Støtt Milforum på Vipps #587 879

Global toppreklame PC

Collapse

Global toppreklame mobil

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

Collapse
Dette emnet er klistret
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og -systemer delt opp i forskjellige hoveddeler avhengig av bruksområde og hensikt. Hvert enkelt prosjekt er plassert i en av de følgende seks hoveddeler:
  • BST - Beslutningsstøttetjenester
  • FKT - Felles kjernetjenester
  • FSP - Forsvarets sikre plattformtjenester
  • FKI - Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
  • Informasjonssikkerhet
  • IKT i eiendom, bygg og anlegg (EBA)

  Click image for larger version

Name:	graf.jpg
Views:	1
Size:	66,4 KB
ID:	873684

  Click image for larger version

Name:	kakediagram.jpg
Views:	1
Size:	84,4 KB
ID:	873685

  FAF beskriver tre sentrale satsningsområder, benevnt funksjonspakker, innen INI. I tillegg til at alle relevante prosjekter innen de respektive seks hoveddelene er beskrevet i tabellen under.

  Funksjonspakke – Joint Intelligence – Survailance and Reconnacence (JISR)
  ISR er nødvendig for Forsvarets hovedoppgave om å sikre et nasjonalt beslutningsunderlag gjennom overvåking og etterretning. Funksjonspakken viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter JISR-prosessene, men der funksjonspakken også beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre prosjekter i PPM, samt grensesnitt til nye sensorer fra ulike kampplattformer innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte og mulige prosjektene P8156 Tilgjengeliggjøring av JISR-informasjon, P8178 Automatisert dataanalyse for operasjoner, P8181 Tilgjengeliggjøring JISR informasjon 2 og P8172 MIDS LINK16 MLU denne satsningen.

  Funksjonspakke – Forsvarets sikre IKT-plattformer (FSP)

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FSP. Pakken skal fremskaffe en robust landsdekkende infrastruktur for datasentre og lagringsløsninger, samt fremskaffelse av felles IKT-kjøremiljøer på alle graderingsnivåer, benevnt FSP. Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte prosjektene P8052 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Nord-Norge og P8053 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Østlandet. I tillegg skal P8171 FSP neste generasjon ivareta videre konsolidering og etablering av nye og moderne IKT-kjøremiljø på alle graderingsnivå.

  Funksjonspakke Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) – mobil

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FKI - mobil. Pakken bidrar til videreutvikling av den mobile delen av FKI som er basert på radiokommunikasjon, inkludert taktiske datalinker. Den inneholder både planlagte og mulige prosjekter for stasjonær radioinfrastruktur som understøtter mobile brukere samt materiell for mobile brukere. Imidlertid anskaffes også mye materiell for mobile brukere i andre programområder. Pakken inneholder videre prosjekter som inneholder sikkerhetstjenester, som integrert kryptografi.
  Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM INI, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM er det spesielt satsningen på et taktisk ledelsessystem for landdomenet (P8043) som gjennom et helt nytt konsept vil fremskaffe en mobil kommunikasjonsinfrastruktur der brukerfunksjonalitet understøttes av en fremtidsrettet tjenesteinfrastruktur. Videre inneholder funksjonspakken prosjekt P8168 for erstatning av radioer til bruk i Heimevernets områdestruktur, i tillegg til P8041 Fornyelse av stasjonær HF-struktur og P8051 Oppgradering av VLF-stasjon Novik. Et annet mulig prosjekt er P8100 Kommunikasjon til kampplattformer, som skal utredes konseptuelt og vil bidra til at nye våpenplattformer i større grad kan utveksle informasjon i en fellesoperativ ramme.

  Innenfor programområde INI-systemer er det prioritet på å anskaffe taktiske plattformer, datasenter og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

  Kilde: Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2018–2025
  Svolten og tyst, samband fyst
  Lignende tråder

  #2
  Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Investeringsprogrammet Mime
  Forsvarsmateriell skal modernisere programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret. En rekke prosjekter og initiativer samles nå i Forsvarsmateriell i et investeringsprogram som er døpt Mime.

  Investeringsprogrammet Mime er stort, og vil strekke seg fram til 2030. Navnet på investeringsprogrammet er ingen tilfeldighet. Mime var den klokeste av æsene i norrøn mytologi. Han voktet kunnskapens brønn.

