Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

  SAMBAND: Forsvarssjefen er anbefalt å foreslå at Cyberforsvaret blir lagt ned og erstattes av Forsvarets samband (FSMB). Her sambandslaget fra Forsvarets ingeniørhøgskole under øvelse Initial Entry i september 2014. Foto: DANIEL NORDBY/HÆREN

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Samtidig som russiske og andre lands cyberangrep mot Norge stadig øker i omfang, vil Cyberforsvaret etter alt å dømme bli foreslått lagt ned i fagmilitært råd (FMR).


  Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no

  Det fremgår av beslutningsdokumentet for FMR som ble sluttbehandlet på forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag i forrige uke.

  Dokumentet, datert 12. juni i år, bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015».
  Kort liv

  Cyberforsvaret ble opprettet 18. september 2012 og har dermed eksistert i mindre enn tre år. Opprettelsen skjedde etter at regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret foreslo at Forsvarets informasjonsinfrastruktur skulle endre navn til Cyberforsvaret og få status som egen forsvarsgren. Men nå er det etter alt å dømme livet slutt for den nye forsvarsgrenen.

  I stedet vil det bli opprettet en ny avdeling med navnet Forsvarets samband (FSMB), mens en rekke fellesoppgaver blir fordelt mellom de gjenværende forsvarsgrenene og Forsvarsstaben i Oslo. Etterretningstjenesten tar også over en del av oppgavene som Cyberforsvaret har i dag.

  – Strategisk styring

  «Cyberforsvaret endres for å styrke den strategiske styringen av INI/IKT (Forsvarets informasjonsstruktur/informasjons- og kommunikasjonsteknologi, red. anm), styrke de organiske IKT-kapasitetene i forsvarsgrenene, styrke drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasiteter og unngå overlappende aktiviteter med den nye materielletaten (der Forsvarsdepartementet overtar ansvaret for materiellanskaffelser fra FLO, red.anm)», heter det i beslutningsdokumentet.

  «Den strategiske styringsfunksjonen vil bli etablert i FST (Forsvarsstaben, red.anm), og drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasitet vil samles under avdelingsbetegnelsen Forsvarets samband (FSMB) – med ledelse på Jørstadmoen. Funksjonsområdet CND (computer network defense, red.anm) overføres til ETJ (Etterretningstjenesten, red.anm), mens det opprettholdes en BKI-/CERT-funksjon i FSMB (BKI: Beskyttelse av kritisk infrastruktur. CERT: Computer Emergency Response Team). I tillegg til ansvar for drift og opprettholdelse av fellessystemene vil Sjef FSMB (Forsvarets samband, red.anm) ha fagansvar for sambandsutdanning i Forsvaret. NOBLE (Norwegian Battle Lab and experimentation, red. anm) vurderes p.t. nedlagt i Førstelinjeforsvaret», skriver Forsvarsstaben i dokumentet.

  Nedbygging
  De første antydningene om den planlagte nedbyggingen av Cyberforsvaret kom allerede i februar 2015, da Aftenposten skrev at investeringsbudsjettene for Cyberforsvaret skulle halveres i 2015 og kuttes med 70 prosent i de påfølgende årene. Nå kommer etter alt å dømme neste omdreining.

  I dokumentet som ligger til grunn for beslutningen, fremgår det at det er svært viktig for Forsvarets ledelse å styrke den nasjonale sambandskapasiteten. Denne er svært sårbar i dag, noe aldrimer.no tidligere har omtalt.

  Les mer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  «Forsvaret vil utvikle en tilstrekkelig robust sambandsinfrastruktur for å gi nødvendig evne til ledelse og samvirke i et fellesoperativt perspektiv. (…) Styrkingen av ISR-funksjonen (Intelligence, surveillance, reconnaissance, red. anm) vil understøttes av en styrking av evne til bredbåndssamband i interesseområdene. Tilgjengelighet på kommunikasjonsplattformer i form av satellitt og andre eleverte plattformer som bærere av FKI vil bli prioritert», heter det i beslutningsnotatet.

  En nasjonal støttekommando (NSK) skal etableres i Østlandsregionen for ledelse av de operative støttefunksjonene innen logistikk og sanitet. Sjef Forsvarets samband skal rapportere direkte til sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

  Les hele artikkelen, inkludert FLO=FLOG og om Sykestuene, > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
  Lignende tråder

  #2
  Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

  Noen som har hørt noe mer om dette? Jeg har ikke klart å plukke opp noen nyheter angående dette i ettertid, hverken internt eller eksternt.

  Kommentér


   #3
   Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

   Cyber består, ja?

   Kommentér


    #4
    Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

    Det ser slik ut, ja. Har ikke lest grundig nok ennå til å se om oppgavene kanskje reduseres.

    Kommentér


     #5
     Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

     Forundrer meg egentlig om oppgavene reduseres gitt trykket på satellitt og UAVs. Blir interessant å lese detaljene og rationale.

     Kommentér


      #6
      Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

      Her fant jeg litt:

      "Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informasjonsinfrastrukturen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsvaret ha ansvar for IKT-utdanningen i Forsvaret. Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling."

      Kommentér


       #7
       Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

       Fikk med meg litt av livestreamen for Forsvarsansatte under lunsjen. Der kom det, som dere nevner, frem at Cyberforsvaret består. Jeg har ikke fått satt meg inn i FMR per nå, men skal titte litt på det utover kvelden. Håper satcom blir styrket, og at CYFOR fortsatt får sitte på denne kapasiteten. Spredning av teknisk ansvar for dette feltet har vi hatt meget negative erfaringer med tidligere. Når de ute ikke er opdatert på det tekniske, så er det vitkitg å ha et sentralisert fagmiljø som kan ordne opp.

       Oppdatering: Ser ut som om mye av satcom forblir i CYFOR. Men ser også at man ønsker å samlokalisere all drift til ett tjenestested? Lurer på hvordan de skal få til dette. Er jo en del større tjenestesteder det ikke er henisktsmessig å flytte, slik som Eggemoen.

       Kommentér

       Slik kler du deg som en vintersoldat

       Collapse

       Working...
       X