Nytt år og ny måned. Januer er i gang med nyttårsforsetter, ny start og ikke minst snø, minusgrader og vinter. Jeg har plukket litt bilder fra øvning og trening i de hvite månedene.

Første bildet er fra øvelse Artic Bolt som gikk i slutten av november i fjor i Indre Troms. Bildet viser 12 K9 som deltar i skarpskyting i Setermoen skytefelt under gnistrende nordlys. Øvelse Artic Bolt 22 er en systemøvelse for Brigade Nord. Sjef Hæren sa dette om øvelsen: "– At det er tre år siden sist, har med økonomi å gjøre. Ekstratildelingen vi fikk fra regjeringen i sommer har muliggjort at vi nå får øvd med hele Brigade Nord, sier sjef for Hæren, Lars S. Lervik, og legger til: – Nå får vi øvd hele brigaden som system med det aller meste av dens avdelinger. Systemtreningen bidrar både til økt evne, kompetanse og beredskap, og hever dermed vår totale evne til å forsvare landet. Den strategiske transporten av HRS er også en svært verdifull deployeringstrening før HRS går på en forhøyet NATO VJTF beredskap til nyttår." Pressemelding om Øv Artic Bolt 22

Click image for larger version

Name:	vinter_artic-bolt22_12%20stk%20K9_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	251
Size:	554,4 KB
ID:	1095037

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Andre bildet er tatt fra Fregatten Fritjof Nansen under Øvelse FLOTEX 22 i begynnelsen av desember. FLOTEX er en årlig øvelse som normalt gjennomføres langs kysten og i havområdene utenfor Nord-Norge. FLOTEX 22 gjennomførets primært i Vestfjorden og Andfjorden, men med utvidet øvingsområde for å ivareta tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner. Pressemelding om Øv Flotex 22

Click image for larger version

Name:	vinter_fritjof-nansen-Flotex22_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	159
Size:	549,7 KB
ID:	1095038

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Tredje bildet er av en NASAMS launcher til Kampluftvernet i Brigade Nord. Bildet er tatt under øvelse Artic Bolt 22 i November. Kampluftvernet er en ny kapasitet nettopp innført i Hæren. Hele systemet er ikke levert ennå. SHORAD delen av systemet kommer når man har fått levert ACSV G5 («Armoured Combat Support Vehicle») med IRIS-T missiler. Link til artikkel om leveransen

Click image for larger version

Name:	vinter_KLV_Istind_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	161
Size:	522,9 KB
ID:	1095039

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)

Fjerde bildet er av en pansret evakueringsvogn fra Porsangerbataljonen/FLF. Bataljonen er den nyeste i Hæren og er satset betydelig på siste par årene innenfor materiell, personell og EBA. Link til artikkel om opprettelsen av Porsangerbataljonen

Click image for larger version

Name:	Vinter_pansret%20evac_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	147
Size:	977,3 KB
ID:	1095040

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)


Siste bildet er tatt i Bodø ifm mottak av nye SAR Queen som skal overta etter arbeidshesten Seaking. Link til artikkel fra forsvaret

Click image for larger version

Name:	vinter_Seaking_SARqueen_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	160
Size:	465,0 KB
ID:	1095041

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

21:9 (5120 × 2160 og 3440 x 1440)