Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame

Collapse

Toppreklame tråd

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Stridsdekorasjoner, fortjenestemedaljer og deltagermedaljer

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Det jeg faktisk savner er en dekorasjon for innovasjon/forbedring i forsvaret. Min erfaring er at det finnes flinke fagfolk som bruker enormt med energi og vilje til å kjempe gjennom gode forbedringer og forenklinger - ofte med høy egeninnsats på fritid. Om dette er prosessorientert, forbedringer utstyr eller hva som helst er dette ofte ting som enten sparer penger eller øker mengde/effekt ild i målet.

  Ja, disse får av og til betalt i form av karriere og spennende oppgaver - men poenget med dekorasjoner er i bunn og grunn to ting: Heder til den som overleverer, og rollemodell for oss andre. Så en "mer ild i målet"-dekorasjon - som ikke belønner "over norm" på stillingsbeskrivelsen - men innovasjon og forbedring som ikke ligger innenfor stillingsbeskrivelsen. Gode ideer holder ikke selvsagt - en må vise gjennomføringsevne og effekt.

  Eller har vi en sånn?...
   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Kommentér


   Denne?
   §1. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
   Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
   Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.

   §2. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
   ...
    Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Denne?
    §1. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
    Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
    Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.

    §2. Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
    [/QUOT...
     Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
    "Gjør Ret, Frygt Intet"

    Kommentér


     Vet ikke. Den henger uansett høyt, så det burde kanskje vært noe på lavere nivå. De forskjellige forsvarsgrenenes fortjenstmedaljer kunne kanskje brukes? F eks har vi "Hærens fortjenstmedalje tildeles av sjefen for Hæren. Den kan tildeles både militære og sivile, norske som utenlandske mottakere, for betydelig innsats for Hæren ut over det som kan forventes eller for samlet, særlig god innsats gjennom flere år". Den første medaljen ble tildelt sjefssersjant Rune Wenneberg i 2018.

     Innovasjon er nok ikke nevnt spesifikt for noen av disse, men burde jo være innenfor mandatet....
      Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


      Norges Lotteforbunds hedersmedalje ble idag tildelt Kaptein Rolv Enersvold fra Heimevernets skole- og kompetansesenter. Han har vært kursoffiser for Grunnleggende Soldatutdanning (GSU) i både 2019 og 2020. Han fikk medaljen for som kursoffiser for GSU å fremme forsvarsvilje hos Lotter, og svært godt samarbeid med Norges Lotteforbund gjennom arbeidet med GSU.

      https://www.facebook.com/18807069455...9706129055848/...
       Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
      Odd objects attract fire. You are odd.

      Kommentér


       Fra Cyberforsvarets facebookside i dag.

       Alf Hojem mottok Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig under en seremoni på Jørstadmoen i forrige uke. Hojem var 21 år gammel da frigjøringen fant sted. Som ung voksen hjalp han russerne da de frigjorde Finnmark. Han meldte seg til tjeneste da Forsvaret vendte tilbake til Finnmark i november 1944, og ble rulleført i Varanger bataljon for tjeneste som radiomann og telegrafist. Etter dimisjon jobbet han for Politiet en periode der han voktet tyske krigsfanger.


       I september 1946 møtte han til tjeneste på Jørstadmoen for utdannelse og tok skipsradiosertifikat i Hærens samband. På Jørstadmoen fant han sitt livs kjærlighet og etablerte seg utenfor leirgjerdet. Han fortsatte sin karriere i Forsvaret ved skole- og øvingsavdelingen til Hærens samband, frem til han gikk av med pensjon i 1983. Han har, med andre ord, fulgt utviklingen av sambandet i Forsvaret fra han var en ung mann og gjennom et langt liv i tjeneste for Nor...
        Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
       Attached Files
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


        Hvorfor er stridsdekorasjoner viktige?

        Øverst på den meget prominente listen over mottagere av Krigskorset med sverd, som er den fremste av de norske stridsdekorasjonene, troner Gunnar Sønsteby. Sønsteby er den eneste som har fått Krigskorset med tre sverd. Medaljen ble innstiftet i 1941, avviklet etter krigen for så deretter å bli gjenopptatt i 2009.


