Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2024-01-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av de nesten 8000 brukerne på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

Sjef: OF-4 Oberstløytnant Sjef Milforum
Nestkommanderende: OF-3 Major 93A
​​Sjefssersjant: OR-8 Kommandérsersjant Lille Arne
​​​​​Intendant: Intendanten

S-1 Personell & administrasjon

​​​​​Personelloffiser: OF-2 Rittmester Rittmester
​​​​​​Mestersersjant personell: OR-7 Stabssersjant Sofakriger

S-2 Etterretning & Sikkerhet
​​​​​​
Etterretningsoffiser: OF-2 Rittmester aquila
​​​​​Ass e-off: OF-1 Fenrik Tusseladd

S-3 Operasjoner, avdelinger & militære fag

​​​​​​Operasjonsoffiser: OF-2 Kaptein M-72
​​​​​​Mestersersjant ingeniør: OR-7 Stabssersjant pioff
​​​​​​Mestersersjant logistikk: OR-7 Stabssersjant Hulkinator
Mestersersjant sanitet: OR-6 Oversersjant carebear

S-4 Logistikk & materiell

​​​​​​Logistikkoffiser: OF-2 Kaptein Znuddel
Sjefslege: OF-1 Løytnant (San) Eiriks
Mestersersjant forsyning: OR-7 Stabssersjant navara
​​​​​​Mestersersjant materiell: OR-7 Stabssersjant endrelunde
Mestersersjant sanitet: OR-6(m) Oversersjant Medicx

S-5 Planer & policy

Planoffiser : OF-2 Kaptein hvlt
​​​​​Mestersersjant plan: OR-7 Stabssersjant 88charlie

S-6 Samband & IKT

​​​​​Sambandsoffiser: Vakant (OF-1/OF-2)
​​​​​​​Mestersersjant samband: OR-6 Oversersjant MWD
​​​​​​​
​​​​​​​
Tjenestegjørende offiserer

​​​​​​​​​​​​​​​OF-2 Rittmester Bestefar
OF-1 Løytnant Einherjar
OF-1 Løytnant Signal_m
OF-1 Løytnant Eeo
OF-1 Løytnant 9echo
OF-1 Fenrik Mailman
​​​​​​
Tjenestegjørende befal

​​​​​​​​​​​​​​OR-7 Stabssersjant Kdo_Under
OR-7 Flotiljemester magskor

​​​​​​​​​​​​OR-6 Oversersjant Reodor F
OR-6 Oversersjant essal
OR-6 Oversersjant AGR416
OR-6 Oversersjant gringo
OR-6 Oversersjant Gnist
OR-6 Oversersjant EivindM
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester minime
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester yamaha
OR-6 Oversersjant orcbuster
OR-6 Oversersjant struksa
​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester Eisenhower
​​​​​OR-6 Oversersjant LVGRP99
​​​​​​​​​​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse 84mm
OR-5+ Sersjant 1.klasse Din_Laban
OR-5+ Sersjant 1.klasse kilopapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse Makaan
OR-5+ Sersjant 1.klasse onkel smerte
OR-5+ Sersjant 1.klasse schaly
OR-5+ Sersjant 1.klasse Claus Madsen
OR-5+ Sersjant 1.klasse Bratwurst
OR-5+ Sersjant 1.klasse nettbank
OR-5+ Sersjant 1.klasse Chilinøtt
OR-5+ Senior kvartermester Navytimes
OR-5+ Senior kvartermester Natter
​​​​​​​OR-5+ Vingsersjant SlakaBall
OR-5+ Vingsersjant Crew Chief
OR-5+ Vingsersjant Simplex
​​​​​​​OR-5+ Sersjant 1.klasse hotelpapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse 4312​
OR-5+ Sersjant 1.klasse GullwingGroove
OR-5+ Sersjant 1.klasse Panserdragon
OR-5+ Vingsersjant Binders (VBU1)
​​​​​​​​​​​​​​OR-5+ Sersjant 1.klasse Niko
​​​​​​​​​​​​​OR-5+ Senior kvartermester Kystvaktmann
​​​​​​​
OR-5 Sersjant gigafactory
OR-5 Sersjant MikeKiloPapa
​​​​​​​OR-5 Sersjant HenrikJ
OR-5 Sersjant JoJo
OR-5 Sersjant Yosh
OR-5 Sersjant TNFJ_JMH
OR-5 Sersjant Nordlendingen

SHV-kvartermester Feltposten
HV-sersjant dobrodan
HV-sersjant BOFG
HV-sersjant kurz
HV-sersjant XM177A2
HV-sersjant GehennaInkludert de som er nevnt over er det totalt 130 som har adgang til Milforums befalsmesse.
​​​​​​​
I tillegg til disse er det 120 reservebefal.​​