Ledige stillinger: Forsvarsmateriell (FMA)

Collapse

Brukerinfo

Collapse

$vbphrase[have_x_posts_in_topic_last_y_z]
X
 
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • admin
  Trådstarter

  Administrator emeritus

  RESERVEBEFAL
  • 2004
  • 15273

  Ledige stillinger: Forsvarsmateriell (FMA)

  Husket denne fra tidligere i år. Dette må jo være en særdeles spennende stilling for den som liker fremtiden i luftdomenet, si? Link til annonse fra et eksternt byrå som var med å lyse ut stillingen.

  Vil du lede en høyteknologisk avdeling i et luftfartsmiljø?

  Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (herunder fly, helikopter, UAV). Divisjonen har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm), og har ca. 250 ansatte.
  Teknisk avdeling, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, består av Flyteknikk, Avionikk, Driftsstyring og Prøvefly. Avdelingen understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter en leder til denne nyopprettede stillingen.


  Ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Luftkapasiteter/ Teknisk avdeling – er det ledig stilling som underdirektør kode 1059 – for fast tilsetting. Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Teknisk avdeling er under etablering som overordnet ledd for fagseksjonene, og det vil tilligge stillingsinnehaver å utvikle avdelingen samt påvirkning av prosesser. Teknisk avdeling teller ca 100 militære og sivile medarbeidere. Stillingsinnehaver vil inngå i divisjonens ledergruppe.

  Teknisk avdeling ivaretar teknisk luftdyktighetsmyndighet på vegne av sjef Luftkapasiteter og har ansvar for levering av ingeniør- og prøveflygertjenester, samt utarbeidelse og publisering av regelverk og tekniske ordre.

  Stillingens ansvarsområde:
  • På vegne av sjef Luftkapasiteter, skal du organisere, lede og utvikle leveransen av tidsriktige og kosteffektive løsninger innenfor luftdyktighetsmyndighet og ingeniørtjenester.
  • Du skal ivareta og utvikle teknisk kompetanse og kapasitet for utøvelse av avdelingens ansvarsområde
  • Lede teknisk fagråd
  • Du er ansvarlig for at regelverk og tekniske ordre blir utarbeidet og publisert, samt at det etterleves i Forsvaret
  • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer både i Forsvaret, og i våre samarbeidsland
  • Arbeidsgiveransvaret i henhold til delegerte fullmakter for teknisk avdeling
  Denne stillingen som andre innkjøpsrettede stillinger i Forsvaret, som ellers i samfunnet også naturligvis, må være veldig utsatt for press fra kommersielle aktører og deres våpendragere, og nyhetsbildet preges tidvis av det som denne artikkelen i Teknisk Ukeblad om droner, for ikke å snakke om Kampflyprosjektet som vi ser dialogen rundt her som andre anskaffelsesprosesser. Skulle tidvis vært interessant å visst hvem som var egentlig avsender av budskapene vi får i ulike mediekanaler.
  Lignende tråder
 • 93A
  OF-3 Major
  NK

  Sponsor
  • 2014
  • 5651

  #2
  Ledige stillinger: Forsvarsmateriell (FMA)

  Forsvarsmateriell Ikt lyser ut 5 stillinger som seniorrådgiver /rådgiver.

  Disse skal arbeide med strategisk samarbeid som et sentralt virkemiddel i sitt arbeid med å levere relevante og tidsriktige IKT løsninger til forsvarssektoren.

  Som seniorrådgiver/rådgiver vil du få ansvar for å identifisere, etablere og utvikle strategiske samarbeid med leverandører, industri og andre relevante offentlige og private aktører.
  Vi søker nå fem seniorrådgivere/rådgivere som skal arbeide med strategisk samarbeid som et sentralt virkemiddel i sitt arbeid med å levere relevante og
  Last edited by Rittmester; DTG 281221 Jan 19, 12:21.
  Svolten og tyst, samband fyst
  Administrator

  Kommentér

  • navara
   OR-7* Stabssersjant
   Mestersersjant forsyning

   • 2013
   • 2513

   #3
   8 ledige stillinger hos FMA nå.
   -Rådgiver anskaffelser
   -Økonomimedarbeider - Prosjekt Nye Ubåter
   -Senioringeniør innen logistikk og leveranse
   -Prosjektrådgiver (Risk Management)
   -Innkjøper til kontraktsavdelingen
   -Seniorrådgiver innen ledelse og informasjonsstyring
   -Senioringeniør innen systemintegrasjon og leveranse
   -Leder kontraktsavdelingen

   Hos oss får du mulighet til å være med å anskaffe og forvalte noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystem​​​er til Forsvaret.​

   Kommentér

   • 93A
    OF-3 Major
    NK

    Sponsor
    • 2014
    • 5651

    #4
    En rekke stillinger ved FMA er lyst ut med frist i slutten av mai eller starten av juni.
    • Teknisk saksbehandling ifm drift og/eller vedlikehold innenfor fagområdet navigasjonssystemer og sensorer
    • Delprosjektleder oppdragsstøttesystemer P8-prosjektet (maritime overvåkingsfly)
    • Teknisk saksbehandling ifm drift og/eller vedlikehold innenfor fagområdet missil, artilleri og opplining av våpen- og sensorsystemer
    • Ingeniør med erfaring fra maritim virksomhet og som har kunnskap om fagfeltet maskin til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.
    • Teknisk saksbehandler. ved seksjon for skrog og design.
    • Teknisk saksbehandler brann, havari og redning.
    • Teknisk saksbehandling og inspektørvirksomhet innen maritime installasjoner
    • Planlegge og gjennomføre salg og avhending av sjøspesifikt materiell.
    • Overingeniør med ansvar for teknisk saksbehandling knyttet til forvaltning og anskaffelse av materiell innenfor fagmyndighetsansvaret til Stridskjøretøyseksjonen.
    • Nestkommanderende for Prosjekt Nye ubåter


    Svolten og tyst, samband fyst
    Administrator

    Kommentér

    Googleannonse

    Collapse

    Forumstruktur

    Collapse

    Working...