Og brått så var sommerferien i gang og juli plutselig her. I juli har vi fokus på rekruttering og opptak til Forsvarets utdanninger.

I disse dager så gjennomføres Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen hvor mange hundre kandidater prøver å nå opp i konkurransen til Forsvarets utdanninger.
I årets opptak er det bachelorutdanninger ved Luftkrigskolen, Sjøkrigsskolen, Krigsskolen, Cyberingeniørskolen og Cyberteknikerutdanningen, som tar opp kandidater til utdanningene sine. De 700 kandidatene skal kjempe om 320 studieplasser. Link til Forsvarets side om årets FOS

Click image for larger version

Name:	FOS_tømmerløp_1920X1200.jpg
Views:	65
Size:	357,9 KB
ID:	1130272

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Prosessen med å plukke ut de beste søkerene til utdanningen er delt opp i flere steg. I flere av disse så har selektørene en viktig rolle. Deres oppgave er å observere og notere, stille spørsmålstegn ved hva de ser - og se etter en gang til. Kandidatene blir konstant vurdert. Selektører er ansatte i Forsvaret som to uker i året legger ned sin vanlige jobb, for å følge kandidater ut i felt.
Link til artikkel om selektørens rolle

Click image for larger version

Name:	FOS_dekkstilling_1920X1200.jpg
Views:	37
Size:	448,5 KB
ID:	1130273

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

For søkere til de tekniske utdanningene som teknikkerutdanninen og cyberingeniørskolen så gjennomføres det noen litt anderledes tester i tillegg for å finne ut av det tekniske forståelsen til søkerene.
Link til Forsvarets side om teknikkerutdanningen
Link til Forsvarets side om Cyberingeniørutdanningen.

Click image for larger version

Name:	FOS_gjørmeløype2_1920X1200.jpg
Views:	38
Size:	865,3 KB
ID:	1130274

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Søkerene skal igjennom flere deler under opptaket. Del 1 består av 4 områder. Fysiske tester, intervju, teoretiske prøver og medisinsk kontroll. Del 2 er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der kandidatene får mulighet til å vise lederpotensialet sitt. Perioden avdekker også viljen og evnen kandidatene har til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er fysisk krevende. Hensikten er å se hvordan kandidatene takler ulike situasjoner over tid. De blir observert i forskjellige roller, både som del av en gruppe, men også i rollen som leder. Link til Forsvarets hovedside om FOS

Click image for larger version

Name:	FOS_gjørmeløype_1920X1200.jpg
Views:	37
Size:	689,4 KB
ID:	1130275

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)