Toppreklame tråd

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Den generelle KIT tråden med GPP

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

  60 mm BK er noe britene har hatt bare i kortere tid, hasteinnkjøpt på grunn av at de fant et spesielt behov i Afghanistan. Tidligere hadde britene alltid en 51 mm BK i troppsstaben i geværtropper, et meget enkelt håndholdt våpen som først og fremst ble brukt til å skyte lys og røyk, i mindre grad sprenggranater, da treffsikkerheten var meget dårlig i forhold til effektiv virkningsradius for granaten. Denne BKen ble tatt ut av bruk for en del år siden da man mente 40 mm granatutskytningsrør kunne erstatte den. I Afghanistan så man et behov for at geværtropper som opererte alene skulle kunne virke lenger ut, og noen hundre østerrikske 60 mm BK (både håndholdte og med fotplate og stativ) ble innkjøpt i 2008. I 2013 ble det bestemt at disse var overflødige og skulle lagres, bortsett fra i the Parachute Regiment og i Royal Marines der de skulle beholdes inntil videre..

  Kommentér


   Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
   Hmmm. Jeg kan skjønne å fjerne 60mm BK når man har 40mm, men en infanteritropp helt uten MG?
   Britene har jo minimi para som har en rekkevidde på ca 300 meter? Selv enheter på Landrover har jo FN MAG på kjøretøy så de kan fort bite fra seg.

   Eller gjør britene samme bommert nå som etter Boerkrigen? For mye fokus på det man har erfart i en helt spesifikk situasjon?

   Ellers er kompani-BK i Finland 81,4 mm.

   Kommentér


    Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

    Minimi Para har vel samme pipelengde som kort pipe på norsk Minimi. Uansett, så er effektiv rekkevidde på dette våpenet 400m for punktild mot enkeltpersonell o.l., og 600m for lette kjøretøy, stillingsområder og personellgrupper. Forskjellen i kulefall mellom kort og lang pipe på norsk Minimi er uansett ikke mer enn 1m for kort pipe på 600m (da ca. 7m under kjernelinjen for kort pipe, vs. 6m for lang pipe, IIRC). "Så og si likt" på hold kortere enn 600m.

    Kommentér


     Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

     I Norge gikk man bort fra kompani-BK på begynnelsen av 1970-tallet. Før det hadde man i infanteribataljonen en BK-tropp med 3 grupper, hver med 2 81 mm BK (eks-tyske M/37), der hver gruppe fulgte hvert sitt kompani. Bl.a. med innføringen av NM95 i første halvdel av 1970-tallet fikk man en rekkevidde som gjorde det mulig å dekke hele infanteribataljonens front fra en posisjon, og man sentraliserte bruken av BK, slik at man hadde to BK-tropper, hver med 4 BK (enten begge med 81 mm eller en med 81 mm og en med 107 mm), og begge disse ville kunne støtte alle tre geværkompanier. Men sprenggranat NM123 har 81 mm BK rekkevidde på 5800 m og minste skyteavstand på 500 m (107 mm hadde rekkevidde på 5650 m og minste skyteavstand 800 m). Dette er lite egnet til å operere sammen med et enkelt lett geværkompani, i forhold til normal grupperingsstørrelse.

     Kommentér


      Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

      Vi har også Minimi Para, bare TR(Triple rail)-versjonen. Klarer ikke å se noen annen forskjell på de to enn at TR har rails og varmeskjold.

      Kommentér


       Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

       hvlt: rundt 2000 i 2bn så var der en BK tropp underlagt Støkp, altså da en bataljons ressurs på lik måte som Jeger, TOW og PI.


       Sent from my iPhone using Tapatalk

       Kommentér


        Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

        Nå ligger BK-troppene under støttekompaniene/-eskene som en Bn-ressurs også i dag. Men min forståelse er at det ikke akkurat renner over av rør rundt på bruket.

        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        Kommentér


         Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

         For å presisere.
         En Finsk bataljon har en bk tropp i kompaniet med 81,4.
         Under bataljonen har de 120 BK kompani.