        Les mer......
         Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
        Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

        Kommentér


         Noen som kan hjelpe her?

         Etter to turer i KFOR (2002) og en tur i Astan (2008) sitter jeg igjen med 4 båndstriper. Nå er dette såpass lenge siden så husker ikke helt hva som tilhører hvor.

         Men stemmer det at det er to forskjellige NATO Art 5 medaljer? Eller er det bare en medalje, men to forskjellige båndstriper, en for Kfor og en for Astan?

         ...
          Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

         Kommentér


          Her kan du se nåværende og tidligere versjoner av NATO medaljen:

          https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Medal...
           Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Kommentér


           Opprinnelig skrevet av Visualc Vis post
           Noen som kan hjelpe her?

           Etter to turer i KFOR (2002) og en tur i Astan (2008) sitter jeg igjen med 4 båndstriper. Nå er dette såpass lenge siden så husker ikke helt hva som tilhører hvor.

           Men stemmer det at det er to forskjellige NATO Art 5 medaljer? Eller er det bare en medalje, men to forskjellige båndstriper, en for Kfor og en for Astan?
           For KFOR skal du ha fått NATO Non-Article 5 medal for the Balkans, som er vist på lenken til Znuddel . I tillegg skal du ha fått Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for samme. Jeg er usikker på om du får den med en stjerne for 15 måneder ute (som du sannsynligvis har totalt), siden statuttene ble endret, men det kan kanskje noen andre svare på. Så skal du ha fått Forsvarets operasjonsmedalje i fargene til Afghanista...
           [/QUOTE]
            Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


            Rekkefølgen kan du også se her.
            Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
            Forsvarets mediasenter har produsert en medaljetavle med alle gjeldende medaler i riktig rekkefølge som avdelingene kan bestille og henge opp som utsmykning.

            Click image for larger version Name:	200903TW-0508.jpg Views:	154 Size:	1,45 MB ID:	1038346

            https://mediearkiv.forsvaret.no/foto...3DMedaljetavle
            ...
            [/QUOTE]
             Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
            Svolten og tyst, samband fyst

            Kommentér


             Oberst John Andreas Olsen tildelt Luftforsvarets fortjenstmedalje.

             Medaljen ble tildelt for hans mangeårige innsats med formidling av kunnskap om luftmakt nasjonalt og internasjonalt.

             https://forsvaretsforum.no/luftforsv...medalje/182029

             ...
              Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Kommentér


              Oberstløytnant Per Erik Bjørnstadbråten har blitt tildelt den amerikanske Meritorious Service Medal.

              Han mottar utmerkelsen for fremragende fortjenestefull utført tjeneste som representant for utvekslingsprogrammet til 2nd Marine Expeditionary Brigade, II Marine Expeditionary Force fra august 2015 til juli 2019.

              https://forsvaretsforum.no/haeren-me...korpset/185443...
               Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
              Odd objects attract fire. You are odd.

              Kommentér


               Nettopp kommet på forsvaret.no

               21 soldater hedres
               Kongen i statsråd har i dag besluttet å tildele noen av landets høyest rangerte dekorasjoner til åtte soldater. I tillegg har forsvarssjef Eirik Kristoffersen tildelt medaljer til 13 andre soldater. Alle mottar de medalje for mot og innsats over det som er forventet.
               Normalt ville medaljeoverrekkelsen skjedd i en høytidelig seremoni på frigjørings- og veterandagen 8. mai. På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien vil overrekkelsen finne sted når smittesituasjonen tillater det.

               Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Disse dekorasjonene tildeles personer som gjennom mot og ledelse har gjort en innsats ut over det som forventes av Forsvarets personell. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid.

               – Når vi tildeles slike medaljer er det en anerkjennelse av utført oppdrag lang...
                Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


                En av historiene bak medaljene.

                https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i...orske-soldater...
                 Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                Svolten og tyst, samband fyst

                Kommentér


                 Fra Hæren på FB:


                 Hærens fortjenstmedalje har blitt tildelt to av våre ansatte.

                 Stabssersjant Eivind Røysland i Telemark bataljon er tildelt medaljen for sitt uvurderlige arbeid med å utvikle CV90 som et kampsystem i verdensklasse for Hæren. Røysland har vært avgjørende i utviklingen av materiellet og med å øke treningsstandarden i Hæren.