  – Det er et stort initiativ og veldig stort på IT-området. Ambisjonene er å få et godt ledelsessystem. Jeg er forsiktig med å spekulere i verdier, men det blir en satsing i milliardklassen, med en nedre begrensning til et par milliarder kroner, sier sjef for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell, Eiliv Ofigsbø.

  Det er Forsvarsdepartementet som har besluttet å legge investeringsprogrammet Mime til Forsvarsmateriell. Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet. Det kommer i tillegg til andre større investeringer, blant annet ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35.

  Mime vil i årene som kommer gjennomføre en rekke IKT-prosjekter. De største må vedtas i Stortinget, mens andre prosjekter kan Forsvarsdepartementet selv ta beslutningen om.

  – Programmet er såpass stort at det ikke kommer med et sett med krav. Vi skal opprette og lage beslutningsgrunnlag underveis, slik at man kan ta fortløpende beslutninger om hva som skal gjøres, sier Ofigsbø.

  Forsvarsmateriell skal samvirke med Forsvaret for å finne ut hva som er behovene. Det blir også en viktig rolle for den som ansettes til å lede investeringsprogrammet.

  En skikkelig utfordrende lederjobb
  Forsvarsmateriell er på jakt etter en person til å lede investeringsprogrammet Mime. Vedkommende som får jobben skal rapportere til Eiliv Ofigsbø.

  – Vi ser etter en sivilt ansatt med ledererfaring fra prosjekter og IKT i større virksomheter, som kan kombinere teknologisk kunnskap med forståelse av Forsvarets behov. Det bør være en person som ønsker seg en skikkelig utfordring, sier han.

  Første oppgave for den som får jobben blir å etablere Mime-programmet og få på plass organisasjonen. Deretter starter arbeidet med å produsere beslutningsgrunnlag for å ta fram underliggende prosjekter i tur og orden.

  Forsvarsmateriell skal rekruttere en rekke dyktige prosjektmedarbeidere og fagfolk til stillinger i det som blir en helt ny avdeling under IKT-kapasiteter. Det skal bygges opp et eget apparat for å sikre at programmet oppnår det Ofigsbø kaller operativ effekt. Ifølge Ofigsbø kommer programorganisasjonen til å bestå av 15-20 mennesker. I tillegg kommer prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser.

  – Programmet er delt opp i faser. Det blir viktig å ha folk med kompetanse innen blant annet prosjektmetodikk. Arkitekter og sikkerhetsfolk trenger vi også. Det er helt vesentlig og to av områdene det kanskje er vanskeligst å rekruttere, forteller Ofigsbø.

  Ny programdirektør skal også være med å meisle ut planene i tett samarbeid med ham.

  Strategiske partnerskap
  Sjefen for IKT-kapasiteter skal ut i markedet og etablere strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder. Det er mange gode argumenter for strategisk samarbeid, for eksempel bruk av sivil kompetanse og kompetansefortrinn samt sikre raske løsninger ved bruk av sivile løsninger. Det er også kosteffektivt.

  – Dette blir spennende oppdrag for IT-bransjen å kjempe om, og gode muligheter for norsk næringsliv til å drive utviklingsarbeid, mener Ofigsbø, som i tillegg til militær lederutdanning også har informatikkutdannelse fra Universitetet i Oslo.

  – Vi kommer til å knytte til oss partnere. Ingen er valgt ennå. Vi er heller ikke i dialog med noen ennå. Den prosessen skal starte inneværende år så raskt programleder er på plass.

  Slike oppdrag vil både være aktuelle for tradisjonell forsvarsindustri og store IT-bedrifter i markedet. Kanskje blir det rom også for mindre aktører, som underleverandører.
  Starter planleggingen i god tid

  Systemene som skal byttes ut vil være i daglig bruk inntil de ulike delene skal erstattes fortløpende som del av Mime-programmet.

  – Flere systemer nærmer seg sin operative levetid. Vi tror at når vi nærmer oss 2025 - 2030 så trenger vi nye kapasiteter. Derfor starter vi planleggingen i god tid, sier Ofigsbø.