         Brigadene dems har i snitt ett artilleri batteri per 2 manøverkompanier.

         I tillegg kommer uavhengige artilleribataljoner som støtter på operativt nivå... sprengstoff for blod.

         Kommentér


          Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

          Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
          hvlt: rundt 2000 i 2bn så var der en BK tropp underlagt Støkp, altså da en bataljons ressurs på lik måte som Jeger, TOW og PI.


          Sent from my iPhone using Tapatalk
          En gang på 1990-tallet slo man sammen BK-troppene i hver bataljon, i stedet for to tropper, hver med 4 BK'er, gikk man over til én tropp med 8 BK'er. Dette skyldtes bl.a. innføringen av Hugin ildledelsessystem som gjorde det mulig å operere mer spredt med sentral ledelse fra en troppssjef og samtidig beskyte flere mål. Med det manuelle systemet som ble brukt tidligere ville hver tropp kun beskyte ett mål om gangen.

          Skille: Til det Kdo_Under skriver: I hvert fall slik et ikke-mekanisert geværkompani opererer, kan det være problematisk å ha direkte underlagt et våpen som har rekkevidde på 5800 meter og minste mulige skyteavstand 500 meter. Et våpen med de egenskapene bør normalt være en bataljonsressurs som vil grupperes sentralt i bataljonens teig. I hvert fall min gamle lærdom sa at en BK-tropp i bør grupperes 1-3 km bak fremste egne styrker, sentralt i bataljonenen sektor, men ikke direkte i mulig fremrykningsakse for fi gjennombrudd. Helst med en forholdsvis høy nærkrete som skjermer mot kontrabeskytning.

          Kommentér


           Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

           Opprinnelig skrevet av kilopapa Vis post
           Men min forståelse er at det ikke akkurat renner over av rør rundt på bruket.
           Da er det vår egen skyld, for vi har gitt bort et stort antall NM95 til bl.a. baltiske land....

           Kommentér


            Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

            BK er nok mer en bataljonsressurs nå, enn direkte underlagt kompaniene.

            Man tildeler BK slik det er mest formålsmessig ift operasjonen -> stort sett vil det si at det kompaniet som er main effort i enfase vil ha ressursen.

            I tillegg er CFF eb viktig ressurs for ISR, men der har man både ART og BK.

            Kommentér


             Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

             Mer om britene, bk og minimi

             Kommentér


              Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

              Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
              BK er nok mer en bataljonsressurs nå, enn direkte underlagt kompaniene.

              Man tildeler BK slik det er mest formålsmessig ift operasjonen -> stort sett vil det si at det kompaniet som er main effort i enfase vil ha ressursen.
              Som sagt, slik har det vært de siste 40 år. Det vil alltid bestemmes hvilket kompani som vil ha pri på ild fra hvilke BK-tropper og hvilke FA-batterier, og er det ett kompani som har hovedinnsatsen vil det få pri på ild både fra BK og FA, dette kan selvfølgelig endres på øyeblikks varsel ut fra situasjonen av bataljonssjefen. Men kompanisjefen vil ikke ha alminnelig kommando over BK-troppen, han vil ikke ha forsyningsansvar (bortsett fra for OP-lag) og vil ikke normalt kontrollere BK-troppens manøvrer. Det han vil ha er ilden.

