Ingeniørdykker Hæren

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Ingeniørdykker - Hæren

  Jeg jobbet tidligere i Ingeniør-Rekognoseringsgruppen til PINGKP-C på Rena, mellom 2008 og 2012. Fram til 2010 hadde denne gruppen også Ingeniørdykker-kapasitet (som gruppen vel og merke ikke fikk brukt eller skolert folk på fra og med 2008, grunnet hyppige deployeringer utenlands dengang), noe som så ble avgitt til dykkegruppen i Nord-Norge, som sikkert fornuftig nok fikk "monopol" på dykking i Ingeniørbataljonen, i takt med at dykkegruppen der ble en vervet avdeling. Altså, er det ikke mulig å ha førstegangstjenesten sin der. Tidligere, da dette var en mulighet, så var dykketjeneste noe man måtte melde interesse om ved innrykk til sommerinnrykket til IngBn, og så ble det deretter kjørt en egen opptaks-greie der med fysiske tester og litt sånn der standard greier med å sjekke motivasjonen til folk.

  Det tar veldig mye tid og penger å drifte en dykkekapasitet, og rekgruppen i PINGKP-C driver med masse andre ting, og hadde i det store og hele ikke tid til å drifte og opprettholde en dykkekapasitet også. Enden på visen var at Rek på Rena beholdt sine Zodiac 530er, påhengsmotorer og oversettings-/innsettingskapasitet av seg selv og andre til vanns.

  Dykking i Forsvaret starter utelukkende med et femukers Skipsdykkerkurs i bånn. Uansett om man faktisk skal være skipsdykker/slangedykker, minedykker, ingeniørdykker eller angrepsdykker i MJK/FSK. Etter skipsdykkerkurset kommer all annen spesialisering i tillegg.

  For ingeniørdykkeren sin del innebærer (eventuelt innebar, jeg er ikke superoppdatert på dette om dagen) dette et antall tilleggsmoduler som til slutt leder fram til utsjekk som ingeniørdykker, og egen patch som er tillatt brukt på uniform på lik linje med andre "godkjent-x merker".

  Disse modulene er i grovt;
  - Søk- og heving under vann.
  - Arbeid under is.
  - Arbeid i strømmende vann / elver.
  - Bruk av undervannsredskaper / verktøy (hydraulisk)
  - Undervannssprengning (forutsatt fullført og bestått sprengningskurs klasse 1A)
  - Undervannsrekognosering og dokumentasjonsarbeid, herunder bruk av film-/fotoutstyr.

  Kort fortalt, så kan ingeniørdykkerutdanningen nesten kalles en light-utgave av den sivile yrkesdykker Klasse-1 utdanningen - bare minus hjelmdykking, tyngre redskaper, overflatedeko (tror ikke ingeniørdykker inkluderer noe deko-dykking og prosedyrer, men her kan jeg ta feil) eller noen sivile sertifkater og utsjekk annet enn CMAS 2* / tostjerners sportsdykkersertifikat. Så kan man selvsagt mene en hel del om hvor bra eller sjanseløst det er å ha en ganske tung dykkerutdanning fra Forsvaret, som ikke er verdt jack-shit i det sivile den dagen man slutter...

  Click image for larger version

Name:	20120302-038_4202269a.jpg
Views:	1
Size:	54,9 KB
ID:	1020978

  Det ingeniørdykkeren skal drive med er;
  - Rekognosering av landings-/vadeområder ift amfibieoperasjoner (ikke det samme som den shallow-water diving andre folk driver med).
  - Støtte ift berging av kjøretøy og personell som havner i vannet (eventuelt myren).
  - Utbedring / laging - eller ødelegging - av traséer på/under/igjennom vann.
  - Være med å utbedre eller ødelegge infrastruktur som f.eks. kaianlegg osv i forhold til å ta imot egne styrker sjøveien, eller nekte fienden bruk av dette anlegg.
  - Kort fortalt være dem som gjør det ingeniørvåpenet skal drive med - altså Mobilitet / Antimobilitet -, bare ved, på og under vann.

  Det ingeniørdykkeren ikke skal drive med er (ihvertfall var det sånn dengang jeg var relevant i gamet);
  - Skjult uskadeliggjøring av undervannsminer og hindre i forkant av en landgang man forventer motstand på (all dykking ingeniørdykkerne gjør er med åpent system, altså ingen SCR-/CCR-rebreathere, altså ikke videre vanskelig å få øye på bobler i overflaten)
  - EOD eller EOR, ihvertfall i utgangspunktet. Det er Marinen / MDK som (igjen i utgangspunktet) "eier" all EOD på / under vann.
  - Dypere dykking, herunder heller ikke bruk av trimix / heliox eller andre pustegasser enn luft / Nitrox-21.
  - Angrepsdykking eller bruk av dykking/undervannssvømming som innsettingsmetode av patruljer.