  For de som har tilgang så ligger det ennå mer informasjon bak betalingsmur her: https://www.digi.no/artikler/forsvar...-kroner/438425
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér


   #3
   Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

   Fra nyeste utgaven av FAF. (https://www.regjeringen.no/contentas...sk-versjon.pdf)

   Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og –systemer.
   Programområdet prioriterer i perioden å anskaffe taktiske plattformer, datasenter, og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

   Hovedtyngden av investeringene innenfor programområdet INI-systemer er:
   Det er igangsatt to initiativ innenfor IKT (program Mime og program MAST (Militær anvendelse av skytjenester)) som skal ha et særlig fokus på effekt av IKT investeringer, gjennom en integrert styringsmodell der Forsvaret, FMA og strategiske samarbeidspartnere alle bidrar til å løse oppdraget. Program Mime skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av taktisk informasjonsinfrastruktur. Program MAST skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester.

   Modernisering av kryptoløsninger skal ta fram kvanteresistente kryptoløsninger for sikring av Forsvarets informasjonsutveksling for mobile og stasjonære enheter. Det skal også tas fram løsninger for sikring av informasjon på lagringsmedier mot kompromittering ved tap.

   I forbindelse med etablering av Evenes base og omorganisering av øvrig basestruktur, vil det bli gjennomført prosjekter for å ivareta IKT-behov som følge av dette arbeidet.

   Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden gjennom flere prosjekter. Kommunikasjon på taktisk nivå vil bli ivaretatt av program Mime.

   Forsvarets og spesialstyrkenes teknologiske fortrinn innenfor C4ISR og JISR, som bidrar til økt operativ evne og operativ tilgjengelighet, skal videreutvikles gjennom flere prosjekter.

   Det er behov for å modernisere og konsolidere systemunderstøttelse for utøvelse av defensive cyberoperasjoner og øke kvaliteten på drift og overvåkning, samt redusere kostnadene ved å samordne eksisterende kapasiteter.

   Click image for larger version

Name:	graf2019.PNG
Views:	1
Size:	23,5 KB
ID:	869739


   Click image for larger version

Name:	kake2019.PNG
Views:	1
Size:	32,3 KB
ID:	869740
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


    #4
    Mer om MIME og MAST: https://www.digi.no/artikler/investe...3?key=ejxvSnRZ
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


     #5
     Forsvaret skal inngå et strategisk partnerskap med næringslivet innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Kontrakten skal underskrives innen sommeren 2022.

     Forsvarsmateriell har i dag lagt ut konkurransen «anskaffelse av strategisk partner innen IKT-leveranser».


     Forsvaret skal inngå et strategisk partnerskap innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Kontrakten skal underskrives innen sommeren 2022.     The dildo of consequences rarely arrives lubed.

     Kommentér


      #6
      Blir spennende å se om dette blir en kontrakt - evnt leveres av et konsortium. Det er jo også slik at ingen kan ha godt referanseprosjekt eller organisering/kapasitet leveringsklar. Dette utfordrer da Forsvarets evaluering - siden man må evaluere planen mer enn bevist evne. Alle teknologihus er også sterkt sammenvevd med teknologileverandører, så både hva den porteføljen skal bestå av og hvordan relasjonen skal virke er viktig.
      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Kommentér


       #7
       Accenture, Capgemini og Sopra Steria er prekvalifisert som strategiske partnere for MAST og Mime:

       I januar offentliggjorde Forsvarsmateriell konkurransen «Anskaffelse av strategisk partnerskap innen IKT-leveranser». Etter den første prekvalifiserende runden går Accenture, Capgemini og Sopra Steria videre.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


        #8
        Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
        Accenture, Capgemini og Sopra Steria er prekvalifisert som strategiske partnere for MAST og Mime:

        https://www.fma.no/aktuelt-og-media/...rer-gar-videre
        Tipper PwC kjenner på den https://www.aftenposten.no/norge/i/w...helsepartnerne
        Aftenposten har tidligere fortalt hvordan en PwC-partner har vært sentral i utredningen og planleggingen av Akson – et annet, stort digitaliseringsprosjekt i direktoratet. Oppdragene knyttet til det har gitt PwC minst 96 millioner kroner i inntekter.

        Nå kan Aftenposten vise at direktoratet også har gitt selskapet et langt mer innbringende oppdrag, med PwC-konsulenter i sentrale roller. Samtidig skal fast ansatte ha opplevd at de ble satt på sidelinjen.

        Flere er kritiske til hvordan en kommersiell aktør har fått en så definerende posisjon i statsforvaltningen.