              I Norge har vi alltid fulgt en britisk tankegang når det gjelder ildstøtte, den er litt forskjellig fra amerikansk. I den norske (og britiske) formen vil en feltartilleribatterisjef (BS) alltid følge manøverbataljonen som del av dens bataljonssjefs kommandogruppe og være den som koordinerer all indirekte ild (og flystøtte, da sammen med ALO) for bataljonen. Det betyr ikke at det bare er hans batteri som støtter bataljonen, men det betyr at hans batteri har ansvaret for å lede ildstøtte til bataljonen. Man vil mest mulig skyte bataljonsmål (altså med alle artilleribataljonens batterier samtidig på samme mål), men det er altså ett batteri som har den manøverbataljonen som "sin bataljon". Denne BS'en vil også ha taktisk kontroll over manøverbataljonens BK-tropp(er), BK-troppssjefen vil alltid ha meget nær kontakt med BS og stort sett ta imot ordrer fra ham. Man kan dermed si at BK-troppen er litt mellom barken og veden. Organisasjonsmessig vil den tilhøre manøverbataljonen, men operativt er den underlagt den artilleribatterisjefen som støtter bataljonen. Forsyningsansvaret er helt manøverbataljonens (gjennom støttekompaniet). Det samme gjenspeiler seg på kompaninivået, artilleribatteriets OP-tropp vil ha et OP-lag ledet av OP-offiser tildelt hvert kompani. BK-troppen vil ha et OP-lag ledet av OP-befal (normalt sersjant) som følger hvert kompani. OP-laget til artilleriet og OP-laget til BK-troppen vil samarbeide meget tett, og normalt skal det være slik at artilleriets OP-offiser som den "eldste" bestemmer (har taktisk kontroll over BK-troppens OP). Dette følger som sagt britisk mønster.

              Mens i Norge (og UK) BS følger støttet manøverbataljon og BO (batteriets NK) er med artilleristene, er det ikke slik i USA. Der er batterisjefen med batteriet og har en Battalion Fire Support Officer (FSO) som følger manøverbataljonssjefen. Artilleriet vil ha et FiST-team (Fire Support Team) som følger hvert av manøverkompaniene, og leder all ild for dette, både artilleri og BK (og flystøtte). BK-troppen tilhører manøverbataljonen, men har ikke egen OP, de får ildledelse fra artilleriets FiST. Det er dessuten en "filosofisk forskjell" mellom den britiske (og norske) metoden og den amerikanske: Med BS foran er det OP som beordrer ild fra batteriet. Dvs. det er forfra kommandoene gis. I det amerikanske systemet med sjefen bak anmoder OP om ild, men det er batteri-ko som har myndighet til å bestemme om de skal få ild eller ikke.

              I andre land igjen har man gått lenger, i Canada og Sverige tilhører BK artilleriet. På en måte er det det mest logiske, siden artillerisjefen allikevel har taktisk kontroll over BK-troppen. På min tid var prosedyrer i artilleri og BK svært forskjellige, selv om man gjorde i prinsippet det samme, man skulle støtte manøveravdelinger med indirekte ild. Dette ble sterkt kritisert av den store norske artilleristen oberst Didrik Cappelen. I artilleriet sa de retning og elevasjon, på BK sa vi sidevinkel og oppsats. I artilleriet sa de krete, vi sa maskeklaring. Og så har man brukt forskjellige datasystemer og generelt forskjellige prosedyrer hele veien. I prinsippet er det bare våpentjenesten som er forskjellig, OP-tjenesten og KO-tjenesten kunne være helt like. Sik er det bl.a. i Canada, ko/ildledningssenter er helt likt for en BK-tropp og for et artilleribatteri, og de har felles OP som bruker akkurat samme metoder (og utstyr) hvis de leder BK-ild eller hvis de leder artilleriild. Jeg tror nok det i lengden er mer rasjonelt, spesielt når det gjelder ressurser brukt på utdannelse og trening.

              Nå blir ting kanskje litt annerledes når man med vår forsvinnende lille minihær ofte opererer med enkeltkompanier som ikke opererer som del av bataljon (som igjen ofte operer som selvstendig bataljon og ikke del av brigade), men hovedpunktene må være de samme, og den som glemmer indirekte ild taper krigen. indirekte ild har en av sine store styrker i at det kan ramme med enormt konsentrert styrke, og kan overlegges fra et mål til et annet mål mange km unna uten å flytte noe fysisk. Og så er det jo litt mer intellektuelt utfordrende enn den vanlige geværsoldatens virke. For å si som Fredrik den store: "Artilleriet gir verdighet til det som ellers er et vulgært blodbad". :-)

              Kommentér


               Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

               Utfordringen i resonnementet ditt @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er at Hæren nå sitter med mye erfaring i strid på lags- og troppsnivå - og uten klare frontlinjer. Mindre på kompani og ingen fersk på bataljon. Dermed blir nok fort resonnementet rundt BK en ressurs som er langtvirkende ild fra FOB som er under angrep etc, langt unna en bn-kommandoplass.