  Håper dette var godt nok svar.

  Dette var svar fra MMB til Laukriddaren:

  [QUOTE=Laukriddaren;1197598]Hei!

  Er kalla inn til sesjon del 2 og har i lang tid tenkt at eg ønska å ha en våt førstegangstjeneste, dvs. noko dykkerrelatert. Eg har lenge sett på skipsdykker, men etter noken søk på nettet har eg og sett at det også er nokon som har vore dykkera i ingeniørbataljonen.

  Men når eg sjekka forsvarets sider for ingeniørbataljonen finne eg ingen referanse til dykking i det heile. Det er ikkje nevnt som spesialisering, det er ikkje nevnt som ei stilling. Ikkje nevnt i det heile tatt faktisk.

  Nokon som veit om forsvaret har gått vekk i frå å ha dykkerar i ingeniørbataljonen, eller om dei berre ikkje nevner det her? Eventuelt kva bør eg sei på sesjon om det er her eg ønsker å ende opp?

  Om noken her har tjenestegjort for ingeniørbataljonen som dykker hadde det vore flott å fått vete litt om kva ein gjer og kor kjekt det er.

  På forhånd takk for svar.

  Kommentarer tas i denne tråden på Milforum.
   Posting comments is disabled.

  Kategorier

  Collapse

  Latest Articles

  Collapse

  • Flukten over Nordsjøen (1941)
   av TNFJ_JMH
   Det nærmer seg 9.april, en evig merkedato i norsk historie. Jeg tenkte jeg skulle dra frem en historie jeg har brukt mye tid på å bli bedre kjent med, og som på mange måter begynner med invasjonen i 1940 selv om den i seg selv finner sted året etterpå.

   Min bestefar var i militæret hele sin yrkesaktive karriere. Skjønt, hele...et unntak er jo faktisk et års tid i nettopp 1940-41, for etter at felttoget i Norge var over i mai/juni 1940 var han en av mange offiserer som var arbeidsløse...
   DTG 062301 Apr 23, 23:01
  • Den gangen Norge var okkupert av norsk-amerikanere
   av TNFJ_JMH
   2.verdenskrig inneholder mange historier, noen mer interessante enn andre. Noen holdes også godt i live av entusiaster den dag i dag. 99th Battalion (separate) havner i den kategorien. 99th er også kjent som "den norske bataljonen", og ble i sin tid opprettet i forberedelsene til en mulig invasjon av fastlands-Europa gjennom Norge. Akkurat den varianten har mange forgreininger, gjerne kjent som RANKIN case A, B og C som da er forskjellige scenarioer. Jeg tar da ikke med andre planer som...
   DTG 282300 Dec 22, 23:00
  • Om stridsvogner, persepsjonen av vold og tvilsomt beslutningsgrunnlag
   av Rittmester
   Stridsvognsdebatten: om stridsvogner, persepsjonen av vold og tvilsomt beslutningsgrunnlag


   Audun Jørstad

   Oberstløytnant, sjef for Taktikkseksjonen på HVS/Manøverskolen. Bakgrunn fra infanteriet og kavaleriet. Formell utdannelse fra Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge, Krigsskolen og Stabsskolen.

   Innholdet i dette innlegget representerer mine egne meninger. Den er til tross for min stilling som fagmilitær, ikke nødvendigvis representativ for...
   DTG 181327 Dec 22, 13:27
  • Om grader og rettigheter på Milforum
   av Intendanten

   Alle brukerne på Milforum har en grad tilsvarende de gradene som brukes i det norske Forsvaret i dag. Over ser du min grad - kommandérsersjant i Luftforsvaret. Dette er ikke bare av kosmetiske hensyn, selv om det er et poeng at både struktur og roller er knyttet opp mot Forsvaret. Det er også et lite element av voksenopplæring ved at folk ser hva de forskjellige distinksjonene betyr. Et viktig moment er at graden sier noe om hvilken faglig tyngde den enkelte kan ha, og hvem det kan lønne...
   DTG 191952 Jun 21, 19:52
  • Om Milforum
   av Intendanten


   Om Milforum


   Velkommen til Milforum, stedet hvor du kan møte likesinnede til diskusjoner og informasjonsutveksling rundt det norske totalforsvaret. Dette dekker alle tema fra sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap. Forumet er åpent både for den erfarne...
   DTG 111803 Oct 20, 18:03
  • Scenario for russisk angrep
   av hvlt


   Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men "benchmark scenariet" som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i bestillingen av 72 stk F-16) var det følgende (det var den relative sammenligning av forskjellige handlingsmåter...
   DTG 080618 Jul 16, 06:18
  Working...