        En av landets fremste eksperter på anskaffelser mener direktoratet har inngått kontrakter verdt over 200 millioner kroner i strid med regelverket.
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Kommentér


         #9
         Fra nyeste utgaven av FAF 2021-2028:         Forsvaret er avhengig av cyberdomenet og moderne IKT-løsninger for å gjennomføre operasjoner og løse sine tildelte oppgaver. Robuste IKT-løsninger som knytter sammen og muliggjør effektiv samhandling mellom effektorer, sensorer og beslutningstakere er avgjørende for et effektivt forsvar med god operativ evne. Moderne og robuste IKT-løsninger gjør videre at Forsvaret kan utnytte et betydelig uforløst potensial som er tilgjengelig i Forsvarets styrkestruktur. Forsvarets operative evne er også avhengig av effektiv forvaltning, logistikk og styrkeproduksjon. Effektivisering og forbedring av disse elementene er nødvendig, og vil skje gjennom økt digitalisering, innovasjon og utnyttelse av ny teknologi. For å få til dette trenger forsvarssektoren moderne og fleksible IKT-løsninger som legger til rette for digitalisering i tråd med IKT-strategi for forsvarssektoren og Forsvarets digitaliseringsstrategi.Investering ene innenfor cyberdomenet vil primært rettes mot tiltak som bidrar til å styrke Forsvarets IKT. Det planlegges en betydelig satsning i perioden 2021 –2028.

         Investeringene vil modernisere og ta frem nye IKT-løsninger innenfor områdene kampnær IKT, militær anvendelse av skytjenester, sammensatt IKT, applikasjoner, kommunikasjonsinfrastruktur, geografiske tjenester, informasjonssikkerhet og annen IKT.

         Hovedsatsingen innenfor investeringer i cyberdomenet i perioden skjer i de to programmeneMime (kampnær IKT) og MAST (militær anvendelse av skytjenester). Programmene skal realisere operativ effekt gjennom investerings-, virksomhets-og innovasjonstiltak som koordineres og styres helhetlig. Program Mime skal realisere løsninger for kampnær IKT i perioden 2020 –2030, mens program MAST skal modernisere Forsvarets sikre plattformer med tilhørende tjenester i perioden 2020 -2028. Det vil gjennomføres en konseptvalgutredning for Forsvarets sikre plattformer med tilhørende tjenester i starten av perioden.

         Innenfor området sammensatt IKT blir det en betydelig satsning på IKT til spesialstyrkene. Det skal også brukes betydelige midler på å videreføre satsingen på JISR-kapabiliteter og løsninger for sikker informasjonsutveksling. IKT-infrastrukturen på flere baser skal videreutvikles.

         På området kommunikasjonsinfrastruktur er det planlagt store investeringer i perioden, både i tilknytning til det stasjonære nettet, bruk av satellitt og ulike radiosendere. Det vil gjennomføres en konseptvalgutredning for robust kommunikasjonsinfrastruktur i starten av perioden. En robust kommunikasjonsinfrastruktur med høy kapasitet og evne til å stå imot relevante trusler, utgjør en forutsetning for øvrige IKT-systemer, og er derfor høyt prioritert.

         Det skal videre investeres betydeligi de øvrige områdene innenfor cyberdomenet; applikasjoner, geografiske tjenester, informasjonssikkerhet og annen IKT.

         Click image for larger version Name:	cyberdomenet-1.PNG Views:	40 Size:	215,3 KB ID:	1050618
         Investeringsbehov i per år (mill. kroner)

         Click image for larger version Name:	cyberdomenet-2.PNG Views:	38 Size:	56,7 KB ID:	1050619
         Hovedfordeling
         Last edited by 93A; DTG 261043 May 21, .
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér


          #10
          Svært interessant med program Mime. Det er jo her en del utfordringer i at utviklingen i sivil IKT-HW kanskje går mye raskere enn på milspec-siden, slik at det militære kan bli sittende med utdatert teknologi i forhold til det militære. Hvis man ser på det som var Hærens sambands domene, samband internt i en brigade, var utskiftingstakten temmelig langsom, heller flere tiår enn år. Eks-tysk materiell og amerikansk (dels fra våpenhjelpen på 1950-tallet) linje og radiolinje-materiell var lenge i bruk. Feltradioer i HF (norske NO/PRC-111 serien) og VHF (amerikanske AN/PRC-77 bærbare og AN/VRC-12 serien kjøretøymonterte, samt tyske SEM-52N for meget kort rekkevidde) ble innfaset i første halvdel av 1970-tallet. De store nyvinninger var TADKOM som hovedsystem og kom i løpet av 1980-tallet, og MRR/LFR som kom sterkt forsinket fra slutten av 1990-tallet. Begge disse var (mer eller mindre vellykket) utviklet i den "norske treenigheten" i fellesskap mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk Forsvarsindustri. Begge disse (og spesielt TADKOM) må jo være teknologisk svært gamle nå, men jeg vet ikke i hvor stor grad TADKOM har blitt oppdatert med ny teknologi i hardwaren. MRR/LFR er vel begge særnorske med krypteringssystem, frekvenshopping etc., og kanskje inkompatible med alliertes radioer hvis man skal bruke alle finesser?

          Så hvordan ser man for seg fremtiden, vil man bygge videre på de systemene man har (som TADKOM), eller begynne fra bunnen? Og hva med utviklingstakten i sivil kontra militær HW?
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


           #11
           Et kort spørsmål men som har et langt svar.
           MRR og Tadkom først. Begge systemene ble oppgradert for noen år siden til IP. MRR MLU ble levert til Hæren i 2014 og er en oppgradering av MRR/LFR med både økt overføringshastighet, overgang til MELP talekodec, mulighet for natogodkjent krypto, oppgradert relefunksjonalitet og støtte for IP. Detaljer finnes i Kongsberg sin specsheet.

           TADKOM med linjesvitsjing ble oppgradert til IP i 2015 samtidig som man gikk over til mer moderne kryptering og var samtidig midt inne i utvikling og implementering av moderne beslutningsstøtteverktøy som norBMS/NORCCIS fra Teleplan i Fisbasis taktisk rammen. Videre så er det siden det levert flere løsninger basert på den samme kommunikasjonsinfrastrukturen til Hæren utover leveransene til Sambandsbataljonen. (P9014)

           Når det gjelder fremtiden så er vi nå midt inne i hovedperioden til Sambandskonseptet for Hæren. Denne er dessverre for dere gradert, så den kan jeg ikke gå inn i detalj på men hovedessensen i den endringen som gjelder for Hæren er «IP til folket» igjennom modernisering av sambandsmateriellet, bruk av alle tilgjengelige bærere (militære og sivile) og utnyttelse av COTS og MOTS. (commercial off-the-shelf/military off-the-shelf) Dette er beviste valg for å skape redundans, lavere signatur og hurtigere kunne oppgradere og utvide enn normale PRINSIX prosjekter.

           Litt lengre frem så er utviklingen av Hæren inkl samband i fremtiden, beskrevet i konseptdokumentet: «Morgendagens Hær» Her er utdraget som om handler samband: (side 40-41)

           Hærens sambands understøttelse av K2
           For Hæren omtales sambandsbærere til K2IS, sambandsutstyret og selve tjenestene som tilbys gjennom dette som Army C4IS. Forsvaret har gjennom sin IKT-strategi utviklet en solid grunnmur av IKT og sambandssystemer, med fokus på moderne sikkerhetsløsninger og rask implementering av ny teknologi.102 Forsvaret har i stor grad basert sitt C4IS på skytjenester og tredjepartsløsninger. Hæren følger standarden som er satt, og har sine behov dekket gjennom et C4IS som er basert på samme oppskrift som de andre forsvarsgrenene.103 Således kommuniserer systemene i Forsvaret sømløst, hvilket betyr at det ikke er behov for menneskelig involvering i informasjonsutvekslingen. På samme vis kan Hæren gjennom Army C4IS dele og utveksle data med andre nasjoner basert på automatisk filtrering av informasjon. Gjennom sentral infrastruktur kan Hæren nytte Army C4IS til høyradert videokonferanse med det fellesoperative hovedkvarteret, et HV-distrikt eller en enhet i spesialstyrkene.
           Som støttet sjef har sjef Hæren et moderne C4IS som muliggjør ledelse og gjennomføring av komplekse militære operasjoner i et integrert samvirke.