               Selvsagt vet alle i teorien at det ikke er invasjonsforsvaret, men siste krig syndromet er nok en risiko også her.

               «Bodyfitness

               Kommentér


                Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                Det er så mye koseligere å tenke på operasjoner med et større antall brigader som hver opererer med en frontbredde på 10-25 km og gruppering i dybde på 20-45 km (fra fremste infanteribataljon til bakerste støtteavdeling, dvs. LFSH) enn operasjoner med selvstendige enkelttropper og -kompanier. For ikke å snakke om divisjoner som opererer med frontbredde 15-30 km og dybdegruppering 30-60 km.

                Kommentér


                 Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                 I 2000/2002 i det minste så var 2 Befals stilling i BK OP laget, hver som ledet sin OP makkerpar; hver OP par hadde 2 BK Rør på BV til disp.

                 Men ja, stø Kp sjefen hadde sitt KO ved BN sjefen og det var gjerne også BK og TOW representert. Jeger og Pi Kp var stort sett ute i teig nærmere lagene.


                 Sent from my iPhone using Tapatalk

                 Kommentér


                  Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                  Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                  Utfordringen i resonnementet ditt hvlt: er at Hæren nå sitter med mye erfaring i strid på lags- og troppsnivå - og uten klare frontlinjer. Mindre på kompani og ingen fersk på bataljon. Dermed blir nok fort resonnementet rundt BK en ressurs som er langtvirkende ild fra FOB som er under angrep etc, langt unna en bn-kommandoplass.

                  Selvsagt vet alle i teorien at det ikke er invasjonsforsvaret, men siste krig syndromet er nok en risiko også her.
                  Merkelig resonnement all tid man trener full spektrum operasjoner, og gjennomfører bataljonen i angrep skarpt med alle tre manøverbataljoner hvert år. Det betyr da kompaniangrep i rammen av bataljonen skarpt.

                  At man ikke har gjennomført skarpe Bn-operasjoner ute beryr ikke at man ikke har kompetansen.

                  Kommentér


                   Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                   Jeg så nettopp på ganske nært hold Hæren øve angrep og oppholdende strid i brigadeforband, i en fellesoperativ ramme komplett med luftstøtte. Riktignok ikke skarpt. Enig i at det er et merkelig resonnement at man ikke skal evne å løfte blikket over lags-(!) og troppsnivået.

                   Kommentér


                    Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                    Det er en kjerne i det, selv om jeg ikke vil trekke det for langt. Under 2. verdenskrig (1944 og for noen få litt inn i 1945) ble noen få titalls norske fenriker og løytnanter utlånt til britiske styrker og fungerte som troppssjefer o.l. under kampene i Normandie og videre inn mot Tyskland. Noen avanserte til kompanisjefer. Disse var svært viktige for oppbyggingen av Hæren på 50-tallet og videre fram mot 70-tallet som de eneste som hadde virkelig erfaring fra moderne krig (som hadde utviklet seg mye fra Norge 1940 til Normandie 1944). Men det ble regnet som et stort problem at ingen norske offiserer fikk erfaring som bataljons- og brigadesjefer (eller fra operative staber) under landkrigen på Kontinentet.

                    Kommentér


                     Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                     Det er en kjerne i det, selv om jeg ikke vil trekke det for langt. Under 2. verdenskrig (1944 og for noen få litt inn i 1945) ble noen få titalls norske fenriker og løytnanter utlånt til britiske styrker og fungerte som troppssjefer o.l. under kampene i Normandie og videre inn mot Tyskland. Noen avanserte til kompanisjefer. Disse var svært viktige for oppbyggingen av Hæren på 50-tallet og videre fram mot 70-tallet som de eneste som hadde virkelig erfaring fra moderne krig (som hadde utviklet seg mye fra Norge 1940 til Normandie 1944). Men det ble regnet som et stort problem at ingen norske offiserer fikk erfaring som bataljons- og brigadesjefer (eller fra operative staber) under landkrigen på Kontinentet.
                     Med all respekt til de som kjempet for Norge under andre verdenskrig, men jeg er ikke enig i den slutningen - ref at det skulle være et stort problem at man ikke hadde offiserer med erfaring fra høyere staber, og at det er relevant nå også.

