Ny måned og nytt tema. I oktober så skal vi se litt på noen av fellesavdelingen i Forsvaret. Videre så får dere et par bilder i fra Forsvarets støtte til økt beredskap ved olje- og gassinstallasjoner som pågår denne uken ifm trusselen mot norsk energisekstor.

De to første bildene er fra Forsvarets støtte til økt beredskap ved olje- og gassinstallasjoner. Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse. Forsvarets er blant annet tilstede og patruljer med styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet. Forsvarets side om tilstedeværelse ved norske olje- og gassinstallasjoner

Første bildet er av KV Sortland i nærheten av oljeplatformen Troll A i Nordsjøen.

Click image for larger version

Name:	KV_Sortland_Troll_A_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	162
Size:	396,2 KB
ID:	1087082

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Andre bildet er av to F-35 som fly over Draugenfeltet.

Click image for larger version

Name:	F-35_Oljeplattform_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	97
Size:	1.002,3 KB
ID:	1087083

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)Tredje bildet er av Forsvarets stabsmusikk. Musikkkorpsene i Forsvaret ligger under Forsvarets Fellestjenester (FFT). Består av fem profesjonelle militærkorps: Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige norske marines musikkorps i Horten, Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Hærens musikkorps i Harstad. De norske militærkorpsene løser en rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag både i og utenfor Forsvaret. Link til side om Forsvarets musikk

Click image for larger version

Name:	Forsvarets%20stabsmusikk_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	97
Size:	450,7 KB
ID:	1087084

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Fjerde bildet er av fra en CBRN øvelse i Bergen i juni i år hvor man samtrente med Forsvaret, politiet og brannvesenet. Forsvarets ABC skole ligger på Sessvollmoen og har det overordnede fagansvaret for CBRN i Forsvaret. Videre så har forsvaregrenene avdelinger som er trent på å håndtere hendelser. Link til artikkel om øvelsen.

Click image for larger version

Name:	CBRN_%C3%B8velse_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	97
Size:	419,8 KB
ID:	1087085

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Femte bildet er fra trening på behandling av pasienter fra trafikkulykke i samarbeid med brann og MP. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade. Forsvarets sanitet (FSAN) ble etablert i England i november 1941, og har siden 2. verdenskrig vært deployert i de fleste større eller mindre internasjonale operasjoner som Forsvaret har deltatt i over hele verden. Link til artikkel om øvelsen som er gjennomført. Link til Forsvarets side om FSAN.

Click image for larger version

Name:	fsan-regiment_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	97
Size:	465,7 KB
ID:	1087086

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)Siste bildet er fra utdanning av Cyberteknikkere. Cyberforsvaret utdanner årlig teknikkere for drift av Forsvarets sambandssystemer. Utdanningen foregår på Jørstadmoen og har perioder med praksis ute i forsvarsgrenene og CYFOR sine installasjoner. Link til artikkel om utdanningen.

Click image for larger version

Name:	Cybertekniker_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	98
Size:	489,7 KB
ID:	1087087

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)