           Hæren med sitt Army C4IS er av natur interoperabel, samvirkende og fellesoperativ. Ettersom brukeren og plattformene over tid har vært et tydelig fokusområde for utvikling, innbyr Army C4IS til enkelhet. Hæren har således et moderne verktøy for effektiv planlegging og gjennomføring av operasjoner. Sambandstjenesten er forenklet og tilpasset brukeren. I Hæren er de digitale samhandlingstjenestene tilgjengelige, brukervennlige og gjenkjennbare. For å få til dette ligger det moderne nettverksteknologi og et redundant driftsmiljø til grunn. Et nært samarbeid med Cyberforsvaret gjør at sentral drift og støtte ivaretas på en profesjonell og tillitsfull måte. Lokalt driftsmiljø i Hæren sørger for at brukerens behov understøttes effektivt og er tilpasset til operasjonsmåten.

           Army C4IS understøtter de tjenester som Hæren har behov for på kontoret, på plattformen og i sekken. Kampsystemet er oppdatert med tilgjengelig IKT. Stridsteknisk utstyr bærer preg av plug and play og selvetablerende nettverk i tråd med kommersiell tilgjengelig teknologi. Utstyret er brukervennlig og kan med forskjellige kommunikasjonsbærere104 flytte data mellom personell, plattformer og avdelinger. Taktiske sensordata i Hæren kan tilgjengeliggjøres gjennom Army C4IS for utnyttelse av andre, tilkoblede abonnenter i samvirket. Hæren kan eksempelvis distribuere sin situasjonsforståelse og analyse til den som måtte ha behov på havet, i luften, i et fjellanlegg eller en virtuell database i cyberdomenet. På en slik måte eksponeres ikke plattformene som skal påvirke en motstander på andre måter, uavhengig av hvilket domene de befinner seg i.

           Med moderne sambandsutstyr evner Hæren å utnytte fast infrastruktur på landjorda for å kommunisere, uten nødvendigvis å eksponere radiobølger eller annen elektromagnetisk stråling over større områder. Utnyttelse av flere typer sambandsbærere gjør at Hæren kan kommunisere både direkte og indirekte med fellesoperative plattformer. Ubemannede sambandsnoder med lang batterikapasitet eller selvgenerende strømsystemer utplasseres for å skape lokal dekning for enkelte bærere der det er behov, både i terrenget og på eleverte plattformer. Satsningen på en betydelig bredde i kommunikasjonsbærere har skapt flere alternativer for samband, og har bidratt til at Hæren både styrt og automatisk tilpasser anvendelsen av bærere basert på informasjonsutvekslingsbehov, tilgjengelighet og trussel.

           Utnyttelse av flere kommersielle og militærspesifikke bærere skaper redundans på tvers av de fysiske domener og cyberdomenet. Ad-hoc nettverk kan skapes lokalt hvis linken tilbake ikke er tilfredsstillende. Systemet vil som helhet fungere uavhengig av midlertidig eller permanent systemsvikt på enkeltnoder. Hæren kan bidra til å skape lokale handlingsrom for fellesoperasjonen ved å sikre redundans i det fellesoperative C4IS som knytter sammen sensor, effektor og beslutningstaker.

           Avdelingene i Hæren har i større grad organiske sambandskapabiliteter til daglig som kan forsterkes når kampsystemet skal operere i et samvirke. Samtidig er Hæren tilpasset til å kunne operere i gitte perioder hvor samband og informasjonssystemet ikke yter maksimalt, basert på oppdragsbasert ledelse, følgerskap og forankrede kjerneverdier. Hærens samband muliggjør integrert samvirke og ivaretar sømløs tilknytning av sensorer, beslutningstakere og effektorer på tvers av nivå.
           MIME som skal levere kampnær IKT leverer både til Sambandskonseptet og det som vil komme igjennom utvikling av Hæren siden det strekker seg over perioden 2020-2030. Og prosjektet P8043 er det som vil være volumet med sambandsmateriell til Hæren og Forsvaret. Her vil arvtakeren til MRR utvikles. Om det blir en videreutvikling av en normal CNR radio eller noe annet er for tidlig å si. Utviklingen innenfor trådløs kommunikasjon går veldig fort sivilt så det er spennende å se hva vi ender opp med.
           Last edited by 93A; DTG 221030 Jul 21, .
           Svolten og tyst, samband fyst

           Kommentér


            #12
            Veldig interessant 93A !
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Kommentér


             #13
             Skudd i blinde, men hører dette til i denne tråden?

             Om Forsvarets nye kommunikasjonsplattform, TYR.

