Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Stridsdekorasjoner, fortjenestemedaljer og deltagermedaljer

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Det jeg faktisk savner er en dekorasjon for innovasjon/forbedring i forsvaret. Min erfaring er at det finnes flinke fagfolk som bruker enormt med energi og vilje til å kjempe gjennom gode forbedringer og forenklinger - ofte med høy egeninnsats på fritid. Om dette er prosessorientert, forbedringer utstyr eller hva som helst er dette ofte ting som enten sparer penger eller øker mengde/effekt ild i målet.

  Ja, disse får av og til betalt i form av karriere og spennende oppgaver - men poenget med dekorasjoner er i bunn og grunn to ting: Heder til den som overleverer, og rollemodell for oss andre. Så en "mer ild i målet"-dekorasjon - som ikke belønner "over norm" på stillingsbeskrivelsen - men innovasjon og forbedring som ikke ligger innenfor stillingsbeskrivelsen. Gode ideer holder ikke selvsagt - en må vise gjennomføringsevne og effekt.

  Eller har vi en sånn?

  Kommentér


   Denne?
   §1. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
   Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
   Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.

   §2. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.

   Kommentér


    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Denne?
    §1. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
    Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
    Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.

    §2. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
    Kanskje, men så er det tildelingspraksis da. Har noen fått den for en knallbra forbedring?

    Kommentér


     Vet ikke. Den henger uansett høyt, så det burde kanskje vært noe på lavere nivå. De forskjellige forsvarsgrenenes fortjenstmedaljer kunne kanskje brukes? F eks har vi "Hærens fortjenstmedalje tildeles av > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Den kan tildeles både militære og sivile, norske som utenlandske mottakere, for betydelig innsats for Hæren ut over det som kan forventes eller for samlet, særlig god innsats gjennom flere år". Den første medaljen ble tildelt sjefssersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i 2018.

     Innovasjon er nok ikke nevnt spesifikt for noen av disse, men burde jo være innenfor mandatet.

     Kommentér


      Norges Lotteforbunds hedersmedalje ble idag tildelt Kaptein Rolv Enersvold fra Heimevernets skole- og kompetansesenter. Han har vært kursoffiser for Grunnleggende Soldatutdanning (GSU) i både 2019 og 2020. Han fikk medaljen for som kursoffiser for GSU å fremme forsvarsvilje hos Lotter, og svært godt samarbeid med Norges Lotteforbund gjennom arbeidet med GSU.

      > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

      Kommentér


       Fra Cyberforsvarets facebookside i dag.

       Alf Hojem mottok Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig under en seremoni på Jørstadmoen i forrige uke. Hojem var 21 år gammel da frigjøringen fant sted. Som ung voksen hjalp han russerne da de frigjorde Finnmark. Han meldte seg til tjeneste da Forsvaret vendte tilbake til Finnmark i november 1944, og ble rulleført i Varanger bataljon for tjeneste som radiomann og telegrafist. Etter dimisjon jobbet han for Politiet en periode der han voktet tyske krigsfanger.


       I september 1946 møtte han til tjeneste på Jørstadmoen for utdannelse og tok skipsradiosertifikat i Hærens samband. På Jørstadmoen fant han sitt livs kjærlighet og etablerte seg utenfor leirgjerdet. Han fortsatte sin karriere i Forsvaret ved skole- og øvingsavdelingen til Hærens samband, frem til han gikk av med pensjon i 1983. Han har, med andre ord, fulgt utviklingen av sambandet i Forsvaret fra han var en ung mann og gjennom et langt liv i tjeneste for Norge. Hojem er en mann de fleste på Jørstadmoen har et forhold til, da han så sprekt går sine turer utenfor leiren og hilser på alle på vei inn i leiren om morgenen. Vi gratulerer deg med medaljen og takker for innsatsen!

       Click image for larger version

Name:	123946417_1664313493728207_2236851267630021798_o.jpg
Views:	912
Size:	686,7 KB
ID:	1039496
       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Kommentér


        Hvorfor er stridsdekorasjoner viktige?

        Øverst på den meget prominente listen over mottagere av Krigskorset med sverd, som er den fremste av de norske stridsdekorasjonene, troner Gunnar Sønsteby. Sønsteby er den eneste som har fått Krigskorset med tre sverd. Medaljen ble innstiftet i 1941, avviklet etter krigen for så deretter å bli gjenopptatt i 2009.


        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        Kommentér


         Noen som kan hjelpe her?

         Etter to turer i KFOR (2002) og en tur i Astan (2008) sitter jeg igjen med 4 båndstriper. Nå er dette såpass lenge siden så husker ikke helt hva som tilhører hvor.

         Men stemmer det at det er to forskjellige NATO Art 5 medaljer? Eller er det bare en medalje, men to forskjellige båndstriper, en for Kfor og en for Astan?