                     Vi har mange offiserer som nå bekler stillinger på dette nivået som har høyst relevant erfaring fra dette nivået i Afghanistan, herunder offensive operasjoner.

                     Kommentér


                      Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                      Jeg måtte avslutte da jeg skulle gå av trikken, og fikk ikke skrevet ferdig. Som jeg skrev først: Man skal ikke trekke det for langt. I Afghanistan tjenestegjorde en god del norske offiserer både i ISAF HQ og kanskje mer relevant, i staben for RC(N). Selv om dette er noe annerledes enn å lede en kampbrigade under offensive og defensive operasjoner i felt, er det svært relevant erfaring. Nå var jo dette aldri på sjefsnivå, men allikevel viktig for kompetansen.

                      > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                      Kommentér


                       Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                       Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post

                       Skille: Til det Kdo_Under skriver: I hvert fall slik et ikke-mekanisert geværkompani opererer, kan det være problematisk å ha direkte underlagt et våpen som har rekkevidde på 5800 meter og minste mulige skyteavstand 500 meter. Et våpen med de egenskapene bør normalt være en bataljonsressurs som vil grupperes sentralt i bataljonens teig. I hvert fall min gamle lærdom sa at en BK-tropp i bør grupperes 1-3 km bak fremste egne styrker, sentralt i bataljonenen sektor, men ikke direkte i mulig fremrykningsakse for fi gjennombrudd. Helst med en forholdsvis høy nærkrete som skjermer mot kontrabeskytning.
                       Norge er sammen med Korea ganske unike i at man kan forvente seg lineære frontlinjer*. Finland har en veldig lang grense mot Russland og selv om hovedkampene ikke lenger bare begrenser seg til det Karelske neset må man, i områdene der det ikke er store kamper, la kompanier operere i frontbredder/dybder som egentlig er bataljon/brigade -areal.

                       I en slik situasjon er det nødvendig(om enn bare moralsk) å utstyre kompaniet meg egen ildstøtte. Rekkevidde på 5800 meter gir kompaniet en tradisjonell frontlinje på rundt 10 km og en moderne "frontbredde" på 105 kvadratkilometer. Overkommelig om man er oppsatt med kjøretøyer tilpasset terrenget; BV, Snøskuter, Ski, MB, Div. lastebiler, Hilux eller Volvo 240.

                       At man i main effort har kompanier med 3 bk-rør ved siden av alt det andre er løsbart, og i det minste kan de levere sin egen røyk.

                       Poenget mitt var at andre enn anglo-amerikanere har sine løsninger som ikke uten videre er feil. Finnene har opplevd å nesten bli innlemmet i Sovjet to ganger siste 80 år og levd med trusselen siden.

                       * Med noen unntak mot slutten av 1944-45, tok lineære frontlinjer delvis slutt i 1917 og helt slutt i 1941. Av og til dukker de opp igjen når inkompetente diktaturer kriger med hverandre slik som Iran-Irak eller Etiopia-Eritrea.

                       Kommentér


                        Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                        Opprinnelig skrevet av dobrodan Vis post
                        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Mer om britene, bk og minimi
                        Ha fyren der må ha Asberger, ment positivt.

                        Leste en veldig lang tråd på Arrse om dette, der enkelte påsto at dette var noe man hadde funnet ut på "patruljeskolen" som alle britiske infanteriavdelinger går igjennom. Begrunnelsen var vekt, da man ser for seg at alle infanterister som ikke er mek. skal bære med seg alt på nivåene under BN. da må må man sette en kniv på strupen til de som velger ut utstyret og noe må velges bort.

                        Riktig eller ikke aner jeg ikke.

