Nok en ny måned. Jeg er på reise så dere får to nå og lager jeg to til sent i kveld.

Juli har to temaer. Først så gjennomføres det opptak til utdanninger i forsvaret og til tjeneste ved Forsvarets profesjonelle avdelinger. Videre så fyller Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskole 75 år nå i Juli og dette kommer vi også til å markere med et par kalenderbilder og litt bannere.

Første og andre bilde er tatt under FOS på Sessvollmoen. Forsvarets seleksjon og opptak gjennomføres for flere Forsvarets utdanninger og skal se på om kandidatenes lederpotensial opp mot Forsvarets grunnsyn på ledelse og Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar og mot. Forsvarets grunnsyn på ledelse er styrende for hva FOS ser etter. ( link til side om opptak )

Click image for larger version  Name:	FOS2_1920X1200.jpg Views:	45 Size:	683,9 KB ID:	1053341

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)


Click image for larger version  Name:	FOS_1920X1200.jpg?dl=0.jpg Views:	42 Size:	470,6 KB ID:	1053342

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)

Tredje bildet er fra oppstilling ved Cyberingeniørskolen for utlevering av vernedyktighetsmedaljen for Ving 74 etter endt 1 år ved skolen mens Ving 72 ble beskikkeet til sersjant. (link til forsvarets hjemmeside om utdanningen.)

Click image for larger version

Name:	CISK_elev%20med%20avd%20flagg_1920X1200.jpg
Views:	163
Size:	428,1 KB
ID:	1053369

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)


Neste bilde viser en elev ved Hærens tekniske fagskole/elektronikk (HTFS/E) som betjener en NO/VRC-113 HF radio en gang på 80 tallet basert på uniform og materiell synlig i bildet. Elevene ved HTFS/E var de siste som ikke hadde Bachelor. Når skolen ble til Hærens ingeniørhøgskole/Jørstadmoen (HIS/J) så kom elevene ut med en bachelor i telematikk eller informasjonsikkerhet.

Click image for larger version

Name:	CISK_elev%2080%20tallet_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	146
Size:	489,9 KB
ID:	1053371

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)


Siste bildet viser dagens moderne studenter som gjennomfører tekniske oppgaver som endel av sin mestringsøvelse, øvelse cyber endurance. De utfordres som cyberingeniører samtidig som de utsettes for ekstremt krevende aktivitet, minimalt med søvn og mat.

Click image for larger version

Name:	CISK_moderne%20elev_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	149
Size:	510,4 KB
ID:	1053373

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)
Attached Files