         Kommentér


          Her kan du se nåværende og tidligere versjoner av NATO medaljen:

          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Kommentér


           Opprinnelig skrevet av Visualc Vis post
           Noen som kan hjelpe her?

           Etter to turer i KFOR (2002) og en tur i Astan (2008) sitter jeg igjen med 4 båndstriper. Nå er dette såpass lenge siden så husker ikke helt hva som tilhører hvor.

           Men stemmer det at det er to forskjellige NATO Art 5 medaljer? Eller er det bare en medalje, men to forskjellige båndstriper, en for Kfor og en for Astan?
           For KFOR skal du ha fått NATO Non-Article 5 medal for the Balkans, som er vist på lenken til
           Znuddel
           OF-2 Kaptein
           S-4
           Moderator
           Årets milforumist 2021
           Znuddel . I tillegg skal du ha fått > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] for samme. Jeg er usikker på om du får den med en stjerne for 15 måneder ute (som du sannsynligvis har totalt), siden statuttene ble endret, men det kan kanskje noen andre svare på. Så skal du ha fått > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i fargene til Afghanistan. Den fjerde er jeg usikker på, men antar det er NATO Non-Article 5 medal for ISAF, som også er på den første lenken. Hvis det da ikke er vernedyktighetsmedaljen, som du også skal ha.

           Kommentér


            Rekkefølgen kan du også se her.
            Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
            Forsvarets mediasenter har produsert en medaljetavle med alle gjeldende medaler i riktig rekkefølge som avdelingene kan bestille og henge opp som utsmykning.

            Click image for larger version Name:	200903TW-0508.jpg Views:	154 Size:	1,45 MB ID:	1038346

            > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

            Kommentér


             Oberst John Andreas Olsen tildelt Luftforsvarets fortjenstmedalje.

             Medaljen ble tildelt for hans mangeårige innsats med formidling av kunnskap om luftmakt nasjonalt og internasjonalt.

             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

             Kommentér


              Oberstløytnant Per Erik Bjørnstadbråten har blitt tildelt den amerikanske > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

              Han mottar utmerkelsen for fremragende fortjenestefull utført tjeneste som representant for utvekslingsprogrammet til 2nd Marine Expeditionary Brigade, II Marine Expeditionary Force fra august 2015 til juli 2019.

              > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

              Kommentér


               Nettopp kommet på forsvaret.no

               21 soldater hedres
               Kongen i statsråd har i dag besluttet å tildele noen av landets høyest rangerte dekorasjoner til åtte soldater. I tillegg har forsvarssjef Eirik Kristoffersen tildelt medaljer til 13 andre soldater. Alle mottar de medalje for mot og innsats over det som er forventet.
               Normalt ville medaljeoverrekkelsen skjedd i en høytidelig seremoni på frigjørings- og veterandagen 8. mai. På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien vil overrekkelsen finne sted når smittesituasjonen tillater det.

               Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Disse dekorasjonene tildeles personer som gjennom mot og ledelse har gjort en innsats ut over det som forventes av Forsvarets personell. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid.

               – Når vi tildeles slike medaljer er det en anerkjennelse av utført oppdrag langt ut over det som forventes. Vi løfter frem enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinært innsats. Samtidig er medaljene til enkeltpersoner også en anerkjennelse av alle som løser oppdrag for Norge, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen


               Major Knut Andreas Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på.

               Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsatsen under en operasjon i Afghanistan i 2019. Hans mot, dyktighet, profesjonalitet og erfaring gjorde, sammen med meget sterk vilje til å lykkes, at det risikable oppdraget ble løst på en svært god måte.

               Oberstløytnant Marius Kristiansen er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2014. Kristiansen har ved flere anledninger over tid utvist klokskap og integritet ved veiledning av afghanske partnere. Han har tatt gode beslutninger under sterkt press og vært avgjørende i flere situasjoner.

               Oberst Lars William Lilleby er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsats over det forventede under et meget farefullt og utfordrende oppdrag i Afghanistan i 2014. Hans ledelse og snarrådighet var en inspirasjon, og var avgjørende for at flere personer ble brakt i sikkerhet.

               Sersjant Thomas Mikael Bogholm Nystad er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsats over det forventede under et meget farefullt oppdrag i Afghanistan i 2008. Hans mot og handlekraft bidro til at en såret medsoldat ble brakt i sikker dekning mot fiendtlig beskytning.

               Fenrik Jon Vidar Rønningen er tildelt Forsvarets innsatsmedalje for innsats over det forventede under et meget farefullt oppdrag i Libanon i 1998. Hans mot, handlekraft og snarrådighet var avgjørende for å berge en tjenestehund i sikkerhet under kraftig beskytning.

