Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2021-07-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av de over 5000 brukerne på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

​​​​​​​​​​​
Sjef: OF-4 Oberstløytnant @Sjef Milforum

​​​​​​​​​​​
Nestkommanderende: OF-3 Major @NK Milforum

​​​​​​​​​​​
Sjefssersjant: OR-8+ Kommandérsersjant @Lille Arne

​​​​​​​​​​​
Intendant: OR-8 Kommandérsersjant @Intendanten


Personell & administrasjon


​​​​
S-1: OF-2 Rittmester @Rittmester

​​​​​​​​​​​
Ass S-1: OR-7 Flotiljemester @magskor


Etterretning & Sikkerhet

​​​​​​​​​
S-2: OF-1 Løytnant @cwo-kp4

​​​​​​​​​
Ass S-2: OR-6 Oversersjant @jaffar


Operasjoner, avdelinger & militære fag

​​​​​​​​​​​
S-3: OF-2 Rittmester @Bestefar

​​​​​​​​​​​
Ass S-3 (ingeniør): OR-7 Stabssersjant @pioff

​​​​​​​​​​​
Ass S-3 (logistikk): OR-6 Oversersjant @Hulkinator
Ass S-3 (sanitet): OR-6 Oversersjant @carebear


Logistikk & materiell

​​​​​​​​​
S-4: OF-2 Kaptein @Znuddel

​​​​​​​​​​​
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @Grasklyppertraktor
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @navara


Planer & policy

​​​​​​​​​​​
S-5: OF-2 Kaptein @hvlt

​​​​​​​​​
Ass S-5: OR-7 Stabssersjant @88charlie


Samband & IKT

​​​​​​​​​​​
S-6: OF-2 Kaptein @93A

​​​​​​​​​​​
Ass S-6: OR-6 Oversersjant (m) MWD

Tjenestegjørende offiserer

​​​​​​​​​​​
OF-1 Løytnant aquila
OF-1 Løytnant sbaar
OF-1 Løytnant M72
OF-1 Løytnant Einherjar
OF-1 Løytnant Signal_m

​​​​​​​​​​​
OF-1 Løytnant Eisenhower
​​​​

Tjenestegjørende befal

​​​​​​​​​​​
OR-7 Stabssersjant Kdo_Under
OR-7 Stabssersjant MMB
OR-7 Stabssersjant SofakrigerOR-7 Flotiljemester Eeo


​​​​​​​​​​​
OR-6 Oversersjant Reodor F
OR-6 Oversersjant essal
OR-6 Oversersjant Pinch
OR-6 Oversersjant AGR416
OR-6 Oversersjant mailman
OR-6 Oversersjant gringo
OR-6 Oversersjant Gnist


​​​​​​​​​​​
OR-6 Skvadronsmester minime


​​​​​​​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse 84mm
OR-5+ Sersjant 1.klasse Din_Laban
OR-5+ Sersjant 1.klasse hvorre
OR-5+ Sersjant 1.klasse kilopapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse Makaan
OR-5+ Sersjant 1.klasse njetnjet
OR-5+ Sersjant 1.klasse onkel smerte
OR-5+ Sersjant 1.klasse Safariland
OR-5+ Sersjant 1.klasse @lightfoot
OR-5+ Sersjant 1.klasse Haward
OR-5+ Sersjant 1.klasse 9echo
OR-5+ Sersjant 1.klasse schaly
OR-5+ Sersjant 1.klasse @Claus Madsen
OR-5+ Sersjant 1.klasse @EivindM
OR-5+ Sersjant 1.klasse Bratwurst
OR-5+ Sersjant 1.klasse Medicx
OR-5+ Sersjant 1.klasse @zaitzev
OR-5+ Sersjant 1.klasse nettbank
OR-5+ Sersjant 1.klasse Rabagast
OR-5+ Sersjant 1.klasse struksa
OR-5+ Sersjant 1.klasse @Chilinøtt


​​​​​​​​​​​
OR-5+ Senior kvartermester yamaha
OR-5+ Senior kvartermester Navytimes
OR-5+ Senior kvartermester @Natter


​​​​​
OR-5+ Vingsersjant SlakaBall
OR-5+ Vingsersjant Crew Chief
OR-5+ Vingsersjant Simplex
OR-5+ Vingsersjant @endrelunde


​​​​​​​​​​​
OR-5 Sersjant gigafactory
OR-5 Sersjant GullwingGroove
OR-5 Sersjant hbreis
OR-5 Sersjant Niko
OR-5 Sersjant opshunter
OR-5 Sersjant orcbuster
OR-5 Sersjant peshmerganor
​​​

​​​​​​​​​​​
OR-5 Kvartermester Kystvaktmann


​​​​​
OR-5 Sersjant LVGRP99
​​​​​​​

Videre er det 57 spesialister på nivå OR-4 og OR-4+.

Til slutt er det 87 reservebefal og -spesialister.