for å dekke behovet i Forsvaret. Link til Forsvarets artikkel om teknikkerutdanningen

Click image for larger version

Name:	juni_teknikkerutd_1920X1200.jpg
Views:	84
Size:	368,3 KB
ID:	1128555


16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Andre bildet er av Cybersikkerhetssenteret. Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for deteksjon og analyse av digitale trusler mot Forsvarets virksomhet og Forsvarets IKT- og sambandssystemer. Videre leder Cybersikkerhetssenteret defensive cyberoperasjoner til støtte for Forsvarets operative virksomhet. Ved større operasjoner og øvelser støtter CSS Forsvarets operative hovedkvarter med styrkebeskyttelsestiltak for å sikre at aktivitetene ikke forstyrres, forringes eller saboteres som følge av digitale angrep. Avdelingen har en begrenset mobil reaksjonskapasitet for å muliggjøre støtte til internasjonale operasjoner, eller for å trygge avdelinger og operasjoner dersom Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur blir kuttet eller sabotert som følge av logiske eller kinetiske anslag. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon kompbinert med utbredelsen av digitale løsninger så har hendelser økt eksponensielt mot sivile og militære aktører fra kriminelle og andre stater siste årene.
Link til artikkel om cyberøvelsen Locked Shields som er verdens største «live fire»-cyberøvelse og arrangeres av NATO Cooperation Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) i Tallinn.

Click image for larger version

Name:	juni_cybersikkerhetssenteret_1920X1200.jpg
Views:	60
Size:	530,4 KB
ID:	1128556

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Tredje bildet er i av teknikerelever som er ute på en av Cyberforsvarets installasjoner. Cyberforsvaret drifter Forsvarets digitale infrastruktur og mange av tjenestene som Forsvaret trenger for å løse sine oppdrag. De har avdelinger og installasjoner over hele landet og drifter disse 24/7 hele året.
Forsvaret side om Cyberforsvaret.

Click image for larger version

Name:	juni_cyfor_infrastruktur_1920X1200.jpg
Views:	63
Size:	536,7 KB
ID:	1128557

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Siste bildet er tatt av Sindre II radaren på Senja som er med på bygge luftbilde for Forsvaret. Dette er et eksempel på en sensor eller installasjon som Cyberforsvaret leverer digital infrastruktur til selv midt oppe en fjelltopp.
Artikkel fra anskaffelsen på radar

Click image for larger version

Name:	juni_cyfor_infrastruktur_radar_1920X1200.jpg
Views:	62
Size:	345,1 KB
ID:	1128558

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)