             The dildo of consequences rarely arrives lubed.

             Kommentér


              #14
              Den tilhører prosjekt P8060 men siden prosjektet tilhører MIME programmet så blir det helt riktig!
              Svolten og tyst, samband fyst

              Kommentér


               #15
               Fra statsbudsjettet:

               Program Mime – leveransebølge 1
               Som en del av satsingen på IKT for bedret samhandling i Forsvarets operasjoner, besluttet gjennom Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) og Innst. 87 (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021), skal kampnære IKT-systemer i land-, luft- og sjødomenet moderniseres. Dette skal sikre relevant og tidsriktig evne til kommando- og kontroll, situasjonsforståelse og informasjonsdeling mellom enheter i Forsvarets operative struktur, med allierte og med totalforsvaret.

               Forsvarsdepartementet har flere planlagte og godkjente materiellprosjekter innenfor området kampnær IKT, og har nå valgt å samle tiltakene innenfor dette området i et eget program for kampnær IKT, kalt Mime-programmet. De planlagte prosjektene 8043 Taktisk ledelsessystem for landdomenet og 8100 Kommunikasjon til kampplattformer, som er omtalt i Prop. 1 S (2020–2021), inngår som en del av programmet. Når prosjektene nå blir gjennomført som en del av et program, har regjeringen kommet frem til at det er formålstjenlig å vurdere tiltakene i enkeltprosjektene helhetlig innenfor rammene til programmet. Dette er i tråd med statens prosjektmodell for store investeringer.

               Mime-programmet skal realisere kampnære IKT-systemer til Forsvaret gjennom flere toårige leveransebølger som blir gjennomført suksessivt frem mot 2030. Leveransebølge 1 skal ta frem flere ulike delleveranser innenfor kampnær IKT. Dette inkluderer blant annet en felles, taktisk IKT-plattform, anskaffelse av satellitterminaler, bakke-til-luft radioer, datalinkterminaler og programvare for kommando og kontroll. Leveransebølgen omfatter også oppstart av anskaffelsen av nye taktiske radioer til landstyrkene og en oppstart av fornyelse av kommando- og kontrollsystem for luftdomenet.

               Mime-programmet skal også bidra til å realisere målsettingene i nasjonal forsvarsindustriell strategi i tråd med Meld. St. 17 (2020–2021). Programmet vil knytte til seg en norsk, strategisk partner, som vil få en viktig rolle innenfor innovasjon, utvikling, anskaffelse og integrasjon av materiell og systemer.

               Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av Mime-programmet. Kvalitetssikringen er gjennomført både på programnivå og på leveransebølgenivå. Det vil bli gjennomført tilsvarende kvalitetssikring for fremtidige leveransebølger. Resultatene fra kvalitetssikringen ligger til grunn for den anbefalte kostnadsrammen. Forsvarsdepartementet vil følge opp de risikoene som er påpekt og tiltakene som ekstern kvalitetssikrer har anbefalt. Den foreslåtte kostnadsrammen for leveransebølge 1 er 2 902 mill. kroner medregnet merverdiavgift, gjennomføringskostnader og usikkerhetsavsetning. Leveransebølgens styringsramme blir satt til 2 570 mill. kroner medregnet merverdiavgift.
               Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


                #16
                "Fornyelse av stasjonære radioer til Forsvaret


                I desember ble det inngått kontrakt mellom Forsvarsmateriell og Rohde & Schwarz for en anskaffelse av nytt radiomateriell til rundt 20 lokasjoner i hele Norge. Kontrakten har en verdi på i overkant av 13 millioner euro.

                Kontrakten er en del av inngått rammeavtale med leverandøren, og Forsvarsmateriell har tidligere anskaffet HF-radiomottakere under denne avtalen. Sjøforsvarets enheter er største bruker av kommunikasjonstjenesten. Landstrukturen driftes av Cyberforsvaret og er viktig for kommando og kontroll. Anskaffelsen er en del av program Mime - Kampnær IKT til Forsvaret."
                I desember ble det inngått kontrakt mellom Forsvarsmateriell og Rohde & Schwarz for en anskaffelse av nytt radiomateriell til rundt 20 lokasjoner i hele Norge. Kontrakten har en verdi på i overkant av 13 millioner euro.

                Kommentér

                Forumstruktur

                Collapse

                Working...
                X