Stillinger ledig: Medarbeidere til Tollvesenets etterretningssenter

Collapse

Brukerinfo

Collapse

$vbphrase[have_x_posts_in_topic_last_y_z]
X
 
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Feltposten
  Trådstarter
  SHV-Kvartermester
  Presse- og informasjonsbefal

  • 2004
  • 1439

  Stillinger ledig: Medarbeidere til Tollvesenets etterretningssenter

  Tolldirektoratet søker medarbeidere til nyopptrettet etterretnings- og analysesenter

  Vil du være med på å styrke etterretnings- og analysearbeidet i Tolletaten?
  Til Tolletatens nyopprettede senter for etterretning og analyse søker vi tre til fem ansatte med etterretningskompetanse, for eksempel med bakgrunn fra Tolletaten, Forsvaret, Politiet eller fra journalistikk.
  Tolletaten skal bygge opp et senter med inntil 25 ansatte som vil bli plassert i Kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.
  Du vil bidra til å styrke etterretningsarbeidet i etaten og jobbe innenfor et viktig område. Senteret vil bestå av personer med ulik type kompetanse, blant annet etterretnings- og analysekompetanse, IKT-kompetanse og tollfaglig kompetanse.
  Senteret skal bidra til etatens måloppnåelse og resultater i form av økt treffprosent og økt avdekking av alvorlige overtredelser og unndragelser gjennom å forbedre objektutvelgelsen. Herunder skal senteret:
  • støtte den operative kontrollen
  • tilrettelegge for mer koordinert kontrollinnsats på tvers av regionene
  • sikre gjenbruk av etterretningsinformasjon
  • styrke etterretning rettet mot internettilknyttet smugling

  Arbeidsoppgaver
  Du vil jobbe med etterretning og analyse innenfor alle fagområder i Tolletaten.
  Arbeidet skjer i nært samarbeid med tollregionene, andre myndigheter og samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å:
  • Delta i planleggingen og forberede kontrollaksjoner
  • Styrke etatens objektutvelgelse og operative kraft
  • Utarbeide strategiske, taktiske og operative etterretningsprodukter, for eksempel trussel- og risikovurderinger
  • Innhente og sammenstille data fra relevante IT- systemer og internett
  • Støtte og koordinere etterretningsarbeidet
  • Delta i nasjonalt og internasjonalt etterretningsarbeid
  • Bidra til å utvikle senteret og arbeidsprosessene internt i senteret
  • Som en del av stillingen vil du bidra til utredninger og intern opplæring i senteret. Det kan også bli aktuelt med foredrag og undervisning.

  Kvalifikasjoner
  • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
  • Relevant erfaring og etterutdanning innen etterretning eller informasjonsinnhenting kan kompensere for manglende høyere utdanning.
  • Bred erfaring fra etterretningsarbeid eller informasjonsinnhenting, gjerne med bakgrunn fra Tolletaten, Forsvaret, Politiet, Skatteetaten eller for eksempel journalistikk
  • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
  • Erfaring fra foredrag og kursvirksomhet er ønskelig

  Personlige egenskaper
  • Analytiske evner
  • Evne til å prioritere med høy gjennomføringsevne
  • Evne til nytenkning og innovasjon
  • Høy integritet
  • God på nettverksbygging
  • Være god til å jobbe i team samtidig som du evner å jobbe selvstendig

  Det vil legges vekt på å få en bred kompetansesammensetning og på å sette sammen et team av personer som utfyller hverandre og til sammen dekker kvalifikasjonskravene.
  Da senteret er i en etableringsfase kan organisering og rollesammensetning endres etter en periode. Enkelte stillinger vil kunne få fagansvar.
  Spesielle krav
  Det er en forutsetning at aktuelle kandidater kan sikkerhetsklareres.
  Vi tilbyr
  • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver i en etat med en viktig samfunnsbeskytterrolle
  • Muligheten til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
  • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i lønnstrinn 55-75 (467 700-676 800). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
  • Arbeidssted sentralt plassert i Oslo
  • Treningsfasiliteter

  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Kvinner oppfordres til å søke.
  Nærmere informasjon om stillingen gis av Seksjonssjef Jørn Ferner Bergersen 22 86 08 24 / 913 99 878 eller seniorrådgiver Per Røsdal Johansen 22 86 03 67 / 906 59 066
  Søknadsfrist 19.april 2016. Merk 25/2016
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.
  Nyhetsfeed
  Lignende tråder
 • Znuddel
  OF-2 Kaptein
  Log.off. (S-4)


  Sponsor
  • 2004
  • 15088

  #2
  Stillinger ledig: Medarbeidere til Tollvesenets etterretningssenter

  Fristen går ut idag, så her må en være rask.  Sent fra min E5603 via Tapatalk
  The dildo of consequences rarely arrives lubed.
  Moderator

  Kommentér

  Googleannonse

  Collapse

  Forumstruktur

  Collapse

  Working...