               I tillegg til disse er ytterligere femten skjermede soldater tildelt dekorasjoner.
               > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Og her er pressemeldingen fra regjeringen:
               > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Kommentér


                En av historiene bak medaljene.

                > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                Kommentér


                 Fra Hæren på FB:


                 Hærens fortjenstmedalje har blitt tildelt to av våre ansatte.

                 Stabssersjant Eivind Røysland i Telemark bataljon er tildelt medaljen for sitt uvurderlige arbeid med å utvikle CV90 som et kampsystem i verdensklasse for Hæren. Røysland har vært avgjørende i utviklingen av materiellet og med å øke treningsstandarden i Hæren.

                 Oversersjant Thomas Engedal Bekkeli i Panserbataljonen ble tildelt medaljen på bakgrunn av handlekraft og initiativ i jobben. Hans innsats under den pågående pandemien er blitt spesielt verdsatt. Bekkelis solide innsats, internt og eksternt, har vært en viktig drivkraft for å begrense smitteomfanget gjennom god kommunikasjon og situasjonsforståelse. Han har mottatt særdeles gode tilbakemeldinger fra kommunale og nasjonale smittevernsteam, og er blitt trukket frem av kommuneoverlegen som en avgjørende faktor for den raske og vellykkede håndteringen.

                 Hæren takker dere for innsatsen.

                 Click image for larger version Name:	24EED882-AE65-4CA2-804D-94C1E3795171.jpeg Views:	0 Size:	462,8 KB ID:	1051983


                 Click image for larger version Name:	1A7A444E-5468-4DA0-82ED-A985C80FDE18.jpeg Views:	0 Size:	391,2 KB ID:	1051982

                 Kommentér


                  Jenter i Forsvaret-grunnlegger, Jennie-Lousie Nordheim Bjerke, fikk Forsvarsmedaljen i en sermoni på Sjømilitære Samfund i Horten. Medaljen ble overrekt av CT i Heimevernet

                  Click image for larger version

Name:	203237.jpg
Views:	526
Size:	312,1 KB
ID:	1052263

                  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                  93A
                  OF-3 Major
                  NK / S-6
                  Administrator
                  Last edited by 93A; DTG 081755 Jun 21, . Begrunnelse: Fikset størrelsen på bildet

                  Kommentér


                   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                   Stabssersjant Eivind Røysland i Telemark bataljon er tildelt medaljen for sitt uvurderlige arbeid med å utvikle CV90 som et kampsystem i verdensklasse for Hæren. Røysland har vært avgjørende i utviklingen av materiellet (...)
                   Ref. diskusjon rundt innlegg #151-155.

                   Kommentér


                    Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post

                    Ref. diskusjon rundt innlegg #151-155.
                    Sant.
                    Sofakriger
                    OR-7 Stabssersjant
                    Sofakriger

                    Kommentér


                     RAM-prisen

                     Kommandersersjant Ebbe Næss, visekorporal Andreas Husvåg Hereid og kaptein Edith Mutamuliza Alnes vil motta prisen under Army Summit senere i år!


                     Click image for larger version

Name:	Respekt.jpg
Views:	488
Size:	73,9 KB
ID:	1053310
                     Kommandersersjant Ebbe Næss fra Brigade Nord/ Ingeniørbataljon blir tildelt for RESPEKT for sin formidable innsats på ivaretakelse av berørt personell i etterkant av sprengningsulykken i Mauken skytefelt. Hans ivaretakelse og håndtering har vært avgjørende for hvordan de pårørende og skadde har klart å komme seg videre etter ulykken.


                     Click image for larger version

Name:	Ansvar.jpg
Views:	474
Size:	82,9 KB
ID:	1053311
                     Visekorporal Andreas Husvåg Hereid fra Hans Majestet Kongens Garde er tildelt prisen for ANSVAR. Han fremstår som en ærekjær, pliktoppfyllende og særdeles moden lagfører, som presterer langt over forventet med tanke på tjenestetid og manglende nivådannende utdanning. Hereid fremstår som et sjeldent ledertalent i Hæren.


                     Click image for larger version

Name:	Mot.jpg
Views:	489
Size:	109,0 KB
ID:	1053312
                     Kaptein Edith Mutamuliza Alnes er tildelt prisen for MOT. Edith har vært en klar stemme i debatten rundt likestilling, kvotering og MOST i Forsvaret.


                     Kommentér


                      Per Christian Jacobsen er tildelt Heimevernets fortjenestemedalje.

                      Fra CT Heimevernets facebookside:
                      Gratulerer til Per Christian Jacobsen med Heimevernets fortjenestemedalje
                      Medaljen er tildelt for særlig fortjenestefull innsats gjennom mange år for Forsvarets veteraner og deres familier gjennom organisasjonen Veteran møter veteran. Pekka stiller alltid opp! I tillegg er mange HV øvelser, samlinger og oppdrag beriket med god stemning og grilling. Medaljen ble delt ut i Pekkas rette element under familietreff for veteraner på Tjøme
                      Tusen takk for din innsats!