                 Oversersjant Thomas Engedal Bekkeli i Panserbataljonen ble tildelt medaljen på bakgrunn av handlekraft og initiativ i jobben. Hans innsats under den pågående pandemien er blitt spesielt verdsatt. Bekkelis solide innsats, internt og eksternt, har vært en viktig drivkraft for å begrense smitteomfanget gjennom god kommunikasjon og situasjonsforståelse. Han har mottatt særdeles gode tilbakemeldinger fra kommunale og nasjonale smittevernsteam, og er blitt trukket frem av kommuneoverlegen som en avgjørende faktor for den raske og vellykkede håndteringen.

                 Hæren takker dere for innsatsen.

                 [ATTACH=JSON]{"alt":"Click image for larger version Name:\t24EED8...
                  Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                 Attached Files
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                  Jenter i Forsvaret-grunnlegger, Jennie-Lousie Nordheim Bjerke, fikk Forsvarsmedaljen i en sermoni på Sjømilitære Samfund i Horten. Medaljen ble overrekt av CT i Heimevernet

                  Click image for larger version

Name:	203237.jpg
Views:	660
Size:	312,1 KB
ID:	1052263

                  https://forsvaretsforum.no/heimevern...edaljen/203219...
                   Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                  Last edited by 93A; DTG 081755 Jun 21, . Begrunnelse: Fikset størrelsen på bildet
                  Svolten og tyst, samband fyst

                  Kommentér


                   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                   Stabssersjant Eivind Røysland i Telemark bataljon er tildelt medaljen for sitt uvurderlige arbeid med å utvikle CV90 som et kampsystem i verdensklasse for Hæren. Røysland har vært avgjørende i utviklingen av materiellet (...)
                   Ref. diskusjon rundt innlegg #151-155.

                   ...
                   [/QUOTE]
                    Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                   Kommentér


                    Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post

                    Ref. diskusjon rundt innlegg #151-155.
                    Sant.
                    Sofakriger...
                    [/QUOTE]
                     Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                     RAM-prisen

                     Kommandersersjant Ebbe Næss, visekorporal Andreas Husvåg Hereid og kaptein Edith Mutamuliza Alnes vil motta prisen under Army Summit senere i år!


                     Click image for larger version

Name:	Respekt.jpg
Views:	617
Size:	73,9 KB
ID:	1053310
                     Kommandersersjant Ebbe Næss fra Brigade Nord/ Ingeniørbataljon blir tildelt for RESPEKT for sin formidable innsats på ivaretakelse av berørt personell i etterkant av sprengningsulykken i Mauken skytefelt. Hans ivaretakelse og håndtering har vært avgjørende for hvordan de pårørende og skadde har klart å komme seg videre etter ulykken.


                     Click image for larger version

Name:	Ansvar.jpg
Views:	593
Size:	82,9 KB
ID:	1053311
                     [I]Visekorporal Andreas Husvåg Hereid fra Hans Majestet Kongens Garde er tildelt prisen for ANSVAR. Han fremstår som en ærekjær, pliktoppfyllende og særdeles moden lagfører, som presterer langt over forventet med tanke på tjenestetid og manglende nivådannende utd...
                      Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                     Attached Files
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                      Per Christian Jacobsen er tildelt Heimevernets fortjenestemedalje.

                      Fra CT Heimevernets facebookside:
                      Gratulerer til Per Christian Jacobsen med Heimevernets fortjenestemedalje
                      Medaljen er tildelt for særlig fortjenestefull innsats gjennom mange år for Forsvarets veteraner og deres familier gjennom organisasjonen Veteran møter veteran. Pekka stiller alltid opp! I tillegg er mange HV øvelser, samlinger og oppdrag beriket med god stemning og grilling. Medaljen ble delt ut i Pekkas rette element under familietreff for veteraner på Tjøme
                      Tusen takk for din innsats!