                        Kommentér


                         Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                         Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                         I hvilke situasjoner fungerer det ikke med:

                         200g ullfrotte trøye m/hals
                         600g ullfrotte, jakke
                         Jakke/bukse grønn/hvit vendbar ekstremt kaldt vær
                         Mellombukse, kaldt vær (ja, den er i grunnsatsen i Hæren pr 2014 ihvertfall)
                         Duk, kamuflasje m/for (Jervenduk Hunter i klartekst)
                         Sovepose, vinter, M/94

                         Jeg har hatt alt utstyr fra lang, hvit under og over i bomull, hvit netting helsetrøye, ullgenser (komagenser) ullfrotte undertøy, ulfrotte 600g, rhovyl undertøy (aldri brukt), jakke/bukse kaldt vær (aldri brukt, tar for stor plass i sekken) osv.

                         Tjenesten min spenner seg fra Finnmark til Afghanistan, temperaturer fra -58 effektive på det kaldeste og +60 på det varmeste. Jeg har vært på bakken, drevet infaterioperasjoner i tillegg til oppklaring (hjuloppsatt og til fots) i tillegg til å ha vært top cover på kjøretøy i variert klima.Jeg har vært alt fra enkeltmann og opp til troppssjef.

                         Jeg kan ikke si at jeg har opplevd mangler akkurat innenfor dette segmentet av PBU'en.

                         Eventuelt eget kit innenfor dette segmentet jeg har kjøpt har vært basert på vekt/volum eller andre praktiske årsaker. Jeg kjøpte min første Snugpak Sleeka i 2001 i Kosovo.
                         Alt du nevner over fungerer fint men, er det ikke litt mye?

                         Alle Soldater har tilgang til sovepose er en forutsetting.

                         Jakke/bukse grønn/hvit vendbar ekstremt kaldt vær; for stor og tung, Snugpack som du kjøpte, er lettere og mer hendig, for ikke å snakke om sivile varianter i dun. Har selv brukt denne litt og den har sine sider men, er begrenset i sin løsning av ett av flere "Problemer"

                         Mellombukse, kaldt vær, aldri brukt, at man utleverer jakke uten bukse enkelte steder er veldig rart.

                         Jervenduk(En hver kritikk av denne er helligbrøde og kritikk av denne fører til latterliggjøring umiddelbart, nesten så jeg mener det samme, heller denne enn bobleplaggene).

                         MEN hvorfor ikke heller ha en duk som beskytter mot vind, snø og regn man kan spenne opp over soveposen som en presening/telt*(alla den gamle teltduken) gjerne også med mulighet til å bruke den som en halvgod poncho? Ved siden av dette kan man ha en duk/kappe/dynepose/varmeponch(alla kifaru wobidobido/poncholiner) som kan brettes rundt kroppen som en 60% boblejakke/varmekappe ved situasjoner hvor man kan forvente liv og røre/Nødsovepose om man som et resultat av valg eller nødssituasjon ikke har den vanlige soveposen/forsterkningssovepose når den vanlige er for kald?

                         Så kan man henge disse to dukene sammen om man, er helt avhengig av samme løsning som Jerven.
                         Mener Jerven har en løsning som nesten er slik, så man kan til og med holde sysselsettingen i Odda vedlike.


                         Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                         Jeg vil heller ha en lett overtrekksdress som forsterkningsplagg, enn den membranløsningen vi har nå som ytterste lag.
                         Som jeg leste diskusjonen så gikk det på å holde varme og regulering av antrekk (isolasjon/forsterkning).
                         Pkt. en. Enig uten diskusjon
                         Pkt to. Det kan hende andre mente dette, jeg mener begge deler. Først og fremst burde man ha ett lettere oppsett av forsterkningsplagg, sekundert at disse er raske(re) å regulere.

                         Eksempel 1: (ski)marsj, man drar pulk og har stor sekk, bekledningen er minimal men, man svetter som(Sett inn flåsete kommentar). Ved teknisk hvil fryser man så mye at det er lurt å kle på seg. Selv har jeg prøvd feltskjorte+komagenser, sivil og militær boblejakke og Jervenduk. Likte jervenduken best da den var et lite vindtett minitelt og jeg kunne regulere temperaturen selv. bonusen var rask regulering ved avmarsj.