                      Click image for larger version

Name:	219021495_363211008499166_7823692928481091246_n.jpg
Views:	407
Size:	164,7 KB
ID:	1054144

                      Kommentér


                       Oberstløytnant Egil Daltveit har som den første utenlandske forsvarsattache mottatt Republikken Nord-Makedonias orden for sitt engasjement på Balkan.

                       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Click image for larger version Name:	212728.jpg?imageId=212728&amp;x=0&amp;y=0&amp;cropw=100&amp;croph=100&amp;width=1067&amp;height=702.jpg Views:	1 Size:	223,9 KB ID:	1055558

                       Znuddel
                       OF-2 Kaptein
                       S-4
                       Moderator
                       Årets milforumist 2021
                       Last edited by Znuddel; DTG 200634 Aug 21, .

                       Kommentér


                        Også nevnt i annen tråd:

                        Mens harde kamper pågikk rundt helikopteret, landet amerikanske Brian W. Edwards på to hjul i en bratt skråning og fikk reddet ut en gruppe norske spesialsoldater.

                        I dag mottok han St. Olavsmedaljen med ekegren for den heroiske innsatsen nordøst for Kabul i 2019.

                        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Kommentér


                         Og ikke minst, som nevnt i innlegg #164:

                         Major Knut Andreas Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på.

                         Click image for larger version Name:	0E137453-D1DD-45C5-89F5-ABC6B4A9339C.jpeg Views:	5 Size:	166,0 KB ID:	1055947

                         I dag mottok han utmerkelsen. Det gratuleres!

                         Kommentér


                          Er "Forsvarets medalje for falne i strid" ikke en del av medaljerekken lenger? Om den i det hele tatt var det.

                          Kommentér


                           Opprinnelig skrevet av Crowbar Vis post
                           Er "Forsvarets medalje for falne i strid" ikke en del av medaljerekken lenger? Om den i det hele tatt var det.
                           Ligger ikke i oversikten på wiki, usikker på om vi har hatt den. Vi har en medalje for sårede i strid.

                           Kommentér


                            Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post

                            Ligger ikke i oversikten på wiki, usikker på om vi har hatt den. Vi har en medalje for sårede i strid.
                            Den er ikke med på den offisielle medaljetavla som Forsvarssjefen sendte ut til alle avdelingene heller.                            > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                            Sånn ser den visst ut (øverst). Akkurat som såret, bare sort i stedet for lilla. Men jeg har ikke klart å finne noen offisiell dokumentasjon på den eller at den noen gang er delt ut.

                            Kommentér


                             Den vil jo uansett aldri, fullstendig uten unntak, kunne bæres av den som har gjort seg fortjent til den, og er således en særdeles lite takknemlig medalje å få...

                             Kommentér


                              Finnes flere artikler som omtaler at den er utdelt; eks. denne: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                              Kommentér


                               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                               RAM-prisen

                               Kommandersersjant Ebbe Næss, visekorporal Andreas Husvåg Hereid og kaptein Edith Mutamuliza Alnes vil motta prisen under Army Summit senere i år!


                               Click image for larger version

Name:	Respekt.jpg
Views:	488
Size:	73,9 KB
ID:	1053310
                               Kommandersersjant Ebbe Næss fra Brigade Nord/ Ingeniørbataljon blir tildelt for RESPEKT for sin formidable innsats på ivaretakelse av berørt personell i etterkant av sprengningsulykken i Mauken skytefelt. Hans ivaretakelse og håndtering har vært avgjørende for hvordan de pårørende og skadde har klart å komme seg videre etter ulykken.


                               Click image for larger version

Name:	Ansvar.jpg
Views:	474
Size:	82,9 KB
ID:	1053311
                               Visekorporal Andreas Husvåg Hereid fra Hans Majestet Kongens Garde er tildelt prisen for ANSVAR. Han fremstår som en ærekjær, pliktoppfyllende og særdeles moden lagfører, som presterer langt over forventet med tanke på tjenestetid og manglende nivådannende utdanning. Hereid fremstår som et sjeldent ledertalent i Hæren.


                               Click image for larger version

Name:	Mot.jpg
Views:	489
Size:	109,0 KB
ID:	1053312
                               Kaptein Edith Mutamuliza Alnes er tildelt prisen for MOT. Edith har vært en klar stemme i debatten rundt likestilling, kvotering og MOST i Forsvaret.

                               Prisene deles ut nå. Gratulerer!

                               Kommentér

                               Slik kler du deg som en vintersoldat

                               Collapse

                               Working...
                               X