Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2022-07-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av de over 6000 brukerne på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

Sjef: OF-4 Oberstløytnant Sjef Milforum
​​​​​​Nestkommanderende: OF-3 Major 93A
​​​​Sjefssersjant: OR-8+ Kommandérsersjant Lille Arne
​​​​​​​​​​​​Intendant: OR-8 Kommandérsersjant Intendanten

Personell & administrasjon

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​S-1: OF-2 Rittmester Rittmester
​​​​​​​​​​​​​Ass S-1: OR-7 Flotiljemester magskor

Etterretning & Sikkerhet
​​​​​​​​​​​​​
S-2: OF-2 Rittmester aquila
​​​​​​​​​​​​Ass S-2: OR-6 Oversersjant jaffar

Operasjoner, avdelinger & militære fag

​​​​​​​​​​​​​S-3: OF-1 Løytnant M-72
​​​​​​​​​​​​​Ass S-3 (ingeniør): OR-7 Stabssersjant pioff
​​​​​​​​​​​​​Ass S-3 (logistikk): OR-7 Stabssersjant Hulkinator

Logistikk & materiell

​​​​​​​​​​​​​S-4: OF-2 Kaptein Znuddel
​​​​​​​​​​​​​Ass S-4: OR-6 Oversersjant Grasklyppertraktor
Ass S-4: OR-6 Oversersjant navara

Planer & policy

​​​​​​​​​​​​​​S-5: OF-2 Kaptein hvlt
​​​​​​​​​​​​Ass S-5: OR-7 Stabssersjant 88charlie

Samband & IKT

​​​​​​​​​​​​S-6: OF-3 Major 93A (fung)
​​​​​​​​​​​​​​Ass S-6: OR-6 Oversersjant (m) MWD

Tjenestegjørende offiserer

​​​​​​​​​​​​​​​OF-2 Rittmester Bestefar
OF-1 Løytnant Einherjar
OF-1 Løytnant Signal_m
​​​​​​​​​​​​​​OF-1 Løytnant Eisenhower
OF-1 Fenrik Eeo
​​​​​​
Tjenestegjørende befal

​​​​​​​​​​​​​​OR-7 Stabssersjant Kdo_Under
OR-7 Stabssersjant MMB
OR-7 Stabssersjant Sofakriger

​​​​​​​​​​​​OR-6 Oversersjant Reodor F
OR-6 Oversersjant essal
OR-6 Oversersjant Pinch
OR-6 Oversersjant AGR416
OR-6 Oversersjant mailman
OR-6 Oversersjant gringo
OR-6 Oversersjant Gnist
OR-6 Oversersjant sbaar
OR-6 Oversersjant carebear
OR-6 Oversersjant EivindM
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester minime
OR-6 Oversersjant endrelunde
OR-6 Oversersjant 9echo
​​​​​​​​​​​​​​​OR-6 Skvadronmester yamaha
OR-6 Oversersjant orcbuster
​​​​​​​​​​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse 84mm
OR-5+ Sersjant 1.klasse Din_Laban
OR-5+ Sersjant 1.klasse hvorre
OR-5+ Sersjant 1.klasse kilopapa
OR-5+ Sersjant 1.klasse Makaan
OR-5+ Sersjant 1.klasse onkel smerte
OR-5+ Sersjant 1.klasse Safariland
OR-5+ Sersjant 1.klasse schaly
OR-5+ Sersjant 1.klasse Claus Madsen
OR-5+ Sersjant 1.klasse Bratwurst
OR-5+ Sersjant 1.klasse Medicx
OR-5+ Sersjant 1.klasse zaitzev
OR-5+ Sersjant 1.klasse nettbank
OR-5+ Sersjant 1.klasse struksa
OR-5+ Sersjant 1.klasse Chilinøtt
OR-5+ Sersjant 1.klasse Eiriks
OR-5+ Senior kvartermester Navytimes
OR-5+ Senior kvartermester Natter
​​​​​​​OR-5+ Vingsersjant SlakaBall
OR-5+ Vingsersjant Crew Chief
OR-5+ Vingsersjant Simplex
OR-5+ Sersjant 1.klasse Tusseladd
​​​​​​​​​​​​​​
OR-5 Sersjant gigafactory
OR-5 Sersjant GullwingGroove
OR-5 Sersjant Niko
OR-5 Sersjant peshmerganor
​​​​​​​​​​​​​OR-5 Kvartermester Kystvaktmann
​​​​​OR-5 Sersjant LVGRP99
OR-5 Sersjant MikeKiloPapa
​​​​​​​OR-5 Sersjant HenrikJ

Videre er det 66 spesialister på nivå OR-4 og OR-4+.

Til slutt er det 91 reservebefal og -spesialister.