                         Eksempel 2. man står på vakt, værforholdene tilsier minimum forsterkningsplagg over isolasjonsplagg og kanskje Jerven over dette(USMC løste dette med vanlig bekledning sittende/stående i soveposen, 80% løsning), trusselnivået tilsier isolasjonsbekledning for ild og bevegelse (med angstsvette på 11). Vanskelig å kle av alle klærne når man har langt farligere ting som skjer rundt seg. En "vaktkappe" er da ikke så veldig dumt, spesielt ikke om denne kan henge på under flukt om det er nødvendig.

                         En av tingene dagens Norske Soldater har overskudd på er gode klær, men det er egentlig litt for mye for den gemene hop, slik som jeg ville vært. Få, enkle, og fleksible plagg som ikke veier for mye i sekken eller kjøretøyet er best. Da kan jeg fint leve med at noen av dem er 60-80% løsninger.

                         Kommentér


                          Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                          Over til ett helt annet tema:

                          Noen som vet om noen Nordiske butikker/importører som har eller tenker å ta inn "ROGUE THOMPSON FATBELLS"?

                          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                          Tenkte å oppgradere kjeller gymmen litt :-)

                          Sent from my iPhone using Tapatalk

                          Kommentér


                           Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                           Mart tenkt, den løsninga der.

                           Kommentér


                            Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                            Kdo_Under::

                            Alt du nevner over fungerer fint men, er det ikke litt mye?
                            Plaggene har forskjellig bruksområde da.

                            Jeg tror man skal være hardt presset til å finne et plagg som løser oppgaven til alle plagg med 80% effektivtet over hele spekteret. Utstyr med flere bruksområder er fint, men noen ganger er dedikert utstyr bedre.

                            Man må og huske på at forskjellig typer tjeneste fordrer forskjellig type bekledningsdisiplin.

                            Jeg er enig i at Jakke/bukse, grønn/hvit vendbar er plagg som tar opp mye volum, men det er det forsterkningsplagget man har innenfor det spekteret. Og det gjør en god jobb, sett i forhold til bruksområdet:

                            Jakke kaldt vær og bukse kaldt vær brukes av soldaten hovedsakelig i ekstremt kaldt vær under snøscooterkjøring, som pauseplagg i utmarsj, ved obsevasjonsposter og i bivuak som en kombiløsning med sovepose.
                            Eksempel på bruk:
                            Statisk vakt hold vinterstid, temperatur -25grader:
                            Soldaten bruker netting undertøy innerst mot kroppen, han bruker ull undertøy utenfor dette. Deretter kommer ytterplagg som for eksempel membran eller bomullsbukse, og utenpå dette brukes jakken og buksen.
                            Forflytning på snøscootertemperatur -5grader: Skal man sitte lenge på ett statisk transportmiddelsom der man er eksponert for minusgrader i kombinasjon med mye vind blir den effektive temperaturen dramatisk mye lavere. Jakken og bukse må derfor være anvendelig, beskytte og isolere godt for disse bruksområder.
                            600g ullfrotte jakke skal dekke behovet for ullgenser - dvs et isolasjonsplagg.

                            Til syvende og sist tror jeg man må belage seg på litt ubehag under operasjoner.

                            Kommentér


                             Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                             Lurte på om noen her har brukt disse: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ?
                             Mine var meget "tight" fit på. Har 2x2 mag modellen.

                             Er det noe forskjell på HK416 mag vs vanlige AR15 mag?

                             Mvh
                             FH

                             Kommentér


                              Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                              HK magsiner er i litt lengre

                              Kommentér


                               Sv: Den generelle KIT tråden med GPP

                               Ok den er god, takker for svar. Det kan være grunnen til at det blir litt ekstra trang. Har ikke fått prøvd med 416 magasiner enda.

                               Kommentér

                               Slik kler du deg som en vintersoldat

                               Collapse

                               Working...
                               X