                      Click image for larger version

Name:	219021495_363211008499166_7823692928481091246_n.jpg
Views:	835
Size:	164,7 KB
ID:	1054144
                      ...
                       Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Kommentér


                       Oberstløytnant Egil Daltveit har som den første utenlandske forsvarsattache mottatt Republikken Nord-Makedonias orden for sitt engasjement på Balkan.

                       https://forsvaretsforum.no/egil-dalt...ntorden/212676

                       Click image for larger version Name:	212728.jpg?imageId=212728&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1067&height=702.jpg Views:	1 Size:	223,9 KB ID:	1055558

                       ...
                        Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                       Last edited by Znuddel; DTG 200634 Aug 21, .
                       Odd objects attract fire. You are odd.

                       Kommentér


                        Også nevnt i annen tråd:

                        Mens harde kamper pågikk rundt helikopteret, landet amerikanske Brian W. Edwards på to hjul i en bratt skråning og fikk reddet ut en gruppe norske spesialsoldater.

                        I dag mottok han St. Olavsmedaljen med ekegren for den heroiske innsatsen nordøst for Kabul i 2019.

                        https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-...edaljemottaker...
                         Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                        Odd objects attract fire. You are odd.

                        Kommentér


                         Og ikke minst, som nevnt i innlegg #164:

                         Major Knut Andreas Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på.

                         Click image for larger version Name:	0E137453-D1DD-45C5-89F5-ABC6B4A9339C.jpeg Views:	5 Size:	166,0 KB ID:	1055947

                         I dag mottok han utmerkelsen. Det gratuleres!...
                          Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                          Er "Forsvarets medalje for falne i strid" ikke en del av medaljerekken lenger? Om den i det hele tatt var det.

                          ...
                           Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                          Kommentér


                           Opprinnelig skrevet av Crowbar Vis post
                           Er "Forsvarets medalje for falne i strid" ikke en del av medaljerekken lenger? Om den i det hele tatt var det.
                           Ligger ikke i oversikten på wiki, usikker på om vi har hatt den. Vi har en medalje for sårede i strid....
                           [/QUOTE]
                            Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                           Med forbehold om skrivefeil grunnet store tomler og lite tastatur.

                           Kommentér


                            Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post

                            Ligger ikke i oversikten på wiki, usikker på om vi har hatt den. Vi har en medalje for sårede i strid.
                            Den er ikke med på den offisielle medaljetavla som Forsvarssjefen sendte ut til alle avdelingene heller.                            http://gullmedlem.samlerforumet.net/...n_medaljer.jpg
                            Sånn ser den visst ut (øverst). Akkurat som såret, bare sort i stedet for lilla. Men jeg har ikke klart å finne noen offisiell dokumentasjon på den eller at den noen gang er delt ut....
                            [/QUOTE]
                             Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                            Kommentér


                             Den vil jo uansett aldri, fullstendig uten unntak, kunne bæres av den som har gjort seg fortjent til den, og er således en særdeles lite takknemlig medalje å få......
                              Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!

                             Kommentér


                              Finnes flere artikler som omtaler at den er utdelt; eks. denne: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...livet-for-fred...
                               Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                              Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                              Kommentér


                               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                               RAM-prisen

                               Kommandersersjant Ebbe Næss, visekorporal Andreas Husvåg Hereid og kaptein Edith Mutamuliza Alnes vil motta prisen under Army Summit senere i år!


                               Click image for larger version

Name:	Respekt.jpg
Views:	617
Size:	73,9 KB
ID:	1053310
                               Kommandersersjant Ebbe Næss fra Brigade Nord/ Ingeniørbataljon blir tildelt for RESPEKT for sin formidable innsats på ivaretakelse av berørt personell i etterkant av sprengningsulykken i Mauken skytefelt. Hans ivaretakelse og håndtering har vært avgjørende for hvordan de pårørende og skadde har klart å komme seg videre etter ulykken.


                               Click image for larger version

Name:	Ansvar.jpg
Views:	593
Size:	82,9 KB
ID:	1053311
                               [I]Visekorporal Andreas Husvåg Hereid fra Hans Majestet Kongens Garde er tildelt prisen for ANSVAR. Han fremstår som en ærekjær, pliktoppfyllende og særdeles moden lagfører, som presterer langt over forventet med tanke på tjenestetid og...
                                Logg inn eller Registrer deg for å se resten av innholdet!
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Working...
                               X